Harmonogram szkoleń otwartych organizowanych przez TÜV NORD POLSKA.

Temat Miesiąc
VI
Czerwiec 2024
VII
Lipiec 2024
VIII
Sierpień 2024
IX
Wrzesień 2024
X
Październik 2024
XI
Listopad 2024
SZKOLENIA E-LEARNINGOWE
AUDIT WEWNĘTRZNY W OPARCIU O TECHNIKI ZDALNE (nie tylko w dobie COVID-19) Dostępne
440 PLN

Dostępne
440 PLN

Dostępne
440 PLN

Dostępne
440 PLN

Dostępne
440 PLN

Dostępne
440 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 45001:2018 Dostępne
1200 PLN

Dostępne
1200 PLN

Dostępne
1200 PLN

Dostępne
1200 PLN

Dostępne
1200 PLN

Dostępne
1200 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 Dostępne
1450 PLN

Dostępne
1450 PLN

Dostępne
1450 PLN

Dostępne
1450 PLN

Dostępne
1450 PLN

Dostępne
1450 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015 Dostępne
1450 PLN

Dostępne
1450 PLN

Dostępne
1450 PLN

Dostępne
1450 PLN

Dostępne
1450 PLN

Dostępne
1450 PLN

Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 Dostępne
1600 PLN

Dostępne
1600 PLN

Dostępne
1600 PLN

Dostępne
1600 PLN

Dostępne
1600 PLN

Dostępne
1600 PLN

Dokumentacja techniczna wyrobów medycznych wg Rozporządzenia 2017/745 (e-learning) Dostępne
300 PLN

Dostępne
300 PLN

Dostępne
300 PLN

Dostępne
300 PLN

Dostępne
300 PLN

Dostępne
300 PLN

ISO 19011:2018 - wytyczne auditowania systemów zarządzania Dostępne
540 PLN

Dostępne
540 PLN

Dostępne
540 PLN

Dostępne
540 PLN

Dostępne
540 PLN

Dostępne
540 PLN

ISO 9004:2018 – jak budować jakość w organizacji (także w dobie niepewności)? Dostępne
440 PLN

Dostępne
440 PLN

Dostępne
440 PLN

Dostępne
440 PLN

Dostępne
440 PLN

Dostępne
440 PLN

Leadership – Skuteczne zarządzanie pracownikami (e-learning) Dostępne
690 PLN

Dostępne
690 PLN

Dostępne
690 PLN

Dostępne
690 PLN

Dostępne
690 PLN

Dostępne
690 PLN

Reklama wyrobów medycznych – aspekty prawne (e-learning) Dostępne
399 PLN

Dostępne
399 PLN

Dostępne
399 PLN

Dostępne
399 PLN

Dostępne
399 PLN

Dostępne
399 PLN

Standard ISO 45001:2018 - Wymagania i wytyczne stosowania Dostępne
400 PLN

Dostępne
400 PLN

Dostępne
400 PLN

Dostępne
400 PLN

Dostępne
400 PLN

Dostępne
400 PLN

Wymagania normy ISO 14001:2015 Dostępne
400 PLN

Dostępne
400 PLN

Dostępne
400 PLN

Dostępne
400 PLN

Dostępne
400 PLN

Dostępne
400 PLN

Wymagania normy ISO 9001:2015 Dostępne
400 PLN

Dostępne
400 PLN

Dostępne
400 PLN

Dostępne
400 PLN

Dostępne
400 PLN

Dostępne
400 PLN

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001
Audit klientowski - jak zadbać o jakość auditu strony drugiej? (ON-LINE) 27
ON-LINE
750 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 24-26
Warszawa
1780 PLN

10-12
Katowice
1780 PLN

26-28
Katowice
1780 PLN

25-27
Warszawa
1780 PLN

29-31
Warszawa
1780 PLN

13-15
Warszawa
1780 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 (ON-LINE) 24-26
ON-LINE
1700 PLN

10-12
ON-LINE
1700 PLN

26-28
ON-LINE
1700 PLN

25-27
ON-LINE
1700 PLN

29-31
ON-LINE
1700 PLN

13-15
ON-LINE
1700 PLN

Doskonalenie procesu i technik auditowania na podstawie normy ISO 19011:2018 - szkolenie warsztatowe 29-30
Katowice
1100 PLN

23-24
Katowice
1100 PLN

06-07
Warszawa
1100 PLN

Doskonalenie procesu i technik auditowania na podstawie normy ISO 19011:2018 - szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 29-30
ON-LINE
1050 PLN

23-24
ON-LINE
1050 PLN

06-07
ON-LINE
1050 PLN

Identyfikowanie niezgodności - szkolenie warsztatowe 16
Katowice
860 PLN

25
Katowice
860 PLN

Identyfikowanie niezgodności - szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 16
ON-LINE
790 PLN

25
ON-LINE
790 PLN

Pełnomocnik systemu zarządzania jakością 08-10
Moduł 1 z 2
Warszawa
3900 PLN

12-14
Moduł 2 z 2
Katowice
3900 PLN

11-13
Moduł 1 z 2
Warszawa
3900 PLN

14-16
Moduł 2 z 2
Warszawa
3900 PLN

20-22
Moduł 1 z 2
Warszawa
3900 PLN

Pełnomocnik systemu zarządzania jakością (ON-LINE) 08-10
Moduł 1 z 2
ON-LINE
3650 PLN

12-14
Moduł 2 z 2
ON-LINE
3650 PLN

11-13
Moduł 1 z 2
ON-LINE
3650 PLN

14-16
Moduł 2 z 2
ON-LINE
3650 PLN

20-22
Moduł 1 z 2
ON-LINE
3650 PLN

Przegląd zarządzania i audit wewnętrzny - narzędzia systemowe dla doskonalenia funkcjonowania organizacji we współczesnym biznesie (z uwzględnieniem wymagań m.in. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) ON-LINE 28
ON-LINE
700 PLN

08
ON-LINE
700 PLN

Standaryzacja działań szyta na miarę – system zarządzania jako wsparcie do realizacji zintegrowanych wymagań (ON-LINE) 08-09
ON-LINE
1500 PLN

Systemowe zasady zlecania procesów na zewnątrz - nadzór wymagany w normach ISO 9001, ISO 14001 ISO 45001 (ON-LINE) 19
ON-LINE
900 PLN

Więcej to nie zawsze lepiej – ilość dokumentów nie świadczy o sprawnym systemie zarządzania 16
Katowice
1100 PLN

Więcej to nie zawsze lepiej – ilość dokumentów nie świadczy o sprawnym systemie zarządzania (ON-LINE) 26
ON-LINE
900 PLN

Właściwy człowiek do każdego zadania 24
Katowice
1100 PLN

Właściwy człowiek do każdego zadania (ON-LINE) 24
ON-LINE
900 PLN

Wymagania normy ISO 9001:2015 24
Warszawa
750 PLN

10
Katowice
750 PLN

26
Katowice
750 PLN

25
Katowice
750 PLN

29
Warszawa
750 PLN

13
Warszawa
750 PLN

Wymagania normy ISO 9001:2015 (ON-LINE) 24
ON-LINE
690 PLN

10
ON-LINE
690 PLN

26
ON-LINE
690 PLN

25
ON-LINE
690 PLN

29
ON-LINE
690 PLN

13
ON-LINE
690 PLN

SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 14001
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015 07-09
Katowice
1780 PLN

22-24
Warszawa
1780 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015 (ON-LINE) 07-09
ON-LINE
1700 PLN

22-24
ON-LINE
1700 PLN

Doskonalenie procesu i technik auditowania na podstawie normy ISO 19011:2018 - szkolenie warsztatowe 29-30
Katowice
1100 PLN

23-24
Katowice
1100 PLN

06-07
Warszawa
1100 PLN

Doskonalenie procesu i technik auditowania na podstawie normy ISO 19011:2018 - szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 29-30
ON-LINE
1050 PLN

23-24
ON-LINE
1050 PLN

06-07
ON-LINE
1050 PLN

Identyfikowanie niezgodności - szkolenie warsztatowe 16
Katowice
860 PLN

25
Katowice
860 PLN

Identyfikowanie niezgodności - szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 16
ON-LINE
790 PLN

25
ON-LINE
790 PLN

Przegląd zarządzania i audit wewnętrzny - narzędzia systemowe dla doskonalenia funkcjonowania organizacji we współczesnym biznesie (z uwzględnieniem wymagań m.in. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) ON-LINE 28
ON-LINE
700 PLN

08
ON-LINE
700 PLN

Standaryzacja działań szyta na miarę – system zarządzania jako wsparcie do realizacji zintegrowanych wymagań (ON-LINE) 08-09
ON-LINE
1500 PLN

Systemowe zasady zlecania procesów na zewnątrz - nadzór wymagany w normach ISO 9001, ISO 14001 ISO 45001 (ON-LINE) 19
ON-LINE
900 PLN

Świadome podejście kierowników średniego szczebla do wymagań normy ISO 14001:2015 i systemu EMAS (ON-LINE) 04
ON-LINE
900 PLN

Więcej to nie zawsze lepiej – ilość dokumentów nie świadczy o sprawnym systemie zarządzania 16
Katowice
1100 PLN

Więcej to nie zawsze lepiej – ilość dokumentów nie świadczy o sprawnym systemie zarządzania (ON-LINE) 26
ON-LINE
900 PLN

Właściwy człowiek do każdego zadania 24
Katowice
1100 PLN

Właściwy człowiek do każdego zadania (ON-LINE) 24
ON-LINE
900 PLN

Wymagania normy ISO 14001 07
Warszawa
750 PLN

22
Warszawa
750 PLN

Wymagania normy ISO 14001 (ON-LINE) 07
ON-LINE
690 PLN

22
ON-LINE
690 PLN

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Adaptacja do zmian klimatu przez zarządzanie ryzykiem - warsztaty praktyczne na bazie norm ISO 14090 i ISO 14091 26-27
Katowice
2300 PLN

Greenwashing Detection Manager (ON-LINE) 20-21
ON-LINE
1600 PLN

RABC – praktyczne aspekty stosowania normy PN-EN 14065 (ON-LINE) 05
ON-LINE
900 PLN

Świadome podejście kierowników średniego szczebla do wymagań normy ISO 14001:2015 i systemu EMAS (ON-LINE) 04
ON-LINE
900 PLN

Wymagania standardów FSC® cz.1 - Podstawowe wymagania FSC® CoC 08
Łódź
990 PLN

Wymagania standardów FSC® cz.1 - Podstawowe wymagania FSC® CoC (ON-LINE) 11
ON-LINE
890 PLN

Wymagania standardów FSC® cz.2 - Wymagania standardów FSC® CoC w zakresie certyfikacji wielooddziałowej i grupowej oraz użycia drewna kontrolowanego i materiałów odzyskanych 09
Łódź
990 PLN

Wyważona zależność - klimat jako kontekst w systemach zarządzania (ON-LINE) 04
ON-LINE
900 PLN

Zmiany klimatu w systemach zarządzania – szkolenie dla liderów systemu 21
ON-LINE
800 PLN

Zrównoważony Rozwój w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach (ON-LINE) 25
ON-LINE
650 PLN

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg PN-EN ISO 45001:2024-02
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-EN ISO 45001:2024-02 25-26
Katowice
1450 PLN

03-04
Katowice
1450 PLN

17-18
Katowice
1450 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-EN ISO 45001:2024-02 (ON-LINE) 25-26
ON-LINE
1400 PLN

03-04
ON-LINE
1400 PLN

17-18
ON-LINE
1400 PLN

Doskonalenie procesu i technik auditowania na podstawie normy ISO 19011:2018 - szkolenie warsztatowe 29-30
Katowice
1100 PLN

23-24
Katowice
1100 PLN

06-07
Warszawa
1100 PLN

Doskonalenie procesu i technik auditowania na podstawie normy ISO 19011:2018 - szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 29-30
ON-LINE
1050 PLN

23-24
ON-LINE
1050 PLN

06-07
ON-LINE
1050 PLN

Przegląd zarządzania i audit wewnętrzny - narzędzia systemowe dla doskonalenia funkcjonowania organizacji we współczesnym biznesie (z uwzględnieniem wymagań m.in. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) ON-LINE 28
ON-LINE
700 PLN

08
ON-LINE
700 PLN

Ryzyko zawodowe w świetle wymagań normy ISO 45001 i przepisów prawa – szkolenie warsztatowe 21
Warszawa
860 PLN

08
Katowice
860 PLN

14
Warszawa
860 PLN

Ryzyko zawodowe w świetle wymagań normy ISO 45001 i przepisów prawa – szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 21
ON-LINE
790 PLN

08
ON-LINE
790 PLN

14
ON-LINE
790 PLN

Standard PN-EN ISO 45001:2024-02 - wymagania i wytyczne stosowania 25
Katowice
750 PLN

03
Warszawa
750 PLN

17
Warszawa
750 PLN

Standard PN-EN ISO 45001:2024-02 - wymagania i wytyczne stosowania (ON-LINE) 25
ON-LINE
690 PLN

03
ON-LINE
690 PLN

17
ON-LINE
690 PLN

Standaryzacja działań szyta na miarę – system zarządzania jako wsparcie do realizacji zintegrowanych wymagań (ON-LINE) 08-09
ON-LINE
1500 PLN

Systemowe zasady zlecania procesów na zewnątrz - nadzór wymagany w normach ISO 9001, ISO 14001 ISO 45001 (ON-LINE) 19
ON-LINE
900 PLN

Więcej to nie zawsze lepiej – ilość dokumentów nie świadczy o sprawnym systemie zarządzania 16
Katowice
1100 PLN

Więcej to nie zawsze lepiej – ilość dokumentów nie świadczy o sprawnym systemie zarządzania (ON-LINE) 26
ON-LINE
900 PLN

Właściwy człowiek do każdego zadania (ON-LINE) 24
ON-LINE
900 PLN

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 22-25
Warszawa
2200 PLN

20-23
Katowice
2200 PLN

17-20
Katowice
2200 PLN

07-10
Warszawa
2200 PLN

26-29
Warszawa
2200 PLN

Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 (ON-LINE) 22-25
ON-LINE
2000 PLN

20-23
ON-LINE
2000 PLN

17-20
ON-LINE
2000 PLN

07-10
ON-LINE
2000 PLN

26-29
ON-LINE
2000 PLN

Doskonalenie procesu i technik auditowania na podstawie normy ISO 19011:2018 - szkolenie warsztatowe 29-30
Katowice
1100 PLN

23-24
Katowice
1100 PLN

06-07
Warszawa
1100 PLN

Doskonalenie procesu i technik auditowania na podstawie normy ISO 19011:2018 - szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 29-30
ON-LINE
1050 PLN

23-24
ON-LINE
1050 PLN

06-07
ON-LINE
1050 PLN

Identyfikowanie niezgodności - szkolenie warsztatowe 16
Katowice
860 PLN

25
Katowice
860 PLN

Identyfikowanie niezgodności - szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 16
ON-LINE
790 PLN

25
ON-LINE
790 PLN

Przegląd zarządzania i audit wewnętrzny - narzędzia systemowe dla doskonalenia funkcjonowania organizacji we współczesnym biznesie (z uwzględnieniem wymagań m.in. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) ON-LINE 28
ON-LINE
700 PLN

08
ON-LINE
700 PLN

Rola i odpowiedzialność kadry kierowniczej w Zintegrowanym Systemie Zarządzania w oparciu o ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 26
Katowice
860 PLN

27
Warszawa
860 PLN

15
Poznań
860 PLN

Rola i odpowiedzialność kadry kierowniczej w Zintegrowanym Systemie Zarządzania w oparciu o ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (ON-LINE) 26
ON-LINE
790 PLN

27
ON-LINE
790 PLN

15
ON-LINE
790 PLN

Standaryzacja działań szyta na miarę – system zarządzania jako wsparcie do realizacji zintegrowanych wymagań (ON-LINE) 08-09
ON-LINE
1500 PLN

Systemowe zasady zlecania procesów na zewnątrz - nadzór wymagany w normach ISO 9001, ISO 14001 ISO 45001 (ON-LINE) 19
ON-LINE
900 PLN

Więcej to nie zawsze lepiej – ilość dokumentów nie świadczy o sprawnym systemie zarządzania 16
Katowice
1100 PLN

Więcej to nie zawsze lepiej – ilość dokumentów nie świadczy o sprawnym systemie zarządzania (ON-LINE) 26
ON-LINE
900 PLN

Właściwy człowiek do każdego zadania 24
Katowice
1100 PLN

Właściwy człowiek do każdego zadania (ON-LINE) 24
ON-LINE
900 PLN

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY SAMOCHODOWEJ wg IATF 16949
Wymagania TISAX® (ON-LINE) 03
ON-LINE
800 PLN

19
ON-LINE
800 PLN

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI wg ISO 27001, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, ISO/IEC 20000
Aktualizacja wymagań ISO 27001 do wersji z 2022 roku (ON-LINE) 29
ON-LINE
800 PLN

23
ON-LINE
800 PLN

30
ON-LINE
800 PLN

28
ON-LINE
800 PLN

22
ON-LINE
800 PLN

Analiza ryzyka w bezpieczeństwie informacji - warsztat (ON-LINE) 04-05
ON-LINE
1400 PLN

Audytor wewnętrzny standardu TISAX® (ON-LINE) 03-05
ON-LINE
1700 PLN

19-21
ON-LINE
1700 PLN

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg PN-EN ISO 27001:2023 (ISO/IEC 27001:2022) 09-11
Katowice
1700 PLN

18-20
Warszawa
1700 PLN

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg PN-EN ISO 27001:2023 (ISO/IEC 27001:2022) (ON-LINE) 24-26
ON-LINE
1700 PLN

15-17
ON-LINE
1700 PLN

26-28
ON-LINE
1700 PLN

23-25
ON-LINE
1700 PLN

21-23
ON-LINE
1700 PLN

25-27
ON-LINE
1700 PLN

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania wg ISO 22301 (Zarządzanie ciągłością działania) 04-06
Warszawa
1700 PLN

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania wg ISO 22301 (Zarządzanie ciągłością działania) (ON-LINE) 05-07
ON-LINE
1700 PLN

07-09
ON-LINE
1700 PLN

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania wg ISO 27701:2021 (ON-LINE) 17-18
ON-LINE
1700 PLN

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg PN-EN ISO 27001:2023 09-13
Katowice
3000 PLN

18-22
Warszawa
3000 PLN

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg PN-EN ISO 27001:2023 (ON-LINE) 24-28
ON-LINE
3000 PLN

15-19
ON-LINE
3000 PLN

26-30
ON-LINE
3000 PLN

23-27
ON-LINE
3000 PLN

21-25
ON-LINE
3000 PLN

25-29
ON-LINE
3000 PLN

Audytor Wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem wg PN-EN ISO 27001:2023 (ISO/IEC 27001:2022) - szkolenie rozszerzające dla audytorów wewnętrznych 12-13
Katowice
1300 PLN

21-22
Warszawa
1300 PLN

Audytor Wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem wg PN-EN ISO 27001:2023 (ISO/IEC 27001:2022) - szkolenie rozszerzające dla audytorów wewnętrznych (ON-LINE) 27-28
ON-LINE
1300 PLN

18-19
ON-LINE
1300 PLN

29-30
ON-LINE
1300 PLN

26-27
ON-LINE
1300 PLN

24-25
ON-LINE
1300 PLN

28-29
ON-LINE
1300 PLN

Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością działania wg normy PN-EN ISO 22301 – szkolenie rozszerzające dla Audytorów Wewnętrznych 07-08
Warszawa
1300 PLN

Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością działania wg normy PN-EN ISO 22301 – szkolenie rozszerzające dla Audytorów Wewnętrznych (ON-LINE) 08-09
ON-LINE
1300 PLN

10-11
ON-LINE
1300 PLN

Audytor wiodący systemu zarządzania wg ISO 22301 04-08
Warszawa
3000 PLN

Audytor wiodący systemu zarządzania wg ISO 22301 (ON-LINE) 05-09
ON-LINE
3000 PLN

07-11
ON-LINE
3000 PLN

Bezpieczeństwo informacji oraz ochrona danych osobowych w usługach w chmurze wg ISO/IEC 27017 i ISO/IEC 27018 (ON-LINE) 06
ON-LINE
800 PLN

COMPLIANCE - aspekty prawne i psychologiczne 16
ON-LINE
800 PLN

Compliance Officer (ON-LINE) 14-15
ON-LINE
2900 PLN

Doskonalenie procesu i technik audytowania w bezpieczeństwie informacji (ON-LINE) 16-17
ON-LINE
1400 PLN

07-08
ON-LINE
1400 PLN

Incident Response Manager 14-15
Katowice
2900 PLN

TISAX® Internal Auditor (ON-LINE) 26-28
ON-LINE
2200 PLN

03-05
ON-LINE
2200 PLN

Wymagania Dyrektywy NIS2 (ON-LINE) 22
ON-LINE
990 PLN

19
ON-LINE
990 PLN

Wymagania TISAX® (ON-LINE) 03
ON-LINE
800 PLN

19
ON-LINE
800 PLN

MEDICAL DEVICES
e-learning - Medical Devices Regulation in a nutshell Dostępne
99 EUR

e-learning - The requirements of ISO 13485:2016 Dostępne
300 EUR

WYROBY MEDYCZNE
Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem - wyroby medyczne na bazie normy ISO 14971:2019 (ON-LINE) 09
ON-LINE
1200 PLN

27
ON-LINE
1200 PLN

13
ON-LINE
1200 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg EN ISO 13485 (ON-LINE) 09-11
ON-LINE
2100 PLN

04-06
ON-LINE
2100 PLN

Badania kliniczne wyrobów medycznych na bazie wymagań normy ISO 14155:2020 (ON-LINE) 17
ON-LINE
2900 PLN

Biokompatybilność wyrobów medycznych wg ISO 10993 (ON-LINE) 28
ON-LINE
1800 PLN

27
ON-LINE
1800 PLN

Dokumentacja techniczna wymagana w procesie oceny zgodności wyrobów medycznych wg Rozporządzenia 2017/745 (ON-LINE) 26
ON-LINE
1500 PLN

26
ON-LINE
1500 PLN

Dokumentacja techniczna wyrobów medycznych wg Rozporządzenia 2017/745 (e-learning) 30

300 PLN

31

300 PLN

31

300 PLN

30

300 PLN

31

300 PLN

30

300 PLN

Inżynieria użyteczności dla wyrobów medycznych na bazie normy IEC 62366-1:2015 (ON-LINE) 28
ON-LINE
1200 PLN

22
ON-LINE
1200 PLN

Kompatybilność elektromagnetyczna wg normy PN-EN 60601-1-2 (ON-LINE) 18
ON-LINE
1600 PLN

Nadzorowanie procesów zleconych na zewnątrz zgodnie z wymaganiami ISO 13485:2016 (ON-LINE) 09
ON-LINE
1300 PLN

Obowiązki importerów i dystrybutorów wyrobów medycznych w świetle Rozporządzeń 2017/745 i 2017/746 oraz Ustawy o wyrobach medycznych (ON-LINE) 23
ON-LINE
1500 PLN

Ocena kliniczna według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (ON-LINE) 17-18
ON-LINE
2400 PLN

13-14
ON-LINE
2400 PLN

Projektowanie aparatury medycznej pod kątem bezpieczeństwa podstawowego oraz kompatybilności elektromagnetycznej wg wymagań PN-EN 60601-1 oraz PN-EN 60601-1-2 (ON-LINE) 19-20
ON-LINE
1700 PLN

Rejestracja podmiotu w bazie EUDAMED (ON-LINE) 23
ON-LINE
600 PLN

Reklama wyrobów medycznych – aspekty prawne (e-learning) 30

399 PLN

31

399 PLN

31

399 PLN

30

399 PLN

31

399 PLN

30

399 PLN

Serwis wyrobów medycznych – obowiązki serwisantów na bazie wymagań EN ISO 13 485 oraz wymagań prawnych (ON-LINE) 17
ON-LINE
1200 PLN

UDI - System niepowtarzalnych kodów identyfikacyjnych wyrobów (ON-LINE) 20
ON-LINE
1300 PLN

Ustawa o wyrobach medycznych – wymagania dla polskich producentów, importerów i dystrybutorów (ON-LINE) 26
ON-LINE
1300 PLN

13
ON-LINE
1300 PLN

26
ON-LINE
1300 PLN

Walidacja cyklu życia oprogramowania wyrobów medycznych wg EN 62304 (ON-LINE) 08
ON-LINE
1300 PLN

Walidacja oprogramowania stosowanego w ramach systemu zarządzania jakością, w produkcji oraz do monitorowania i pomiarów zgodnie z wymaganiami ISO 13485:2016 (ON-LINE) 04
ON-LINE
1500 PLN

Wpływ wymagań MDR (2017/745) na system zarządzania jakością (ON-LINE) 25
ON-LINE
1990 PLN

22
ON-LINE
1990 PLN

Wprowadzenie do In Vitro Diagnostic Regulation (2017/746) (ON-LINE) 26
ON-LINE
1990 PLN

Wymagania normy ISO 13485:2016 (ON-LINE) 09
ON-LINE
1300 PLN

04
ON-LINE
1300 PLN

Wymagania PN-EN 60601-1 (ON-LINE) 15-16
ON-LINE
1600 PLN

Wymagania Rozporządzenia 2017/745 dla wyrobów medycznych (ON-LINE) 25
ON-LINE
1300 PLN

Wyroby medyczne klasy I w świetle wymagań Rozporządzenia 2017/745 (MDR) (ON-LINE) 23
ON-LINE
1100 PLN

Zarys procesu rejestracji wyrobów medycznych w FDA (ON-LINE) 29
ON-LINE
2200 PLN

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001:2018 06-08
Warszawa
1700 PLN

Jak wykorzystać wyniki Audytu Energetycznego Przedsiębiorstwa do zarządzania energią? 24-25
Katowice
1800 PLN

Lider efektywności energetycznej w organizacji 29-30
Katowice
1400 PLN

Lider efektywności energetycznej w organizacji (ON-LINE) 12-13
ON-LINE
1300 PLN

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw (ON-LINE) 20
ON-LINE
900 PLN

Zarządzanie danymi dotyczącymi wyniku energetycznego 09
Katowice
990 PLN

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie wg ISO 50001:2018 w ujęciu praktycznym 28-29
Warszawa
1400 PLN

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ wg ISO 50001
Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001:2018 06-08
Warszawa
1700 PLN

Jak wykorzystać wyniki Audytu Energetycznego Przedsiębiorstwa do zarządzania energią? 24-25
Katowice
1800 PLN

Lider efektywności energetycznej w organizacji 29-30
Katowice
1400 PLN

Lider efektywności energetycznej w organizacji (ON-LINE) 12-13
ON-LINE
1300 PLN

Zarządzanie danymi dotyczącymi wyniku energetycznego 09
Katowice
990 PLN

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie wg ISO 50001:2018 w ujęciu praktycznym 28-29
Warszawa
1400 PLN

SZKOLENIA MANAGERSKIE
Leadership – Skuteczne zarządzanie pracownikami (e-learning) 30

690 PLN

31

690 PLN

31

690 PLN

30

690 PLN

31

690 PLN

30

690 PLN

Świadome podejście kierowników średniego szczebla do wymagań normy ISO 14001:2015 i systemu EMAS (ON-LINE) 04
ON-LINE
900 PLN

CSR - SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU
Greenwashing Detection Manager (ON-LINE) 20-21
ON-LINE
1600 PLN

INNE STANDARDY
Adaptacja do zmian klimatu przez zarządzanie ryzykiem - warsztaty praktyczne na bazie norm ISO 14090 i ISO 14091 26-27
Katowice
2300 PLN

RABC – praktyczne aspekty stosowania normy PN-EN 14065 (ON-LINE) 05
ON-LINE
900 PLN

Wymagania standardów FSC® cz.1 - Podstawowe wymagania FSC® CoC 08
Łódź
990 PLN

Wymagania standardów FSC® cz.1 - Podstawowe wymagania FSC® CoC (ON-LINE) 11
ON-LINE
890 PLN

Wymagania standardów FSC® cz.2 - Wymagania standardów FSC® CoC w zakresie certyfikacji wielooddziałowej i grupowej oraz użycia drewna kontrolowanego i materiałów odzyskanych 09
Łódź
990 PLN

Wyważona zależność - klimat jako kontekst w systemach zarządzania (ON-LINE) 04
ON-LINE
900 PLN

Kontakt: tel. 32 786-46-70, Fax 32 786-46-07, e-mail: szkolenia@tuv-nord.pl