Kliknij w kategorię i wyświetl tematy szkoleń.


Temat Najbliższy Termin Szczegóły
Miejsce Cena
rozwiń tematy WYROBY MEDYCZNE
Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem - wyroby medyczne na bazie normy ISO 14971:2019 (ON-LINE)
pozostałe terminy
27-02-2023
ON-LINE 1050 PLN
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg EN ISO 13485 (ON-LINE)
pozostałe terminy
15-02 → 17-02-2023
ON-LINE 1900 PLN
Badania kliniczne wyrobów medycznych na bazie wymagań normy ISO 14155:2020
pozostałe terminy
21-02-2023
ON-LINE 2700 PLN
Biokompatybilność wyrobów medycznych wg ISO 10993 (ON-LINE)
pozostałe terminy
30-03-2023
ON-LINE 1650 PLN
CLEANROOM – Zasady pracy w pomieszczeniach czystych (CLEANROOM) w świetle obowiązujących norm i przepisów prawa (ON-LINE)
pozostałe terminy
14-04-2023
ON-LINE 1350 PLN
Dokumentacja techniczna wymagana w procesie oceny zgodności wyrobów medycznych wg Rozporządzenia 2017/745 (ON-LINE)
pozostałe terminy
10-02-2023
ON-LINE 1200 PLN
Dokumentacja techniczna wyrobów medycznych wg Rozporządzenia 2017/745 (e-learning)
pozostałe terminy
28-02-2023
250 PLN
Inżynieria użyteczności dla wyrobów medycznych na bazie normy IEC 62366-1:2015 (ON-LINE)
pozostałe terminy
16-05-2023
ON-LINE 1050 PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna wg normy PN-EN 60601-1-2 (ON-LINE)
pozostałe terminy
13-02-2023
ON-LINE 1450 PLN
Nadzorowanie procesów zleconych na zewnątrz zgodnie z wymaganiami ISO 13485:2016 (ON-LINE)
pozostałe terminy
13-06-2023
ON-LINE 1100 PLN
Obowiązki importerów i dystrybutorów wyrobów medycznych w świetle Rozporządzeń 2017/745 i 2017/746 oraz Ustawy o wyrobach medycznych (ON-LINE)
pozostałe terminy
27-04-2023
ON-LINE 1350 PLN
Ocena kliniczna według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (ON-LINE)
pozostałe terminy
15-02 → 16-02-2023
ON-LINE 1750 PLN
Praca w pomieszczeniach clean room - teoretyczne i praktyczne przygotowanie do utrzymania klasy czystości ISO i GMP (ON-LINE)
pozostałe terminy
13-04-2023
ON-LINE 1750 PLN
Projektowanie aparatury medycznej pod kątem bezpieczeństwa podstawowego oraz kompatybilności elektromagnetycznej wg wymagań PN-EN 60601-1 oraz PN-EN 60601-1-2 (ON-LINE)
pozostałe terminy
14-02 → 15-02-2023
ON-LINE 1650 PLN
Refundacja wyrobów medycznych zgodnie z polskimi regulacjami (ON-LINE)
pozostałe terminy
21-03-2023
ON-LINE 1650 PLN
Rejestracja podmiotu w bazie EUDAMED (ON-LINE)
pozostałe terminy
21-02-2023
ON-LINE 500 PLN
Serwis wyrobów medycznych – obowiązki serwisantów na bazie wymagań EN ISO 13 485 oraz wymagań prawnych (ON-LINE)
pozostałe terminy
14-06-2023
ON-LINE 1000 PLN
UDI - System niepowtarzalnych kodów identyfikacyjnych wyrobów (ON-LINE)
pozostałe terminy
22-02-2023
ON-LINE 1100 PLN
Ustawa o wyrobach medycznych – wymagania dla polskich producentów, importerów i dystrybutorów (ON-LINE)
pozostałe terminy
13-02-2023
ON-LINE 1100 PLN
Walidacja cyklu życia oprogramowania wyrobów medycznych wg EN 62304 (ON-LINE)
pozostałe terminy
17-05-2023
ON-LINE 1100 PLN
Walidacja oprogramowania stosowanego w ramach systemu zarządzania jakością, w produkcji oraz do monitorowania i pomiarów zgodnie z wymaganiami ISO 13485:2016 (ON-LINE)
pozostałe terminy
08-02-2023
ON-LINE 1350 PLN
Warsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych ISO 13485 (ON-LINE)
pozostałe terminy
21-03 → 22-03-2023
ON-LINE 1350 PLN
Wpływ wymagań MDR (2017/745) na system zarządzania jakością (ON-LINE)
pozostałe terminy
09-02-2023
ON-LINE 1990 PLN
Wprowadzenie do In Vitro Diagnostic Regulation (2017/746) (ON-LINE)
pozostałe terminy
04-04-2023
ON-LINE 1990 PLN
Wymagania normy ISO 13485:2016 (ON-LINE)
pozostałe terminy
15-02-2023
ON-LINE 1000 PLN
Wymagania PN-EN 60601-1 (ON-LINE)
pozostałe terminy
16-03 → 17-03-2023
ON-LINE 1450 PLN
Wymagania Rozporządzenia 2017/745 dla wyrobów medycznych (ON-LINE)
pozostałe terminy
24-02-2023
ON-LINE 1100 PLN
Wyroby medyczne klasy I w świetle wymagań Rozporządzenia 2017/745 (MDR) (ON-LINE)
pozostałe terminy
05-04-2023
ON-LINE 1000 PLN

Do cen szkoleń zawartych w powyższym harmonogramie
należy doliczyć stawkę 23% VAT!