Harmonogram szkoleń otwartych organizowanych przez TÜV NORD POLSKA.

Temat Miesiąc
IX
Wrzesień 2023
X
Październik 2023
XI
Listopad 2023
XII
Grudzień 2023
I
Styczeń 2024
II
Luty 2024
SZKOLENIA ZDALNE / ON-LINE
Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem - wyroby medyczne na bazie normy ISO 14971:2019 (ON-LINE) 26
ON-LINE
1050 PLN

23
ON-LINE
1050 PLN

16
ON-LINE
1050 PLN

11
ON-LINE
1050 PLN

Audit klientowski - jak zadbać o jakość auditu strony drugiej? (ON-LINE) 28
ON-LINE
750 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 45001:2018 (ON-LINE) 23-24
ON-LINE
1400 PLN

18-19
ON-LINE
1400 PLN

Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001:2018 (ON-LINE) 04-06
ON-LINE
1450 PLN

04-06
ON-LINE
1450 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg EN ISO 13485 (ON-LINE) 25-27
ON-LINE
1900 PLN

27-29
ON-LINE
1900 PLN

05-07
ON-LINE
1900 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 (ON-LINE) 16-18
ON-LINE
1700 PLN

27-29
ON-LINE
1700 PLN

11-13
ON-LINE
1700 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015 (ON-LINE) 04-06
ON-LINE
1700 PLN

04-06
ON-LINE
1700 PLN

Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 (ON-LINE) 17-20
ON-LINE
2000 PLN

21-24
ON-LINE
2000 PLN

12-15
ON-LINE
2000 PLN

AUDITOR WIODĄCY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course. IRCA Certificated Course No. A18034 – provided by TÜV NORD CERT GmbH) (ON-LINE) 27-01-12
ON-LINE
3900 PLN

Audytor wewnętrzny standardu TISAX® (ON-LINE) 26-28
ON-LINE
1700 PLN

05-07
ON-LINE
1700 PLN

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg PN-EN ISO 27001:2023 (ON-LINE) 25-27
ON-LINE
1700 PLN

23-25
ON-LINE
1700 PLN

20-22
ON-LINE
1700 PLN

11-13
ON-LINE
1700 PLN

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania usługami informatycznymi wg normy ISO/IEC 20000:2018 (ON-LINE) 04-06
ON-LINE
1700 PLN

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania wg ISO 22301 (Zarządzanie ciągłością działania) (ON-LINE) 02-04
ON-LINE
1700 PLN

11-13
ON-LINE
1700 PLN

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania wg ISO 27701:2021 (ON-LINE) 27-28
ON-LINE
1700 PLN

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 – szkolenie rozszerzające dla Audytorów wewnętrznych (ON-LINE) 28-29
ON-LINE
1300 PLN

26-27
ON-LINE
1300 PLN

23-24
ON-LINE
1300 PLN

14-15
ON-LINE
1300 PLN

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 (ON-LINE) 25-29
ON-LINE
3000 PLN

23-27
ON-LINE
3000 PLN

20-24
ON-LINE
3000 PLN

11-15
ON-LINE
3000 PLN

Audytor wiodący systemu zarządzania wg ISO 22301 (ON-LINE) 02-06
ON-LINE
3000 PLN

11-15
ON-LINE
3000 PLN

Badania kliniczne wyrobów medycznych na bazie wymagań normy ISO 14155:2020 17
ON-LINE
2700 PLN

19
ON-LINE
2700 PLN

Biokompatybilność wyrobów medycznych wg ISO 10993 (ON-LINE) 26
ON-LINE
1650 PLN

04
ON-LINE
1650 PLN

Dokumentacja techniczna wymagana w procesie oceny zgodności wyrobów medycznych wg Rozporządzenia 2017/745 (ON-LINE) 13
ON-LINE
1200 PLN

28
ON-LINE
1200 PLN

12
ON-LINE
1200 PLN

Doskonalenie procesu i technik auditowania na podstawie nowej normy ISO 19011:2018 - szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 02-03
ON-LINE
1050 PLN

27-28
ON-LINE
1050 PLN

28-29
ON-LINE
1050 PLN

Greenwashing Detection Manager (ON-LINE) 14-15
ON-LINE
1500 PLN

Identyfikowanie niezgodności - szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 23
ON-LINE
790 PLN

06
ON-LINE
790 PLN

Inspektor Ochrony Danych (ON-LINE) 12-13
ON-LINE
1200 PLN

Integracja systemu zarzadzania energią w ujęciu obowiązujących w organizacji standardów jakościowych oraz środowiskowych (ON-LINE) 06
ON-LINE
1300 PLN

Inżynieria użyteczności dla wyrobów medycznych na bazie normy IEC 62366-1:2015 (ON-LINE) 12
ON-LINE
1050 PLN

21
ON-LINE
1050 PLN

Kompatybilność elektromagnetyczna wg normy PN-EN 60601-1-2 (ON-LINE) 27
ON-LINE
1450 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 30
ON-LINE
800 PLN

Lider efektywności energetycznej w organizacji (ON-LINE) 20-21
ON-LINE
1250 PLN

Nadzorowanie procesów zleconych na zewnątrz zgodnie z wymaganiami ISO 13485:2016 (ON-LINE) 03
ON-LINE
1100 PLN

Obowiązki importerów i dystrybutorów wyrobów medycznych w świetle Rozporządzeń 2017/745 i 2017/746 oraz Ustawy o wyrobach medycznych (ON-LINE) 04
ON-LINE
1350 PLN

Ocena kliniczna według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (ON-LINE) 11-12
ON-LINE
1750 PLN

15-16
ON-LINE
1750 PLN

13-14
ON-LINE
1750 PLN

Pełnomocnik systemu zarządzania jakością (ON-LINE) 16-18
Moduł 2 z 2
ON-LINE
3650 PLN

15-17
Moduł 1 z 2
ON-LINE
3650 PLN

13-15
Moduł 2 z 2
ON-LINE
3650 PLN

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw (ON-LINE)
Projektowanie aparatury medycznej pod kątem bezpieczeństwa podstawowego oraz kompatybilności elektromagnetycznej wg wymagań PN-EN 60601-1 oraz PN-EN 60601-1-2 (ON-LINE) 28-29
ON-LINE
1650 PLN

Przegląd zarządzania i audit wewnętrzny - narzędzia systemowe dla doskonalenia funkcjonowania organizacji we współczesnym biznesie (z uwzględnieniem wymagań m.in. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) ON-LINE 29
ON-LINE
700 PLN

17
ON-LINE
700 PLN

Pytania auditowe wg ISO 9001:2015 (ON-LINE) 16
ON-LINE
710 PLN

23
ON-LINE
710 PLN

14
ON-LINE
710 PLN

Refundacja wyrobów medycznych zgodnie z polskimi regulacjami (ON-LINE) 21
ON-LINE
1650 PLN

Rejestracja podmiotu w bazie EUDAMED (ON-LINE) 27
ON-LINE
500 PLN

Rola i odpowiedzialność kadry kierowniczej w Zintegrowanym Systemie Zarządzania w oparciu o ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (ON-LINE) 26
ON-LINE
790 PLN

13
ON-LINE
790 PLN

16
ON-LINE
790 PLN

19
ON-LINE
790 PLN

Serwis wyrobów medycznych – obowiązki serwisantów na bazie wymagań EN ISO 13 485 oraz wymagań prawnych (ON-LINE) 17
ON-LINE
1000 PLN

Standard ISO 45001:2018 - Wymagania i wytyczne stosowania (ON-LINE) 23
ON-LINE
690 PLN

18
ON-LINE
690 PLN

Ustawa o wyrobach medycznych – wymagania dla polskich producentów, importerów i dystrybutorów (ON-LINE) 05
ON-LINE
1100 PLN

Walidacja cyklu życia oprogramowania wyrobów medycznych wg EN 62304 (ON-LINE) 22
ON-LINE
1100 PLN

Walidacja oprogramowania stosowanego w ramach systemu zarządzania jakością, w produkcji oraz do monitorowania i pomiarów zgodnie z wymaganiami ISO 13485:2016 (ON-LINE) 27
ON-LINE
1350 PLN

19
ON-LINE
1350 PLN

Warsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych ISO 13485 (ON-LINE) 13-14
ON-LINE
1350 PLN

Wpływ wymagań MDR (2017/745) na system zarządzania jakością (ON-LINE) 28
ON-LINE
1990 PLN

27
ON-LINE
1990 PLN

Wprowadzenie do In Vitro Diagnostic Regulation (2017/746) (ON-LINE) 10
ON-LINE
1990 PLN

Wymagania normy ISO 13485:2016 (ON-LINE) 25
ON-LINE
1000 PLN

27
ON-LINE
1000 PLN

05
ON-LINE
1000 PLN

Wymagania normy ISO 14001 (ON-LINE) 04
ON-LINE
690 PLN

04
ON-LINE
690 PLN

Wymagania normy ISO 9001:2015 (ON-LINE) 16
ON-LINE
690 PLN

27
ON-LINE
690 PLN

11

690 PLN

Wymagania PN-EN 60601-1 (ON-LINE) 12-13
ON-LINE
1450 PLN

Wymagania Rozporządzenia 2017/745 dla wyrobów medycznych (ON-LINE) 25
ON-LINE
1100 PLN

24
ON-LINE
1100 PLN

Wymagania standardów FSC® cz.1 - Podstawowe wymagania FSC® CoC (ON-LINE) 03
ON-LINE
790 PLN

Wymagania TISAX® (ON-LINE) 26
ON-LINE
800 PLN

05
ON-LINE
800 PLN

Wyroby medyczne klasy I w świetle wymagań Rozporządzenia 2017/745 (MDR) (ON-LINE) 24
ON-LINE
1000 PLN

Zarys procesu rejestracji wyrobów medycznych w FDA (ON-LINE) 12
ON-LINE
1990 PLN

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie wg ISO 50001:2018 w ujęciu praktycznym (ON-LINE) 23-24
ON-LINE
1150 PLN

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) (ON-LINE) 11
ON-LINE
920 PLN

17
ON-LINE
920 PLN

20
ON-LINE
920 PLN

Zrównoważony Rozwój w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach (ON-LINE) 19
ON-LINE
790 PLN

SZKOLENIA E-LEARNINGOWE
AUDIT WEWNĘTRZNY W OPARCIU O TECHNIKI ZDALNE (nie tylko w dobie COVID-19)
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 45001:2018
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015
Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001
Dokumentacja techniczna wyrobów medycznych wg Rozporządzenia 2017/745 (e-learning)
ISO 19011:2018 - wytyczne auditowania systemów zarządzania
ISO 9004:2018 – jak budować jakość w organizacji (także w dobie niepewności)?
Leadership – Skuteczne zarządzanie pracownikami (e-learning)
PPAP / APQP – Zatwierdzanie części do produkcji / Zarządzanie projektem wdrażania nowych wyrobów
PROCESS MANAGEMENT. e-PROGRAM w ramach AKADEMII KOMPETENCJI TUV NORD POLSKA Z MOŻLIWOŚCIĄ UZYSKANIA TYTUŁU: MANAGER ds. ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO
Przegląd wymagań normy ISO 45001:2018 (również pod kątem różnic pomiędzy ISO 45001 a PN-N 18001 i OHSAS)
Przegląd zarządzania i audit wewnętrzny - narzędzia systemowe dla doskonalenia funkcjonowania organizacji we współczesnym biznesie (z uwzględnieniem wymagań m.in. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)
Przewodnik systemowy/księga jakości (wskazówki i dobre praktyki w jego opracowaniu, nadzorowaniu i wykorzystywaniu w systemie zarządzania)
Reklama wyrobów medycznych – aspekty prawne (e-learning)
Standard ISO 45001:2018 - Wymagania i wytyczne stosowania
Wymagania normy ISO 14001:2015
Wymagania normy ISO 9001:2015
Zatwierdzone Interpretacje SI 1 – 19 dla standardu IATF 16949:2016
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001
Audit klientowski - jak zadbać o jakość auditu strony drugiej? (ON-LINE) 28
ON-LINE
750 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 16-18
Rzeszów
1780 PLN

16-18
Warszawa
1780 PLN

27-29
Warszawa
1780 PLN

27-29
Katowice
1780 PLN

11-13
Katowice
1780 PLN

11-13
Warszawa
1780 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 (ON-LINE) 16-18
ON-LINE
1700 PLN

27-29
ON-LINE
1700 PLN

11-13
ON-LINE
1700 PLN

AUDITOR WIODĄCY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course. IRCA Certificated Course No. A18034 – provided by TÜV NORD CERT GmbH) 27-01-12
Katowice
4100 PLN

AUDITOR WIODĄCY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course. IRCA Certificated Course No. A18034 – provided by TÜV NORD CERT GmbH) (ON-LINE) 27-01-12
ON-LINE
3900 PLN

Auditowanie podejścia procesowego stosowanego przez organizację 26
Katowice
860 PLN

26
Warszawa
860 PLN

26
Poznań
860 PLN

13
Katowice
860 PLN

13
Warszawa
860 PLN

13
Gdańsk
860 PLN

07
Katowice
860 PLN

07
Warszawa
860 PLN

Auditowanie podejścia procesowego stosowanego przez organizację (ON-LINE) 26
ON-LINE
790 PLN

13
ON-LINE
790 PLN

07
ON-LINE
790 PLN

Doskonalenie procesu i technik auditowania na podstawie nowej normy ISO 19011:2018 - szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 02-03
ON-LINE
1050 PLN

27-28
ON-LINE
1050 PLN

28-29
ON-LINE
1050 PLN

Doskonalenie procesu i technik auditowania na podstawie nowej normy ISO 19011:2018 - szkolenie warsztatowe 02-03
Poznań
1100 PLN

02-03
Warszawa
1100 PLN

02-03
Katowice
1100 PLN

27-28
Katowice
1100 PLN

27-28
Warszawa
1100 PLN

28-29
Katowice
1100 PLN

28-29
Warszawa
1100 PLN

Identyfikowanie niezgodności - szkolenie warsztatowe 23
Rzeszów
860 PLN

23
Katowice
860 PLN

23
Warszawa
860 PLN

06
Katowice
860 PLN

06
Warszawa
860 PLN

Identyfikowanie niezgodności - szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 23
ON-LINE
790 PLN

06
ON-LINE
790 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 30
ON-LINE
800 PLN

Od wymagań do celów – skuteczne budowanie mapy procesów 20
Warszawa
1100 PLN

20
Katowice
1100 PLN

17
Katowice
1100 PLN

17
Warszawa
1100 PLN

15
Katowice
1100 PLN

15
Warszawa
1100 PLN

Pełnomocnik systemu zarządzania jakością 16-18
Moduł 2 z 2
Warszawa
3900 PLN

16-18
Moduł 2 z 2
Katowice
3900 PLN

15-17
Moduł 1 z 2
Katowice
3900 PLN

15-17
Moduł 1 z 2
Warszawa
3900 PLN

13-15
Moduł 2 z 2
Katowice
3900 PLN

13-15
Moduł 1 z 2
Warszawa
3900 PLN

Pełnomocnik systemu zarządzania jakością (ON-LINE) 16-18
Moduł 2 z 2
ON-LINE
3650 PLN

15-17
Moduł 1 z 2
ON-LINE
3650 PLN

13-15
Moduł 2 z 2
ON-LINE
3650 PLN

Przegląd zarządzania i audit wewnętrzny - narzędzia systemowe dla doskonalenia funkcjonowania organizacji we współczesnym biznesie (z uwzględnieniem wymagań m.in. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) ON-LINE 29
ON-LINE
700 PLN

17
ON-LINE
700 PLN

Pytania auditowe wg ISO 9001:2015 (ON-LINE) 16
ON-LINE
710 PLN

23
ON-LINE
710 PLN

14
ON-LINE
710 PLN

Rola kierownictwa wyższego i średniego szczebla w Systemie Zarządzania Jakością 27
Warszawa
860 PLN

27
Katowice
860 PLN

23
Gdańsk
860 PLN

23
Katowice
860 PLN

17
Katowice
860 PLN

17
Warszawa
860 PLN

18
Katowice
860 PLN

18
Rzeszów
860 PLN

Rola kierownictwa wyższego i średniego szczebla w Systemie Zarządzania Jakością (ON-LINE) 27
ON-LINE
790 PLN

23
ON-LINE
790 PLN

17
ON-LINE
790 PLN

18
ON-LINE
790 PLN

Wymagania normy ISO 9001:2015 16
Warszawa
750 PLN

16
Rzeszów
750 PLN

27
Katowice
750 PLN

27
Warszawa
750 PLN

11
Katowice
750 PLN

11
Warszawa
750 PLN

Wymagania normy ISO 9001:2015 (ON-LINE) 16
ON-LINE
690 PLN

27
ON-LINE
690 PLN

11

690 PLN

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) 11
Katowice
970 PLN

11
Warszawa
970 PLN

11
Rzeszów
970 PLN

17
Katowice
970 PLN

17
Warszawa
970 PLN

20
Warszawa
970 PLN

20
Katowice
970 PLN

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) (ON-LINE) 11
ON-LINE
920 PLN

17
ON-LINE
920 PLN

20
ON-LINE
920 PLN

SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 14001
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015 04-06
Katowice
1780 PLN

04-06
Warszawa
1780 PLN

04-06
Poznań
1780 PLN

04-06
Katowice
1780 PLN

04-06
Warszawa
1780 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015 (ON-LINE) 04-06
ON-LINE
1700 PLN

04-06
ON-LINE
1700 PLN

Auditowanie podejścia procesowego stosowanego przez organizację 26
Katowice
860 PLN

26
Warszawa
860 PLN

26
Poznań
860 PLN

13
Katowice
860 PLN

13
Warszawa
860 PLN

13
Gdańsk
860 PLN

07
Katowice
860 PLN

07
Warszawa
860 PLN

Auditowanie podejścia procesowego stosowanego przez organizację (ON-LINE) 26
ON-LINE
790 PLN

13
ON-LINE
790 PLN

07
ON-LINE
790 PLN

Doskonalenie procesu i technik auditowania na podstawie nowej normy ISO 19011:2018 - szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 02-03
ON-LINE
1050 PLN

27-28
ON-LINE
1050 PLN

28-29
ON-LINE
1050 PLN

Doskonalenie procesu i technik auditowania na podstawie nowej normy ISO 19011:2018 - szkolenie warsztatowe 02-03
Poznań
1100 PLN

02-03
Warszawa
1100 PLN

02-03
Katowice
1100 PLN

27-28
Katowice
1100 PLN

27-28
Warszawa
1100 PLN

28-29
Katowice
1100 PLN

28-29
Warszawa
1100 PLN

Identyfikowanie niezgodności - szkolenie warsztatowe 23
Rzeszów
860 PLN

23
Katowice
860 PLN

23
Warszawa
860 PLN

06
Katowice
860 PLN

06
Warszawa
860 PLN

Identyfikowanie niezgodności - szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 23
ON-LINE
790 PLN

06
ON-LINE
790 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 30
ON-LINE
800 PLN

Od wymagań do celów – skuteczne budowanie mapy procesów 20
Warszawa
1100 PLN

20
Katowice
1100 PLN

17
Katowice
1100 PLN

17
Warszawa
1100 PLN

15
Katowice
1100 PLN

15
Warszawa
1100 PLN

Przegląd zarządzania i audit wewnętrzny - narzędzia systemowe dla doskonalenia funkcjonowania organizacji we współczesnym biznesie (z uwzględnieniem wymagań m.in. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) ON-LINE 29
ON-LINE
700 PLN

17
ON-LINE
700 PLN

Świadome podejście kierowników średniego szczebla do wymagań normy ISO 14001:2015 i systemu EMAS (ON-LINE) 05
ON-LINE
850 PLN

Wymagania normy ISO 14001 04-05
Katowice
750 PLN

04
Warszawa
750 PLN

04
Poznań
750 PLN

04
Katowice
750 PLN

04
Warszawa
750 PLN

Wymagania normy ISO 14001 (ON-LINE) 04
ON-LINE
690 PLN

04
ON-LINE
690 PLN

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) 11
Katowice
970 PLN

11
Warszawa
970 PLN

11
Rzeszów
970 PLN

17
Katowice
970 PLN

17
Warszawa
970 PLN

20
Warszawa
970 PLN

20
Katowice
970 PLN

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) (ON-LINE) 11
ON-LINE
920 PLN

17
ON-LINE
920 PLN

20
ON-LINE
920 PLN

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Etyka w strategiach zrównoważonego marketingu 01
Wrocław
650 PLN

Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ) w przedsiębiorstwie 08
Katowice
950 PLN

Greenwashing Detection Manager 26-27
Warszawa
1500 PLN

20-21
Poznań
1500 PLN

Greenwashing Detection Manager (ON-LINE) 14-15
ON-LINE
1500 PLN

Świadome podejście kierowników średniego szczebla do wymagań normy ISO 14001:2015 i systemu EMAS (ON-LINE) 05
ON-LINE
850 PLN

Wymagania standardów FSC® cz.1 - Podstawowe wymagania FSC® CoC (ON-LINE) 03
ON-LINE
790 PLN

Zrównoważony rozwój w biznesie (ON-LINE) 14
ON-LINE
650 PLN

Zrównoważony Rozwój w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach 27
Warszawa
790 PLN

Zrównoważony Rozwój w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach (ON-LINE) 19
ON-LINE
790 PLN

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg ISO 45001:2018
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 45001:2018 23-24
Katowice
1450 PLN

23-24
Warszawa
1450 PLN

18-19
Poznań
1450 PLN

18-19
Katowice
1450 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 45001:2018 (ON-LINE) 23-24
ON-LINE
1400 PLN

18-19
ON-LINE
1400 PLN

Auditowanie podejścia procesowego stosowanego przez organizację 26
Katowice
860 PLN

26
Warszawa
860 PLN

26
Poznań
860 PLN

13
Katowice
860 PLN

13
Warszawa
860 PLN

13
Gdańsk
860 PLN

07
Katowice
860 PLN

07
Warszawa
860 PLN

Auditowanie podejścia procesowego stosowanego przez organizację (ON-LINE) 26
ON-LINE
790 PLN

13
ON-LINE
790 PLN

07
ON-LINE
790 PLN

Doskonalenie procesu i technik auditowania na podstawie nowej normy ISO 19011:2018 - szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 02-03
ON-LINE
1050 PLN

27-28
ON-LINE
1050 PLN

28-29
ON-LINE
1050 PLN

Doskonalenie procesu i technik auditowania na podstawie nowej normy ISO 19011:2018 - szkolenie warsztatowe 02-03
Poznań
1100 PLN

02-03
Warszawa
1100 PLN

02-03
Katowice
1100 PLN

27-28
Katowice
1100 PLN

27-28
Warszawa
1100 PLN

28-29
Katowice
1100 PLN

28-29
Warszawa
1100 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 30
ON-LINE
800 PLN

Od wymagań do celów – skuteczne budowanie mapy procesów 20
Warszawa
1100 PLN

20
Katowice
1100 PLN

17
Katowice
1100 PLN

17
Warszawa
1100 PLN

15
Katowice
1100 PLN

15
Warszawa
1100 PLN

Przegląd zarządzania i audit wewnętrzny - narzędzia systemowe dla doskonalenia funkcjonowania organizacji we współczesnym biznesie (z uwzględnieniem wymagań m.in. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) ON-LINE 29
ON-LINE
700 PLN

17
ON-LINE
700 PLN

Ryzyko zawodowe w świetle wymagań normy ISO 45001 i przepisów prawa – szkolenie warsztatowe 24
Katowice
860 PLN

24
Warszawa
860 PLN

20
Katowice
860 PLN

20
Poznań
860 PLN

Ryzyko zawodowe w świetle wymagań normy ISO 45001 i przepisów prawa – szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 24
ON-LINE
790 PLN

20
ON-LINE
790 PLN

Standard ISO 45001:2018 - Wymagania i wytyczne stosowania 23
Warszawa
750 PLN

23
Katowice
750 PLN

18
Katowice
750 PLN

18
Poznań
750 PLN

Standard ISO 45001:2018 - Wymagania i wytyczne stosowania (ON-LINE) 23
ON-LINE
690 PLN

18
ON-LINE
690 PLN

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) 11
Katowice
970 PLN

11
Warszawa
970 PLN

11
Rzeszów
970 PLN

17
Katowice
970 PLN

17
Warszawa
970 PLN

20
Warszawa
970 PLN

20
Katowice
970 PLN

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) (ON-LINE) 11
ON-LINE
920 PLN

17
ON-LINE
920 PLN

20
ON-LINE
920 PLN

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 17-20
Gdańsk
2200 PLN

17-20
Katowice
2200 PLN

21-24
Warszawa
2200 PLN

21-24
Katowice
2200 PLN

12-15
Katowice
2200 PLN

12-15
Warszawa
2200 PLN

Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 (ON-LINE) 17-20
ON-LINE
2000 PLN

21-24
ON-LINE
2000 PLN

12-15
ON-LINE
2000 PLN

Auditor Wiodący Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001– szkolenie rozszerzające dla Auditorów Wewnętrznych 02-03
Katowice
1300 PLN

02-03
Poznań
1300 PLN

28-29
Katowice
1300 PLN

28-29
Wrocław
1300 PLN

Auditowanie podejścia procesowego stosowanego przez organizację 26
Katowice
860 PLN

26
Warszawa
860 PLN

26
Poznań
860 PLN

13
Katowice
860 PLN

13
Warszawa
860 PLN

13
Gdańsk
860 PLN

07
Katowice
860 PLN

07
Warszawa
860 PLN

Auditowanie podejścia procesowego stosowanego przez organizację (ON-LINE) 26
ON-LINE
790 PLN

13
ON-LINE
790 PLN

07
ON-LINE
790 PLN

Doskonalenie procesu i technik auditowania na podstawie nowej normy ISO 19011:2018 - szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 02-03
ON-LINE
1050 PLN

27-28
ON-LINE
1050 PLN

28-29
ON-LINE
1050 PLN

Doskonalenie procesu i technik auditowania na podstawie nowej normy ISO 19011:2018 - szkolenie warsztatowe 02-03
Poznań
1100 PLN

02-03
Warszawa
1100 PLN

02-03
Katowice
1100 PLN

27-28
Katowice
1100 PLN

27-28
Warszawa
1100 PLN

28-29
Katowice
1100 PLN

28-29
Warszawa
1100 PLN

Identyfikowanie niezgodności - szkolenie warsztatowe 23
Rzeszów
860 PLN

23
Katowice
860 PLN

23
Warszawa
860 PLN

06
Katowice
860 PLN

06
Warszawa
860 PLN

06
Warszawa
860 PLN

Identyfikowanie niezgodności - szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 23
ON-LINE
790 PLN

06
ON-LINE
790 PLN

Integracja systemu zarzadzania energią w ujęciu obowiązujących w organizacji standardów jakościowych oraz środowiskowych (ON-LINE) 06
ON-LINE
1300 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 30
ON-LINE
800 PLN

Od wymagań do celów – skuteczne budowanie mapy procesów 20
Warszawa
1100 PLN

20
Katowice
1100 PLN

17
Katowice
1100 PLN

17
Warszawa
1100 PLN

15
Katowice
1100 PLN

15
Warszawa
1100 PLN

Przegląd zarządzania i audit wewnętrzny - narzędzia systemowe dla doskonalenia funkcjonowania organizacji we współczesnym biznesie (z uwzględnieniem wymagań m.in. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) ON-LINE 29
ON-LINE
700 PLN

17
ON-LINE
700 PLN

Rola i odpowiedzialność kadry kierowniczej w Zintegrowanym Systemie Zarządzania w oparciu o ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 26
Warszawa
860 PLN

26
Katowice
860 PLN

13
Gdańsk
860 PLN

13
Katowice
860 PLN

16
Warszawa
860 PLN

16
Katowice
860 PLN

19
Rzeszów
860 PLN

19
Katowice
860 PLN

Rola i odpowiedzialność kadry kierowniczej w Zintegrowanym Systemie Zarządzania w oparciu o ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (ON-LINE) 26
ON-LINE
790 PLN

13
ON-LINE
790 PLN

16
ON-LINE
790 PLN

19
ON-LINE
790 PLN

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) 11
Katowice
970 PLN

11
Warszawa
970 PLN

11
Rzeszów
970 PLN

17
Katowice
970 PLN

17
Warszawa
970 PLN

20
Warszawa
970 PLN

20
Katowice
970 PLN

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) (ON-LINE) 11
ON-LINE
920 PLN

17
ON-LINE
920 PLN

20
ON-LINE
920 PLN

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ZDROWOTNYM ŻYWNOŚCI HACCP, ISO 22000, BRC, IFS
Analiza przyczyn źródłowych niezgodności, jako konsekwencje działań po audytowych/ poinspekcyjnych - zajęcia warsztatowe (ON-LINE) 27
ON-LINE
650 PLN

Audyt / ocena dostawcy zgodnie z wymaganiami właścicieli standardów uznawanych przez GFSI (ON-LINE) 27
ON-LINE
650 PLN

BRCGS ver.9 - omówienie wymagań z akcentem na zmiany między wersją 8 i 9 standardu (ON-LINE) 06
ON-LINE
650 PLN

Food Fraud / Zafałszowania żywnościowe (ON-LINE) 04
ON-LINE
650 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 30
ON-LINE
800 PLN

Wymagania Codex Alimentarius 2020 (ON-LINE) 25
ON-LINE
650 PLN

13
ON-LINE
650 PLN

Wymagania standardu IFS Broker (ON-LINE) 16
ON-LINE
650 PLN

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI wg ISO 27001, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, ISO/IEC 20000
Aktualizacja wymagań ISO 27001 do wersji z 2022 roku (ON-LINE) 25
ON-LINE
800 PLN

20
ON-LINE
800 PLN

17
ON-LINE
800 PLN

08
ON-LINE
800 PLN

Audytor wewnętrzny standardu TISAX® (ON-LINE) 26-28
ON-LINE
1700 PLN

05-07
ON-LINE
1700 PLN

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg PN-EN ISO 27001:2023 27-29
Warszawa
1700 PLN

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg PN-EN ISO 27001:2023 (ON-LINE) 25-27
ON-LINE
1700 PLN

23-25
ON-LINE
1700 PLN

20-22
ON-LINE
1700 PLN

11-13
ON-LINE
1700 PLN

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania usługami informatycznymi wg normy ISO/IEC 20000:2018 (ON-LINE) 04-06
ON-LINE
1700 PLN

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania wg ISO 22301 (Zarządzanie ciągłością działania) (ON-LINE) 02-04
ON-LINE
1700 PLN

11-13
ON-LINE
1700 PLN

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania wg ISO 27701:2021 (ON-LINE) 27-28
ON-LINE
1700 PLN

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 27-01-12
Warszawa
3000 PLN

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 – szkolenie rozszerzające dla Audytorów wewnętrznych
Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 – szkolenie rozszerzające dla Audytorów wewnętrznych (ON-LINE) 28-29
ON-LINE
1300 PLN

26-27
ON-LINE
1300 PLN

23-24
ON-LINE
1300 PLN

14-15
ON-LINE
1300 PLN

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 (ON-LINE) 25-29
ON-LINE
3000 PLN

23-27
ON-LINE
3000 PLN

20-24
ON-LINE
3000 PLN

11-15
ON-LINE
3000 PLN

Audytor wiodący systemu zarządzania wg ISO 22301 (ON-LINE) 02-06
ON-LINE
3000 PLN

11-15
ON-LINE
3000 PLN

COMPLIANCE - aspekty prawne i psychologiczne 16
ON-LINE
800 PLN

20
ON-LINE
800 PLN

Compliance Officer (ON-LINE) 04-05
ON-LINE
2900 PLN

Incident Response Manager 16-17
Katowice
2900 PLN

Inspektor Ochrony Danych (ON-LINE) 12-13
ON-LINE
1200 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 30
ON-LINE
800 PLN

Wymagania TISAX® (ON-LINE) 26
ON-LINE
800 PLN

05
ON-LINE
800 PLN

MEDICAL DEVICES
e-learning - Medical Devices Regulation in a nutshell
e-learning - The requirements of ISO 13485:2016
WYROBY MEDYCZNE
Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem - wyroby medyczne na bazie normy ISO 14971:2019 (ON-LINE) 26
ON-LINE
1050 PLN

23
ON-LINE
1050 PLN

16
ON-LINE
1050 PLN

11
ON-LINE
1050 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg EN ISO 13485 (ON-LINE) 25-27
ON-LINE
1900 PLN

27-29
ON-LINE
1900 PLN

05-07
ON-LINE
1900 PLN

Badania kliniczne wyrobów medycznych na bazie wymagań normy ISO 14155:2020 17
ON-LINE
2700 PLN

19
ON-LINE
2700 PLN

Biokompatybilność wyrobów medycznych wg ISO 10993 (ON-LINE) 26
ON-LINE
1650 PLN

04
ON-LINE
1650 PLN

Dokumentacja techniczna wymagana w procesie oceny zgodności wyrobów medycznych wg Rozporządzenia 2017/745 (ON-LINE) 13
ON-LINE
1200 PLN

28
ON-LINE
1200 PLN

12
ON-LINE
1200 PLN

Dokumentacja techniczna wyrobów medycznych wg Rozporządzenia 2017/745 (e-learning)
Inżynieria użyteczności dla wyrobów medycznych na bazie normy IEC 62366-1:2015 (ON-LINE) 12
ON-LINE
1050 PLN

21
ON-LINE
1050 PLN

Kompatybilność elektromagnetyczna wg normy PN-EN 60601-1-2 (ON-LINE) 27
ON-LINE
1450 PLN

Nadzorowanie procesów zleconych na zewnątrz zgodnie z wymaganiami ISO 13485:2016 (ON-LINE) 03
ON-LINE
1100 PLN

Obowiązki importerów i dystrybutorów wyrobów medycznych w świetle Rozporządzeń 2017/745 i 2017/746 oraz Ustawy o wyrobach medycznych (ON-LINE) 04
ON-LINE
1350 PLN

Ocena kliniczna według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (ON-LINE) 11-12
ON-LINE
1750 PLN

15-16
ON-LINE
1750 PLN

13-14
ON-LINE
1750 PLN

Projektowanie aparatury medycznej pod kątem bezpieczeństwa podstawowego oraz kompatybilności elektromagnetycznej wg wymagań PN-EN 60601-1 oraz PN-EN 60601-1-2 (ON-LINE) 28-29
ON-LINE
1650 PLN

Refundacja wyrobów medycznych zgodnie z polskimi regulacjami (ON-LINE) 21
ON-LINE
1650 PLN

Rejestracja podmiotu w bazie EUDAMED (ON-LINE) 27
ON-LINE
500 PLN

Reklama wyrobów medycznych – aspekty prawne (e-learning)
Serwis wyrobów medycznych – obowiązki serwisantów na bazie wymagań EN ISO 13 485 oraz wymagań prawnych (ON-LINE) 17
ON-LINE
1000 PLN

UDI - System niepowtarzalnych kodów identyfikacyjnych wyrobów (ON-LINE) 28
ON-LINE
1100 PLN

Ustawa o wyrobach medycznych – wymagania dla polskich producentów, importerów i dystrybutorów (ON-LINE) 05
ON-LINE
1100 PLN

Walidacja cyklu życia oprogramowania wyrobów medycznych wg EN 62304 (ON-LINE) 22
ON-LINE
1100 PLN

Walidacja oprogramowania stosowanego w ramach systemu zarządzania jakością, w produkcji oraz do monitorowania i pomiarów zgodnie z wymaganiami ISO 13485:2016 (ON-LINE) 27
ON-LINE
1350 PLN

19
ON-LINE
1350 PLN

Warsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych ISO 13485 (ON-LINE) 13-14
ON-LINE
1350 PLN

Wpływ wymagań MDR (2017/745) na system zarządzania jakością (ON-LINE) 28
ON-LINE
1990 PLN

27
ON-LINE
1990 PLN

Wprowadzenie do In Vitro Diagnostic Regulation (2017/746) (ON-LINE) 10
ON-LINE
1990 PLN

Wymagania normy ISO 13485:2016 (ON-LINE) 25
ON-LINE
1000 PLN

27
ON-LINE
1000 PLN

05
ON-LINE
1000 PLN

Wymagania PN-EN 60601-1 (ON-LINE) 12-13
ON-LINE
1450 PLN

Wymagania Rozporządzenia 2017/745 dla wyrobów medycznych (ON-LINE) 25
ON-LINE
1100 PLN

24
ON-LINE
1100 PLN

Wyroby medyczne klasy I w świetle wymagań Rozporządzenia 2017/745 (MDR) (ON-LINE) 24
ON-LINE
1000 PLN

Zarys procesu rejestracji wyrobów medycznych w FDA (ON-LINE) 12
ON-LINE
1990 PLN

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY SAMOCHODOWEJ wg IATF 16949
Auditor wewnętrzny standardu zarządzania jakością w motoryzacji IATF 16949:2016 na podbudowie ISO 9001:2015 21-24
Katowice
1790 PLN

Interpretacja standardu zarządzania jakością w motoryzacji IATF 16949:2016 na podbudowie ISO 9001:2015 21-22
Katowice
1290 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 30
ON-LINE
800 PLN

PPAP / APQP – Zatwierdzanie części do produkcji / Zarządzanie projektem wdrażania nowych wyrobów
Wymagania TISAX® (ON-LINE) 26
ON-LINE
800 PLN

05
ON-LINE
800 PLN

INDUSTRY
Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 30
ON-LINE
800 PLN

Praktyczne podejście do zagadnienia kwalifikowania technologii spawania dla producentów Konstrukcji stalowych i aluminiowych wg serii norm EN 1090 05
Kraków
1000 PLN

Zakładowa Kontrola Produkcji w praktyce - tworzenie planów kontroli i badań. Dobór metod badań NDT 04
Rzeszów
1000 PLN

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001:2018 (ON-LINE) 04-06
ON-LINE
1450 PLN

04-06
ON-LINE
1450 PLN

Audytor wiodący systemu zarządzania energią ISO 50001:2018 25-29
Katowice
3700 PLN

Integracja systemu zarzadzania energią w ujęciu obowiązujących w organizacji standardów jakościowych oraz środowiskowych (ON-LINE) 06
ON-LINE
1300 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 30
ON-LINE
800 PLN

Lider efektywności energetycznej w organizacji 21-22
Rzeszów
1250 PLN

Lider efektywności energetycznej w organizacji (ON-LINE) 20-21
ON-LINE
1250 PLN

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw 29
Katowice
950 PLN

06
Warszawa
950 PLN

15
Rzeszów
950 PLN

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw (ON-LINE)
Szkolenie doskonalące dla auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001 z elementami wiedzy dla auditorów energetycznych 11-13
Katowice
2400 PLN

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie wg ISO 50001:2018 w ujęciu praktycznym 13-14
Rzeszów
1150 PLN

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie wg ISO 50001:2018 w ujęciu praktycznym (ON-LINE) 23-24
ON-LINE
1150 PLN

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ wg ISO 50001
Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001:2018 (ON-LINE) 04-06
ON-LINE
1450 PLN

04-06
ON-LINE
1450 PLN

Audytor wiodący systemu zarządzania energią ISO 50001:2018 25-29
Katowice
3700 PLN

Integracja systemu zarzadzania energią w ujęciu obowiązujących w organizacji standardów jakościowych oraz środowiskowych (ON-LINE) 06
ON-LINE
1300 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 30
ON-LINE
800 PLN

Lider efektywności energetycznej w organizacji 21-22
Rzeszów
1250 PLN

Lider efektywności energetycznej w organizacji (ON-LINE) 20-21
ON-LINE
1250 PLN

Szkolenie doskonalące dla auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001 z elementami wiedzy dla auditorów energetycznych 11-13
Katowice
2400 PLN

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie wg ISO 50001:2018 w ujęciu praktycznym 13-14
Rzeszów
1150 PLN

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie wg ISO 50001:2018 w ujęciu praktycznym (ON-LINE) 23-24
ON-LINE
1150 PLN

AVIATION
Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 30
ON-LINE
800 PLN

SZKOLENIA MANAGERSKIE
Greenwashing Detection Manager 26-27
Warszawa
1500 PLN

20-21
Poznań
1500 PLN

Greenwashing Detection Manager (ON-LINE) 14-15
ON-LINE
1500 PLN

Od wymagań do celów – skuteczne budowanie mapy procesów 20
Warszawa
1100 PLN

20
Katowice
1100 PLN

17
Katowice
1100 PLN

17
Warszawa
1100 PLN

15
Katowice
1100 PLN

15
Warszawa
1100 PLN

Świadome podejście kierowników średniego szczebla do wymagań normy ISO 14001:2015 i systemu EMAS (ON-LINE) 05
ON-LINE
850 PLN

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) 11
Katowice
970 PLN

11
Warszawa
970 PLN

11
Rzeszów
970 PLN

17
Katowice
970 PLN

17
Warszawa
970 PLN

20
Warszawa
970 PLN

20
Katowice
970 PLN

CSR - SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU
Zrównoważony rozwój w biznesie (ON-LINE) 14
ON-LINE
650 PLN

INNE STANDARDY
Wymagania standardów FSC® cz.1 - Podstawowe wymagania FSC® CoC (ON-LINE) 03
ON-LINE
790 PLN

Kontakt: tel. 32 786-46-70, Fax 32 786-46-07, e-mail: szkolenia@tuv-nord.pl