Kliknij w kategorię i wyświetl tematy szkoleń.


Temat Najbliższy Termin Szczegóły
Miejsce Cena
rozwiń tematy WYROBY MEDYCZNE
Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem - wyroby medyczne na bazie normy ISO 14971:2019 (ON-LINE)
pozostałe terminy
09-07-2024
ON-LINE 1200 PLN
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg EN ISO 13485 (ON-LINE)
pozostałe terminy
17-06 → 19-06-2024
ON-LINE 2100 PLN
Badania kliniczne wyrobów medycznych na bazie wymagań normy ISO 14155:2020 (ON-LINE)
pozostałe terminy
13-06-2024
ON-LINE 2900 PLN
Biokompatybilność wyrobów medycznych wg ISO 10993 (ON-LINE)
pozostałe terminy
28-06-2024
ON-LINE 1800 PLN
Dokumentacja techniczna wymagana w procesie oceny zgodności wyrobów medycznych wg Rozporządzenia 2017/745 (ON-LINE)
pozostałe terminy
26-09-2024
ON-LINE 1500 PLN
Dokumentacja techniczna wyrobów medycznych wg Rozporządzenia 2017/745 (e-learning)
pozostałe terminy
31-05-2024
300 PLN
Inżynieria użyteczności dla wyrobów medycznych na bazie normy IEC 62366-1:2015 (ON-LINE)
pozostałe terminy
28-08-2024
ON-LINE 1200 PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna wg normy PN-EN 60601-1-2 (ON-LINE)
pozostałe terminy
18-09-2024
ON-LINE 1600 PLN
Nadzorowanie procesów zleconych na zewnątrz zgodnie z wymaganiami ISO 13485:2016 (ON-LINE)
pozostałe terminy
05-06-2024
ON-LINE 1300 PLN
Obowiązki importerów i dystrybutorów wyrobów medycznych w świetle Rozporządzeń 2017/745 i 2017/746 oraz Ustawy o wyrobach medycznych (ON-LINE)
pozostałe terminy
20-06-2024
ON-LINE 1500 PLN
Ocena kliniczna według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (ON-LINE)
pozostałe terminy
17-07 → 18-07-2024
ON-LINE 2400 PLN
Projektowanie aparatury medycznej pod kątem bezpieczeństwa podstawowego oraz kompatybilności elektromagnetycznej wg wymagań PN-EN 60601-1 oraz PN-EN 60601-1-2 (ON-LINE)
pozostałe terminy
19-09 → 20-09-2024
ON-LINE 1700 PLN
Rejestracja podmiotu w bazie EUDAMED (ON-LINE)
pozostałe terminy
23-09-2024
ON-LINE 600 PLN
Reklama wyrobów medycznych – aspekty prawne (e-learning)
pozostałe terminy
31-05-2024
399 PLN
Serwis wyrobów medycznych – obowiązki serwisantów na bazie wymagań EN ISO 13 485 oraz wymagań prawnych (ON-LINE)
pozostałe terminy
17-10-2024
ON-LINE 1200 PLN
UDI - System niepowtarzalnych kodów identyfikacyjnych wyrobów (ON-LINE)
pozostałe terminy
20-09-2024
ON-LINE 1300 PLN
Ustawa o wyrobach medycznych – wymagania dla polskich producentów, importerów i dystrybutorów (ON-LINE)
pozostałe terminy
26-06-2024
ON-LINE 1300 PLN
Walidacja cyklu życia oprogramowania wyrobów medycznych wg EN 62304 (ON-LINE)
pozostałe terminy
11-06-2024
ON-LINE 1300 PLN
Walidacja oprogramowania stosowanego w ramach systemu zarządzania jakością, w produkcji oraz do monitorowania i pomiarów zgodnie z wymaganiami ISO 13485:2016 (ON-LINE)
pozostałe terminy
04-09-2024
ON-LINE 1500 PLN
Wpływ wymagań MDR (2017/745) na system zarządzania jakością (ON-LINE)
pozostałe terminy
24-05-2024
ON-LINE 1990 PLN
Wymagania normy ISO 13485:2016 (ON-LINE)
pozostałe terminy
17-06-2024
ON-LINE 1300 PLN
Wymagania PN-EN 60601-1 (ON-LINE)
pozostałe terminy
15-10 → 16-10-2024
ON-LINE 1600 PLN
Wymagania Rozporządzenia 2017/745 dla wyrobów medycznych (ON-LINE)
pozostałe terminy
25-09-2024
ON-LINE 1300 PLN
Wyroby medyczne klasy I w świetle wymagań Rozporządzenia 2017/745 (MDR) (ON-LINE)
pozostałe terminy
10-06-2024
ON-LINE 1100 PLN
Zarys procesu rejestracji wyrobów medycznych w FDA (ON-LINE)
pozostałe terminy
29-08-2024
ON-LINE 2200 PLN

Do cen szkoleń zawartych w powyższym harmonogramie
należy doliczyć stawkę 23% VAT!