Kliknij w kategorię i wyświetl tematy szkoleń.


Temat Najbliższy Termin Szczegóły
Miejsce Cena
rozwiń tematy WYROBY MEDYCZNE
Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem - wyroby medyczne na bazie normy ISO 14971:2019 (ON-LINE)
pozostałe terminy
30-09-2022
ON-LINE 950 PLN
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg EN ISO 13485 (ON-LINE)
pozostałe terminy
05-10 → 07-10-2022
ON-LINE 1700 PLN
Badania kliniczne wyrobów medycznych na bazie wymagań normy ISO 14155:2020
pozostałe terminy
25-10-2022
ON-LINE 2500 PLN
Biokompatybilność wyrobów medycznych wg. ISO 10993 (ON-LINE)
pozostałe terminy
22-11-2022
ON-LINE 1500 PLN
Dokumentacja techniczna wymagana w procesie oceny zgodności wyrobów medycznych wg Rozporządzenia 2017/745 (ON-LINE)
pozostałe terminy
11-10-2022
ON-LINE 1100 PLN
Dokumentacja techniczna wyrobów medycznych wg Rozporządzenia 2017/745 (e-learning)
pozostałe terminy
30-09-2022
199 PLN
Inżynieria użyteczności dla wyrobów medycznych na bazie normy IEC 62366-1:2015 (ON-LINE)
pozostałe terminy
12-10-2022
ON-LINE 950 PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna wg normy PN-EN 60601-1-2:2015-11 (ON-LINE)
pozostałe terminy
21-11-2022
ON-LINE 1300 PLN
Nadzorowanie procesów zleconych na zewnątrz zgodnie z wymaganiami ISO 13485:2016 (ON-LINE)
pozostałe terminy
01-12-2022
ON-LINE 1000 PLN
Nowa Ustawa o wyrobach medycznych – wymagania dla polskich producentów, importerów i dystrybutorów (ON-LINE)
pozostałe terminy
03-11-2022
ON-LINE 1000 PLN
Obowiązki importerów i dystrybutorów wyrobów medycznych w świetle Rozporządzeń 2017/745 i 2017/746 oraz Ustawy o wyrobach medycznych (ON-LINE)
pozostałe terminy
04-11-2022
ON-LINE 1200 PLN
Ocena kliniczna według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (ON-LINE)
pozostałe terminy
19-10 → 20-10-2022
ON-LINE 1600 PLN
Projektowanie aparatury medycznej w kontekście aspektów bezpieczeństwa podstawowego oraz kompatybilności elektromagnetycznej (ON-LINE)
pozostałe terminy
22-11 → 23-11-2022
ON-LINE 1500 PLN
Refundacja wyrobów medycznych zgodnie z polskimi regulacjami (ON-LINE)
pozostałe terminy
22-11-2022
ON-LINE 1500 PLN
Rejestracja podmiotu w bazie EUDAMED (ON-LINE)
pozostałe terminy
12-10-2022
ON-LINE 450 PLN
Serwis wyrobów medycznych – obowiązki serwisantów na bazie wymagań EN ISO 13 485 oraz wymagań prawnych (ON-LINE)
pozostałe terminy
18-10-2022
ON-LINE 950 PLN
UDI - System niepowtarzalnych kodów identyfikacyjnych wyrobów
pozostałe terminy
07-11-2022
ON-LINE 1000 PLN
Walidacja cyklu życia oprogramowania wyrobów medycznych wg EN 62304 (ON-LINE)
pozostałe terminy
20-10-2022
ON-LINE 1000 PLN
Walidacja oprogramowania stosowanego w ramach systemu zarządzania jakością, w produkcji oraz do monitorowania i pomiarów zgodnie z wymaganiami ISO 13485:2016 (ON-LINE)
pozostałe terminy
29-09-2022
ON-LINE 1200 PLN
Warsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych ISO 13485 (ON-LINE)
pozostałe terminy
27-10 → 28-10-2022
ON-LINE 1200 PLN
Wpływ wymagań MDR (2017/745) na system zarządzania jakością
pozostałe terminy
09-11-2022
ON-LINE 1800 PLN
Wprowadzenie do In Vitro Diagnostic Regulation (2017/746) (ON-LINE)
pozostałe terminy
28-09-2022
ON-LINE 1800 PLN
Wymagania normy ISO 13485:2016 (ON-LINE)
pozostałe terminy
05-10-2022
ON-LINE 900 PLN
Wymagania nowego rozporządzenia 2017/745 dla wyrobów medycznych (ON-LINE)
pozostałe terminy
18-10-2022
ON-LINE 1000 PLN
Wymagania PN-EN 60601-1 (ON-LINE)
pozostałe terminy
13-10 → 14-10-2022
ON-LINE 1300 PLN
Wyroby medyczne klasy I w świetle wymagań Rozporządzenia 2017/745 (MDR) (ON-LINE)
pozostałe terminy
14-12-2022
ON-LINE 900 PLN
Zarys procesu rejestracji wyrobów medycznych w FDA (ON-LINE)
pozostałe terminy
13-12-2022
ON-LINE 1800 PLN

Do cen szkoleń zawartych w powyższym harmonogramie
należy doliczyć stawkę 23% VAT!