Harmonogram szkoleń otwartych organizowanych przez TÜV NORD POLSKA.

Temat Miesiąc
IX
Wrzesień 2020
X
Październik 2020
XI
Listopad 2020
XII
Grudzień 2020
I
Styczeń 2021
II
Luty 2021
SZKOLENIA ZDALNE / ON-LINE
Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem - wyroby medyczne na bazie normy ISO 14971:2019 (ON-LINE) 25
ON-LINE
850 zł

07
ON-LINE
850 zł

06
ON-LINE
850 zł

10
ON-LINE
850 zł

08
ON-LINE
850 zł

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 45001:2018 (ON-LINE) 08-09
ON-LINE
1200 zł

04-05
ON-LINE
1200 zł

03-04
ON-LINE
1200 zł

11-12
ON-LINE
1200 zł

11-12
ON-LINE
1200 zł

Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001:2018 (ON-LINE) 04-06
ON-LINE
1290 zł

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg EN ISO 13485 (ON-LINE) 14-16
ON-LINE
1600 zł

04-06
ON-LINE
1600 zł

09-11
ON-LINE
1600 zł

16-18
ON-LINE
1600 zł

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 (ON-LINE) 12-14
ON-LINE
1500 zł

18-20
ON-LINE
1500 zł

09-11
ON-LINE
1500 zł

13-15
ON-LINE
1500 zł

08-10
ON-LINE
1500 zł

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015 (ON-LINE) 26-28
ON-LINE
1500 zł

07-09
ON-LINE
1500 zł

13-15
ON-LINE
1500 zł

Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 (ON-LINE) 20-23
ON-LINE
1740 zł

01-04
ON-LINE
1740 zł

26-29
ON-LINE
1740 zł

22-25
ON-LINE
1740 zł

AUDITOR WIODĄCY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course. IRCA Certificated Course No. A18034 – provided by TÜV NORD CERT GmbH) (ON-LINE) 23-27
ON-LINE
3700 zł

16-20
ON-LINE
3700 zł

01-05
ON-LINE
3700 zł

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg EN ISO ISO/IEC 27001:2017 (ON-LINE) 26-28
ON-LINE
1500 zł

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania wg ISO 27701:2019 (ON-LINE) 04-05
ON-LINE
1400 zł

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 – szkolenie rozszerzające dla Audytorów wewnętrznych (ON-LINE) 29-30
ON-LINE
1000 zł

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001:2017 (ON-LINE) 26-30
ON-LINE
2500 zł

Bezpieczeństwo informacji oraz ochrona danych osobowych w usługach w chmurze wg ISO/IEC 27017 i ISO/IEC 27018 (ON-LINE) 09
ON-LINE
700 zł

CLEANROOM – Zasady pracy w pomieszczeniach czystych (CLEANROOM) w świetle obowiązujących norm i przepisów prawa (ON-LINE) 06
ON-LINE
1100 zł

15
ON-LINE
1100 zł

Inspektor Ochrony Danych (ON-LINE) 19-20
ON-LINE
1150 zł

Inżynieria użyteczności dla wyrobów medycznych na bazie normy IEC 62366-1:2015 (ON-LINE) 24
ON-LINE
850 zł

08
ON-LINE
850 zł

04
ON-LINE
850 zł

Kosmetyki, wyroby medyczne, produkty lecznicze – prawidłowa identyfikacja w oparciu o prawodawstwo polskie i europejskie 28
ON-LINE
850 zł

Ocena kliniczna według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (ON-LINE) 07-08
ON-LINE
1500 zł

18-19
ON-LINE
1500 zł

09-10
ON-LINE
1500 zł

Ocena kliniczna wyrobów medycznych – wymagania i ćwiczenia praktyczne (ON-LINE) 16
ON-LINE
900 zł

Pełnomocnik systemu zarządzania jakością (ON-LINE) 05-07
Moduł 2 z 2
ON-LINE
3250 zł

21-23
Moduł 1 z 2
ON-LINE
3250 zł

04-06
Moduł 2 z 2
ON-LINE
3250 zł

Praca w pomieszczeniach clean room - teoretyczne i praktyczne przygotowanie do utrzymania klasy czystości ISO i GMP (ON-LINE) 07-08
ON-LINE
1600 zł

16-17
ON-LINE
1600 zł

PROCESS MANAGEMENT (z możliwością uzyskania tytułu: MANAGER ds. ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO) (ON-LINE) 24
Moduł 2 z 5
ON-LINE
3200 zł

15
Moduł 3 z 5
ON-LINE
3200 zł

29
Moduł 4 z 5
ON-LINE
3200 zł

06
Moduł 5 z 5
ON-LINE
3200 zł

16-20
ON-LINE
3200 zł

07-11
ON-LINE
3200 zł

01-05
ON-LINE
3200 zł

Standard ISO 45001:2018 - Wymagania i wytyczne stosowania (ON-LINE) 08
ON-LINE
640 zł

04
ON-LINE
640 zł

03
ON-LINE
640 zł

11
ON-LINE
640 zł

11
ON-LINE
640 zł

Walidacja cyklu życia oprogramowania wyrobów medycznych wg EN 62304 (ON-LINE) 09
ON-LINE
900 zł

15
ON-LINE
900 zł

Warsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych ISO 13485 (ON-LINE) 19-20
ON-LINE
1100 zł

Wymagania dyrektywy medycznej 93/42/EEC oraz ustawy o wyrobach medycznych i wymagania prawne dotyczące niezbędnej dokumentacji technicznej wyrobu medycznego (ON-LINE) 14
ON-LINE
850 zł

05
ON-LINE
850 zł

09
ON-LINE
850 zł

Wymagania normy ISO 13485:2016 (ON-LINE) 14
ON-LINE
850 zł

04
ON-LINE
850 zł

16
ON-LINE
850 zł

09
ON-LINE
850 zł

Wymagania normy ISO 14001 (ON-LINE) 26
ON-LINE
640 zł

07
ON-LINE
640 zł

13
ON-LINE
640 zł

Wymagania normy ISO 9001:2015 (ON-LINE) 12
ON-LINE
640 zł

18
ON-LINE
640 zł

09
ON-LINE
640 zł

13
ON-LINE
640 zł

08
ON-LINE
640 zł

Wymagania nowego rozporządzenia 2017/745 dla wyrobów medycznych (ON-LINE) 15
ON-LINE
900 zł

27
ON-LINE
900 zł

Wymagania standardu GLOBALG.A.P. CoC w przetwórstwie ryb, owoców i warzyw (ON-LINE) 19
ON-LINE
550 zł

Wymagania standardu GLOBALG.A.P. w produkcji owoców i warzyw (ON-LINE) 17
ONLINE
550 zł

Wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności wg ISO 22000:2018 (ON-LINE) 13
ON-LINE
550 zł

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) 16
ON-LINE
740 zł

SZKOLENIA E-LEARNINGOWE
AUDIT WEWNĘTRZNY W OPARCIU O TECHNIKI ZDALNE (nie tylko w dobie COVID-19)
400 zł


400 zł


400 zł


400 zł


440 zł


440 zł

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015
1100 zł


1100 zł


1100 zł


1100 zł


1100 zł


1100 zł

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015
1100 zł


1100 zł


1100 zł


1100 zł


1100 zł


1100 zł

Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001
1400 zł


1400 zł


1400 zł


1400 zł


1400 zł


1400 zł

ISO 9004:2018 – jak budować jakość w organizacji (także w dobie niepewności)?
300 zł


300 zł


300 zł


300 zł

NIEZNANE NIEWIADOME – analiza i ocena danych w warunkach totalnej niepewności
540 zł


540 zł


540 zł


540 zł

Nowe wytyczne auditowania systemów zarządzania - ISO 19011:2018
300 zł


300 zł


300 zł


300 zł

PPAP / APQP – Zatwierdzanie części do produkcji / Zarządzanie projektem wdrażania nowych wyrobów
300 zł


300 zł


300 zł


300 zł

PROCESS MANAGEMENT. e-PROGRAM w ramach AKADEMII KOMPETENCJI TUV NORD POLSKA Z MOŻLIWOŚCIĄ UZYSKANIA TYTUŁU: MANAGER ds. ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO
2640 zł


2640 zł


2640 zł


2640 zł

Przegląd wymagań normy ISO 45001:2018 (również pod kątem różnic pomiędzy ISO 45001 a PN-N 18001 i OHSAS)
300 zł


300 zł


300 zł


300 zł

Przegląd zarządzania i audit wewnętrzny - narzędzia systemowe dla doskonalenia funkcjonowania organizacji we współczesnym biznesie (z uwzględnieniem wymagań m.in. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)
300 zł


300 zł


300 zł


300 zł

Przewodnik systemowy/księga jakości (wskazówki i dobre praktyki w jego opracowaniu, nadzorowaniu i wykorzystywaniu w systemie zarządzania)
300 zł


300 zł


300 zł


300 zł

Standard ISO 45001:2018 - Wymagania i wytyczne stosowania
400 zł


400 zł


400 zł


400 zł

Wymagania BRC Global Standard v8
300 zł


300 zł


300 zł

Wymagania normy ISO 14001:2015
300 zł


300 zł


300 zł


300 zł

Wymagania normy ISO 27001:2017 (e-learnig)
300 zł


300 zł


300 zł


300 zł

Wymagania normy ISO 9001:2015
300 zł


300 zł


300 zł


300 zł

Zmiany w standardzie FSSC (wersja 5) wraz ze zmianami w normie ISO 22000:2018
300 zł


300 zł


300 zł


300 zł

ZWINNOŚĆ DZIAŁANIA – PRZETRWANIE I ODBUDOWA SWOJEGO BIZNESU (nie tylko w kontekście pandemii COVID-19)
300 zł


300 zł


300 zł


300 zł

PUBLIKACJE TUV NORD Polska
Książka (u)CZUCIE JAKOŚCI nt. jakości systemów zarządzaniaMATRYCA POWIĄZAŃ, ZBIEŻNOŚCI I RÓŻNIC POMIĘDZY ISO 45001 a PN-N 18001PRZEWODNIK PO NORMIE PN-EN ISO 9001:2015PYTANIA AUDITOWE. CHECKLISTA wg ISO 9001:2015EVENTY
XXXVIII Wymiana Doświadczeń Pełnomocników, Specjalistów, Koordynatorów i Auditorów Systemów Zarządzania 07-09
HOTEL PODKLASZTORZE, Sulejów
1800 zł

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 26-28
Bydgoszcz
1500 zł

12-14
Katowice
1500 zł

25-27
Katowice
1500 zł

25-27
Bydgoszcz
1500 zł

25-27
Warszawa
1500 zł

25-27
Poznań
1500 zł

25-27
Wrocław
1500 zł

18-20
Katowice
1500 zł

18-20
Bydgoszcz
1500 zł

18-20
Poznań
1500 zł

18-20
Rzeszów
1500 zł

22-24
Bydgoszcz
1500 zł

22-24
Warszawa
1500 zł

22-24
Katowice
1500 zł

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 (ON-LINE) 12-14
ON-LINE
1500 zł

18-20
ON-LINE
1500 zł

09-11
ON-LINE
1500 zł

13-15
ON-LINE
1500 zł

08-10
ON-LINE
1500 zł

AUDITOR WIODĄCY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course. IRCA Certificated Course No. A18034 – provided by TÜV NORD CERT GmbH) 23-27
Bydgoszcz
3700 zł

16-20
Katowice
3700 zł

01-05
Bydgoszcz
3700 zł

AUDITOR WIODĄCY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course. IRCA Certificated Course No. A18034 – provided by TÜV NORD CERT GmbH) (ON-LINE) 23-27
ON-LINE
3700 zł

16-20
ON-LINE
3700 zł

01-05
ON-LINE
3700 zł

Cykl życia produktu a RAMS, LCC - metodyka, wskaźniki i kryteria żywotności 23
Bydgoszcz
740 zł

Pełnomocnik systemu zarządzania jakością 21-23
Moduł 1 z 2
Katowice
3250 zł

21-23
Moduł 1 z 2
Bydgoszcz
3250 zł

04-06
Moduł 2 z 2
Bydgoszcz
3250 zł

04-06
Moduł 2 z 2
Katowice
3250 zł

Pełnomocnik systemu zarządzania jakością (ON-LINE) 05-07
Moduł 2 z 2
ON-LINE
3250 zł

21-23
Moduł 1 z 2
ON-LINE
3250 zł

04-06
Moduł 2 z 2
ON-LINE
3250 zł

PROCESS MANAGEMENT (z możliwością uzyskania tytułu: MANAGER ds. ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO) (ON-LINE) 24
Moduł 2 z 5
ON-LINE
3200 zł

15
Moduł 3 z 5
ON-LINE
3200 zł

29
Moduł 4 z 5
ON-LINE
3200 zł

06
Moduł 5 z 5
ON-LINE
3200 zł

16-20
ON-LINE
3200 zł

07-11
ON-LINE
3200 zł

01-05
ON-LINE
3200 zł

Wymagania normy ISO 9001:2015 12
Katowice
640 zł

26
Bydgoszcz
640 zł

25
Wrocław
640 zł

25
Katowice
640 zł

25
Warszawa
640 zł

25
Bydgoszcz
640 zł

25
Poznań
640 zł

18
Rzeszów
640 zł

18
Katowice
640 zł

18
Bydgoszcz
640 zł

18
Poznań
640 zł

22
Warszawa
640 zł

22
Katowice
640 zł

22
Bydgoszcz
640 zł

Wymagania normy ISO 9001:2015 (ON-LINE) 12
ON-LINE
640 zł

18
ON-LINE
640 zł

09
ON-LINE
640 zł

13
ON-LINE
640 zł

08
ON-LINE
640 zł

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) 16
ON-LINE
740 zł

SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 14001
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015 28-30
Bydgoszcz
1500 zł

26-28
Katowice
1500 zł

01-03
Katowice
1500 zł

11-13
Katowice
1500 zł

11-13
Bydgoszcz
1500 zł

11-13
Warszawa
1500 zł

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015 (ON-LINE) 26-28
ON-LINE
1500 zł

07-09
ON-LINE
1500 zł

13-15
ON-LINE
1500 zł

Wymagania normy ISO 14001 28
Bydgoszcz
640 zł

26
Katowice
640 zł

11
Warszawa
640 zł

11
Katowice
640 zł

11
Bydgoszcz
640 zł

Wymagania normy ISO 14001 (ON-LINE) 26
ON-LINE
640 zł

07
ON-LINE
640 zł

13
ON-LINE
640 zł

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) 16
ON-LINE
740 zł

OCHRONA ŚRODOWISKA
Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001:2018 07-09
Przemyśl
1290 zł

14-16
Częstochowa
1290 zł

Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001:2018 (ON-LINE) 04-06
ON-LINE
1290 zł

Systemy kontroli pochodzenia produktu FSC® CoC 01
Katowice
690 zł

08
Bydgoszcz
690 zł

22
Ostrów Mazowiecka
690 zł

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie wg ISO 50001:2018 w ujęciu praktycznym 20-21
Przemyśl
990 zł

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg PN-N 18001/OHSAS / ISO 45001:2018
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 45001:2018 08-09
Katowice
1200 zł

28-29
Katowice
1200 zł

01-02
Bydgoszcz
1200 zł

19-20
Poznań
1200 zł

28-29
Warszawa
1200 zł

28-29
Katowice
1200 zł

28-29
Bydgoszcz
1200 zł

25-26
Katowice
1200 zł

25-26
Katowice
1200 zł

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 45001:2018 (ON-LINE) 08-09
ON-LINE
1200 zł

04-05
ON-LINE
1200 zł

03-04
ON-LINE
1200 zł

11-12
ON-LINE
1200 zł

11-12
ON-LINE
1200 zł

Standard ISO 45001:2018 - Wymagania i wytyczne stosowania 08
Katowice
640 zł

28
Katowice
640 zł

01
Bydgoszcz
640 zł

28
Katowice
640 zł

28
Bydgoszcz
640 zł

19
Poznań
640 zł

28
Warszawa
640 zł

25
Katowice
640 zł

Standard ISO 45001:2018 - Wymagania i wytyczne stosowania (ON-LINE) 08
ON-LINE
640 zł

04
ON-LINE
640 zł

03
ON-LINE
640 zł

11
ON-LINE
640 zł

11
ON-LINE
640 zł

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) 16
ON-LINE
740 zł

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 20-23
Bydgoszcz
1740 zł

20-23
Katowice
1740 zł

01-04
Katowice
1740 zł

26-29
Katowice
1740 zł

26-29
Bydgoszcz
1740 zł

26-29
Poznań
1740 zł

22-25
Katowice
1740 zł

22-25
Warszawa
1740 zł

22-25
Bydgoszcz
1740 zł

Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 (ON-LINE) 20-23
ON-LINE
1740 zł

01-04
ON-LINE
1740 zł

26-29
ON-LINE
1740 zł

22-25
ON-LINE
1740 zł

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) 16
ON-LINE
740 zł

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ZDROWOTNYM ŻYWNOŚCI HACCP, ISO 22000, BRC, IFS
Analityk ryzyka w systemach zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności 25-26
Katowice
1000 zł

25-26
Warszawa
1000 zł

25-26
Bydgoszcz
1000 zł

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności wg ISO 22000:2018 17-18
Bydgoszcz
1200 zł

02-03
Warszawa
1200 zł

Koordynator systemu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności (w oparciu o wymagania standardów takich jak: BRC, IFS, ISO 22000) 05-07
Katowice
1800 zł

05-07
Warszawa
1800 zł

05-07
Bydgoszcz
1800 zł

16-18
Katowice
1800 zł

16-18
Warszawa
1800 zł

16-18
Bydgoszcz
1800 zł

Ocena i auditowanie dostawców dla branży spożywczej 26
Katowice
640 zł

26
Warszawa
640 zł

26
Bydgoszcz
640 zł

Wycofanie i zwrot wyrobu z rynku. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w przedsiębiorstwie 03
Warszawa
550 zł

Wymagania BRC Global Standard v8 23
Warszawa
640 zł

08
Bydgoszcz
640 zł

19
Warszawa
640 zł

05
Katowice
640 zł

Wymagania FSSC 22000 v.5 10
Warszawa
550 zł

Wymagania standardu GLOBALG.A.P. CoC w przetwórstwie ryb, owoców i warzyw 05
Warszawa
550 zł

Wymagania standardu GLOBALG.A.P. CoC w przetwórstwie ryb, owoców i warzyw (ON-LINE) 19
ON-LINE
550 zł

Wymagania standardu GLOBALG.A.P. w produkcji owoców i warzyw 03
Warszawa
550 zł

Wymagania standardu GLOBALG.A.P. w produkcji owoców i warzyw (ON-LINE) 17
ONLINE
550 zł

Wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności wg ISO 22000:2018 17
Bydgoszcz
550 zł

02
Warszawa
550 zł

Wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności wg ISO 22000:2018 (ON-LINE) 13
ON-LINE
550 zł

Zmiany w standardzie FSSC (wersja 5) wraz ze zmianami w normie ISO 22000:2018 30

300 zł

31

300 zł

30

300 zł

31

300 zł

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI wg ISO 27001, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, ISO/IEC 20000
Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg EN ISO ISO/IEC 27001:2017 23-25
Katowice
1500 zł

14-16
Warszawa
1500 zł

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg EN ISO ISO/IEC 27001:2017 (ON-LINE) 26-28
ON-LINE
1500 zł

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania usługami informatycznymi wg normy ISO/IEC 20000:2018 21-23
Warszawa
1400 zł

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania wg ISO 22301 (Zarządzanie ciągłością działania) 04-06
Katowice
1400 zł

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania wg ISO 27701:2019 (ON-LINE) 04-05
ON-LINE
1400 zł

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 – szkolenie rozszerzające dla Audytorów wewnętrznych 24-25
Warszawa
1000 zł

26-27
Katowice
1000 zł

17-18
Warszawa
1000 zł

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 – szkolenie rozszerzające dla Audytorów wewnętrznych (ON-LINE) 29-30
ON-LINE
1000 zł

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001:2017 23-27
Katowice
2500 zł

14-18
Warszawa
2500 zł

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001:2017 (ON-LINE) 26-30
ON-LINE
2500 zł

Bezpieczeństwo informacji oraz ochrona danych osobowych w usługach w chmurze wg ISO/IEC 27017 i ISO/IEC 27018 (ON-LINE) 09
ON-LINE
700 zł

Ekspert ds. ryzyka w ochronie informacji 05-06
Warszawa
1200 zł

07-08
Katowice
1200 zł

Incident Response Manager 03-04
Katowice
2900 zł

Inspektor Ochrony Danych (ON-LINE) 19-20
ON-LINE
1150 zł

Wymagania normy ISO 27001:2017 (e-learnig) 30

300 zł

31

300 zł

30

300 zł

31

300 zł

Wymagania zawarte w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 19
Warszawa
550 zł

WYROBY MEDYCZNE
Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem - wyroby medyczne na bazie normy ISO 14971:2019 07
Warszawa
850 zł

06
Katowice
850 zł

10
Warszawa
850 zł

08
Katowice
850 zł

Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem - wyroby medyczne na bazie normy ISO 14971:2019 (ON-LINE) 25
ON-LINE
850 zł

07
ON-LINE
850 zł

06
ON-LINE
850 zł

10
ON-LINE
850 zł

08
ON-LINE
850 zł

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg EN ISO 13485 21-23
Katowice
1600 zł

14-16
Katowice
1600 zł

04-06
Warszawa
1600 zł

09-11
Katowice
1600 zł

16-18
Warszawa
1600 zł

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg EN ISO 13485 (ON-LINE) 14-16
ON-LINE
1600 zł

04-06
ON-LINE
1600 zł

09-11
ON-LINE
1600 zł

16-18
ON-LINE
1600 zł

CLEANROOM – Zasady pracy w pomieszczeniach czystych (CLEANROOM) w świetle obowiązujących norm i przepisów prawa 06
Warszawa
1100 zł

15
Katowice
1100 zł

CLEANROOM – Zasady pracy w pomieszczeniach czystych (CLEANROOM) w świetle obowiązujących norm i przepisów prawa (ON-LINE) 06
ON-LINE
1100 zł

15
ON-LINE
1100 zł

Inżynieria użyteczności dla wyrobów medycznych na bazie normy IEC 62366-1:2015 08
Warszawa
850 zł

04
Warszawa
850 zł

Inżynieria użyteczności dla wyrobów medycznych na bazie normy IEC 62366-1:2015 (ON-LINE) 24
ON-LINE
850 zł

08
ON-LINE
850 zł

04
ON-LINE
850 zł

Kompatybilność elektromagnetyczna wg normy PN-EN 60601-1-2:2015-11 16
Katowice
1300 zł

Kosmetyki, wyroby medyczne, produkty lecznicze – prawidłowa identyfikacja w oparciu o prawodawstwo polskie i europejskie 28
ON-LINE
850 zł

Ocena kliniczna według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (ON-LINE) 07-08
ON-LINE
1500 zł

18-19
ON-LINE
1500 zł

09-10
ON-LINE
1500 zł

Ocena kliniczna wyrobów medycznych – wymagania i ćwiczenia praktyczne 16
Warszawa
900 zł

09
Warszawa
900 zł

09
Katowice
900 zł

Ocena kliniczna wyrobów medycznych – wymagania i ćwiczenia praktyczne (ON-LINE) 16
ON-LINE
900 zł

Praca w pomieszczeniach clean room - teoretyczne i praktyczne przygotowanie do utrzymania klasy czystości ISO i GMP 07-08
Warszawa
1600 zł

16-17
Katowice
1600 zł

Praca w pomieszczeniach clean room - teoretyczne i praktyczne przygotowanie do utrzymania klasy czystości ISO i GMP (ON-LINE) 07-08
ON-LINE
1600 zł

16-17
ON-LINE
1600 zł

Regulatory Affairs 10
Warszawa
900 zł

08
Katowice
900 zł

Walidacja cyklu życia oprogramowania wyrobów medycznych wg EN 62304 09
Warszawa
900 zł

15
Katowice
900 zł

Walidacja cyklu życia oprogramowania wyrobów medycznych wg EN 62304 (ON-LINE) 09
ON-LINE
900 zł

15
ON-LINE
900 zł

Warsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych ISO 13485 19-20
Warszawa
1100 zł

Warsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych ISO 13485 (ON-LINE) 19-20
ON-LINE
1100 zł

Wymagania dyrektywy medycznej 93/42/EEC oraz ustawy o wyrobach medycznych i wymagania prawne dotyczące niezbędnej dokumentacji technicznej wyrobu medycznego 14
Warszawa
850 zł

05
Katowice
850 zł

09
Warszawa
850 zł

Wymagania dyrektywy medycznej 93/42/EEC oraz ustawy o wyrobach medycznych i wymagania prawne dotyczące niezbędnej dokumentacji technicznej wyrobu medycznego (ON-LINE) 14
ON-LINE
850 zł

05
ON-LINE
850 zł

09
ON-LINE
850 zł

Wymagania normy ISO 13485:2016 21
Katowice
850 zł

14
Katowice
850 zł

04
Warszawa
850 zł

16
Warszawa
850 zł

09
Katowice
850 zł

Wymagania normy ISO 13485:2016 (ON-LINE) 14
ON-LINE
850 zł

04
ON-LINE
850 zł

16
ON-LINE
850 zł

09
ON-LINE
850 zł

Wymagania nowego rozporządzenia 2017/745 dla wyrobów medycznych 15
Warszawa
900 zł

27
Warszawa
900 zł

03
Katowice
900 zł

01
Warszawa
900 zł

Wymagania nowego rozporządzenia 2017/745 dla wyrobów medycznych (ON-LINE) 15
ON-LINE
900 zł

27
ON-LINE
900 zł

Wymagania PN-EN 60601-1 08-09
Katowice
1300 zł

Zarys procesu rejestracji wyrobów medycznych w FDA 13
Warszawa
1500 zł

GMP KOSMETYKI - PRZEWODNIK DOBRYCH PRAKTYK PRODUKCJI
Kosmetyki, wyroby medyczne, produkty lecznicze – prawidłowa identyfikacja w oparciu o prawodawstwo polskie i europejskie 28
ON-LINE
850 zł

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY SAMOCHODOWEJ wg IATF 16949
Analiza systemu pomiarowego – MSA oraz Statystyczne sterowanie procesem produkcji – SPC 08
Katowice
690 zł

Auditor wewnętrzny standardu zarządzania jakością w motoryzacji IATF 16949:2016 na podbudowie ISO 9001:2015 29-02-10
Katowice
1740 zł

Instrukcje procesu oraz zatwierdzenie wyrobu - PPAP 09
Katowice
690 zł

Interpretacja standardu zarządzania jakością w motoryzacji IATF 16949:2016 na podbudowie ISO 9001:2015 29-30
Katowice
1100 zł

Plan kontroli 07
Katowice
690 zł

Trening umiejętności „miękkich” moderatora FMEA 30
Katowice
690 zł

ISO/TS 22163:2017 DLA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ORGANIZACJĄ W SEKTORZE KOLEJOWYM
Cykl życia produktu a RAMS, LCC - metodyka, wskaźniki i kryteria żywotności 23
Bydgoszcz
740 zł

INDUSTRY
Kontroler jakości na produkcji 05
Poznań
650 zł

06
Katowice
650 zł

Technolog – specjalista ds. zabezpieczeń antykorozyjnych 06-09
Katowice
2800 zł

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001:2018 07-09
Przemyśl
1290 zł

14-16
Częstochowa
1290 zł

Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001:2018 (ON-LINE) 04-06
ON-LINE
1290 zł

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ wg ISO 50001
Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001:2018 07-09
Przemyśl
1290 zł

14-16
Częstochowa
1290 zł

Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001:2018 (ON-LINE) 04-06
ON-LINE
1290 zł

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie wg ISO 50001:2018 w ujęciu praktycznym 20-21
Przemyśl
990 zł

AVIATION
AUDITOR WEWNĘTRZNY AQAP 2110:2016 i AQAP 2310:2017 20-22
Rzeszów
1490 zł

Auditor wewnętrzny wg standardu AS9100 rewizja D 06-09
Rzeszów
1690 zł

Wymagania SZJ wg standardu AS 9100 rewizja D 06-07
Rzeszów
1190 zł

Zarządzanie konfiguracją wyrobu, ryzykiem i szansami, elementami podrobionymi wg standardu AS 9100 wyd.: D i wytycznych norm ISO 10007:2017, ISO 31000:2012 23-24
Rzeszów
1390 zł

SZKOLENIA MANAGERSKIE
PROCESS MANAGEMENT (z możliwością uzyskania tytułu: MANAGER ds. ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO) (ON-LINE) 24
Moduł 2 z 5
ON-LINE
3200 zł

15
Moduł 3 z 5
ON-LINE
3200 zł

29
Moduł 4 z 5
ON-LINE
3200 zł

06
Moduł 5 z 5
ON-LINE
3200 zł

16-20
ON-LINE
3200 zł

07-11
ON-LINE
3200 zł

01-05
ON-LINE
3200 zł

Trening umiejętności „miękkich” moderatora FMEA 30
Katowice
690 zł

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) 16
Katowice
740 zł

16
Bydgoszcz
740 zł

Kontakt: tel. 32 786-46-70, Fax 32 786-46-07, e-mail: szkolenia@tuv-nord.pl