Harmonogram szkoleń otwartych organizowanych przez TÜV NORD POLSKA.

Temat Miesiąc
II
Luty 2020
III
Marzec 2020
IV
Kwiecień 2020
V
Maj 2020
VI
Czerwiec 2020
VII
Lipiec 2020
EVENTY
XXXVII Wymiana Doświadczeń Pełnomocników, Specjalistów i Auditorów Systemów Zarządzania (Południe) 20-22
Ustroń, Hotel OLYMPIC Spa & Wellness****
1800 zł

XXXVII Wymiana Doświadczeń Pełnomocników, Specjalistów i Auditorów Systemów Zarządzania (Północ) 27-29
Kołobrzeg, Hotel BALTIC PLAZA mediSPA & fit****
1800 zł

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001
Audit klientowski - jak zadbać o jakość auditu strony drugiej? 05
Katowice
740 zł

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 16-18
Katowice
1500 zł

02-04
Bydgoszcz
1500 zł

09-11
Warszawa
1500 zł

06-08
Katowice
1500 zł

27-29
Bydgoszcz
1500 zł

06-08
Wrocław
1500 zł

20-22
Poznań
1500 zł

20-22
Rzeszów
1500 zł

11-13
Katowice
1500 zł

20-22
Bydgoszcz
1500 zł

11-13
Warszawa
1500 zł

23-25
Katowice
1500 zł

22-24
Bydgoszcz
1500 zł

17-19
Warszawa
1500 zł

23-25
Wrocław
1500 zł

15-17
Poznań
1500 zł

15-17
Gdańsk
1500 zł

23-25
Rzeszów
1500 zł

20-22
Katowice
1500 zł

27-29
Bydgoszcz
1500 zł

13-15
Warszawa
1500 zł

AUDITOR WIODĄCY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course. IRCA Certificated Course No. A18034 – provided by TÜV NORD CERT GmbH) 09-13
Bydgoszcz
3700 zł

09-13
Warszawa
3700 zł

25-29
Katowice
3700 zł

Cykl życia produktu a RAMS, LCC - metodyka, wskaźniki i kryteria żywotności 20
Bydgoszcz
740 zł

Dokumentowanie SZJ wg ISO 9001:2015 19
Katowice
670 zł

06
Warszawa
670 zł

06
Poznań
670 zł

11
Warszawa
670 zł

09
Łódź
670 zł

08
Poznań
670 zł

26
Katowice
670 zł

17
Wrocław
670 zł

03
Katowice
670 zł

03
Bydgoszcz
670 zł

27
Katowice
670 zł

31
Warszawa
670 zł

Identyfikowanie niezgodności - szkolenie warsztatowe 16
Poznań
670 zł

17
Katowice
670 zł

20
Bydgoszcz
670 zł

07
Warszawa
670 zł

07
Wrocław
670 zł

11
Bydgoszcz
670 zł

11
Katowice
670 zł

03
Wrocław
670 zł

04
Poznań
670 zł

05
Warszawa
670 zł

03
Katowice
670 zł

ISO 19011:2018 – nowe wytyczne auditowania systemów zarządzania 13
Poznań
740 zł

24
Warszawa
740 zł

31
Katowice
740 zł

03
Bydgoszcz
740 zł

27
Katowice
740 zł

29
Katowice
740 zł

28
Warszawa
740 zł

17
Katowice
740 zł

22
Bydgoszcz
740 zł

29
Bydgoszcz
740 zł

10
Katowice
740 zł

KPI - Kluczowe wskaźniki efektywności wsparciem osiągania przez firmę jej celów operacyjnych i strategicznych 06
Bydgoszcz
640 zł

Pełnomocnik systemu zarządzania jakością 09-11
Moduł 1 z 2
Bydgoszcz
3250 zł

02-04
Moduł 2 z 2
Katowice
3250 zł

22-24
Moduł 1 z 2
Katowice
3250 zł

06-08
Moduł 2 z 2
Bydgoszcz
3250 zł

18-20
Moduł 1 z 2
Warszawa
3250 zł

18-20
Moduł 1 z 2
Bydgoszcz
3250 zł

27-29
Moduł 2 z 2
Katowice
3250 zł

22-24
Moduł 2 z 2
Warszawa
3250 zł

17-19
Moduł 2 z 2
Bydgoszcz
3250 zł

01-03
Moduł 1 z 2
Katowice
3250 zł

Planowanie procesów i zarządzanie procesowo-biznesowe z uwzględnieniem ryzyk i szans 05
Rzeszów
880 zł

23
Wrocław
880 zł

07
Katowice
880 zł

PROCESS MANAGEMENT (z możliwością uzyskania tytułu: MANAGER ds. ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO) 17
Moduł 4 z 5
Katowice
3400 zł

26
Moduł 5 z 5
Katowice
3400 zł

18
Moduł 4 z 5
Warszawa
3400 zł

25
Moduł 5 z 5
Warszawa
3400 zł

06
Moduł 4 z 5
Bydgoszcz
3400 zł

20
Moduł 5 z 5
Bydgoszcz
3400 zł

07
Moduł 1 z 5
Katowice
3400 zł

21
Moduł 2 z 5
Katowice
3400 zł

07
Moduł 1 z 5
Bydgoszcz
3400 zł

21
Moduł 2 z 5
Bydgoszcz
3400 zł

07
Moduł 1 z 5
Warszawa
3400 zł

21
Moduł 2 z 5
Warszawa
3400 zł

12
Moduł 3 z 5
Katowice
3400 zł

26
Moduł 4 z 5
Katowice
3400 zł

12
Moduł 3 z 5
Bydgoszcz
3400 zł

26
Moduł 4 z 5
Bydgoszcz
3400 zł

12
Moduł 3 z 5
Warszawa
3400 zł

26
Moduł 4 z 5
Warszawa
3400 zł

16
Moduł 5 z 5
Katowice
3400 zł

16
Moduł 5 z 5
Bydgoszcz
3400 zł

16
Moduł 5 z 5
Warszawa
3400 zł

Przegląd zarządzania, jako narzędzie rozwoju przydatności, adekwatności i skuteczności 26
Katowice
560 zł

25
Warszawa
560 zł

20
Bydgoszcz
560 zł

Realizacja wyrobów i usług z uwzględnieniem ryzyk i szans systemowych 18
Warszawa
560 zł

06
Bydgoszcz
560 zł

17
Katowice
560 zł

Usprawnianie dokumentowania systemu zarządzania. Jak ulepszyć księgę jakości czy inne udokumentowane informacje w systemie? 07
Poznań
1140 zł

26
Bydgoszcz
1140 zł

09
Trójmiasto
1140 zł

Wymagania normy ISO 9001:2015 16
Katowice
640 zł

02
Bydgoszcz
640 zł

09
Warszawa
640 zł

06
Katowice
640 zł

27
Bydgoszcz
640 zł

06
Wrocław
640 zł

20
Poznań
640 zł

20
Rzeszów
640 zł

11
Katowice
640 zł

20
Bydgoszcz
640 zł

11
Warszawa
640 zł

23
Katowice
640 zł

22
Bydgoszcz
640 zł

17
Warszawa
640 zł

23
Wrocław
640 zł

15
Poznań
640 zł

15
Gdańsk
640 zł

23
Rzeszów
640 zł

20
Katowice
640 zł

27
Bydgoszcz
640 zł

13
Warszawa
640 zł

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) 23
Bydgoszcz
740 zł

17
Katowice
740 zł

10
Rzeszów
740 zł

15
Katowice
740 zł

13
Warszawa
740 zł

20
Poznań
740 zł

20
Bydgoszcz
740 zł

28
Katowice
740 zł

17
Katowice
740 zł

19
Bydgoszcz
740 zł

01
Wrocław
740 zł

02
Warszawa
740 zł

23
Katowice
740 zł

SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 14001
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015 02-04
Katowice
1500 zł

16-18
Bydgoszcz
1500 zł

22-24
Warszawa
1500 zł

06-08
Katowice
1500 zł

01-03
Warszawa
1500 zł

01-03
Katowice
1500 zł

22-24
Poznań
1500 zł

Identyfikowanie niezgodności - szkolenie warsztatowe 16
Poznań
670 zł

17
Katowice
670 zł

20
Bydgoszcz
670 zł

07
Warszawa
670 zł

07
Wrocław
670 zł

11
Bydgoszcz
670 zł

11
Katowice
670 zł

03
Wrocław
670 zł

04
Poznań
670 zł

05
Warszawa
670 zł

03
Katowice
670 zł

ISO 19011:2018 – nowe wytyczne auditowania systemów zarządzania 13
Poznań
740 zł

24
Warszawa
740 zł

31
Katowice
740 zł

03
Bydgoszcz
740 zł

27
Katowice
740 zł

29
Katowice
740 zł

28
Warszawa
740 zł

17
Katowice
740 zł

22
Bydgoszcz
740 zł

29
Bydgoszcz
740 zł

10
Katowice
740 zł

KPI - Kluczowe wskaźniki efektywności wsparciem osiągania przez firmę jej celów operacyjnych i strategicznych 06
Bydgoszcz
640 zł

Usprawnianie dokumentowania systemu zarządzania. Jak ulepszyć księgę jakości czy inne udokumentowane informacje w systemie? 07
Poznań
1140 zł

26
Bydgoszcz
1140 zł

09
Trójmiasto
1140 zł

Wymagania normy ISO 14001 02
Katowice
640 zł

16
Bydgoszcz
640 zł

22
Warszawa
640 zł

06
Katowice
640 zł

01
Warszawa
640 zł

01
Katowice
640 zł

22
Poznań
640 zł

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) 23
Bydgoszcz
740 zł

17
Katowice
740 zł

10
Rzeszów
740 zł

15
Katowice
740 zł

13
Warszawa
740 zł

20
Poznań
740 zł

20
Bydgoszcz
740 zł

28
Katowice
740 zł

17
Katowice
740 zł

19
Bydgoszcz
740 zł

01
Wrocław
740 zł

02
Warszawa
740 zł

23
Katowice
740 zł

OCHRONA ŚRODOWISKA
Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001:2018 11-13
Poznań
1290 zł

20-22
Częstochowa
1290 zł

08-10
Rzeszów
1490 zł

Dyrektywa RoHS II - wymagania dla wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny 26
Katowice
790 zł

Lider efektywności energetycznej w organizacji 14-15
Katowice
1190 zł

17-18
Poznań
1190 zł

Ochrona środowiska dla firm z sektora usług 31
Katowice
490 zł

Rekultywacja ekosystemów wodnych 03
Gliwice
690 zł

System Zarządzania Energią w przedsiębiorstwie – wymagania ISO 50001 11-12
Poznań
840 zł

20-21
Częstochowa
840 zł

08-09
Rzeszów
840 zł

Systemy kontroli pochodzenia produktu FSC® CoC 21
Kraków
690 zł

04
Poznań
690 zł

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie wg ISO 50001:2018 w ujęciu praktycznym 26-27
Katowice
990 zł

15-16
Poznań
990 zł

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg PN-N 18001/OHSAS / ISO 45001:2018
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 45001:2018 09-11
Katowice
1500 zł

25-27
Wrocław
1500 zł

25-27
Poznań
1500 zł

25-27
Bydgoszcz
1500 zł

01-03
Katowice
1500 zł

27-29
Bydgoszcz
1500 zł

27-29
Warszawa
1500 zł

01-03
Rzeszów
1500 zł

19-21
Łódź
1500 zł

08-10
Katowice
1500 zł

08-10
Wrocław
1500 zł

08-10
Poznań
1500 zł

08-10
Bydgoszcz
1500 zł

08-10
Warszawa
1500 zł

08-10
Rzeszów
1500 zł

06-08
Bydgoszcz
1500 zł

06-08
Katowice
1500 zł

13-15
Warszawa
1500 zł

27-29
Wrocław
1500 zł

ISO 19011:2018 – nowe wytyczne auditowania systemów zarządzania 13
Poznań
740 zł

24
Warszawa
740 zł

31
Katowice
740 zł

03
Bydgoszcz
740 zł

27
Katowice
740 zł

29
Katowice
740 zł

28
Warszawa
740 zł

17
Katowice
740 zł

22
Bydgoszcz
740 zł

29
Bydgoszcz
740 zł

10
Katowice
740 zł

KPI - Kluczowe wskaźniki efektywności wsparciem osiągania przez firmę jej celów operacyjnych i strategicznych 06
Bydgoszcz
640 zł

Proces przejścia na normę ISO 45001:2018 18
Katowice
940 zł

17
Wrocław
940 zł

23
Bydgoszcz
940 zł

07
Katowice
940 zł

15
Bydgoszcz
940 zł

Standard ISO 45001:2018 - Wymagania i wytyczne stosowania 09
Katowice
640 zł

25
Wrocła
640 zł

25
Poznań
640 zł

25
Bydgoszcz
640 zł

01
Katowice
640 zł

27
Bydgoszcz
640 zł

27
Warszawa
640 zł

01
Rzeszów
640 zł

19
Łódź
640 zł

08
Katowice
640 zł

08
Wrocław
640 zł

08
Poznań
640 zł

08
Bydgoszcz
640 zł

08
Warszawa
640 zł

08
Rzeszów
640 zł

06
Bydgoszcz
640 zł

06
Katowice
640 zł

13
Warszawa
640 zł

27
Wrocław
640 zł

Usprawnianie dokumentowania systemu zarządzania. Jak ulepszyć księgę jakości czy inne udokumentowane informacje w systemie? 07
Poznań
1140 zł

26
Bydgoszcz
1140 zł

09
Trójmiasto
1140 zł

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 24-27
Katowice
1740 zł

09-12
Bydgoszcz
1740 zł

02-05
Warszawa
1740 zł

02-05
Poznań
1740 zł

02-05
Szczecin
1740 zł

27-30
Katowice
1740 zł

11-14
Bydgoszcz
1740 zł

11-14
Poznań
1740 zł

12-15
Katowice
1740 zł

22-25
Katowice
1740 zł

22-25
Warszawa
1740 zł

29-02-07
Bydgoszcz
1740 zł

13-16
Katowice
1740 zł

Identyfikowanie niezgodności - szkolenie warsztatowe 16
Poznań
670 zł

17
Katowice
670 zł

20
Bydgoszcz
670 zł

07
Warszawa
670 zł

07
Wrocław
670 zł

11
Bydgoszcz
670 zł

11
Katowice
670 zł

03
Wrocław
670 zł

04
Poznań
670 zł

05
Warszawa
670 zł

03
Katowice
670 zł

ISO 19011:2018 – nowe wytyczne auditowania systemów zarządzania 13
Poznań
740 zł

24
Warszawa
740 zł

31
Katowice
740 zł

03
Bydgoszcz
740 zł

27
Katowice
740 zł

29
Katowice
740 zł

28
Warszawa
740 zł

17
Katowice
740 zł

22
Bydgoszcz
740 zł

29
Bydgoszcz
740 zł

10
Katowice
740 zł

Usprawnianie dokumentowania systemu zarządzania. Jak ulepszyć księgę jakości czy inne udokumentowane informacje w systemie? 07
Poznań
1140 zł

26
Bydgoszcz
1140 zł

09
Trójmiasto
1140 zł

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ZDROWOTNYM ŻYWNOŚCI HACCP, ISO 22000, BRC, IFS
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności wg standardów BRC Food oraz IFS 09-11
Poznań
1500 zł

01-03
Warszawa
1500 zł

Executive Food Safety Manager – pierwszy w Polsce program rozwoju kompetencji biznesowo - wykonawczych dedykowany dla sektora spożywczego 27
Moduł 1 z 4
Bydgoszcz
3000 zł

28
Moduł 2 z 4
Bydgoszcz
3000 zł

24
Moduł 3 z 4
Bydgoszcz
3000 zł

25
Moduł 4 z 4
Bydgoszcz
3000 zł

ISO 19011:2018 – nowe wytyczne auditowania systemów zarządzania 13
Poznań
740 zł

24
Warszawa
740 zł

31
Katowice
740 zł

03
Bydgoszcz
740 zł

27
Katowice
740 zł

29
Katowice
740 zł

28
Warszawa
740 zł

17
Katowice
740 zł

22
Bydgoszcz
740 zł

29
Bydgoszcz
740 zł

10
Katowice
740 zł

Kontekst i kultura systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności 27
Bydgoszcz
840 zł

Koordynator systemu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności (w oparciu o wymagania standardów takich jak: BRC, IFS, ISO 22000) 02-04
Warszawa
1800 zł

02-04
Katowice
1800 zł

01-03
Warszawa
1800 zł

20-22
Poznań
1800 zł

23-24
Katowice
1800 zł

Kultura bezpieczeństwa żywności zgodnie z BRC v8 oraz w powiązaniu z Food Fraud i Food Defense 31
Warszawa
640 zł

Narzędzia rozwiązywania problemów i doskonalenia działań. 24
Bydgoszcz
840 zł

Orientacja na klienta jako fundamentalny element funkcjonowania organizacji 28
Bydgoszcz
840 zł

Wymagania BRC Packaging and Packaging Materials v6 27
Poznań
640 zł

16
Warszawa
640 zł

26
Katowice
640 zł

Wymagania standardu IFS 02
Bydgoszcz
640 zł

Zarządzanie cyklem życia produktu spożywczego 25
Bydgoszcz
840 zł

Znakowanie żywności według nowego prawa UE 05
Poznań
640 zł

04
Warszawa
640 zł

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI wg ISO 27001, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, ISO/IEC 20000
Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg EN ISO ISO/IEC 27001:2017 23-25
Bydgoszcz
1500 zł

20-22
Warszawa
1500 zł

25-27
Katowice
1500 zł

22-24
Warszawa
1500 zł

20-22
Gdańsk
1500 zł

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania usługami informatycznymi wg normy ISO/IEC 20000:2018 01-03
Katowice
1400 zł

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania wg ISO 22301 (Zarządzanie ciągłością działania) 11-13
Warszawa
1400 zł

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania wg ISO 27701:2019 02-03
Gdańsk
1400 zł

02-03
Gdańsk
1400 zł

08-09
Warszawa
1400 zł

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 – szkolenie rozszerzające dla Audytorów wewnętrznych 26-27
Bydgoszcz
1000 zł

23-24
Warszawa
1000 zł

28-29
Katowice
1000 zł

25-26
Warszawa
1000 zł

23-24
Gdańsk
1000 zł

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001:2017 23-27
Bydgoszcz
2500 zł

20-24
Warszawa
2500 zł

25-29
Katowice
2500 zł

22-26
Warszawa
2500 zł

20-24
Gdańsk
2500 zł

Bezpieczeństwo informacji oraz ochrona danych osobowych w usługach w chmurze wg ISO/IEC 27017 i ISO/IEC 27018 19
Warszawa
700 zł

Ekspert ds. ryzyka w ochronie informacji 06-07
Katowice
1200 zł

01-02
Warszawa
1200 zł

Incident Response Manager 12-13
Warszawa
2900 zł

18-19
Katowice
2900 zł

Inspektor Ochrony Danych 19-20
Warszawa
1150 zł

21-22
Katowice
1150 zł

30-31
Warszawa
1150 zł

ISO 19011:2018 – nowe wytyczne auditowania systemów zarządzania 13
Poznań
740 zł

24
Warszawa
740 zł

31
Katowice
740 zł

03
Bydgoszcz
740 zł

27
Katowice
740 zł

29
Katowice
740 zł

28
Warszawa
740 zł

17
Katowice
740 zł

22
Bydgoszcz
740 zł

29
Bydgoszcz
740 zł

10
Katowice
740 zł

Wymagania zawarte w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 19
Warszawa
550 zł

21
Katowice
550 zł

30
Warszawa
550 zł

WYROBY MEDYCZNE
Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem - wyroby medyczne na bazie normy ISO 14971:2019 05
Warszawa
850 zł

15
Katowice
850 zł

14
Katowice
850 zł

17
Warszawa
850 zł

20
Katowice
850 zł

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg EN ISO 13485 18-20
Katowice
1600 zł

27-29
Warszawa
1600 zł

22-24
Katowice
1600 zł

06-08
Warszawa
1600 zł

17-19
Katowice
1600 zł

01-03
Warszawa
1600 zł

CLEANROOM – Zasady pracy w pomieszczeniach czystych (CLEANROOM) w świetle obowiązujących norm i przepisów prawa 05
Katowice
1100 zł

Inżynieria użyteczności dla wyrobów medycznych na bazie normy IEC 62366-1:2015 06
Warszawa
850 zł

15
Katowice
850 zł

18
Warszawa
850 zł

21
Katowice
850 zł

Kompatybilność elektromagnetyczna wg normy PN-EN 60601-1-2:2015-11 18
Katowice
1300 zł

Kosmetyki, wyroby medyczne, produkty lecznicze – prawidłowa identyfikacja w oparciu o prawodawstwo polskie i europejskie 22
Warszawa
1000 zł

Ocena kliniczna według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych 11-12
Katowice
1500 zł

08-09
Warszawa
1500 zł

13-14
Katowice
1500 zł

03-04
Warszawa
1500 zł

Ocena kliniczna wyrobów medycznych – wymagania i ćwiczenia praktyczne 20
Warszawa
900 zł

16
Katowice
900 zł

15
Warszawa
900 zł

13
Katowice
900 zł

16
Warszawa
900 zł

Opracowywanie formulacji kosmetycznych, technologia produkcji i kontrola jakości produktów kosmetycznych 20
Warszawa
850 zł

Praca w pomieszczeniach clean room - teoretyczne i praktyczne przygotowanie do utrzymania klasy czystości ISO i GMP 06-07
Katowice
1600 zł

Regulatory Affairs 12
Katowice
800 zł

17
Warszawa
800 zł

Serwis wyrobów medycznych – obowiązki serwisantów na bazie wymagań EN ISO 13 485 oraz wymagań prawnych 03
Warszawa
850 zł

Walidacja cyklu życia oprogramowania wyrobów medycznych 13
Warszawa
900 zł

19
Warszawa
900 zł

Warsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych ISO 13485 16-17
Warszawa
1100 zł

15-16
Katowice
1100 zł

22-23
Katowice
1100 zł

Wprowadzanie kosmetyków do sprzedaży. Aspekty i regulacje prawne 21
Warszawa
850 zł

Wprowadzenie do In Vitro Diagnostic Regulation (2017/746) 09-10
Warszawa
1800 zł

Wymagania dyrektywy medycznej 93/42/EEC oraz ustawy o wyrobach medycznych i wymagania prawne dotyczące niezbędnej dokumentacji technicznej wyrobu medycznego 19
Warszawa
850 zł

08
Katowice
850 zł

Wymagania normy ISO 13485:2016 18
Katowice
850 zł

27
Warszawa
850 zł

22
Katowice
850 zł

06
Warszawa
850 zł

17
Katowice
850 zł

01
Warszawa
850 zł

Wymagania nowego rozporządzenia 2017/745 dla wyrobów medycznych 17
Katowice
900 zł

02
Warszawa
900 zł

14
Warszawa
900 zł

02
Warszawa
900 zł

Wymagania PN-EN 60601-1 05-06
Warszawa
1300 zł

Zarys procesu rejestracji wyrobów medycznych w FDA 13
Warszawa
1500 zł

GMP KOSMETYKI - PRZEWODNIK DOBRYCH PRAKTYK PRODUKCJI
Kosmetyki, wyroby medyczne, produkty lecznicze – prawidłowa identyfikacja w oparciu o prawodawstwo polskie i europejskie 22
Warszawa
1000 zł

Opracowywanie formulacji kosmetycznych, technologia produkcji i kontrola jakości produktów kosmetycznych 20
Warszawa
850 zł

Wprowadzanie kosmetyków do sprzedaży. Aspekty i regulacje prawne 21
Warszawa
850 zł

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY SAMOCHODOWEJ wg IATF 16949
Auditor procesu według VDA 6.3 19-20
Katowice
1400 zł

Auditor wewnętrzny standardu zarządzania jakością w motoryzacji IATF 16949:2016 na podbudowie ISO 9001:2015 24-27
Bydgoszcz
1740 zł

27-30
Katowice
1740 zł

27-30
Poznań
1740 zł

16-19
Katowice
1740 zł

16-19
Poznań
1740 zł

28-31
Katowice
1740 zł

Interpretacja standardu zarządzania jakością w motoryzacji IATF 16949:2016 na podbudowie ISO 9001:2015 24-25
Bydgoszcz
1100 zł

27-28
Katowice
1100 zł

27-28
Poznań
1100 zł

16-17
Katowice
1100 zł

16-17
Poznań
1100 zł

28-29
Katowice
1100 zł

ISO 19011:2018 – nowe wytyczne auditowania systemów zarządzania 13
Poznań
740 zł

24
Warszawa
740 zł

31
Katowice
740 zł

03
Bydgoszcz
740 zł

27
Katowice
740 zł

29
Katowice
740 zł

28
Warszawa
740 zł

17
Katowice
740 zł

22
Bydgoszcz
740 zł

29
Bydgoszcz
740 zł

10
Katowice
740 zł

Nowy standard FMEA 2019 11-12
Katowice
1140 zł

21-22
Rzeszów
1140 zł

16-17
Katowice
1140 zł

Obsługa międzynarodowej bazy materiałowej IMDS (International Material Data System) 27
Katowice
1000 zł

Raport 8D i Problem Solving 22-23
Katowice
1100 zł

ISO/TS 22163:2017 DLA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ORGANIZACJĄ W SEKTORZE KOLEJOWYM
Auditor wewnętrzny ISO TS 22163:2017 (w tym ISO 9001:2015) dla zarządzania jakością i organizacją w sektorze kolejowym 10-12
Bydgoszcz
1440 zł

Cykl życia produktu a RAMS, LCC - metodyka, wskaźniki i kryteria żywotności 20
Bydgoszcz
740 zł

ISO 19011:2018 – nowe wytyczne auditowania systemów zarządzania 13
Poznań
740 zł

24
Warszawa
740 zł

31
Katowice
740 zł

03
Bydgoszcz
740 zł

27
Katowice
740 zł

29
Katowice
740 zł

28
Warszawa
740 zł

17
Katowice
740 zł

22
Bydgoszcz
740 zł

29
Bydgoszcz
740 zł

10
Katowice
740 zł

Wymagania ISO/TS 22163:2017 (w tym ISO 9001:2015) dla zarządzania jakością i organizacją w sektorze kolejowym 10-11
Bydgoszcz
950 zł

INDUSTRY
Kontrola robót spawalniczych w obszarze ciśnieniowym, konstrukcji stalowych i pojazdów szynowych 20
Bydgoszcz
600 zł

Kontroler jakości na produkcji 14
Szczecin
650 zł

15
Poznań
650 zł

Nowe wydanie EN ISO 12944:2018 09
Katowice
850 zł

15
Wrocław
850 zł

Technolog – specjalista ds. zabezpieczeń antykorozyjnych 16-19
Rzeszów
2800 zł

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001:2018 11-13
Poznań
1290 zł

20-22
Częstochowa
1290 zł

08-10
Rzeszów
1490 zł

Lider efektywności energetycznej w organizacji 14-15
Katowice
1190 zł

17-18
Poznań
1190 zł

System Zarządzania Energią w przedsiębiorstwie – wymagania ISO 50001 11-12
Poznań
840 zł

20-21
Częstochowa
840 zł

08-09
Rzeszów
840 zł

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ wg ISO 50001
Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001:2018 11-13
Poznań
1290 zł

20-22
Częstochowa
1290 zł

08-10
Rzeszów
1490 zł

Lider efektywności energetycznej w organizacji 14-15
Katowice
1190 zł

17-18
Poznań
1190 zł

System Zarządzania Energią w przedsiębiorstwie – wymagania ISO 50001 11-12
Poznań
840 zł

20-21
Częstochowa
840 zł

08-09
Rzeszów
840 zł

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie wg ISO 50001:2018 w ujęciu praktycznym 26-27
Katowice
990 zł

15-16
Poznań
990 zł

AVIATION
Auditor wewnętrzny wg standardu AS9100 rewizja D 13-15
Rzeszów
1690 zł

HUMAN FACTORS – Czynnik ludzki w Organizacji lotniczej 18-19
Rzeszów
1290 zł

Proces wdrożenia systemu zarządzania jakością wg normy AS 9100:D 04-05
Rzeszów
1290 zł

SMS - System Zarządzania Bezpieczeństwem w organizacji lotniczej 17-18
Warszawa
1590 zł

SMS - zarządzanie ryzykiem 07
Warszawa
990 zł

Wymagania SZJ wg standardu AS 9100 rewizja D 13-14
Rzeszów
1190 zł

Zarządzanie Czynnikiem Ludzkim 18-19
Warszawa
1290 zł

Zarządzanie konfiguracją wyrobu, ryzykiem i szansami, elementami podrobionymi wg standardu AS 9100 wyd.: D i wytycznych norm ISO 10007:2017, ISO 31000:2012 26-27
Rzeszów
1390 zł

SZKOLENIA MANAGERSKIE
Executive Food Safety Manager – pierwszy w Polsce program rozwoju kompetencji biznesowo - wykonawczych dedykowany dla sektora spożywczego 27
Moduł 1 z 4
Bydgoszcz
3000 zł

28
Moduł 2 z 4
Bydgoszcz
3000 zł

24
Moduł 3 z 4
Bydgoszcz
3000 zł

25
Moduł 4 z 4
Bydgoszcz
3000 zł

Kontekst i kultura systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności 27
Bydgoszcz
840 zł

KPI - Kluczowe wskaźniki efektywności wsparciem osiągania przez firmę jej celów operacyjnych i strategicznych 06
Bydgoszcz
640 zł

Narzędzia rozwiązywania problemów i doskonalenia działań. 24
Bydgoszcz
840 zł

Orientacja na klienta jako fundamentalny element funkcjonowania organizacji 28
Bydgoszcz
840 zł

Planowanie procesów i zarządzanie procesowo-biznesowe z uwzględnieniem ryzyk i szans 05
Rzeszów
880 zł

23
Wrocław
880 zł

07
Katowice
880 zł

PROCESS MANAGEMENT (z możliwością uzyskania tytułu: MANAGER ds. ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO) 17
Moduł 4 z 5
Katowice
3400 zł

26
Moduł 5 z 5
Katowice
3400 zł

18
Moduł 4 z 5
Warszawa
3400 zł

25
Moduł 5 z 5
Warszawa
3400 zł

06
Moduł 4 z 5
Bydgoszcz
3400 zł

20
Moduł 5 z 5
Bydgoszcz
3400 zł

07
Moduł 1 z 5
Katowice
3400 zł

21
Moduł 2 z 5
Katowice
3400 zł

07
Moduł 1 z 5
Bydgoszcz
3400 zł

21
Moduł 2 z 5
Bydgoszcz
3400 zł

07
Moduł 1 z 5
Warszawa
3400 zł

21
Moduł 2 z 5
Warszawa
3400 zł

12
Moduł 3 z 5
Katowice
3400 zł

26
Moduł 4 z 5
Katowice
3400 zł

12
Moduł 3 z 5
Bydgoszcz
3400 zł

26
Moduł 4 z 5
Bydgoszcz
3400 zł

12
Moduł 3 z 5
Warszawa
3400 zł

26
Moduł 4 z 5
Warszawa
3400 zł

16
Moduł 5 z 5
Katowice
3400 zł

16
Moduł 5 z 5
Bydgoszcz
3400 zł

16
Moduł 5 z 5
Warszawa
3400 zł

Przegląd zarządzania, jako narzędzie rozwoju przydatności, adekwatności i skuteczności 26
Katowice
560 zł

25
Warszawa
560 zł

20
Bydgoszcz
560 zł

Realizacja wyrobów i usług z uwzględnieniem ryzyk i szans systemowych 18
Warszawa
560 zł

06
Bydgoszcz
560 zł

17
Katowice
560 zł

Zarządzanie cyklem życia produktu spożywczego 25
Bydgoszcz
840 zł

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) 23
Bydgoszcz
740 zł

17
Katowice
740 zł

10
Rzeszów
740 zł

15
Katowice
740 zł

13
Warszawa
740 zł

20
Poznań
740 zł

20
Bydgoszcz
740 zł

28
Katowice
740 zł

17
Katowice
740 zł

19
Bydgoszcz
740 zł

01
Wrocław
740 zł

02
Warszawa
740 zł

23
Katowice
740 zł

Kontakt: tel. 32 786-46-70, Fax 32 786-46-07, e-mail: szkolenia@tuv-nord.pl