Harmonogram szkoleń otwartych organizowanych przez TÜV NORD POLSKA.

Temat Miesiąc
IX
Wrzesień 2022
X
Październik 2022
XI
Listopad 2022
XII
Grudzień 2022
I
Styczeń 2023
II
Luty 2023
SZKOLENIA ZDALNE / ON-LINE
Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem - wyroby medyczne na bazie normy ISO 14971:2019 (ON-LINE) 30
ON-LINE
950 PLN

19
ON-LINE
950 PLN

30
ON-LINE
950 PLN

19
ON-LINE
950 PLN

Analiza ryzyka w bezpieczeństwie informacji - warsztat (ON-LINE) 17-18
ON-LINE
1200 PLN

Audit klientowski - jak zadbać o jakość auditu strony drugiej? (ON-LINE) 10
ON-LINE
740 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 45001:2018 (ON-LINE) 03-04
ON-LINE
1300 PLN

14-15
ON-LINE
1300 PLN

08-09
ON-LINE
1300 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg ISO 22000:2018 (ON-LINE) 15-16
ON-LINE
1300 PLN

08-09
ON-LINE
1300 PLN

Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001:2018 (ON-LINE) 24-26
ON-LINE
1290 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg EN ISO 13485 (ON-LINE) 05-07
ON-LINE
1700 PLN

08-10
ON-LINE
1700 PLN

14-16
ON-LINE
1700 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 (ON-LINE) 05-07
ON-LINE
1600 PLN

23-25
ON-LINE
1600 PLN

19-21
ON-LINE
1600 PLN

07-09
ON-LINE
1600 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015 (ON-LINE) 14-16
ON-LINE
1600 PLN

12-14
ON-LINE
1600 PLN

Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 (ON-LINE) 17-20
ON-LINE
1900 PLN

07-10
ON-LINE
1900 PLN

12-15
ON-LINE
1900 PLN

AUDITOR WIODĄCY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course. IRCA Certificated Course No. A18034 – provided by TÜV NORD CERT GmbH) (ON-LINE) 14-18
ON-LINE
3900 PLN

Audytor wewnętrzny standardu TISAX® (ON-LINE) 25-26
ON-LINE
1500 PLN

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg EN ISO ISO/IEC 27001:2017 (ON-LINE) 24-26
ON-LINE
1500 PLN

21-23
ON-LINE
1500 PLN

12-14
ON-LINE
1500 PLN

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania usługami informatycznymi wg normy ISO/IEC 20000:2018 (ON-LINE) 10-12
ON-LINE
1400 PLN

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 – szkolenie rozszerzające dla Audytorów wewnętrznych (ON-LINE) 27-28
ON-LINE
1000 PLN

24-25
ON-LINE
1000 PLN

15-16
ON-LINE
1000 PLN

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001:2017 (ON-LINE) 24-28
ON-LINE
2500 PLN

21-25
ON-LINE
2500 PLN

12-16
ON-LINE
2500 PLN

Badania kliniczne wyrobów medycznych na bazie wymagań normy ISO 14155:2020 25
ON-LINE
2500 PLN

20
ON-LINE
2500 PLN

Bezpieczeństwo informacji oraz ochrona danych osobowych w usługach w chmurze wg ISO/IEC 27017 i ISO/IEC 27018 (ON-LINE) 18
ON-LINE
700 PLN

Biokompatybilność wyrobów medycznych wg. ISO 10993 (ON-LINE) 22
ON-LINE
1500 PLN

Dokumentacja techniczna wymagana w procesie oceny zgodności wyrobów medycznych wg Rozporządzenia 2017/745 (ON-LINE) 11
ON-LINE
1100 PLN

08
ON-LINE
1100 PLN

08
ON-LINE
1100 PLN

Doskonalenie procesu i technik auditowania na podstawie nowej normy ISO 19011:2018 - szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 17-18
ON-LINE
990 PLN

27-28
ON-LINE
990 PLN

Emisja do powietrza – podstawy prawne ochrony atmosfery, wymagane pozwolenia, rejestracja w KOBiZE (ON-LINE) 30
ON-LINE
590 PLN

Hydrobotaniczne systemy oczyszczania ścieków komunalnych (ON-LINE) 12
ON-LINE
450 PLN

Identyfikowanie niezgodności - szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 14
ON-LINE
740 PLN

09
ON-LINE
740 PLN

Incident Response Manager (ON-LINE) 01-02
ON-LINE
2900 PLN

Integracja systemu zarzadzania energią w ujęciu obowiązujących w organizacji standardów jakościowych oraz środowiskowych (ON-LINE) 03
ON-LINE
990 PLN

Inżynieria użyteczności dla wyrobów medycznych na bazie normy IEC 62366-1:2015 (ON-LINE) 12
ON-LINE
950 PLN

Kompatybilność elektromagnetyczna wg normy PN-EN 60601-1-2:2015-11 (ON-LINE) 21
ON-LINE
1300 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 30
ON-LINE
700 PLN

Kryteria Zrównoważonego Rozwoju (KZR) dla biopaliw, biomasy i paliw alternatywnych (ON-LINE) 06
ON-LINE
860 PLN

Kultura bezpieczeństwa - wymóg standardów żywnościowych uznawanych przez GFSI (BRC, IFS, FSSC) oraz wymóg prawny (ON-LINE) 18
ON-LINE
650 PLN

18
ON-LINE
650 PLN

Lider efektywności energetycznej w organizacji (ON-LINE) 28-29
ON-LINE
1190 PLN

Nadzorowanie procesów zleconych na zewnątrz zgodnie z wymaganiami ISO 13485:2016 (ON-LINE) 01
ON-LINE
1000 PLN

Nowa Ustawa o wyrobach medycznych – wymagania dla polskich producentów, importerów i dystrybutorów (ON-LINE) 03
ON-LINE
1000 PLN

15
ON-LINE
1000 PLN

Obowiązki importerów i dystrybutorów wyrobów medycznych w świetle Rozporządzeń 2017/745 i 2017/746 oraz Ustawy o wyrobach medycznych (ON-LINE) 04
ON-LINE
1200 PLN

Ocena kliniczna według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (ON-LINE) 19-20
ON-LINE
1600 PLN

16-17
ON-LINE
1600 PLN

14-15
ON-LINE
1600 PLN

Pełnomocnik systemu zarządzania jakością (ON-LINE) 17-19
Moduł 2 z 2
ON-LINE
3500 PLN

21-23
Moduł 1 z 2
ON-LINE
3500 PLN

19-21
Moduł 2 z 2
ON-LINE
3500 PLN

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw (ON-LINE) 15
ON-LINE
750 PLN

PROCESS MANAGEMENT (z możliwością uzyskania tytułu: MANAGER ds. ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO) (ON-LINE) 21-25
ON-LINE
3900 PLN

Projektowanie aparatury medycznej w kontekście aspektów bezpieczeństwa podstawowego oraz kompatybilności elektromagnetycznej (ON-LINE) 22-23
ON-LINE
1500 PLN

Pytania auditowe wg ISO 9001:2015 (ON-LINE) 11
ON-LINE
670 PLN

09
ON-LINE
670 PLN

Refundacja wyrobów medycznych zgodnie z polskimi regulacjami (ON-LINE) 22
ON-LINE
1500 PLN

Rejestracja podmiotu w bazie EUDAMED (ON-LINE) 12
ON-LINE
450 PLN

09
ON-LINE
450 PLN

09
ON-LINE
450 PLN

Ryzyka i szanse w zarządzaniu środowiskowym wg. ISO 14001 z uwzględnieniem adaptacji do zmian klimatu wg. ISO 14090 (ON-LINE) 27
ON-LINE
860 PLN

Serwis wyrobów medycznych – obowiązki serwisantów na bazie wymagań EN ISO 13 485 oraz wymagań prawnych (ON-LINE) 18
ON-LINE
950 PLN

Standard ISO 45001:2018 - Wymagania i wytyczne stosowania (ON-LINE) 03
ON-LINE
640 PLN

14
ON-LINE
640 PLN

08
ON-LINE
640 PLN

Walidacja cyklu życia oprogramowania wyrobów medycznych wg EN 62304 (ON-LINE) 20
ON-LINE
1000 PLN

Walidacja oprogramowania stosowanego w ramach systemu zarządzania jakością, w produkcji oraz do monitorowania i pomiarów zgodnie z wymaganiami ISO 13485:2016 (ON-LINE) 29
ON-LINE
1200 PLN

16
ON-LINE
1200 PLN

Warsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych ISO 13485 (ON-LINE) 27-28
ON-LINE
1200 PLN

19-20
ON-LINE
1200 PLN

Wpływ wymagań MDR (2017/745) na system zarządzania jakością 09
ON-LINE
1800 PLN

Wprowadzenie do In Vitro Diagnostic Regulation (2017/746) (ON-LINE) 28
ON-LINE
1800 PLN

17
ON-LINE
1800 PLN

Wymagania normy ISO 13485:2016 (ON-LINE) 27
ON-LINE
900 PLN

05
ON-LINE
900 PLN

22
ON-LINE
900 PLN

14
ON-LINE
900 PLN

Wymagania normy ISO 14001 (ON-LINE) 14
ON-LINE
640 PLN

12
ON-LINE
640 PLN

Wymagania normy ISO 9001:2015 (ON-LINE) 05
ON-LINE
640 PLN

23
ON-LINE
640 PLN

07
ON-LINE
640 PLN

19
ON-LINE
640 PLN

Wymagania nowego rozporządzenia 2017/745 dla wyrobów medycznych (ON-LINE) 18
ON-LINE
1000 PLN

15
ON-LINE
1000 PLN

13
ON-LINE
1000 PLN

Wymagania PN-EN 60601-1 (ON-LINE) 13-14
ON-LINE
1300 PLN

Wymagania standardów FSC® cz.1 - Podstawowe wymagania FSC® CoC (ON-LINE) 05
ON-LINE
790 PLN

07
ON-LINE
790 PLN

Wymagania standardów FSC® cz.2 - Wymagania standardów FSC® CoC w zakresie certyfikacji wielooddziałowej i grupowej oraz użycia drewna kontrolowanego i materiałów odzyskanych (ON-LINE) 29
ON-LINE
790 PLN

08
ON-LINE
790 PLN

Wymagania TISAX® (ON-LINE) 28
ON-LINE
700 PLN

16
ON-LINE
700 PLN

Wyroby medyczne klasy I w świetle wymagań Rozporządzenia 2017/745 (MDR) (ON-LINE) 14
ON-LINE
900 PLN

Zarys procesu rejestracji wyrobów medycznych w FDA (ON-LINE) 13
ON-LINE
1800 PLN

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie wg ISO 50001:2018 w ujęciu praktycznym (ON-LINE) 14-15
ON-LINE
990 PLN

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) (ON-LINE) 21
ON-LINE
860 PLN

28
ON-LINE
860 PLN

12
ON-LINE
860 PLN

Zmiany w normie ISO 27002 (ON-LINE) 29
ON-LINE
800 PLN

03
ON-LINE
800 PLN

30
ON-LINE
800 PLN

SZKOLENIA E-LEARNINGOWE
AUDIT WEWNĘTRZNY W OPARCIU O TECHNIKI ZDALNE (nie tylko w dobie COVID-19)
440 PLN


440 PLN


440 PLN


440 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 45001:2018
1200 PLN


1200 PLN


1200 PLN


1200 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015
1450 PLN


1450 PLN


1450 PLN


1450 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015
1450 PLN


1450 PLN


1450 PLN


1450 PLN

Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001
1600 PLN


1600 PLN


1600 PLN


1600 PLN

Auditowanie systemu zarządzania wg standardu 16949:2016 (na podbudowie ISO 9001) (e-learning)
990 PLN


990 PLN


990 PLN


990 PLN

Dokumentacja techniczna wyrobów medycznych wg Rozporządzenia 2017/745 (e-learning)
199 PLN


199 PLN


199 PLN


199 PLN

ISO 19011:2018 - wytyczne auditowania systemów zarządzania
540 PLN


540 PLN


540 PLN


540 PLN

ISO 9004:2018 – jak budować jakość w organizacji (także w dobie niepewności)?
440 PLN


440 PLN


440 PLN


440 PLN

Podstawowe wymagania normy ISO 27001:2017 (e-learnig)
300 PLN


300 PLN


300 PLN


300 PLN

PPAP / APQP – Zatwierdzanie części do produkcji / Zarządzanie projektem wdrażania nowych wyrobów
400 PLN


400 PLN


400 PLN


400 PLN

PROCESS MANAGEMENT. e-PROGRAM w ramach AKADEMII KOMPETENCJI TUV NORD POLSKA Z MOŻLIWOŚCIĄ UZYSKANIA TYTUŁU: MANAGER ds. ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO
3200 PLN


3200 PLN


3200 PLN


3200 PLN

Przegląd wymagań normy ISO 45001:2018 (również pod kątem różnic pomiędzy ISO 45001 a PN-N 18001 i OHSAS)
500 PLN


500 PLN


500 PLN


500 PLN

Przegląd zarządzania i audit wewnętrzny - narzędzia systemowe dla doskonalenia funkcjonowania organizacji we współczesnym biznesie (z uwzględnieniem wymagań m.in. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)
500 PLN


500 PLN


500 PLN


500 PLN

Przewodnik systemowy/księga jakości (wskazówki i dobre praktyki w jego opracowaniu, nadzorowaniu i wykorzystywaniu w systemie zarządzania)
500 PLN


500 PLN


500 PLN


500 PLN

Standard ISO 45001:2018 - Wymagania i wytyczne stosowania
500 PLN


500 PLN


500 PLN


500 PLN

Wymagania BRC Global Standard v8
300 PLN


300 PLN


300 PLN


300 PLN

Wymagania normy ISO 14001:2015
500 PLN


500 PLN


500 PLN


500 PLN

Wymagania normy ISO 9001:2015
500 PLN


500 PLN


500 PLN


500 PLN

Wymagania SZJ wg IATF 16949:2016 na podbudowie ISO 9001:2015 (e-learning)
480 PLN


480 PLN


480 PLN


480 PLN

Zatwierdzone Interpretacje SI 1 – 19 dla standardu IATF 16949:2016
79 PLN


79 PLN


79 PLN


79 PLN

PUBLIKACJE TUV NORD Polska
Książka (u)CZUCIE JAKOŚCI nt. jakości systemów zarządzaniaMATRYCA POWIĄZAŃ, ZBIEŻNOŚCI I RÓŻNIC POMIĘDZY ISO 45001 a PN-N 18001PRZEWODNIK PO NORMIE PN-EN ISO 9001:2015PYTANIA AUDITOWE. CHECKLISTA wg ISO 9001:2015EVENTY
42 Wymiana Doświadczeń Pełnomocników, Koordynatorów, Specjalistów i Auditorów Systemów Zarządzania 26-28
Bronisławów, Hotel Magellan***
2400 PLN

Seminarium Spawalnicze 29-30
Scandic Wrocław ****
1200 PLN

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001
Audit klientowski - jak zadbać o jakość auditu strony drugiej? 10
Katowice
740 PLN

Audit klientowski - jak zadbać o jakość auditu strony drugiej? (ON-LINE) 10
ON-LINE
740 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 05-07
Rzeszów
1600 PLN

05-07
Katowice
1600 PLN

05-07
Bydgoszcz
1600 PLN

23-25
Warszawa
1600 PLN

23-25
Katowice
1600 PLN

23-25
Wrocław
1600 PLN

07-09
Katowice
1600 PLN

07-09
Warszawa
1600 PLN

07-09
Bydgoszcz
1600 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 (ON-LINE) 05-07
ON-LINE
1600 PLN

23-25
ON-LINE
1600 PLN

19-21
ON-LINE
1600 PLN

07-09
ON-LINE
1600 PLN

AUDITOR WIODĄCY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course. IRCA Certificated Course No. A18034 – provided by TÜV NORD CERT GmbH) 14-18
Bydgoszcz
3900 PLN

14-18
Katowice
3900 PLN

AUDITOR WIODĄCY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course. IRCA Certificated Course No. A18034 – provided by TÜV NORD CERT GmbH) (ON-LINE) 14-18
ON-LINE
3900 PLN

Doskonalenie procesu i technik auditowania na podstawie nowej normy ISO 19011:2018 - szkolenie warsztatowe 17-18
Katowice
990 PLN

17-18
Łódź
990 PLN

27-28
Katowice
990 PLN

Doskonalenie procesu i technik auditowania na podstawie nowej normy ISO 19011:2018 - szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 17-18
ON-LINE
990 PLN

27-28
ON-LINE
990 PLN

Identyfikowanie niezgodności - szkolenie warsztatowe 14
Warszawa
740 PLN

14
Katowice
740 PLN

09
Katowice
740 PLN

Identyfikowanie niezgodności - szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 14
ON-LINE
740 PLN

09
ON-LINE
740 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 30
ON-LINE
700 PLN

Pełnomocnik systemu zarządzania jakością 17-19
Moduł 2 z 2
Warszawa
3500 PLN

17-19
Moduł 2 z 2
Katowice
3500 PLN

17-19
Moduł 2 z 2
Bydgoszcz
3500 PLN

21-23
Moduł 1 z 2
Katowice
3500 PLN

21-23
Moduł 1 z 2
Bydgoszcz
3500 PLN

19-21
Moduł 2 z 2
Bydgoszcz
3500 PLN

19-21
Moduł 2 z 2
Katowice
3500 PLN

Pełnomocnik systemu zarządzania jakością (ON-LINE) 17-19
Moduł 2 z 2
ON-LINE
3500 PLN

21-23
Moduł 1 z 2
ON-LINE
3500 PLN

19-21
Moduł 2 z 2
ON-LINE
3500 PLN

PROCESS MANAGEMENT (z możliwością uzyskania tytułu: MANAGER ds. ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO) (ON-LINE) 21-25
ON-LINE
3900 PLN

Pytania auditowe wg ISO 9001:2015 11
Katowice
670 PLN

09
Bydgoszcz
670 PLN

09
Katowice
670 PLN

Pytania auditowe wg ISO 9001:2015 (ON-LINE) 11
ON-LINE
670 PLN

09
ON-LINE
670 PLN

Wymagania normy ISO 9001:2015 05
Bydgoszcz
640 PLN

05
Rzeszów
640 PLN

05
Katowice
640 PLN

23
Wrocław
640 PLN

23
Warszawa
640 PLN

23
Katowice
640 PLN

07
Katowice
640 PLN

07
Warszawa
640 PLN

07
Bydgoszcz
640 PLN

Wymagania normy ISO 9001:2015 (ON-LINE) 05
ON-LINE
640 PLN

23
ON-LINE
640 PLN

07
ON-LINE
640 PLN

19
ON-LINE
640 PLN

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) 21
Katowice
860 PLN

21
Bydgoszcz
860 PLN

28
Katowice
860 PLN

28
Warszawa
860 PLN

12
Warszawa
860 PLN

12
Katowice
860 PLN

12
Bydgoszcz
860 PLN

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) (ON-LINE) 21
ON-LINE
860 PLN

28
ON-LINE
860 PLN

12
ON-LINE
860 PLN

SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 14001
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015 14-16
Warszawa
1600 PLN

14-16
Katowice
1600 PLN

14-16
Bydgoszcz
1600 PLN

12-14
Katowice
1600 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015 (ON-LINE) 14-16
ON-LINE
1600 PLN

12-14
ON-LINE
1600 PLN

Doskonalenie procesu i technik auditowania na podstawie nowej normy ISO 19011:2018 - szkolenie warsztatowe 17-18
Katowice
990 PLN

17-18
Łódź
990 PLN

27-28
Katowice
990 PLN

Doskonalenie procesu i technik auditowania na podstawie nowej normy ISO 19011:2018 - szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 17-18
ON-LINE
990 PLN

27-28
ON-LINE
990 PLN

Identyfikowanie niezgodności - szkolenie warsztatowe 14
Warszawa
740 PLN

14
Katowice
740 PLN

09
Katowice
740 PLN

Identyfikowanie niezgodności - szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 14
ON-LINE
740 PLN

09
ON-LINE
740 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 30
ON-LINE
700 PLN

Ryzyka i szanse w zarządzaniu środowiskowym wg. ISO 14001 z uwzględnieniem adaptacji do zmian klimatu wg. ISO 14090 (ON-LINE) 27
ON-LINE
860 PLN

Świadome podejście kierowników średniego szczebla do wymagań normy ISO 14001:2015 i systemu EMAS (ON-LINE) 17
ON-LINE
750 PLN

Wymagania normy ISO 14001 14
Katowice
640 PLN

14
Bydgoszcz
640 PLN

14
Warszawa
640 PLN

12
Katowice
640 PLN

Wymagania normy ISO 14001 (ON-LINE) 14
ON-LINE
640 PLN

12
ON-LINE
640 PLN

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) 21
Katowice
860 PLN

21
Bydgoszcz
860 PLN

28
Katowice
860 PLN

28
Warszawa
860 PLN

12
Warszawa
860 PLN

12
Katowice
860 PLN

12
Bydgoszcz
860 PLN

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) (ON-LINE) 21
ON-LINE
860 PLN

28
ON-LINE
860 PLN

12
ON-LINE
860 PLN

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Emisja do powietrza – podstawy prawne ochrony atmosfery, wymagane pozwolenia, rejestracja w KOBiZE (ON-LINE) 30
ON-LINE
590 PLN

Hydrobotaniczne systemy oczyszczania ścieków komunalnych (ON-LINE) 12
ON-LINE
450 PLN

Kryteria Zrównoważonego Rozwoju (KZR) dla biopaliw, biomasy i paliw alternatywnych 29
Wrocław
860 PLN

Kryteria Zrównoważonego Rozwoju (KZR) dla biopaliw, biomasy i paliw alternatywnych (ON-LINE) 06
ON-LINE
860 PLN

Ryzyka i szanse w zarządzaniu środowiskowym wg. ISO 14001 z uwzględnieniem adaptacji do zmian klimatu wg. ISO 14090 (ON-LINE) 27
ON-LINE
860 PLN

Świadome podejście kierowników średniego szczebla do wymagań normy ISO 14001:2015 i systemu EMAS (ON-LINE) 17
ON-LINE
750 PLN

Wymagania standardów FSC® cz.1 - Podstawowe wymagania FSC® CoC (ON-LINE) 05
ON-LINE
790 PLN

07
ON-LINE
790 PLN

Wymagania standardów FSC® cz.2 - Wymagania standardów FSC® CoC w zakresie certyfikacji wielooddziałowej i grupowej oraz użycia drewna kontrolowanego i materiałów odzyskanych (ON-LINE) 29
ON-LINE
790 PLN

08
ON-LINE
790 PLN

Zrównoważony rozwój w biznesie (ON-LINE) 05
ON-LINE
450 PLN

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg PN-N 18001/OHSAS / ISO 45001:2018
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 45001:2018 03-04
Warszawa
1300 PLN

03-04
Katowice
1300 PLN

03-04
Rzeszów
1300 PLN

03-04
Rzeszów
1300 PLN

14-15
Katowice
1300 PLN

14-15
Warszawa
1300 PLN

14-15
Bydgoszcz
1300 PLN

08-09
Katowice
1300 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 45001:2018 (ON-LINE) 03-04
ON-LINE
1300 PLN

14-15
ON-LINE
1300 PLN

08-09
ON-LINE
1300 PLN

Doskonalenie procesu i technik auditowania na podstawie nowej normy ISO 19011:2018 - szkolenie warsztatowe 17-18
Katowice
990 PLN

17-18
Łódź
990 PLN

27-28
Katowice
990 PLN

Doskonalenie procesu i technik auditowania na podstawie nowej normy ISO 19011:2018 - szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 17-18
ON-LINE
990 PLN

27-28
ON-LINE
990 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 30
ON-LINE
700 PLN

Standard ISO 45001:2018 - Wymagania i wytyczne stosowania 03
Rzeszów
640 PLN

03
Warszawa
640 PLN

03
Katowice
640 PLN

14
Katowice
640 PLN

14
Warszawa
640 PLN

14
Bydgoszcz
640 PLN

08
Katowice
640 PLN

Standard ISO 45001:2018 - Wymagania i wytyczne stosowania (ON-LINE) 03
ON-LINE
640 PLN

14
ON-LINE
640 PLN

08
ON-LINE
640 PLN

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) 21
Katowice
860 PLN

21
Bydgoszcz
860 PLN

28
Katowice
860 PLN

28
Warszawa
860 PLN

12
Warszawa
860 PLN

12
Katowice
860 PLN

12
Bydgoszcz
860 PLN

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) (ON-LINE) 21
ON-LINE
860 PLN

28
ON-LINE
860 PLN

12
ON-LINE
860 PLN

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 17-20
Bydgoszcz
1900 PLN

07-10
Katowice
1900 PLN

07-10
Bydgoszcz
1900 PLN

12-15
Katowice
1900 PLN

Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 (ON-LINE) 17-20
ON-LINE
1900 PLN

07-10
ON-LINE
1900 PLN

12-15
ON-LINE
1900 PLN

Doskonalenie procesu i technik auditowania na podstawie nowej normy ISO 19011:2018 - szkolenie warsztatowe 17-18
Katowice
990 PLN

17-18
Łódź
990 PLN

27-28
Katowice
990 PLN

Doskonalenie procesu i technik auditowania na podstawie nowej normy ISO 19011:2018 - szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 17-18
ON-LINE
990 PLN

27-28
ON-LINE
990 PLN

Identyfikowanie niezgodności - szkolenie warsztatowe 14
Warszawa
740 PLN

14
Katowice
740 PLN

09
Katowice
740 PLN

Identyfikowanie niezgodności - szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 14
ON-LINE
740 PLN

09
ON-LINE
740 PLN

Integracja systemu zarzadzania energią w ujęciu obowiązujących w organizacji standardów jakościowych oraz środowiskowych (ON-LINE) 03
ON-LINE
990 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 30
ON-LINE
700 PLN

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) 21
Katowice
860 PLN

21
Bydgoszcz
860 PLN

28
Katowice
860 PLN

28
Warszawa
860 PLN

12
Warszawa
860 PLN

12
Katowice
860 PLN

12
Bydgoszcz
860 PLN

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) (ON-LINE) 21
ON-LINE
860 PLN

28
ON-LINE
860 PLN

12
ON-LINE
860 PLN

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ZDROWOTNYM ŻYWNOŚCI HACCP, ISO 22000, BRC, IFS
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg ISO 22000:2018 (ON-LINE) 15-16
ON-LINE
1300 PLN

08-09
ON-LINE
1300 PLN

Audytor wewnętrzny zarządzania bezpieczeństwem żywności wg standardu BRCGS ver.9 27-28
Cichowo (Soplicowo Filmowe)
1450 PLN

19-20
Cichowo (Soplicowo Filmowe)
1450 PLN

Audytor wewnętrzny zarządzania bezpieczeństwem żywności wg standardu BRCGS ver.9 (ON-LINE) 24-25
ON-LINE
1300 PLN

03-04
ON-LINE
1300 PLN

21-22
ON-LINE
1300 PLN

04-05
ON-LINE
1300 PLN

Audytor wewnętrzny zarządzania bezpieczeństwem żywności wg standardu IFS 13-14
Cichowo (Soplicowo Filmowe)
1450 PLN

BRCGS ver.9 - omówienie wymagań z akcentem na zmiany między wersją 8 i 9 standardu (ON-LINE) 24
ON-LINE
650 PLN

03
ON-LINE
650 PLN

21
ON-LINE
650 PLN

04
ON-LINE
650 PLN

19
ON-LINE
650 PLN

Food Defense (ON-LINE) 16
ON-LINE
650 PLN

HACCP - wymagania i dokumentacja (ON-LINE) 09
ON-LINE
500 PLN

Identyfikowalność w łańcuchu żywnościowym (ON-LINE) 08
ON-LINE
500 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 30
ON-LINE
700 PLN

Kultura bezpieczeństwa - wymóg standardów żywnościowych uznawanych przez GFSI (BRC, IFS, FSSC) oraz wymóg prawny (ON-LINE) 18
ON-LINE
650 PLN

18
ON-LINE
650 PLN

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI wg ISO 27001, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, ISO/IEC 20000
Analiza ryzyka w bezpieczeństwie informacji - warsztat (ON-LINE) 17-18
ON-LINE
1200 PLN

Audytor wewnętrzny standardu TISAX® (ON-LINE) 25-26
ON-LINE
1500 PLN

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg EN ISO ISO/IEC 27001:2017 24-26
Katowice
1500 PLN

21-23
Warszawa
1500 PLN

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg EN ISO ISO/IEC 27001:2017 (ON-LINE) 24-26
ON-LINE
1500 PLN

21-23
ON-LINE
1500 PLN

12-14
ON-LINE
1500 PLN

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania usługami informatycznymi wg normy ISO/IEC 20000:2018 (ON-LINE) 10-12
ON-LINE
1400 PLN

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 – szkolenie rozszerzające dla Audytorów wewnętrznych 27-28
Katowice
1000 PLN

24-25
Warszawa
1000 PLN

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 – szkolenie rozszerzające dla Audytorów wewnętrznych (ON-LINE) 27-28
ON-LINE
1000 PLN

24-25
ON-LINE
1000 PLN

15-16
ON-LINE
1000 PLN

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001:2017 24-28
Katowice
2500 PLN

21-25
Warszawa
2500 PLN

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001:2017 (ON-LINE) 24-28
ON-LINE
2500 PLN

21-25
ON-LINE
2500 PLN

12-16
ON-LINE
2500 PLN

Bezpieczeństwo informacji oraz ochrona danych osobowych w usługach w chmurze wg ISO/IEC 27017 i ISO/IEC 27018 (ON-LINE) 18
ON-LINE
700 PLN

Ekspert ds. ryzyka w ochronie informacji 06-07
Katowice
1200 PLN

Incident Response Manager 01-02
Katowice
2900 PLN

Incident Response Manager (ON-LINE) 01-02
ON-LINE
2900 PLN

Inspektor Ochrony Danych 17-18
Warszawa
1150 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 30
ON-LINE
700 PLN

Podstawowe wymagania normy ISO 27001:2017 (e-learnig) 30

300 PLN

31

300 PLN

30

300 PLN

31

300 PLN

Wymagania TISAX® (ON-LINE) 28
ON-LINE
700 PLN

16
ON-LINE
700 PLN

Wymagania zawarte w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 17
Warszawa
550 PLN

Zmiany w normie ISO 27002 (ON-LINE) 29
ON-LINE
800 PLN

03
ON-LINE
800 PLN

30
ON-LINE
800 PLN

WYROBY MEDYCZNE
Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem - wyroby medyczne na bazie normy ISO 14971:2019 (ON-LINE) 30
ON-LINE
950 PLN

19
ON-LINE
950 PLN

30
ON-LINE
950 PLN

19
ON-LINE
950 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg EN ISO 13485 (ON-LINE) 05-07
ON-LINE
1700 PLN

08-10
ON-LINE
1700 PLN

14-16
ON-LINE
1700 PLN

Badania kliniczne wyrobów medycznych na bazie wymagań normy ISO 14155:2020 25
ON-LINE
2500 PLN

20
ON-LINE
2500 PLN

Biokompatybilność wyrobów medycznych wg. ISO 10993 (ON-LINE) 22
ON-LINE
1500 PLN

Dokumentacja techniczna wymagana w procesie oceny zgodności wyrobów medycznych wg Rozporządzenia 2017/745 (ON-LINE) 11
ON-LINE
1100 PLN

08
ON-LINE
1100 PLN

08
ON-LINE
1100 PLN

Dokumentacja techniczna wyrobów medycznych wg Rozporządzenia 2017/745 (e-learning) 30

199 PLN

31

199 PLN

30

199 PLN

31

199 PLN

Inżynieria użyteczności dla wyrobów medycznych na bazie normy IEC 62366-1:2015 (ON-LINE) 12
ON-LINE
950 PLN

Kompatybilność elektromagnetyczna wg normy PN-EN 60601-1-2:2015-11 (ON-LINE) 21
ON-LINE
1300 PLN

Nadzorowanie procesów zleconych na zewnątrz zgodnie z wymaganiami ISO 13485:2016 (ON-LINE) 01
ON-LINE
1000 PLN

Nowa Ustawa o wyrobach medycznych – wymagania dla polskich producentów, importerów i dystrybutorów (ON-LINE) 03
ON-LINE
1000 PLN

15
ON-LINE
1000 PLN

Obowiązki importerów i dystrybutorów wyrobów medycznych w świetle Rozporządzeń 2017/745 i 2017/746 oraz Ustawy o wyrobach medycznych (ON-LINE) 04
ON-LINE
1200 PLN

Ocena kliniczna według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (ON-LINE) 19-20
ON-LINE
1600 PLN

16-17
ON-LINE
1600 PLN

14-15
ON-LINE
1600 PLN

Projektowanie aparatury medycznej w kontekście aspektów bezpieczeństwa podstawowego oraz kompatybilności elektromagnetycznej (ON-LINE) 22-23
ON-LINE
1500 PLN

Refundacja wyrobów medycznych zgodnie z polskimi regulacjami (ON-LINE) 22
ON-LINE
1500 PLN

Rejestracja podmiotu w bazie EUDAMED (ON-LINE) 12
ON-LINE
450 PLN

09
ON-LINE
450 PLN

09
ON-LINE
450 PLN

Serwis wyrobów medycznych – obowiązki serwisantów na bazie wymagań EN ISO 13 485 oraz wymagań prawnych (ON-LINE) 18
ON-LINE
950 PLN

UDI - System niepowtarzalnych kodów identyfikacyjnych wyrobów 07
ON-LINE
1000 PLN

05
ON-LINE
1000 PLN

Walidacja cyklu życia oprogramowania wyrobów medycznych wg EN 62304 (ON-LINE) 20
ON-LINE
1000 PLN

Walidacja oprogramowania stosowanego w ramach systemu zarządzania jakością, w produkcji oraz do monitorowania i pomiarów zgodnie z wymaganiami ISO 13485:2016 (ON-LINE) 29
ON-LINE
1200 PLN

16
ON-LINE
1200 PLN

Warsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych ISO 13485 (ON-LINE) 27-28
ON-LINE
1200 PLN

19-20
ON-LINE
1200 PLN

Wpływ wymagań MDR (2017/745) na system zarządzania jakością 09
ON-LINE
1800 PLN

Wprowadzenie do In Vitro Diagnostic Regulation (2017/746) (ON-LINE) 28
ON-LINE
1800 PLN

17
ON-LINE
1800 PLN

Wymagania normy ISO 13485:2016 (ON-LINE) 27
ON-LINE
900 PLN

05
ON-LINE
900 PLN

22
ON-LINE
900 PLN

14
ON-LINE
900 PLN

Wymagania nowego rozporządzenia 2017/745 dla wyrobów medycznych (ON-LINE) 18
ON-LINE
1000 PLN

15
ON-LINE
1000 PLN

13
ON-LINE
1000 PLN

Wymagania PN-EN 60601-1 (ON-LINE) 13-14
ON-LINE
1300 PLN

Wyroby medyczne klasy I w świetle wymagań Rozporządzenia 2017/745 (MDR) (ON-LINE) 14
ON-LINE
900 PLN

Zarys procesu rejestracji wyrobów medycznych w FDA (ON-LINE) 13
ON-LINE
1800 PLN

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY SAMOCHODOWEJ wg IATF 16949
Auditor wewnętrzny standardu zarządzania jakością w motoryzacji IATF 16949:2016 na podbudowie ISO 9001:2015 05-08
Katowice
1740 PLN

Auditowanie systemu zarządzania wg standardu 16949:2016 (na podbudowie ISO 9001) (e-learning) 30

990 PLN

31

990 PLN

30

990 PLN

31

990 PLN

Interpretacja standardu zarządzania jakością w motoryzacji IATF 16949:2016 na podbudowie ISO 9001:2015 05-06
Katowice
1100 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 30
ON-LINE
700 PLN

PPAP / APQP – Zatwierdzanie części do produkcji / Zarządzanie projektem wdrażania nowych wyrobów 30

400 PLN

31

400 PLN

30

400 PLN

31

400 PLN

Wymagania SZJ wg IATF 16949:2016 na podbudowie ISO 9001:2015 (e-learning) 30

480 PLN

31

480 PLN

30

480 PLN

31

480 PLN

Wymagania TISAX® (ON-LINE) 28
ON-LINE
700 PLN

16
ON-LINE
700 PLN

INDUSTRY
Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 30
ON-LINE
700 PLN

Praktyczne podejście do zagadnienia kwalifikowania technologii spawania dla producentów Konstrukcji stalowych i aluminiowych wg serii norm EN 1090. 15
Bydgoszcz
1000 PLN

Rysunek techniczny - analiza 17
Bydgoszcz
1100 PLN

Seminarium Spawalnicze 29-30
Scandic Wrocław ****
1200 PLN

Zadania i obowiązki Pełnomocnika Zakładowej Kontroli Produkcji w świetle obowiązujących wymogów normy EN 1090 04
Katowice
1000 PLN

Zakładowa Kontrola Produkcji w praktyce - tworzenie planów kontroli i badań. Dobór metod badań NDT 18
Wrocław
1000 PLN

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001:2018 (ON-LINE) 24-26
ON-LINE
1290 PLN

Integracja systemu zarzadzania energią w ujęciu obowiązujących w organizacji standardów jakościowych oraz środowiskowych (ON-LINE) 03
ON-LINE
990 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 30
ON-LINE
700 PLN

Lider efektywności energetycznej w organizacji 06-07
Katowice
1190 PLN

Lider efektywności energetycznej w organizacji (ON-LINE) 28-29
ON-LINE
1190 PLN

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw 24
Łódź
750 PLN

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw (ON-LINE) 15
ON-LINE
750 PLN

Szkolenie doskonalące dla auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001 z elementami wiedzy dla auditorów energetycznych 21-23
Katowice
1700 PLN

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie wg ISO 50001:2018 w ujęciu praktycznym (ON-LINE) 14-15
ON-LINE
990 PLN

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ wg ISO 50001
Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001:2018 (ON-LINE) 24-26
ON-LINE
1290 PLN

Integracja systemu zarzadzania energią w ujęciu obowiązujących w organizacji standardów jakościowych oraz środowiskowych (ON-LINE) 03
ON-LINE
990 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 30
ON-LINE
700 PLN

Lider efektywności energetycznej w organizacji 06-07
Katowice
1190 PLN

Lider efektywności energetycznej w organizacji (ON-LINE) 28-29
ON-LINE
1190 PLN

Szkolenie doskonalące dla auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001 z elementami wiedzy dla auditorów energetycznych 21-23
Katowice
1700 PLN

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie wg ISO 50001:2018 w ujęciu praktycznym (ON-LINE) 14-15
ON-LINE
990 PLN

AVIATION
Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 30
ON-LINE
700 PLN

SZKOLENIA MANAGERSKIE
PROCESS MANAGEMENT (z możliwością uzyskania tytułu: MANAGER ds. ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO) (ON-LINE) 21-25
ON-LINE
3900 PLN

Świadome podejście kierowników średniego szczebla do wymagań normy ISO 14001:2015 i systemu EMAS (ON-LINE) 17
ON-LINE
750 PLN

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) 21
Katowice
860 PLN

21
Bydgoszcz
860 PLN

28
Katowice
860 PLN

28
Warszawa
860 PLN

12
Warszawa
860 PLN

12
Katowice
860 PLN

12
Bydgoszcz
860 PLN

INNE STANDARDY
Kryteria Zrównoważonego Rozwoju (KZR) dla biopaliw, biomasy i paliw alternatywnych 29
Wrocław
860 PLN

Kryteria Zrównoważonego Rozwoju (KZR) dla biopaliw, biomasy i paliw alternatywnych (ON-LINE) 06
ON-LINE
860 PLN

Ryzyka i szanse w zarządzaniu środowiskowym wg. ISO 14001 z uwzględnieniem adaptacji do zmian klimatu wg. ISO 14090 (ON-LINE) 27
ON-LINE
860 PLN

Wymagania standardów FSC® cz.1 - Podstawowe wymagania FSC® CoC (ON-LINE) 05
ON-LINE
790 PLN

07
ON-LINE
790 PLN

Wymagania standardów FSC® cz.2 - Wymagania standardów FSC® CoC w zakresie certyfikacji wielooddziałowej i grupowej oraz użycia drewna kontrolowanego i materiałów odzyskanych (ON-LINE) 29
ON-LINE
790 PLN

08
ON-LINE
790 PLN

Kontakt: tel. 32 786-46-70, Fax 32 786-46-07, e-mail: szkolenia@tuv-nord.pl