Harmonogram szkoleń otwartych organizowanych przez TÜV NORD POLSKA.

Temat Miesiąc
V
Maj 2022
VI
Czerwiec 2022
VII
Lipiec 2022
VIII
Sierpień 2022
IX
Wrzesień 2022
X
Październik 2022
SZKOLENIA ZDALNE / ON-LINE
Analityk ryzyka w systemach zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności (ON-LINE) 28-29
ON-LINE
1100 PLN

Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem - wyroby medyczne na bazie normy ISO 14971:2019 (ON-LINE) 09
ON-LINE
850 PLN

24
ON-LINE
850 PLN

23
ON-LINE
850 PLN

19
ON-LINE
850 PLN

Analiza ryzyka w bezpieczeństwie informacji - warsztat (ON-LINE) 09-10
ON-LINE
1200 PLN

01-02
ON-LINE
1200 PLN

Audit klientowski - jak zadbać o jakość auditu strony drugiej? (ON-LINE) 15
ON-LINE
740 PLN

08
ON-LINE
740 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 45001:2018 (ON-LINE) 21-22
ON-LINE
1300 PLN

18-19
ON-LINE
1300 PLN

22-23
ON-LINE
1300 PLN

15-16
ON-LINE
1300 PLN

03-04
ON-LINE
1300 PLN

Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001:2018 (ON-LINE) 22-24
ON-LINE
1290 PLN

14-16
ON-LINE
1290 PLN

24-26
ON-LINE
1290 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg EN ISO 13485 (ON-LINE) 31-02-06
ON-LINE
1700 PLN

22-24
ON-LINE
1700 PLN

20-22
ON-LINE
1700 PLN

03-05
ON-LINE
1700 PLN

12-14
ON-LINE
1700 PLN

05-07
ON-LINE
1700 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 (ON-LINE) 08-10
ON-LINE
1600 PLN

20-22
ON-LINE
1600 PLN

17-19
ON-LINE
1600 PLN

14-16
ON-LINE
1600 PLN

05-07
ON-LINE
1600 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015 (ON-LINE) 27-29
ON-LINE
1600 PLN

08-10
ON-LINE
1600 PLN

21-23
ON-LINE
1600 PLN

Auditor wewnętrzny zarządzania bezpieczeństwem żywności wg standardów BRCGS oraz IFS (ON-LINE) 08-10
ON-LINE
1500 PLN

Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 (ON-LINE) 07-10
ON-LINE
1900 PLN

04-07
ON-LINE
1900 PLN

01-04
ON-LINE
1900 PLN

26-29
ON-LINE
1900 PLN

17-20
ON-LINE
1900 PLN

AUDITOR WIODĄCY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course. IRCA Certificated Course No. A18034 – provided by TÜV NORD CERT GmbH) (ON-LINE) 20-24
ON-LINE
3900 PLN

22-26
ON-LINE
3900 PLN

19-23
ON-LINE
3900 PLN

Audytor wewnętrzny standardu TISAX® (ON-LINE) 07-08
ON-LINE
1500 PLN

06-07
ON-LINE
1500 PLN

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg EN ISO ISO/IEC 27001:2017 (ON-LINE) 20-22
ON-LINE
1500 PLN

25-27
ON-LINE
1500 PLN

22-24
ON-LINE
1500 PLN

19-21
ON-LINE
1500 PLN

24-26
ON-LINE
1500 PLN

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania usługami informatycznymi wg normy ISO/IEC 20000:2018 (ON-LINE) 10-12
ON-LINE
1400 PLN

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania wg ISO 22301 (Zarządzanie ciągłością działania) (ON-LINE) 08-10
ON-LINE
1400 PLN

12-14
ON-LINE
1400 PLN

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania wg ISO 27701:2019 (ON-LINE) 15-16
ON-LINE
1400 PLN

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 – szkolenie rozszerzające dla Audytorów wewnętrznych (ON-LINE) 26-27
ON-LINE
1000 PLN

23-24
ON-LINE
1000 PLN

28-29
ON-LINE
1000 PLN

25-26
ON-LINE
1000 PLN

22-23
ON-LINE
1000 PLN

27-28
ON-LINE
1000 PLN

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001:2017 (ON-LINE) 20-24
ON-LINE
2500 PLN

25-29
ON-LINE
2500 PLN

22-26
ON-LINE
2500 PLN

19-23
ON-LINE
2500 PLN

24-28
ON-LINE
2500 PLN

Badania kliniczne wyrobów medycznych na bazie wymagań normy ISO 14155:2020 07
ON-LINE
2500 PLN

23
ON-LINE
2500 PLN

25
ON-LINE
2500 PLN

Biokompatybilność wyrobów medycznych wg. ISO 10993 (ON-LINE) 21
ON-LINE
1500 PLN

22
ON-LINE
1500 PLN

CLEANROOM – Zasady pracy w pomieszczeniach czystych (CLEANROOM) w świetle obowiązujących norm i przepisów prawa (ON-LINE) 05
ON-LINE
1200 PLN

CQI-12 Powłoki lakiernicze – ocena systemu procesu specjalnego (ON-LINE) 06
ON-LINE
690 PLN

Dokumentacja techniczna wymagana w procesie oceny zgodności wyrobów medycznych wg Rozporządzenia 2017/745 (ON-LINE) 14
ON-LINE
1100 PLN

13
ON-LINE
1100 PLN

11
ON-LINE
1100 PLN

Doskonalenie procesu i technik auditowania na podstawie nowej normy ISO 19011:2018 - szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 09-10
ON-LINE
990 PLN

11-12
ON-LINE
990 PLN

29-30
ON-LINE
990 PLN

15-16
ON-LINE
990 PLN

17-18
ON-LINE
990 PLN

Ekspert ds. ryzyka w ochronie informacji (ON-LINE) 07-08
ON-LINE
1200 PLN

Hydrobotaniczne systemy oczyszczania ścieków komunalnych (ON-LINE) 21
ON-LINE
450 PLN

12
ON-LINE
450 PLN

Identyfikowanie niezgodności - szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 13
ON-LINE
740 PLN

06
ON-LINE
740 PLN

22
ON-LINE
740 PLN

Incident Response Manager (ON-LINE) 09-10
ON-LINE
2900 PLN

08-09
ON-LINE
2900 PLN

Inspektor Ochrony Danych (ON-LINE) 18-19
ON-LINE
1150 PLN

Integracja systemu zarzadzania energią w ujęciu obowiązujących w organizacji standardów jakościowych oraz środowiskowych (ON-LINE) 03
ON-LINE
990 PLN

Inżynieria użyteczności dla wyrobów medycznych na bazie normy IEC 62366-1:2015 (ON-LINE) 10
ON-LINE
950 PLN

25
ON-LINE
950 PLN

12
ON-LINE
950 PLN

Kompatybilność elektromagnetyczna wg normy PN-EN 60601-1-2:2015-11 (ON-LINE) 19
ON-LINE
1300 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 24
ON-LINE
700 PLN

30
ON-LINE
700 PLN

Kryteria Zrównoważonego Rozwoju (KZR) dla biopaliw, biomasy i paliw alternatywnych (ON-LINE) 24
ON-LINE
860 PLN

06
ON-LINE
860 PLN

Kultura bezpieczeństwa - wymóg standardów żywnościowych uznawanych przez GFSI (BRC, IFS, FSSC) oraz wymóg prawny (ON-LINE) 26
ON-LINE
640 PLN

Kwalifikacja i walidacja w obszarze wyrobów medycznych (ON-LINE) 08
ON-LINE
1100 PLN

Lider efektywności energetycznej w organizacji (ON-LINE) 09-10
ON-LINE
1190 PLN

06-07
ON-LINE
1190 PLN

Nadzorowanie procesów zleconych na zewnątrz zgodnie z wymaganiami ISO 13485:2016 (ON-LINE) 03
ON-LINE
1000 PLN

16
ON-LINE
1000 PLN

Nowa Ustawa o wyrobach medycznych – wymagania dla polskich producentów, importerów i dystrybutorów (ON-LINE) 30
ON-LINE
1000 PLN

06
ON-LINE
1000 PLN

07
ON-LINE
1000 PLN

Obowiązki importerów i dystrybutorów wyrobów medycznych w świetle Rozporządzeń 2017/745 i 2017/746 oraz Ustawy o wyrobach medycznych (ON-LINE) 07
ON-LINE
1200 PLN

08
ON-LINE
1200 PLN

Ocena kliniczna według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (ON-LINE) 22-23
ON-LINE
1600 PLN

Pełnomocnik systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności – rola i zadania – doskonalenie warsztatu (ON-LINE) 01-03
ON-LINE
1350 PLN

Pełnomocnik systemu zarządzania jakością (ON-LINE) 08-10
Moduł 2 z 2
ON-LINE
3500 PLN

04-06
Moduł 1 z 2
ON-LINE
3500 PLN

08-10
Moduł 2 z 2
ON-LINE
3500 PLN

19-21
Moduł 1 z 2
ON-LINE
3500 PLN

17-19
Moduł 2 z 2
ON-LINE
3500 PLN

Praca w pomieszczeniach clean room - teoretyczne i praktyczne przygotowanie do utrzymania klasy czystości ISO i GMP (ON-LINE) 06-07
ON-LINE
1600 PLN

PROCESS MANAGEMENT (z możliwością uzyskania tytułu: MANAGER ds. ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO) (ON-LINE) 06-10
ON-LINE
3900 PLN

22-26
ON-LINE
3900 PLN

Projektowanie aparatury medycznej w kontekście aspektów bezpieczeństwa podstawowego oraz kompatybilności elektromagnetycznej (ON-LINE) 20-21
ON-LINE
1500 PLN

Pytania auditowe wg ISO 9001:2015 (ON-LINE) 15
ON-LINE
670 PLN

31
ON-LINE
670 PLN

23
ON-LINE
670 PLN

11
ON-LINE
670 PLN

Refundacja wyrobów medycznych zgodnie z polskimi regulacjami (ON-LINE) 11
ON-LINE
1500 PLN

20
ON-LINE
1500 PLN

Rejestracja podmiotu w bazie EUDAMED (ON-LINE) 15
ON-LINE
450 PLN

14
ON-LINE
450 PLN

12
ON-LINE
450 PLN

Ryzyka i szanse w zarządzaniu środowiskowym wg. ISO 14001 z uwzględnieniem adaptacji do zmian klimatu wg. ISO 14090 (ON-LINE) 27
ON-LINE
860 PLN

Serwis wyrobów medycznych – obowiązki serwisantów na bazie wymagań EN ISO 13 485 oraz wymagań prawnych (ON-LINE) 22
ON-LINE
950 PLN

Standard ISO 45001:2018 - Wymagania i wytyczne stosowania (ON-LINE) 21
ON-LINE
640 PLN

18
ON-LINE
640 PLN

22
ON-LINE
640 PLN

15
ON-LINE
640 PLN

03
ON-LINE
640 PLN

Walidacja cyklu życia oprogramowania wyrobów medycznych wg EN 62304 (ON-LINE) 08
ON-LINE
1000 PLN

21
ON-LINE
1000 PLN

20
ON-LINE
1000 PLN

Walidacja oprogramowania stosowanego w ramach systemu zarządzania jakością, w produkcji oraz do monitorowania i pomiarów zgodnie z wymaganiami ISO 13485:2016 (ON-LINE) 21
ON-LINE
1200 PLN

29
ON-LINE
1200 PLN

Warsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych ISO 13485 (ON-LINE) 27-28
ON-LINE
1200 PLN

27-28
ON-LINE
1200 PLN

Wpływ wymagań MDR (2017/745) na system zarządzania jakością 08
ON-LINE
1800 PLN

09
ON-LINE
1800 PLN

Wprowadzenie do In Vitro Diagnostic Regulation (2017/746) (ON-LINE) 13
ON-LINE
1800 PLN

28
ON-LINE
1800 PLN

Wymagania normy ISO 13485:2016 (ON-LINE) 31
ON-LINE
900 PLN

22
ON-LINE
900 PLN

20
ON-LINE
900 PLN

03
ON-LINE
900 PLN

12
ON-LINE
900 PLN

27
ON-LINE
900 PLN

05
ON-LINE
900 PLN

Wymagania normy ISO 14001 (ON-LINE) 27
ON-LINE
640 PLN

08
ON-LINE
640 PLN

21
ON-LINE
640 PLN

Wymagania normy ISO 9001:2015 (ON-LINE) 08
ON-LINE
640 PLN

20
ON-LINE
640 PLN

17
ON-LINE
640 PLN

14
ON-LINE
640 PLN

05
ON-LINE
640 PLN

Wymagania nowego rozporządzenia 2017/745 dla wyrobów medycznych (ON-LINE) 29
ON-LINE
1000 PLN

15
ON-LINE
1000 PLN

18
ON-LINE
1000 PLN

Wymagania PN-EN 60601-1 (ON-LINE) 13-14
ON-LINE
1300 PLN

Wymagania standardów FSC® cz.1 - Podstawowe wymagania FSC® CoC (ON-LINE) 28
ON-LINE
790 PLN

Wymagania standardów FSC® cz.2 - Wymagania standardów FSC® CoC w zakresie certyfikacji wielooddziałowej i grupowej oraz użycia drewna kontrolowanego i materiałów odzyskanych (ON-LINE) 29
ON-LINE
790 PLN

Wymagania TISAX® (ON-LINE) 20
ON-LINE
700 PLN

28
ON-LINE
700 PLN

Wymagania zawarte w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych [RODO] (ON-LINE) 18
ON-LINE
550 PLN

Wyroby medyczne klasy I w świetle wymagań Rozporządzenia 2017/745 (MDR) (ON-LINE) 14
ON-LINE
900 PLN

Zarys procesu rejestracji wyrobów medycznych w FDA (ON-LINE) 14
ON-LINE
1800 PLN

13
ON-LINE
1800 PLN

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie wg ISO 50001:2018 w ujęciu praktycznym (ON-LINE) 26-27
ON-LINE
990 PLN

22-23
ON-LINE
990 PLN

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) (ON-LINE) 31
ON-LINE
860 PLN

23
ON-LINE
860 PLN

18
ON-LINE
860 PLN

12
ON-LINE
860 PLN

22
ON-LINE
860 PLN

21
ON-LINE
860 PLN

SZKOLENIA E-LEARNINGOWE
AUDIT WEWNĘTRZNY W OPARCIU O TECHNIKI ZDALNE (nie tylko w dobie COVID-19)
440 PLN


440 PLN


440 PLN


440 PLN


440 PLN


440 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 45001:2018
1200 PLN


1200 PLN


1200 PLN


1200 PLN


1200 PLN


1200 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015
1450 PLN


1450 PLN


1450 PLN


1450 PLN


1450 PLN


1450 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015
1450 PLN


1450 PLN


1450 PLN


1450 PLN


1450 PLN


1450 PLN

Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001
1600 PLN


1600 PLN


1600 PLN


1600 PLN


1600 PLN


1600 PLN

Auditowanie systemu zarządzania wg standardu 16949:2016 (na podbudowie ISO 9001) (e-learning)
990 PLN


990 PLN


990 PLN


990 PLN


990 PLN


990 PLN

Dokumentacja techniczna wyrobów medycznych wg Rozporządzenia 2017/745 (e-learning)
199 PLN


199 PLN


199 PLN


199 PLN


199 PLN


199 PLN

ISO 19011:2018 - wytyczne auditowania systemów zarządzania
540 PLN


540 PLN


540 PLN


540 PLN


540 PLN


540 PLN

ISO 9004:2018 – jak budować jakość w organizacji (także w dobie niepewności)?
440 PLN


440 PLN


440 PLN


440 PLN


440 PLN


440 PLN

NIEZNANE NIEWIADOME – analiza i ocena danych w warunkach totalnej niepewności
640 PLN


640 PLN


640 PLN


640 PLN


640 PLN


640 PLN

PPAP / APQP – Zatwierdzanie części do produkcji / Zarządzanie projektem wdrażania nowych wyrobów
400 PLN


400 PLN


400 PLN


400 PLN


400 PLN


400 PLN

PROCESS MANAGEMENT. e-PROGRAM w ramach AKADEMII KOMPETENCJI TUV NORD POLSKA Z MOŻLIWOŚCIĄ UZYSKANIA TYTUŁU: MANAGER ds. ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO
3200 PLN


3200 PLN


3200 PLN


3200 PLN


3200 PLN


3200 PLN

Przegląd wymagań normy ISO 45001:2018 (również pod kątem różnic pomiędzy ISO 45001 a PN-N 18001 i OHSAS)
500 PLN


500 PLN


500 PLN


500 PLN


500 PLN


500 PLN

Przegląd zarządzania i audit wewnętrzny - narzędzia systemowe dla doskonalenia funkcjonowania organizacji we współczesnym biznesie (z uwzględnieniem wymagań m.in. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)
500 PLN


500 PLN


500 PLN


500 PLN


500 PLN


500 PLN

Przewodnik systemowy/księga jakości (wskazówki i dobre praktyki w jego opracowaniu, nadzorowaniu i wykorzystywaniu w systemie zarządzania)
500 PLN


500 PLN


500 PLN


500 PLN


500 PLN


500 PLN

Standard ISO 45001:2018 - Wymagania i wytyczne stosowania
500 PLN


500 PLN


500 PLN


500 PLN


500 PLN


500 PLN

Wymagania BRC Global Standard v8
300 PLN


300 PLN


300 PLN


300 PLN


300 PLN


300 PLN

Wymagania normy ISO 14001:2015
500 PLN


500 PLN


500 PLN


500 PLN


500 PLN


500 PLN

Wymagania normy ISO 27001:2017 (e-learnig)
300 PLN


300 PLN

Wymagania normy ISO 9001:2015
500 PLN


500 PLN

Wymagania SZJ wg IATF 16949:2016 na podbudowie ISO 9001:2015 (e-learnig)
480 PLN


480 PLN

Zatwierdzone Interpretacje SI 1 – 19 dla standardu IATF 16949:2016
79 PLN


79 PLN

Zmiany w standardzie FSSC (wersja 5) wraz ze zmianami w normie ISO 22000:2018
300 PLN


300 PLN

ZWINNOŚĆ DZIAŁANIA – PRZETRWANIE I ODBUDOWA SWOJEGO BIZNESU (nie tylko w kontekście pandemii COVID-19)
600 PLN


600 PLN

PUBLIKACJE TUV NORD Polska
Książka (u)CZUCIE JAKOŚCI nt. jakości systemów zarządzaniaMATRYCA POWIĄZAŃ, ZBIEŻNOŚCI I RÓŻNIC POMIĘDZY ISO 45001 a PN-N 18001PRZEWODNIK PO NORMIE PN-EN ISO 9001:2015PYTANIA AUDITOWE. CHECKLISTA wg ISO 9001:2015EVENTY
41 Wymiana Doświadczeń Pełnomocników, Koordynatorów, Specjalistów i Auditorów Systemów Zarządzania (Północ) 08-10
NATURAL HOTEL, Warlity Wielkie k/Ostródy
2200 PLN

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001
Audit klientowski - jak zadbać o jakość auditu strony drugiej? 15
Katowice
740 PLN

Audit klientowski - jak zadbać o jakość auditu strony drugiej? (ON-LINE) 15
ON-LINE
740 PLN

08
ON-LINE
740 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 08-10
Bydgoszcz
1600 PLN

08-10
Bydgoszcz
1600 PLN

08-10
Katowice
1600 PLN

20-22
Bydgoszcz
1600 PLN

20-22
Katowice
1600 PLN

17-19
Katowice
1600 PLN

17-19
Bydgoszcz
1600 PLN

17-19
Wrocław
1600 PLN

14-16
Warszawa
1600 PLN

14-16
Bydgoszcz
1600 PLN

14-16
Katowice
1600 PLN

05-07
Rzeszów
1600 PLN

05-07
Katowice
1600 PLN

05-07
Bydgoszcz
1600 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 (ON-LINE) 08-10
ON-LINE
1600 PLN

20-22
ON-LINE
1600 PLN

17-19
ON-LINE
1600 PLN

14-16
ON-LINE
1600 PLN

05-07
ON-LINE
1600 PLN

AUDITOR WIODĄCY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course. IRCA Certificated Course No. A18034 – provided by TÜV NORD CERT GmbH) 20-24
Katowice
3900 PLN

22-26
Katowice
3900 PLN

19-23
Katowice
3900 PLN

AUDITOR WIODĄCY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course. IRCA Certificated Course No. A18034 – provided by TÜV NORD CERT GmbH) (ON-LINE) 20-24
ON-LINE
3900 PLN

22-26
ON-LINE
3900 PLN

19-23
ON-LINE
3900 PLN

Doskonalenie procesu i technik auditowania na podstawie nowej normy ISO 19011:2018 - szkolenie warsztatowe 09-10
Katowice
990 PLN

09-10
Bydgoszcz
990 PLN

11-12
Katowice
990 PLN

11-12
Bydgoszcz
990 PLN

11-12
Wrocław
990 PLN

29-30
Katowice
990 PLN

29-30
Warszawa
990 PLN

15-16
Katowice
990 PLN

15-16
Bydgoszcz
990 PLN

17-18
Katowice
990 PLN

17-18
Łódź
990 PLN

Doskonalenie procesu i technik auditowania na podstawie nowej normy ISO 19011:2018 - szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 09-10
ON-LINE
990 PLN

11-12
ON-LINE
990 PLN

29-30
ON-LINE
990 PLN

15-16
ON-LINE
990 PLN

17-18
ON-LINE
990 PLN

Identyfikowanie niezgodności - szkolenie warsztatowe 13
Katowice
740 PLN

13
Bydgoszcz
740 PLN

06
Katowice
740 PLN

06
Warszawa
740 PLN

06
Bydgoszcz
740 PLN

22
Katowice
740 PLN

22
Bydgoszcz
740 PLN

Identyfikowanie niezgodności - szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 13
ON-LINE
740 PLN

06
ON-LINE
740 PLN

22
ON-LINE
740 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 24
ON-LINE
700 PLN

30
ON-LINE
700 PLN

Pełnomocnik systemu zarządzania jakością 08-10
Moduł 2 z 2
Katowice
3500 PLN

08-10
Moduł 2 z 2
Bydgoszcz
3500 PLN

04-06
Moduł 1 z 2
Katowice
3500 PLN

04-06
Moduł 1 z 2
Bydgoszcz
3500 PLN

08-10
Moduł 2 z 2
Katowice
3500 PLN

08-10
Moduł 2 z 2
Bydgoszcz
3500 PLN

19-21
Moduł 1 z 2
Katowice
3500 PLN

19-21
Moduł 1 z 2
Bydgoszcz
3500 PLN

19-21
Moduł 1 z 2
Warszawa
3500 PLN

17-19
Moduł 2 z 2
Warszawa
3500 PLN

17-19
Moduł 2 z 2
Katowice
3500 PLN

17-19
Moduł 2 z 2
Bydgoszcz
3500 PLN

Pełnomocnik systemu zarządzania jakością (ON-LINE) 08-10
Moduł 2 z 2
ON-LINE
3500 PLN

04-06
Moduł 1 z 2
ON-LINE
3500 PLN

08-10
Moduł 2 z 2
ON-LINE
3500 PLN

19-21
Moduł 1 z 2
ON-LINE
3500 PLN

17-19
Moduł 2 z 2
ON-LINE
3500 PLN

PROCESS MANAGEMENT (z możliwością uzyskania tytułu: MANAGER ds. ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO) 06-10
Katowice
3900 PLN

06-10
Bydgoszcz
3900 PLN

22-26
Bydgoszcz
3900 PLN

22-26
Katowice
3900 PLN

PROCESS MANAGEMENT (z możliwością uzyskania tytułu: MANAGER ds. ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO) (ON-LINE) 06-10
ON-LINE
3900 PLN

22-26
ON-LINE
3900 PLN

Pytania auditowe wg ISO 9001:2015 15
Katowice
670 PLN

15
Bydgoszcz
670 PLN

31
Katowice
670 PLN

31
Bydgoszcz
670 PLN

23
Bydgoszcz
670 PLN

11
Katowice
670 PLN

Pytania auditowe wg ISO 9001:2015 (ON-LINE) 15
ON-LINE
670 PLN

31
ON-LINE
670 PLN

23
ON-LINE
670 PLN

11
ON-LINE
670 PLN

Wymagania normy ISO 9001:2015 08
Katowice
640 PLN

08
Bydgoszcz
640 PLN

20
Bydgoszcz
640 PLN

20
Katowice
640 PLN

17
Wrocław
640 PLN

17
Bydgoszcz
640 PLN

17
Katowice
640 PLN

14
Bydgoszcz
640 PLN

14
Katowice
640 PLN

14
Warszawa
640 PLN

05
Bydgoszcz
640 PLN

05
Rzeszów
640 PLN

05
Katowice
640 PLN

Wymagania normy ISO 9001:2015 (ON-LINE) 08
ON-LINE
640 PLN

20
ON-LINE
640 PLN

17
ON-LINE
640 PLN

14
ON-LINE
640 PLN

05
ON-LINE
640 PLN

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) 31
Warszawa
860 PLN

31
Katowice
860 PLN

23
Katowice
860 PLN

23
Bydgoszcz
860 PLN

18
Bydgoszcz
860 PLN

18
Katowice
860 PLN

12
Warszawa
860 PLN

12
Bydgoszcz
860 PLN

12
Wrocław
860 PLN

12
Katowice
860 PLN

22
Bydgoszcz
860 PLN

22
Rzeszów
860 PLN

22
Katowice
860 PLN

21
Katowice
860 PLN

21
Bydgoszcz
860 PLN

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) (ON-LINE) 31
ON-LINE
860 PLN

23
ON-LINE
860 PLN

18
ON-LINE
860 PLN

12
ON-LINE
860 PLN

22
ON-LINE
860 PLN

21
ON-LINE
860 PLN

SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 14001
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015 08-10
Bydgoszcz
1600 PLN

08-10
Katowice
1600 PLN

27-29
Katowice
1600 PLN

27-29
Bydgoszcz
1600 PLN

08-10
Katowice
1600 PLN

08-10
Bydgoszcz
1600 PLN

21-23
Katowice
1600 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015 (ON-LINE) 27-29
ON-LINE
1600 PLN

08-10
ON-LINE
1600 PLN

21-23
ON-LINE
1600 PLN

Doskonalenie procesu i technik auditowania na podstawie nowej normy ISO 19011:2018 - szkolenie warsztatowe 09-10
Katowice
990 PLN

09-10
Bydgoszcz
990 PLN

11-12
Katowice
990 PLN

11-12
Bydgoszcz
990 PLN

11-12
Wrocław
990 PLN

29-30
Katowice
990 PLN

29-30
Warszawa
990 PLN

15-16
Katowice
990 PLN

15-16
Bydgoszcz
990 PLN

17-18
Katowice
990 PLN

17-18
Łódź
990 PLN

Doskonalenie procesu i technik auditowania na podstawie nowej normy ISO 19011:2018 - szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 09-10
ON-LINE
990 PLN

11-12
ON-LINE
990 PLN

29-30
ON-LINE
990 PLN

15-16
ON-LINE
990 PLN

17-18
ON-LINE
990 PLN

Identyfikowanie niezgodności - szkolenie warsztatowe 13
Katowice
740 PLN

13
Bydgoszcz
740 PLN

06
Katowice
740 PLN

06
Warszawa
740 PLN

06
Bydgoszcz
740 PLN

22
Katowice
740 PLN

22
Bydgoszcz
740 PLN

Identyfikowanie niezgodności - szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 13
ON-LINE
740 PLN

06
ON-LINE
740 PLN

22
ON-LINE
740 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 24
ON-LINE
700 PLN

30
ON-LINE
700 PLN

Ryzyka i szanse w zarządzaniu środowiskowym wg. ISO 14001 z uwzględnieniem adaptacji do zmian klimatu wg. ISO 14090 05
Katowice
860 PLN

06
Łódź
860 PLN

Ryzyka i szanse w zarządzaniu środowiskowym wg. ISO 14001 z uwzględnieniem adaptacji do zmian klimatu wg. ISO 14090 (ON-LINE) 27
ON-LINE
860 PLN

Świadome podejście kierowników średniego szczebla do wymagań normy ISO 14001:2015 i systemu EMAS (ON-LINE) 17
ON-LINE
750 PLN

Wymagania normy ISO 14001 08
Katowice
640 PLN

08
Bydgoszcz
640 PLN

27
Katowice
640 PLN

27
Bydgoszcz
640 PLN

08
Katowice
640 PLN

08
Bydgoszcz
640 PLN

21
Katowice
640 PLN

Wymagania normy ISO 14001 (ON-LINE) 27
ON-LINE
640 PLN

08
ON-LINE
640 PLN

21
ON-LINE
640 PLN

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) 31
Warszawa
860 PLN

31
Katowice
860 PLN

23
Katowice
860 PLN

23
Bydgoszcz
860 PLN

18
Bydgoszcz
860 PLN

18
Katowice
860 PLN

12
Warszawa
860 PLN

12
Bydgoszcz
860 PLN

12
Wrocław
860 PLN

12
Katowice
860 PLN

22
Bydgoszcz
860 PLN

22
Rzeszów
860 PLN

22
Katowice
860 PLN

21
Katowice
860 PLN

21
Bydgoszcz
860 PLN

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) (ON-LINE) 31
ON-LINE
860 PLN

23
ON-LINE
860 PLN

18
ON-LINE
860 PLN

12
ON-LINE
860 PLN

22
ON-LINE
860 PLN

21
ON-LINE
860 PLN

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Hydrobotaniczne systemy oczyszczania ścieków komunalnych (ON-LINE) 21
ON-LINE
450 PLN

12
ON-LINE
450 PLN

Kryteria Zrównoważonego Rozwoju (KZR) dla biopaliw, biomasy i paliw alternatywnych 22
Lublin
860 PLN

29
Wrocław
860 PLN

Kryteria Zrównoważonego Rozwoju (KZR) dla biopaliw, biomasy i paliw alternatywnych (ON-LINE) 24
ON-LINE
860 PLN

06
ON-LINE
860 PLN

Rekultywacja ekosystemów wodnych 13
Gliwice
650 PLN

Ryzyka i szanse w zarządzaniu środowiskowym wg. ISO 14001 z uwzględnieniem adaptacji do zmian klimatu wg. ISO 14090 05
Katowice
860 PLN

06
Łódź
860 PLN

Ryzyka i szanse w zarządzaniu środowiskowym wg. ISO 14001 z uwzględnieniem adaptacji do zmian klimatu wg. ISO 14090 (ON-LINE) 27
ON-LINE
860 PLN

Świadome podejście kierowników średniego szczebla do wymagań normy ISO 14001:2015 i systemu EMAS (ON-LINE) 17
ON-LINE
750 PLN

Wymagania standardów FSC® cz.1 - Podstawowe wymagania FSC® CoC 07
Białystok
790 PLN

Wymagania standardów FSC® cz.1 - Podstawowe wymagania FSC® CoC (ON-LINE) 28
ON-LINE
790 PLN

Wymagania standardów FSC® cz.2 - Wymagania standardów FSC® CoC w zakresie certyfikacji wielooddziałowej i grupowej oraz użycia drewna kontrolowanego i materiałów odzyskanych 08
Białystok
790 PLN

Wymagania standardów FSC® cz.2 - Wymagania standardów FSC® CoC w zakresie certyfikacji wielooddziałowej i grupowej oraz użycia drewna kontrolowanego i materiałów odzyskanych (ON-LINE) 29
ON-LINE
790 PLN

Zrównoważony rozwój w biznesie (ON-LINE) 14
ON-LINE
450 PLN

05
ON-LINE
450 PLN

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg PN-N 18001/OHSAS / ISO 45001:2018
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 45001:2018 18-19
Warszawa
1300 PLN

18-19
Katowice
1300 PLN

18-19
Bydgoszcz
1300 PLN

22-23
Wrocław
1300 PLN

22-23
Katowice
1300 PLN

15-16
Katowice
1300 PLN

15-16
Bydgoszcz
1300 PLN

15-16
Warszawa
1300 PLN

03-04
Warszawa
1300 PLN

03-04
Katowice
1300 PLN

03-04
Rzeszów
1300 PLN

03-04
Rzeszów
1300 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 45001:2018 (ON-LINE) 21-22
ON-LINE
1300 PLN

18-19
ON-LINE
1300 PLN

22-23
ON-LINE
1300 PLN

15-16
ON-LINE
1300 PLN

03-04
ON-LINE
1300 PLN

Doskonalenie procesu i technik auditowania na podstawie nowej normy ISO 19011:2018 - szkolenie warsztatowe 09-10
Katowice
990 PLN

09-10
Bydgoszcz
990 PLN

11-12
Katowice
990 PLN

11-12
Bydgoszcz
990 PLN

11-12
Wrocław
990 PLN

29-30
Katowice
990 PLN

29-30
Warszawa
990 PLN

15-16
Katowice
990 PLN

15-16
Bydgoszcz
990 PLN

17-18
Katowice
990 PLN

17-18
Łódź
990 PLN

Doskonalenie procesu i technik auditowania na podstawie nowej normy ISO 19011:2018 - szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 09-10
ON-LINE
990 PLN

11-12
ON-LINE
990 PLN

29-30
ON-LINE
990 PLN

15-16
ON-LINE
990 PLN

17-18
ON-LINE
990 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 24
ON-LINE
700 PLN

30
ON-LINE
700 PLN

Standard ISO 45001:2018 - Wymagania i wytyczne stosowania 18
Katowice
640 PLN

18
Bydgoszcz
640 PLN

18
Warszawa
640 PLN

22
Wrocław
640 PLN

22
Katowice
640 PLN

15
Katowice
640 PLN

15
Bydgoszcz
640 PLN

15
Warszawa
640 PLN

03
Rzeszów
640 PLN

03
Warszawa
640 PLN

03
Katowice
640 PLN

Standard ISO 45001:2018 - Wymagania i wytyczne stosowania (ON-LINE) 21
ON-LINE
640 PLN

18
ON-LINE
640 PLN

22
ON-LINE
640 PLN

15
ON-LINE
640 PLN

03
ON-LINE
640 PLN

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) 31
Warszawa
860 PLN

31
Katowice
860 PLN

23
Katowice
860 PLN

23
Bydgoszcz
860 PLN

18
Bydgoszcz
860 PLN

18
Katowice
860 PLN

12
Warszawa
860 PLN

12
Bydgoszcz
860 PLN

12
Wrocław
860 PLN

12
Katowice
860 PLN

22
Bydgoszcz
860 PLN

22
Rzeszów
860 PLN

22
Katowice
860 PLN

21
Katowice
860 PLN

21
Bydgoszcz
860 PLN

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) (ON-LINE) 31
ON-LINE
860 PLN

23
ON-LINE
860 PLN

18
ON-LINE
860 PLN

12
ON-LINE
860 PLN

22
ON-LINE
860 PLN

21
ON-LINE
860 PLN

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 07-10
Katowice
1900 PLN

07-10
Bydgoszcz
1900 PLN

04-07
Katowice
1900 PLN

04-07
Warszawa
1900 PLN

01-04
Katowice
1900 PLN

01-04
Bydgoszcz
1900 PLN

01-04
Wrocław
1900 PLN

26-29
Katowice
1900 PLN

26-29
Bydgoszcz
1900 PLN

17-20
Bydgoszcz
1900 PLN

Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 (ON-LINE) 07-10
ON-LINE
1900 PLN

04-07
ON-LINE
1900 PLN

01-04
ON-LINE
1900 PLN

26-29
ON-LINE
1900 PLN

17-20
ON-LINE
1900 PLN

Doskonalenie procesu i technik auditowania na podstawie nowej normy ISO 19011:2018 - szkolenie warsztatowe 09-10
Katowice
990 PLN

09-10
Bydgoszcz
990 PLN

11-12
Katowice
990 PLN

11-12
Bydgoszcz
990 PLN

11-12
Wrocław
990 PLN

29-30
Katowice
990 PLN

29-30
Warszawa
990 PLN

15-16
Katowice
990 PLN

15-16
Bydgoszcz
990 PLN

17-18
Katowice
990 PLN

17-18
Łódź
990 PLN

Doskonalenie procesu i technik auditowania na podstawie nowej normy ISO 19011:2018 - szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 09-10
ON-LINE
990 PLN

11-12
ON-LINE
990 PLN

29-30
ON-LINE
990 PLN

15-16
ON-LINE
990 PLN

17-18
ON-LINE
990 PLN

Identyfikowanie niezgodności - szkolenie warsztatowe 13
Katowice
740 PLN

13
Bydgoszcz
740 PLN

06
Katowice
740 PLN

06
Warszawa
740 PLN

06
Bydgoszcz
740 PLN

22
Katowice
740 PLN

22
Bydgoszcz
740 PLN

Identyfikowanie niezgodności - szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 13
ON-LINE
740 PLN

06
ON-LINE
740 PLN

22
ON-LINE
740 PLN

Integracja systemu zarzadzania energią w ujęciu obowiązujących w organizacji standardów jakościowych oraz środowiskowych (ON-LINE) 03
ON-LINE
990 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 24
ON-LINE
700 PLN

30
ON-LINE
700 PLN

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) 31
Warszawa
860 PLN

31
Katowice
860 PLN

23
Katowice
860 PLN

23
Bydgoszcz
860 PLN

18
Bydgoszcz
860 PLN

18
Katowice
860 PLN

12
Warszawa
860 PLN

12
Bydgoszcz
860 PLN

12
Wrocław
860 PLN

12
Katowice
860 PLN

22
Bydgoszcz
860 PLN

22
Rzeszów
860 PLN

22
Katowice
860 PLN

21
Katowice
860 PLN

21
Bydgoszcz
860 PLN

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) (ON-LINE) 31
ON-LINE
860 PLN

23
ON-LINE
860 PLN

18
ON-LINE
860 PLN

12
ON-LINE
860 PLN

22
ON-LINE
860 PLN

21
ON-LINE
860 PLN

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ZDROWOTNYM ŻYWNOŚCI HACCP, ISO 22000, BRC, IFS
Analityk ryzyka w systemach zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności (ON-LINE) 28-29
ON-LINE
1100 PLN

Auditor wewnętrzny zarządzania bezpieczeństwem żywności wg standardów BRCGS oraz IFS (ON-LINE) 08-10
ON-LINE
1500 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 24
ON-LINE
700 PLN

30
ON-LINE
700 PLN

Kultura bezpieczeństwa - wymóg standardów żywnościowych uznawanych przez GFSI (BRC, IFS, FSSC) oraz wymóg prawny (ON-LINE) 26
ON-LINE
640 PLN

Pełnomocnik systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności – rola i zadania – doskonalenie warsztatu (ON-LINE) 01-03
ON-LINE
1350 PLN

Zmiany w standardzie FSSC (wersja 5) wraz ze zmianami w normie ISO 22000:2018 31

300 PLN

30

300 PLN

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI wg ISO 27001, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, ISO/IEC 20000
Analiza ryzyka w bezpieczeństwie informacji - warsztat (ON-LINE) 09-10
ON-LINE
1200 PLN

01-02
ON-LINE
1200 PLN

Audytor wewnętrzny standardu TISAX® (ON-LINE) 07-08
ON-LINE
1500 PLN

06-07
ON-LINE
1500 PLN

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg EN ISO ISO/IEC 27001:2017 25-27
Warszawa
1500 PLN

22-24
Katowice
1500 PLN

24-26
Katowice
1500 PLN

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg EN ISO ISO/IEC 27001:2017 (ON-LINE) 20-22
ON-LINE
1500 PLN

25-27
ON-LINE
1500 PLN

22-24
ON-LINE
1500 PLN

19-21
ON-LINE
1500 PLN

24-26
ON-LINE
1500 PLN

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania usługami informatycznymi wg normy ISO/IEC 20000:2018 (ON-LINE) 10-12
ON-LINE
1400 PLN

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania wg ISO 22301 (Zarządzanie ciągłością działania) (ON-LINE) 08-10
ON-LINE
1400 PLN

12-14
ON-LINE
1400 PLN

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania wg ISO 27701:2019 (ON-LINE) 15-16
ON-LINE
1400 PLN

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 – szkolenie rozszerzające dla Audytorów wewnętrznych 26-27
Warszawa
1000 PLN

28-29
Warszawa
1000 PLN

25-26
Katowice
1000 PLN

27-28
Katowice
1000 PLN

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 – szkolenie rozszerzające dla Audytorów wewnętrznych (ON-LINE) 26-27
ON-LINE
1000 PLN

23-24
ON-LINE
1000 PLN

28-29
ON-LINE
1000 PLN

25-26
ON-LINE
1000 PLN

22-23
ON-LINE
1000 PLN

27-28
ON-LINE
1000 PLN

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001:2017 25-29
Warszawa
2500 PLN

22-26
Katowice
2500 PLN

24-28
Katowice
2500 PLN

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001:2017 (ON-LINE) 20-24
ON-LINE
2500 PLN

25-29
ON-LINE
2500 PLN

22-26
ON-LINE
2500 PLN

19-23
ON-LINE
2500 PLN

24-28
ON-LINE
2500 PLN

Ekspert ds. ryzyka w ochronie informacji 06-07
Katowice
1200 PLN

Ekspert ds. ryzyka w ochronie informacji (ON-LINE) 07-08
ON-LINE
1200 PLN

Incident Response Manager 09-10
Katowice
2900 PLN

08-09
Warszawa
2900 PLN

Incident Response Manager (ON-LINE) 09-10
ON-LINE
2900 PLN

08-09
ON-LINE
2900 PLN

Inspektor Ochrony Danych (ON-LINE) 18-19
ON-LINE
1150 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 24
ON-LINE
700 PLN

30
ON-LINE
700 PLN

Wymagania normy ISO 27001:2017 (e-learnig) 31

300 PLN

30

300 PLN

Wymagania TISAX® (ON-LINE) 20
ON-LINE
700 PLN

28
ON-LINE
700 PLN

Wymagania zawarte w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych [RODO] (ON-LINE) 18
ON-LINE
550 PLN

WYROBY MEDYCZNE
Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem - wyroby medyczne na bazie normy ISO 14971:2019 (ON-LINE) 09
ON-LINE
850 PLN

24
ON-LINE
850 PLN

23
ON-LINE
850 PLN

19
ON-LINE
850 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg EN ISO 13485 (ON-LINE) 31-02-06
ON-LINE
1700 PLN

22-24
ON-LINE
1700 PLN

20-22
ON-LINE
1700 PLN

03-05
ON-LINE
1700 PLN

12-14
ON-LINE
1700 PLN

05-07
ON-LINE
1700 PLN

Badania kliniczne wyrobów medycznych na bazie wymagań normy ISO 14155:2020 07
ON-LINE
2500 PLN

23
ON-LINE
2500 PLN

25
ON-LINE
2500 PLN

Biokompatybilność wyrobów medycznych wg. ISO 10993 (ON-LINE) 21
ON-LINE
1500 PLN

22
ON-LINE
1500 PLN

CLEANROOM – Zasady pracy w pomieszczeniach czystych (CLEANROOM) w świetle obowiązujących norm i przepisów prawa (ON-LINE) 05
ON-LINE
1200 PLN

Dokumentacja techniczna wymagana w procesie oceny zgodności wyrobów medycznych wg Rozporządzenia 2017/745 (ON-LINE) 14
ON-LINE
1100 PLN

13
ON-LINE
1100 PLN

11
ON-LINE
1100 PLN

Dokumentacja techniczna wyrobów medycznych wg Rozporządzenia 2017/745 (e-learning) 31

199 PLN

30

199 PLN

31

199 PLN

31

199 PLN

30

199 PLN

31

199 PLN

Inżynieria użyteczności dla wyrobów medycznych na bazie normy IEC 62366-1:2015 (ON-LINE) 10
ON-LINE
950 PLN

25
ON-LINE
950 PLN

12
ON-LINE
950 PLN

Kompatybilność elektromagnetyczna wg normy PN-EN 60601-1-2:2015-11 (ON-LINE) 19
ON-LINE
1300 PLN

Kwalifikacja i walidacja w obszarze wyrobów medycznych (ON-LINE) 08
ON-LINE
1100 PLN

Nadzorowanie procesów zleconych na zewnątrz zgodnie z wymaganiami ISO 13485:2016 (ON-LINE) 03
ON-LINE
1000 PLN

16
ON-LINE
1000 PLN

Nowa Ustawa o wyrobach medycznych – wymagania dla polskich producentów, importerów i dystrybutorów (ON-LINE) 30
ON-LINE
1000 PLN

06
ON-LINE
1000 PLN

07
ON-LINE
1000 PLN

Obowiązki importerów i dystrybutorów wyrobów medycznych w świetle Rozporządzeń 2017/745 i 2017/746 oraz Ustawy o wyrobach medycznych (ON-LINE) 07
ON-LINE
1200 PLN

08
ON-LINE
1200 PLN

Ocena kliniczna według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (ON-LINE) 22-23
ON-LINE
1600 PLN

Praca w pomieszczeniach clean room - teoretyczne i praktyczne przygotowanie do utrzymania klasy czystości ISO i GMP (ON-LINE) 06-07
ON-LINE
1600 PLN

Projektowanie aparatury medycznej w kontekście aspektów bezpieczeństwa podstawowego oraz kompatybilności elektromagnetycznej (ON-LINE) 20-21
ON-LINE
1500 PLN

Refundacja wyrobów medycznych zgodnie z polskimi regulacjami (ON-LINE) 11
ON-LINE
1500 PLN

20
ON-LINE
1500 PLN

Rejestracja podmiotu w bazie EUDAMED (ON-LINE) 15
ON-LINE
450 PLN

14
ON-LINE
450 PLN

12
ON-LINE
450 PLN

Serwis wyrobów medycznych – obowiązki serwisantów na bazie wymagań EN ISO 13 485 oraz wymagań prawnych (ON-LINE) 22
ON-LINE
950 PLN

UDI - System niepowtarzalnych kodów identyfikacyjnych wyrobów 06
ON-LINE
1000 PLN

05
ON-LINE
1000 PLN

Walidacja cyklu życia oprogramowania wyrobów medycznych wg EN 62304 (ON-LINE) 08
ON-LINE
1000 PLN

21
ON-LINE
1000 PLN

20
ON-LINE
1000 PLN

Walidacja oprogramowania stosowanego w ramach systemu zarządzania jakością, w produkcji oraz do monitorowania i pomiarów zgodnie z wymaganiami ISO 13485:2016 (ON-LINE) 21
ON-LINE
1200 PLN

29
ON-LINE
1200 PLN

Warsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych ISO 13485 (ON-LINE) 27-28
ON-LINE
1200 PLN

27-28
ON-LINE
1200 PLN

Wpływ wymagań MDR (2017/745) na system zarządzania jakością 08
ON-LINE
1800 PLN

09
ON-LINE
1800 PLN

Wprowadzenie do In Vitro Diagnostic Regulation (2017/746) (ON-LINE) 13
ON-LINE
1800 PLN

28
ON-LINE
1800 PLN

Wymagania normy ISO 13485:2016 (ON-LINE) 31
ON-LINE
900 PLN

22
ON-LINE
900 PLN

20
ON-LINE
900 PLN

03
ON-LINE
900 PLN

12
ON-LINE
900 PLN

27
ON-LINE
900 PLN

05
ON-LINE
900 PLN

Wymagania nowego rozporządzenia 2017/745 dla wyrobów medycznych (ON-LINE) 29
ON-LINE
1000 PLN

15
ON-LINE
1000 PLN

18
ON-LINE
1000 PLN

Wymagania PN-EN 60601-1 (ON-LINE) 13-14
ON-LINE
1300 PLN

Wyroby medyczne klasy I w świetle wymagań Rozporządzenia 2017/745 (MDR) (ON-LINE) 14
ON-LINE
900 PLN

Zarys procesu rejestracji wyrobów medycznych w FDA (ON-LINE) 14
ON-LINE
1800 PLN

13
ON-LINE
1800 PLN

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY SAMOCHODOWEJ wg IATF 16949
Auditor wewnętrzny standardu zarządzania jakością w motoryzacji IATF 16949:2016 na podbudowie ISO 9001:2015 06-09
Katowice
1740 PLN

19-22
Katowice
1740 PLN

Auditowanie systemu zarządzania wg standardu 16949:2016 (na podbudowie ISO 9001) (e-learning) 31

990 PLN

30

990 PLN

31

990 PLN

31

990 PLN

30

990 PLN

31

990 PLN

CQI-12 Powłoki lakiernicze – ocena systemu procesu specjalnego 06
Katowice
690 PLN

CQI-12 Powłoki lakiernicze – ocena systemu procesu specjalnego (ON-LINE) 06
ON-LINE
690 PLN

CQI-8 LPA - Audyt warstwowy 13
Katowice
690 PLN

CQI-8 LPA - Audyt warstwowy (ON-LINE) 13
ON-LINE
690 PLN

FMEA i Plan Kontroli – warsztaty praktyczne 01-02
Katowice
1190 PLN

Interpretacja standardu zarządzania jakością w motoryzacji IATF 16949:2016 na podbudowie ISO 9001:2015 06-07
Katowice
1100 PLN

19-20
Katowice
1100 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 24
ON-LINE
700 PLN

30
ON-LINE
700 PLN

Metoda 8D wg VDA 15
Katowice
690 PLN

PFMEA wg podejścia AIAG i VDA 13-14
Katowice
1190 PLN

PPAP / APQP – Zatwierdzanie części do produkcji / Zarządzanie projektem wdrażania nowych wyrobów 31

400 PLN

30

400 PLN

31

400 PLN

31

400 PLN

30

400 PLN

31

400 PLN

Problem solving – skuteczne rozwiązywanie problemów 26-27
Katowice
1190 PLN

21-22
Katowice
1190 PLN

Wymagania SZJ wg IATF 16949:2016 na podbudowie ISO 9001:2015 (e-learnig) 31

480 PLN

30

480 PLN

Wymagania TISAX® (ON-LINE) 20
ON-LINE
700 PLN

28
ON-LINE
700 PLN

Zatwierdzenie wyrobu i procesu wg PPAP i VDA 2 28
Katowice
690 PLN

ISO/TS 22163:2017 DLA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ORGANIZACJĄ W SEKTORZE KOLEJOWYM
Auditor wewnętrzny ISO TS 22163:2017 (w tym ISO 9001:2015) dla zarządzania jakością i organizacją w sektorze kolejowym 05-07
Bydgoszcz
1690 PLN

INDUSTRY
Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 24
ON-LINE
700 PLN

30
ON-LINE
700 PLN

Kontroler jakości na produkcji – normy, narzędzia, pomiary 08
Świecie
1000 PLN

Praktyczne podejście do zagadnienia kwalifikowania technologii spawania dla producentów Konstrukcji stalowych i aluminiowych wg serii norm EN 1090. 28
Bydgoszcz
1000 PLN

Praktyka wytwarzania elementów pojazdów szynowych zgodnie z wymaganiami PN-EN 15085 14
Rzeszów
800 PLN

Technolog – specjalista ds. zabezpieczeń antykorozyjnych 20-23
Katowice
2800 PLN

Wymagania dla producentów pojazdów szynowych i ich części składowych wg EN 15085 20-21
Wrocław
1200 PLN

Zadania i obowiązki Pełnomocnika Zakładowej Kontroli Produkcji w świetle obowiązujących wymogów normy EN 1090 04
Katowice
1000 PLN

Zakładowa Kontrola Produkcji w praktyce - tworzenie planów kontroli i badań. Dobór metod badań NDT 18
Wrocław
1000 PLN

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001:2018 24-26
Katowice
1290 PLN

Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001:2018 (ON-LINE) 22-24
ON-LINE
1290 PLN

14-16
ON-LINE
1290 PLN

24-26
ON-LINE
1290 PLN

Integracja systemu zarzadzania energią w ujęciu obowiązujących w organizacji standardów jakościowych oraz środowiskowych (ON-LINE) 03
ON-LINE
990 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 24
ON-LINE
700 PLN

30
ON-LINE
700 PLN

Lider efektywności energetycznej w organizacji 05-06
Katowice
1190 PLN

Lider efektywności energetycznej w organizacji (ON-LINE) 09-10
ON-LINE
1190 PLN

06-07
ON-LINE
1190 PLN

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie wg ISO 50001:2018 w ujęciu praktycznym 29-30
Katowice
990 PLN

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie wg ISO 50001:2018 w ujęciu praktycznym (ON-LINE) 26-27
ON-LINE
990 PLN

22-23
ON-LINE
990 PLN

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ wg ISO 50001
Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001:2018 24-26
Katowice
1290 PLN

Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001:2018 (ON-LINE) 22-24
ON-LINE
1290 PLN

14-16
ON-LINE
1290 PLN

24-26
ON-LINE
1290 PLN

Integracja systemu zarzadzania energią w ujęciu obowiązujących w organizacji standardów jakościowych oraz środowiskowych (ON-LINE) 03
ON-LINE
990 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 24
ON-LINE
700 PLN

30
ON-LINE
700 PLN

Lider efektywności energetycznej w organizacji 05-06
Katowice
1190 PLN

Lider efektywności energetycznej w organizacji (ON-LINE) 09-10
ON-LINE
1190 PLN

06-07
ON-LINE
1190 PLN

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie wg ISO 50001:2018 w ujęciu praktycznym 29-30
Katowice
990 PLN

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie wg ISO 50001:2018 w ujęciu praktycznym (ON-LINE) 26-27
ON-LINE
990 PLN

22-23
ON-LINE
990 PLN

AVIATION
Czynnik ludzki w organizacji produkującej (Part 21G) i podstawy SMS-a 27-28
Warszawa
980 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 24
ON-LINE
700 PLN

30
ON-LINE
700 PLN

SZKOLENIA MANAGERSKIE
PROCESS MANAGEMENT (z możliwością uzyskania tytułu: MANAGER ds. ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO) 06-10
Katowice
3900 PLN

06-10
Bydgoszcz
3900 PLN

22-26
Bydgoszcz
3900 PLN

22-26
Katowice
3900 PLN

PROCESS MANAGEMENT (z możliwością uzyskania tytułu: MANAGER ds. ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO) (ON-LINE) 06-10
ON-LINE
3900 PLN

22-26
ON-LINE
3900 PLN

Świadome podejście kierowników średniego szczebla do wymagań normy ISO 14001:2015 i systemu EMAS (ON-LINE) 17
ON-LINE
750 PLN

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) 31
Warszawa
860 PLN

31
Katowice
860 PLN

23
Katowice
860 PLN

23
Bydgoszcz
860 PLN

18
Bydgoszcz
860 PLN

18
Katowice
860 PLN

12
Warszawa
860 PLN

12
Bydgoszcz
860 PLN

12
Wrocław
860 PLN

12
Katowice
860 PLN

22
Bydgoszcz
860 PLN

22
Rzeszów
860 PLN

22
Katowice
860 PLN

21
Katowice
860 PLN

21
Bydgoszcz
860 PLN

INNE STANDARDY
Kryteria Zrównoważonego Rozwoju (KZR) dla biopaliw, biomasy i paliw alternatywnych 22
Lublin
860 PLN

29
Wrocław
860 PLN

Kryteria Zrównoważonego Rozwoju (KZR) dla biopaliw, biomasy i paliw alternatywnych (ON-LINE) 24
ON-LINE
860 PLN

06
ON-LINE
860 PLN

Ryzyka i szanse w zarządzaniu środowiskowym wg. ISO 14001 z uwzględnieniem adaptacji do zmian klimatu wg. ISO 14090 05
Katowice
860 PLN

06
Łódź
860 PLN

Ryzyka i szanse w zarządzaniu środowiskowym wg. ISO 14001 z uwzględnieniem adaptacji do zmian klimatu wg. ISO 14090 (ON-LINE) 27
ON-LINE
860 PLN

Wymagania standardów FSC® cz.1 - Podstawowe wymagania FSC® CoC 07
Białystok
790 PLN

Wymagania standardów FSC® cz.1 - Podstawowe wymagania FSC® CoC (ON-LINE) 28
ON-LINE
790 PLN

Wymagania standardów FSC® cz.2 - Wymagania standardów FSC® CoC w zakresie certyfikacji wielooddziałowej i grupowej oraz użycia drewna kontrolowanego i materiałów odzyskanych 08
Białystok
790 PLN

Wymagania standardów FSC® cz.2 - Wymagania standardów FSC® CoC w zakresie certyfikacji wielooddziałowej i grupowej oraz użycia drewna kontrolowanego i materiałów odzyskanych (ON-LINE) 29
ON-LINE
790 PLN

Kontakt: tel. 32 786-46-70, Fax 32 786-46-07, e-mail: szkolenia@tuv-nord.pl