Harmonogram szkoleń otwartych organizowanych przez TÜV NORD POLSKA.

Temat Miesiąc
IV
Kwiecień 2021
V
Maj 2021
VI
Czerwiec 2021
VII
Lipiec 2021
VIII
Sierpień 2021
IX
Wrzesień 2021
VIDEO-SZKOLENIA
ZDARZENIE A PROCES. KRAJOBRAZ STANDARDÓW I SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 2020+

620 PLN620 PLN620 PLN620 PLN620 PLN620 PLN

SZKOLENIA ZDALNE / ON-LINE
Analityk ryzyka w systemach zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności (ON-LINE) 19-20
ON-LINE
1000 PLN

09-10
ON-LINE
1000 PLN

Analiza ryzyka i ocena zagrożeń w systemach zapewnienia bezpieczeństwa żywności (ON-LINE) 10
ON-LINE
550 PLN

29
ON-LINE
550 PLN

Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem - wyroby medyczne na bazie normy ISO 14971:2019 (ON-LINE) 19
ON-LINE
850 PLN

07
ON-LINE
850 PLN

22
ON-LINE
850 PLN

06
ON-LINE
850 PLN

03
ON-LINE
850 PLN

02
ON-LINE
850 PLN

Analiza ryzyka w bezpieczeństwie informacji - warsztat (ON-LINE) 17-18
ON-LINE
1200 PLN

02-03
ON-LINE
1200 PLN

Auditor wewnętrzny standardu zarządzania jakością w motoryzacji IATF 16949:2016 na podbudowie ISO 9001:2015 (ON-LINE) 10-13
ON-LINE
1740 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 45001:2018 (ON-LINE) 14-15
ON-LINE
1300 PLN

12-13
ON-LINE
1300 PLN

10-11
ON-LINE
1300 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności wg standardów BRC Food oraz IFS (ON-LINE) 07-09
ON-LINE
1500 PLN

20-22
ON-LINE
1500 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg ISO 22000:2018 (ON-LINE) 19-20
ON-LINE
900 PLN

10-11
ON-LINE
900 PLN

Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001:2018 (ON-LINE) 31-02-06
ON-LINE
1290 PLN

06-08
ON-LINE
1290 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg EN ISO 13485 (ON-LINE) 21-23
ON-LINE
1600 PLN

26-28
ON-LINE
1600 PLN

16-18
ON-LINE
1600 PLN

13-15
ON-LINE
1600 PLN

25-27
ON-LINE
1600 PLN

01-03
ON-LINE
1600 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 (ON-LINE) 05-07
ON-LINE
1600 PLN

09-11
ON-LINE
1600 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015 (ON-LINE) 19-21
ON-LINE
1600 PLN

19-21
ON-LINE
1600 PLN

14-16
ON-LINE
1600 PLN

Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 (ON-LINE) 19-22
ON-LINE
1900 PLN

18-21
ON-LINE
1900 PLN

21-24
ON-LINE
1900 PLN

AUDITOR WIODĄCY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course. IRCA Certificated Course No. A18034 – provided by TÜV NORD CERT GmbH) (ON-LINE) 26-30
ON-LINE
3900 PLN

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg EN ISO ISO/IEC 27001:2017 (ON-LINE) 26-28
ON-LINE
1500 PLN

24-26
ON-LINE
1500 PLN

21-23
ON-LINE
1500 PLN

26-28
ON-LINE
1500 PLN

23-25
ON-LINE
1500 PLN

20-22
ON-LINE
1500 PLN

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania wg ISO 22301 (Zarządzanie ciągłością działania) (ON-LINE) 13-15
ON-LINE
1400 PLN

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania wg ISO 27701:2019 (ON-LINE) 16-17
ON-LINE
1400 PLN

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 – szkolenie rozszerzające dla Audytorów wewnętrznych (ON-LINE) 29-30
ON-LINE
1000 PLN

27-28
ON-LINE
1000 PLN

24-25
ON-LINE
1000 PLN

29-30
ON-LINE
1000 PLN

26-27
ON-LINE
1000 PLN

23-24
ON-LINE
1000 PLN

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001:2017 (ON-LINE) 26-30
ON-LINE
2500 PLN

24-28
ON-LINE
2500 PLN

21-25
ON-LINE
2500 PLN

26-30
ON-LINE
2500 PLN

23-27
ON-LINE
2500 PLN

20-24
ON-LINE
2500 PLN

Badania kliniczne wyrobów medycznych na bazie wymagań normy ISO 14155:2020 22
ON-LINE
2500 PLN

Bezpieczeństwo informacji oraz ochrona danych osobowych w usługach w chmurze wg ISO/IEC 27017 i ISO/IEC 27018 (ON-LINE) 21
ON-LINE
700 PLN

Dokumentacja techniczna wymagana w procesie oceny zgodności wyrobów medycznych wg Rozporządzenia 2017/745 (ON-LINE) 22
ON-LINE
1000 PLN

18
ON-LINE
1000 PLN

14
ON-LINE
1000 PLN

15
ON-LINE
1000 PLN

Doskonalenie procesu i technik auditowania na podstawie nowej normy ISO 19011:2018 - szkolenie warsztatowe 22-23
ON-LINE
990 PLN

22-23
ON-LINE
990 PLN

Dyrektywa RoHS II - wymagania dla wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny (ON-LINE) 15
ON-LINE
600 PLN

Ekspert ds. ryzyka w ochronie informacji (ON-LINE) 08-09
ON-LINE
1200 PLN

Identyfikowanie niezgodności - szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 19
ON-LINE
740 PLN

31
ON-LINE
740 PLN

28
ON-LINE
740 PLN

Incident Response Manager (ON-LINE) 10-11
ON-LINE
2900 PLN

Inspektor Ochrony Danych (ON-LINE) 13-14
ON-LINE
1150 PLN

12-13
ON-LINE
1150 PLN

Interpretacja standardu zarządzania jakością w motoryzacji IATF 16949:2016 na podbudowie ISO 9001:2015 (ON-LINE) 10-11
ON-LINE
1100 PLN

Inżynieria użyteczności dla wyrobów medycznych na bazie normy IEC 62366-1:2015 (ON-LINE) 13
ON-LINE
850 PLN

01
ON-LINE
850 PLN

09
ON-LINE
850 PLN

Kompatybilność elektromagnetyczna wg normy PN-EN 60601-1-2:2015-11 (ON-LINE) 14
ON-LINE
1300 PLN

13
ON-LINE
1300 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 23
ON-LINE
700 PLN

28
ON-LINE
700 PLN

25
ON-LINE
700 PLN

Kontrola robót spawalniczych w obszarze ciśnieniowym, konstrukcji stalowych i pojazdów szynowych (ON-LINE) 10
ON-LINE
600 PLN

21
ON-LINE
600 PLN

Kontroler jakości na produkcji (ON-LINE) 18
ON-LINE
650 PLN

13
ON-LINE
650 PLN

Koordynator systemu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności (w oparciu o wymagania standardów takich jak: BRC, IFS, ISO 22000) (ON-LINE) 26-28
ON-LINE
1800 PLN

Kultura bezpieczeństwa żywności zgodnie z BRC v8 oraz w powiązaniu z Food Fraud i Food Defense (ON-LINE) 26
ON-LINE
640 PLN

07
ON-LINE
640 PLN

Kwalifikacja i walidacja w obszarze wyrobów medycznych (ON-LINE) 10
ON-LINE
1000 PLN

Lider efektywności energetycznej w organizacji (ON-LINE) 08-09
ON-LINE
1190 PLN

Nadzorowanie procesów zleconych na zewnątrz zgodnie z wymaganiami ISO 13485:2016 20
ON-LINE
1000 PLN

11
ON-LINE
1000 PLN

Ocena i auditowanie dostawców dla branży spożywczej (ON-LINE) 28
ON-LINE
640 PLN

Ocena kliniczna według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (ON-LINE) 14-15
ON-LINE
1500 PLN

12-13
ON-LINE
1500 PLN

16-17
ON-LINE
1500 PLN

Pełnomocnik systemu zarządzania jakością (ON-LINE) 21-23
Moduł 1 z 2
ON-LINE
3500 PLN

19-21
Moduł 2 z 2
ON-LINE
3500 PLN

19-21
Moduł 2 z 2
ON-LINE
3500 PLN

19-21
Moduł 1 z 2
ON-LINE
3500 PLN

23-25
Moduł 2 z 2
ON-LINE
3500 PLN

Pomiary geometryczne konstrukcji stalowych (ON-LINE) 11
ON-LINE
600 PLN

07
ON-LINE
600 PLN

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw (ON-LINE) 27
ON-LINE
550 PLN

PROCESS MANAGEMENT (z możliwością uzyskania tytułu: MANAGER ds. ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO) (ON-LINE) 17-21
ON-LINE
3500 PLN

07-11
ON-LINE
3500 PLN

Projektowanie aparatury medycznej w kontekście aspektów bezpieczeństwa podstawowego oraz kompatybilności elektromagnetycznej (ON-LINE) 26-27
ON-LINE
1000 PLN

Regulatory Affairs (ON-LINE) 27
ON-LINE
900 PLN

23
ON-LINE
900 PLN

22
ON-LINE
900 PLN

Rola najwyższego kierownictwa w skutecznym i efektywnym Systemie Zarządzania Jakością wg ISO 13485 27
ON-LINE
650 PLN

29
ON-LINE
650 PLN

30
ON-LINE
650 PLN

Rozporządzenie EUTR - wymagania i obowiązki dla przedsiębiorców wprowadzających drewno i produkty z drewna na rynek UE (ON-LINE) 30
ON-LINE
300 PLN

Serwis wyrobów medycznych – obowiązki serwisantów na bazie wymagań EN ISO 13 485 oraz wymagań prawnych (ON-LINE) 20
ON-LINE
850 PLN

10
ON-LINE
850 PLN

Standard ISO 45001:2018 - Wymagania i wytyczne stosowania (ON-LINE) 14
ON-LINE
640 PLN

12
ON-LINE
640 PLN

10
ON-LINE
640 PLN

System Zarządzania Energią w przedsiębiorstwie – wymagania ISO 50001 (ON-LINE) 31-01-06
ON-LINE
840 PLN

Technolog – specjalista ds. zabezpieczeń antykorozyjnych (ON-LINE) 20-23
ON-LINE
2800 PLN

Walidacja cyklu życia oprogramowania wyrobów medycznych wg EN 62304 (ON-LINE) 14
ON-LINE
900 PLN

14
ON-LINE
900 PLN

02
ON-LINE
900 PLN

29
ON-LINE
900 PLN

Warsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych ISO 13485 (ON-LINE) 28-29
ON-LINE
1100 PLN

30-31
ON-LINE
1100 PLN

Wpływ wymagań MDR (2017/745) na system zarządzania jakością 15
On-LINE
1800 PLN

10
ON-LINE
1800 PLN

30
ON-LINE
1800 PLN

Wprowadzenie do In Vitro Diagnostic Regulation (2017/746) (ON-LINE) 22
ON-LINE
1800 PLN

24
ON-LINE
1800 PLN

30
ON-LINE
1800 PLN

Wycofanie i zwrot wyrobu z rynku. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w przedsiębiorstwie (ON-LINE) 03
ON-LINE
550 PLN

13
ON-LINE
550 PLN

Wymagania dyrektywy medycznej 93/42/EEC oraz ustawy o wyrobach medycznych i wymagania prawne dotyczące niezbędnej dokumentacji technicznej wyrobu medycznego (ON-LINE) 18
ON-LINE
850 PLN

Wymagania normy ISO 13485:2016 (ON-LINE) 21
ON-LINE
850 PLN

26
ON-LINE
850 PLN

16
ON-LINE
850 PLN

13
ON-LINE
850 PLN

25
ON-LINE
850 PLN

01
ON-LINE
850 PLN

Wymagania normy ISO 14001 (ON-LINE) 19
ON-LINE
640 PLN

19
ON-LINE
640 PLN

14
ON-LINE
640 PLN

Wymagania normy ISO 9001:2015 (ON-LINE) 05
ON-LINE
640 PLN

09
ON-LINE
640 PLN

Wymagania nowego rozporządzenia 2017/745 dla wyrobów medycznych (ON-LINE) 20
ON-LINE
900 PLN

17
ON-LINE
900 PLN

09
ON-LINE
900 PLN

24
ON-LINE
900 PLN

13
ON-LINE
900 PLN

Wymagania standardów FSC® cz.1 - Podstawowe wymagania FSC® CoC (ON-LINE) 02
ON-LINE
600 PLN

Wymagania standardów FSC® cz.2 - Wymagania standardów FSC® CoC w zakresie certyfikacji wielooddziałowej i grupowej oraz użycia drewna kontrolowanego i materiałów odzyskanych (ON-LINE) 03
ON-LINE
600 PLN

Wymagania standardu RSPO SCC (ON-LINE) 07
ON-LINE
450 PLN

Wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg ISO 22000:2018 (ON-LINE) 19
ON-LINE
550 PLN

10
ON-LINE
550 PLN

21
ON-LINE
550 PLN

Wymagania TISAX (ON-LINE) 19
ON-LINE
700 PLN

29
ON-LINE
700 PLN

Wymagania zawarte w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych [RODO] (ON-LINE) 12
ON-LINE
550 PLN

Zadania i obowiązki Pełnomocnika Zakładowej Kontroli Produkcji w świetle obowiązujących wymogów normy EN 1090 (ON-LINE) 25
ON-LINE
1000 PLN

21
ON-LINE
1000 PLN

30
ON-LINE
1000 PLN

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie wg ISO 50001:2018 w ujęciu praktycznym (ON-LINE) 17-18
ON-LINE
990 PLN

09-10
ON-LINE
990 PLN

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) (ON-LINE) 26
ON-LINE
860 PLN

24
ON-LINE
860 PLN

21
ON-LINE
860 PLN

SZKOLENIA E-LEARNINGOWE
AUDIT WEWNĘTRZNY W OPARCIU O TECHNIKI ZDALNE (nie tylko w dobie COVID-19)
440 PLN


440 PLN


440 PLN


440 PLN


440 PLN


440 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 45001:2018
1200 PLN


1200 PLN


1200 PLN


1200 PLN


1200 PLN


1200 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015
1450 PLN


1450 PLN


1450 PLN


1450 PLN


1450 PLN


1450 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015
1450 PLN


1450 PLN


1450 PLN


1450 PLN


1450 PLN


1450 PLN

Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001
1600 PLN


1600 PLN


1600 PLN


1600 PLN


1600 PLN


1600 PLN

Auditowanie systemu zarządzania wg standardu16949:2016 (na podbudowie ISO 9001) (e-learning)
990 PLN


990 PLN


990 PLN


990 PLN


990 PLN


990 PLN

Dokumentacja techniczna wyrobów medycznych wg Rozporządzenia 2017/745 (e-learning)
199 PLN


199 PLN


199 PLN


199 PLN


199 PLN


199 PLN

ISO 19011:2018 - wytyczne auditowania systemów zarządzania
540 PLN


540 PLN


540 PLN


540 PLN


540 PLN


540 PLN

ISO 9004:2018 – jak budować jakość w organizacji (także w dobie niepewności)?
440 PLN


440 PLN


440 PLN


440 PLN


440 PLN


440 PLN

NIEZNANE NIEWIADOME – analiza i ocena danych w warunkach totalnej niepewności
640 PLN


640 PLN


640 PLN


640 PLN


640 PLN


640 PLN

PPAP / APQP – Zatwierdzanie części do produkcji / Zarządzanie projektem wdrażania nowych wyrobów
500 PLN


500 PLN


500 PLN


500 PLN


500 PLN


500 PLN

PROCESS MANAGEMENT. e-PROGRAM w ramach AKADEMII KOMPETENCJI TUV NORD POLSKA Z MOŻLIWOŚCIĄ UZYSKANIA TYTUŁU: MANAGER ds. ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO
3200 PLN


3200 PLN


3200 PLN


3200 PLN


3200 PLN


3200 PLN

Przegląd wymagań normy ISO 45001:2018 (również pod kątem różnic pomiędzy ISO 45001 a PN-N 18001 i OHSAS)
500 PLN


500 PLN


500 PLN


500 PLN


500 PLN


500 PLN

Przegląd zarządzania i audit wewnętrzny - narzędzia systemowe dla doskonalenia funkcjonowania organizacji we współczesnym biznesie (z uwzględnieniem wymagań m.in. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)
500 PLN


500 PLN


500 PLN


500 PLN


500 PLN


500 PLN

Przewodnik systemowy/księga jakości (wskazówki i dobre praktyki w jego opracowaniu, nadzorowaniu i wykorzystywaniu w systemie zarządzania)
500 PLN


500 PLN


500 PLN


500 PLN


500 PLN


500 PLN

Standard ISO 45001:2018 - Wymagania i wytyczne stosowania
500 PLN


500 PLN


500 PLN


500 PLN


500 PLN


500 PLN

VUCA W KORONIE
440 PLN


440 PLN


440 PLN


440 PLN


440 PLN


440 PLN

Wymagania BRC Global Standard v8
300 PLN


300 PLN


300 PLN


300 PLN


300 PLN


300 PLN

Wymagania normy ISO 14001:2015
500 PLN


500 PLN


500 PLN


500 PLN


500 PLN


500 PLN

Wymagania normy ISO 27001:2017 (e-learnig)
300 PLN


300 PLN


300 PLN


300 PLN


300 PLN


300 PLN

Wymagania normy ISO 9001:2015
500 PLN


500 PLN


500 PLN


500 PLN


500 PLN


500 PLN

Wymagania SZJ wg Iatf 16949:2016 na podbudowie ISO 9001:2015 (e-learnig)
480 PLN


480 PLN


480 PLN


480 PLN


480 PLN


480 PLN

Zatwierdzone Interpretacje SI 1 – 19 dla standardu IATF 16949:2016
79 PLN


79 PLN


79 PLN


79 PLN


79 PLN


79 PLN

Zmiany w standardzie FSSC (wersja 5) wraz ze zmianami w normie ISO 22000:2018
300 PLN


300 PLN


300 PLN


300 PLN


300 PLN


300 PLN

ZWINNOŚĆ DZIAŁANIA – PRZETRWANIE I ODBUDOWA SWOJEGO BIZNESU (nie tylko w kontekście pandemii COVID-19)
600 PLN


600 PLN


600 PLN


600 PLN


600 PLN


600 PLN

PUBLIKACJE TUV NORD Polska
Książka (u)CZUCIE JAKOŚCI nt. jakości systemów zarządzaniaMATRYCA POWIĄZAŃ, ZBIEŻNOŚCI I RÓŻNIC POMIĘDZY ISO 45001 a PN-N 18001PRZEWODNIK PO NORMIE PN-EN ISO 9001:2015PYTANIA AUDITOWE. CHECKLISTA wg ISO 9001:2015EVENTY
IX Wymiana Doświadczeń dla Branży Wyrobów Medycznych 14-15
Hotel Mikołajki***** Ptasia Wyspa
1700 PLN

XXXIX Wymiana Doświadczeń Pełnomocników, Koordynatorów, Specjalistów i Auditorów Systemów Zarządzania (POŁUDNIE) 09-11
HOTEL ZIMNIK, Lipowa
2000 PLN

XXXIX Wymiana Doświadczeń Pełnomocników, Koordynatorów, Specjalistów i Auditorów Systemów Zarządzania (PÓŁNOC) 16-18
HOTEL JANTAR, Ustka
2000 PLN

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 05-07
Bydgoszcz
1600 PLN

05-07
Warszawa
1600 PLN

05-07
Poznań
1600 PLN

05-07
Rzeszów
1600 PLN

05-07
Katowice
1600 PLN

09-11
Warszawa
1600 PLN

09-11
Poznań
1600 PLN

09-11
Rzeszów
1600 PLN

09-11
Katowice
1600 PLN

09-11
Bydgoszcz
1600 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 (ON-LINE) 05-07
ON-LINE
1600 PLN

09-11
ON-LINE
1600 PLN

AUDITOR WIODĄCY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course. IRCA Certificated Course No. A18034 – provided by TÜV NORD CERT GmbH) 26-30
Bydgoszcz
3900 PLN

26-30
Katowice
3900 PLN

AUDITOR WIODĄCY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course. IRCA Certificated Course No. A18034 – provided by TÜV NORD CERT GmbH) (ON-LINE) 26-30
ON-LINE
3900 PLN

Doskonalenie procesu i technik auditowania na podstawie nowej normy ISO 19011:2018 - szkolenie warsztatowe 22-23
ON-LINE
990 PLN

22-23
ON-LINE
990 PLN

Identyfikowanie niezgodności - szkolenie warsztatowe 19
Bydgoszcz
740 PLN

19
Poznań
740 PLN

19
Katowice
740 PLN

19
Warszawa
740 PLN

31
Poznań
740 PLN

31
Katowice
740 PLN

31
Warszawa
740 PLN

31
Bydgoszcz
740 PLN

28
Katowice
740 PLN

28
Warszawa
740 PLN

28
Bydgoszcz
740 PLN

28
Poznań
740 PLN

Identyfikowanie niezgodności - szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 19
ON-LINE
740 PLN

31
ON-LINE
740 PLN

28
ON-LINE
740 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 23
ON-LINE
700 PLN

28
ON-LINE
700 PLN

25
ON-LINE
700 PLN

Pełnomocnik systemu zarządzania jakością 21-23
Moduł 1 z 2
Warszawa
3500 PLN

19-21
Moduł 2 z 2
Katowice
3500 PLN

21-23
Moduł 1 z 2
Bydgoszcz
3500 PLN

19-21
Moduł 2 z 2
Warszawa
3500 PLN

19-21
Moduł 2 z 2
Bydgoszcz
3500 PLN

19-21
Moduł 1 z 2
Katowice
3500 PLN

23-25
Moduł 2 z 2
Katowice
3500 PLN

Pełnomocnik systemu zarządzania jakością (ON-LINE) 21-23
Moduł 1 z 2
ON-LINE
3500 PLN

19-21
Moduł 2 z 2
ON-LINE
3500 PLN

19-21
Moduł 2 z 2
ON-LINE
3500 PLN

19-21
Moduł 1 z 2
ON-LINE
3500 PLN

23-25
Moduł 2 z 2
ON-LINE
3500 PLN

PROCESS MANAGEMENT (z możliwością uzyskania tytułu: MANAGER ds. ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO) 17-21
Katowice
4400 PLN

17-21
Bydgoszcz
4400 PLN

07-11
Katowice
4400 PLN

07-11
Bydgoszcz
4400 PLN

PROCESS MANAGEMENT (z możliwością uzyskania tytułu: MANAGER ds. ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO) (ON-LINE) 17-21
ON-LINE
3500 PLN

07-11
ON-LINE
3500 PLN

VUCA W KORONIE 30

440 PLN

31

440 PLN

30

440 PLN

31

440 PLN

31

440 PLN

30

440 PLN

Wymagania normy ISO 9001:2015 05
Rzeszów
640 PLN

05
Katowice
640 PLN

05
Bydgoszcz
640 PLN

05
Warszawa
640 PLN

05
Poznań
640 PLN

09
Katowice
640 PLN

09
Bydgoszcz
640 PLN

09
Warszawa
640 PLN

09
Poznań
640 PLN

09
Rzeszów
640 PLN

Wymagania normy ISO 9001:2015 (ON-LINE) 05
ON-LINE
640 PLN

09
ON-LINE
640 PLN

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) 26
Rzeszów
860 PLN

26
Wrocław
860 PLN

26
Łódź
860 PLN

26
Katowice
860 PLN

26
Bydgoszcz
860 PLN

26
Warszawa
860 PLN

26
Poznań
860 PLN

24
Łódź
860 PLN

24
Katowice
860 PLN

24
Bydgoszcz
860 PLN

24
Warszawa
860 PLN

24
Poznań
860 PLN

24
Rzeszów
860 PLN

24
Wrocław
860 PLN

21
Katowice
860 PLN

21
Bydgoszcz
860 PLN

21
Warszawa
860 PLN

21
Poznań
860 PLN

21
Rzeszów
860 PLN

21
Wrocław
860 PLN

21
Łódź
860 PLN

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) (ON-LINE) 26
ON-LINE
860 PLN

24
ON-LINE
860 PLN

21
ON-LINE
860 PLN

SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 14001
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015 19-21
Katowice
1600 PLN

19-21
Bydgoszcz
1600 PLN

19-21
Warszawa
1600 PLN

19-21
Poznań
1600 PLN

19-21
Rzeszów
1600 PLN

19-21
Katowice
1600 PLN

19-21
Bydgoszcz
1600 PLN

19-21
Warszawa
1600 PLN

19-21
Poznań
1600 PLN

19-21
Rzeszów
1600 PLN

14-16
Katowice
1600 PLN

14-16
Bydgoszcz
1600 PLN

14-16
Warszawa
1600 PLN

14-16
Poznań
1600 PLN

14-16
Rzeszów
1600 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015 (ON-LINE) 19-21
ON-LINE
1600 PLN

19-21
ON-LINE
1600 PLN

14-16
ON-LINE
1600 PLN

Doskonalenie procesu i technik auditowania na podstawie nowej normy ISO 19011:2018 - szkolenie warsztatowe 22-23
ON-LINE
990 PLN

22-23
ON-LINE
990 PLN

Identyfikowanie niezgodności - szkolenie warsztatowe 19
Bydgoszcz
740 PLN

19
Poznań
740 PLN

19
Katowice
740 PLN

19
Warszawa
740 PLN

31
Poznań
740 PLN

31
Katowice
740 PLN

31
Warszawa
740 PLN

31
Bydgoszcz
740 PLN

28
Katowice
740 PLN

28
Warszawa
740 PLN

28
Bydgoszcz
740 PLN

28
Poznań
740 PLN

Identyfikowanie niezgodności - szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 19
ON-LINE
740 PLN

31
ON-LINE
740 PLN

28
ON-LINE
740 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 23
ON-LINE
700 PLN

28
ON-LINE
700 PLN

25
ON-LINE
700 PLN

Wymagania normy ISO 14001 19
Warszawa
640 PLN

19
Poznań
640 PLN

19
Rzeszów
640 PLN

19
Katowice
640 PLN

19
Bydgoszcz
640 PLN

19
Katowice
640 PLN

19
Bydgoszcz
640 PLN

19
Warszawa
640 PLN

19
Poznań
640 PLN

19
Rzeszów
640 PLN

14
Katowice
640 PLN

14
Bydgoszcz
640 PLN

14
Warszawa
640 PLN

14
Poznań
640 PLN

14
Rzeszów
640 PLN

Wymagania normy ISO 14001 (ON-LINE) 19
ON-LINE
640 PLN

19
ON-LINE
640 PLN

14
ON-LINE
640 PLN

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) 26
Rzeszów
860 PLN

26
Wrocław
860 PLN

26
Łódź
860 PLN

26
Katowice
860 PLN

26
Bydgoszcz
860 PLN

26
Warszawa
860 PLN

26
Poznań
860 PLN

24
Łódź
860 PLN

24
Katowice
860 PLN

24
Bydgoszcz
860 PLN

24
Warszawa
860 PLN

24
Poznań
860 PLN

24
Rzeszów
860 PLN

24
Wrocław
860 PLN

21
Katowice
860 PLN

21
Bydgoszcz
860 PLN

21
Warszawa
860 PLN

21
Poznań
860 PLN

21
Rzeszów
860 PLN

21
Wrocław
860 PLN

21
Łódź
860 PLN

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) (ON-LINE) 26
ON-LINE
860 PLN

24
ON-LINE
860 PLN

21
ON-LINE
860 PLN

OCHRONA ŚRODOWISKA
Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001:2018 12-14
Katowice
1290 PLN

Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001:2018 (ON-LINE) 31-02-06
ON-LINE
1290 PLN

06-08
ON-LINE
1290 PLN

Dyrektywa RoHS II - wymagania dla wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny 10
Katowice
600 PLN

Dyrektywa RoHS II - wymagania dla wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny (ON-LINE) 15
ON-LINE
600 PLN

Lider efektywności energetycznej w organizacji (ON-LINE) 08-09
ON-LINE
1190 PLN

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw 22
Skierniewice
550 PLN

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw (ON-LINE) 27
ON-LINE
550 PLN

Rekultywacja i renaturyzacja ekosystemów wodnych 21
Katowice
700 PLN

Rozporządzenie EUTR - wymagania i obowiązki dla przedsiębiorców wprowadzających drewno i produkty z drewna na rynek UE 29
Katowice
300 PLN

Rozporządzenie EUTR - wymagania i obowiązki dla przedsiębiorców wprowadzających drewno i produkty z drewna na rynek UE (ON-LINE) 30
ON-LINE
300 PLN

System Zarządzania Energią w przedsiębiorstwie – wymagania ISO 50001 12-13
Katowice
840 PLN

System Zarządzania Energią w przedsiębiorstwie – wymagania ISO 50001 (ON-LINE) 31-01-06
ON-LINE
840 PLN

Wymagania standardów FSC® cz.1 - Podstawowe wymagania FSC® CoC 21
Katowice
600 PLN

13
Warszawa
600 PLN

Wymagania standardów FSC® cz.1 - Podstawowe wymagania FSC® CoC (ON-LINE) 02
ON-LINE
600 PLN

Wymagania standardów FSC® cz.2 - Wymagania standardów FSC® CoC w zakresie certyfikacji wielooddziałowej i grupowej oraz użycia drewna kontrolowanego i materiałów odzyskanych 14
Warszawa
600 PLN

22
Katowice
600 PLN

Wymagania standardów FSC® cz.2 - Wymagania standardów FSC® CoC w zakresie certyfikacji wielooddziałowej i grupowej oraz użycia drewna kontrolowanego i materiałów odzyskanych (ON-LINE) 03
ON-LINE
600 PLN

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie wg ISO 50001:2018 w ujęciu praktycznym (ON-LINE) 17-18
ON-LINE
990 PLN

09-10
ON-LINE
990 PLN

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg PN-N 18001/OHSAS / ISO 45001:2018
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 45001:2018 14-15
Rzeszów
1300 PLN

14-15
Katowice
1300 PLN

14-15
Bydgoszcz
1300 PLN

14-15
Warszawa
1300 PLN

14-15
Wrocław
1300 PLN

14-15
Wrocław
1300 PLN

12-13
Bydgoszcz
1300 PLN

12-13
Warszawa
1300 PLN

12-13
Wrocław
1300 PLN

12-13
Rzeszów
1300 PLN

12-13
Katowice
1300 PLN

10-11
Warszawa
1300 PLN

10-11
Wrocław
1300 PLN

10-11
Rzeszów
1300 PLN

10-11
Katowice
1300 PLN

10-11
Bydgoszcz
1300 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 45001:2018 (ON-LINE) 14-15
ON-LINE
1300 PLN

12-13
ON-LINE
1300 PLN

10-11
ON-LINE
1300 PLN

Doskonalenie procesu i technik auditowania na podstawie nowej normy ISO 19011:2018 - szkolenie warsztatowe 22-23
ON-LINE
990 PLN

22-23
ON-LINE
990 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 23
ON-LINE
700 PLN

28
ON-LINE
700 PLN

25
ON-LINE
700 PLN

Standard ISO 45001:2018 - Wymagania i wytyczne stosowania 14
Katowice
640 PLN

14
Bydgoszcz
640 PLN

14
Warszawa
640 PLN

14
Wrocław
640 PLN

14
Rzeszów
640 PLN

12
Warszawa
640 PLN

12
Wrocław
640 PLN

12
Rzeszów
640 PLN

12
Katowice
640 PLN

12
Bydgoszcz
640 PLN

10
Wrocław
640 PLN

10
Rzeszów
640 PLN

10
Katowice
640 PLN

10
Warszawa
640 PLN

10
Bydgoszcz
640 PLN

Standard ISO 45001:2018 - Wymagania i wytyczne stosowania (ON-LINE) 14
ON-LINE
640 PLN

12
ON-LINE
640 PLN

10
ON-LINE
640 PLN

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) 26
Rzeszów
860 PLN

26
Wrocław
860 PLN

26
Łódź
860 PLN

26
Katowice
860 PLN

26
Bydgoszcz
860 PLN

26
Warszawa
860 PLN

26
Poznań
860 PLN

24
Łódź
860 PLN

24
Katowice
860 PLN

24
Bydgoszcz
860 PLN

24
Warszawa
860 PLN

24
Poznań
860 PLN

24
Rzeszów
860 PLN

24
Wrocław
860 PLN

21
Katowice
860 PLN

21
Bydgoszcz
860 PLN

21
Warszawa
860 PLN

21
Poznań
860 PLN

21
Rzeszów
860 PLN

21
Wrocław
860 PLN

21
Łódź
860 PLN

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) (ON-LINE) 26
ON-LINE
860 PLN

24
ON-LINE
860 PLN

21
ON-LINE
860 PLN

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 19-22
Katowice
1900 PLN

19-22
Bydgoszcz
1900 PLN

19-22
Warszawa
1900 PLN

18-21
Katowice
1900 PLN

18-21
Bydgoszcz
1900 PLN

18-21
Warszawa
1900 PLN

21-24
Katowice
1900 PLN

21-24
Bydgoszcz
1900 PLN

21-24
Warszawa
1900 PLN

Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 (ON-LINE) 19-22
ON-LINE
1900 PLN

18-21
ON-LINE
1900 PLN

21-24
ON-LINE
1900 PLN

Doskonalenie procesu i technik auditowania na podstawie nowej normy ISO 19011:2018 - szkolenie warsztatowe 22-23
ON-LINE
990 PLN

22-23
ON-LINE
990 PLN

Identyfikowanie niezgodności - szkolenie warsztatowe 19
Bydgoszcz
740 PLN

19
Poznań
740 PLN

19
Katowice
740 PLN

19
Warszawa
740 PLN

31
Poznań
740 PLN

31
Katowice
740 PLN

31
Warszawa
740 PLN

31
Bydgoszcz
740 PLN

28
Katowice
740 PLN

28
Warszawa
740 PLN

28
Bydgoszcz
740 PLN

28
Poznań
740 PLN

Identyfikowanie niezgodności - szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 19
ON-LINE
740 PLN

31
ON-LINE
740 PLN

28
ON-LINE
740 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 23
ON-LINE
700 PLN

28
ON-LINE
700 PLN

25
ON-LINE
700 PLN

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) 26
Rzeszów
860 PLN

26
Wrocław
860 PLN

26
Łódź
860 PLN

26
Katowice
860 PLN

26
Bydgoszcz
860 PLN

26
Warszawa
860 PLN

26
Poznań
860 PLN

24
Łódź
860 PLN

24
Katowice
860 PLN

24
Bydgoszcz
860 PLN

24
Warszawa
860 PLN

24
Poznań
860 PLN

24
Rzeszów
860 PLN

24
Wrocław
860 PLN

21
Katowice
860 PLN

21
Bydgoszcz
860 PLN

21
Warszawa
860 PLN

21
Poznań
860 PLN

21
Rzeszów
860 PLN

21
Wrocław
860 PLN

21
Łódź
860 PLN

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) (ON-LINE) 26
ON-LINE
860 PLN

24
ON-LINE
860 PLN

21
ON-LINE
860 PLN

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ZDROWOTNYM ŻYWNOŚCI HACCP, ISO 22000, BRC, IFS
Analityk ryzyka w systemach zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności (ON-LINE) 19-20
ON-LINE
1000 PLN

09-10
ON-LINE
1000 PLN

Analiza ryzyka i ocena zagrożeń w systemach zapewnienia bezpieczeństwa żywności (ON-LINE) 10
ON-LINE
550 PLN

29
ON-LINE
550 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności wg standardów BRC Food oraz IFS (ON-LINE) 07-09
ON-LINE
1500 PLN

20-22
ON-LINE
1500 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg ISO 22000:2018 (ON-LINE) 19-20
ON-LINE
900 PLN

10-11
ON-LINE
900 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 23
ON-LINE
700 PLN

28
ON-LINE
700 PLN

25
ON-LINE
700 PLN

Koordynator systemu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności (w oparciu o wymagania standardów takich jak: BRC, IFS, ISO 22000) (ON-LINE) 26-28
ON-LINE
1800 PLN

Kultura bezpieczeństwa żywności zgodnie z BRC v8 oraz w powiązaniu z Food Fraud i Food Defense (ON-LINE) 26
ON-LINE
640 PLN

07
ON-LINE
640 PLN

Ocena i auditowanie dostawców dla branży spożywczej (ON-LINE) 28
ON-LINE
640 PLN

Wycofanie i zwrot wyrobu z rynku. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w przedsiębiorstwie (ON-LINE) 03
ON-LINE
550 PLN

13
ON-LINE
550 PLN

Wymagania standardu RSPO SCC (ON-LINE) 07
ON-LINE
450 PLN

Wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg ISO 22000:2018 (ON-LINE) 19
ON-LINE
550 PLN

10
ON-LINE
550 PLN

21
ON-LINE
550 PLN

Zmiany w standardzie FSSC (wersja 5) wraz ze zmianami w normie ISO 22000:2018 30

300 PLN

31

300 PLN

30

300 PLN

31

300 PLN

31

300 PLN

30

300 PLN

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI wg ISO 27001, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, ISO/IEC 20000
Analiza ryzyka w bezpieczeństwie informacji - warsztat (ON-LINE) 17-18
ON-LINE
1200 PLN

02-03
ON-LINE
1200 PLN

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg EN ISO ISO/IEC 27001:2017 26-28
Katowice
1500 PLN

24-26
Warszawa
1500 PLN

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg EN ISO ISO/IEC 27001:2017 (ON-LINE) 26-28
ON-LINE
1500 PLN

24-26
ON-LINE
1500 PLN

21-23
ON-LINE
1500 PLN

26-28
ON-LINE
1500 PLN

23-25
ON-LINE
1500 PLN

20-22
ON-LINE
1500 PLN

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania wg ISO 22301 (Zarządzanie ciągłością działania) (ON-LINE) 13-15
ON-LINE
1400 PLN

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania wg ISO 27701:2019 (ON-LINE) 16-17
ON-LINE
1400 PLN

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 – szkolenie rozszerzające dla Audytorów wewnętrznych 29-30
Katowice
1000 PLN

27-28
Warszawa
1000 PLN

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 – szkolenie rozszerzające dla Audytorów wewnętrznych (ON-LINE) 29-30
ON-LINE
1000 PLN

27-28
ON-LINE
1000 PLN

24-25
ON-LINE
1000 PLN

29-30
ON-LINE
1000 PLN

26-27
ON-LINE
1000 PLN

23-24
ON-LINE
1000 PLN

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001:2017 26-30
Katowice
2500 PLN

24-28
Warszawa
2500 PLN

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001:2017 (ON-LINE) 26-30
ON-LINE
2500 PLN

24-28
ON-LINE
2500 PLN

21-25
ON-LINE
2500 PLN

26-30
ON-LINE
2500 PLN

23-27
ON-LINE
2500 PLN

20-24
ON-LINE
2500 PLN

Bezpieczeństwo informacji oraz ochrona danych osobowych w usługach w chmurze wg ISO/IEC 27017 i ISO/IEC 27018 (ON-LINE) 21
ON-LINE
700 PLN

Ekspert ds. ryzyka w ochronie informacji (ON-LINE) 08-09
ON-LINE
1200 PLN

Incident Response Manager 10-11
Katowice
2900 PLN

10-11
Warszawa
2900 PLN

09-10
Warszawa
2900 PLN

Incident Response Manager (ON-LINE) 10-11
ON-LINE
2900 PLN

Inspektor Ochrony Danych 13-14
Katowice
1150 PLN

Inspektor Ochrony Danych (ON-LINE) 13-14
ON-LINE
1150 PLN

12-13
ON-LINE
1150 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 23
ON-LINE
700 PLN

28
ON-LINE
700 PLN

25
ON-LINE
700 PLN

Wymagania normy ISO 27001:2017 (e-learnig) 30

300 PLN

31

300 PLN

30

300 PLN

31

300 PLN

31

300 PLN

30

300 PLN

Wymagania TISAX (ON-LINE) 19
ON-LINE
700 PLN

29
ON-LINE
700 PLN

Wymagania zawarte w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 13
Katowice
550 PLN

Wymagania zawarte w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych [RODO] (ON-LINE) 12
ON-LINE
550 PLN

WYROBY MEDYCZNE
Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem - wyroby medyczne na bazie normy ISO 14971:2019 (ON-LINE) 19
ON-LINE
850 PLN

07
ON-LINE
850 PLN

22
ON-LINE
850 PLN

06
ON-LINE
850 PLN

03
ON-LINE
850 PLN

02
ON-LINE
850 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg EN ISO 13485 (ON-LINE) 21-23
ON-LINE
1600 PLN

26-28
ON-LINE
1600 PLN

16-18
ON-LINE
1600 PLN

13-15
ON-LINE
1600 PLN

25-27
ON-LINE
1600 PLN

01-03
ON-LINE
1600 PLN

Badania kliniczne wyrobów medycznych na bazie wymagań normy ISO 14155:2020 22
ON-LINE
2500 PLN

Dokumentacja techniczna wymagana w procesie oceny zgodności wyrobów medycznych wg Rozporządzenia 2017/745 (ON-LINE) 22
ON-LINE
1000 PLN

18
ON-LINE
1000 PLN

14
ON-LINE
1000 PLN

15
ON-LINE
1000 PLN

Dokumentacja techniczna wyrobów medycznych wg Rozporządzenia 2017/745 (e-learning) 30

199 PLN

31

199 PLN

30

199 PLN

31

199 PLN

31

199 PLN

30

199 PLN

Inżynieria użyteczności dla wyrobów medycznych na bazie normy IEC 62366-1:2015 (ON-LINE) 13
ON-LINE
850 PLN

01
ON-LINE
850 PLN

09
ON-LINE
850 PLN

IX Wymiana Doświadczeń dla Branży Wyrobów Medycznych 14-15
Hotel Mikołajki***** Ptasia Wyspa
1700 PLN

Kompatybilność elektromagnetyczna wg normy PN-EN 60601-1-2:2015-11 (ON-LINE) 14
ON-LINE
1300 PLN

13
ON-LINE
1300 PLN

Kwalifikacja i walidacja w obszarze wyrobów medycznych (ON-LINE) 10
ON-LINE
1000 PLN

Nadzorowanie procesów zleconych na zewnątrz zgodnie z wymaganiami ISO 13485:2016 20
ON-LINE
1000 PLN

11
ON-LINE
1000 PLN

Ocena kliniczna według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (ON-LINE) 14-15
ON-LINE
1500 PLN

12-13
ON-LINE
1500 PLN

16-17
ON-LINE
1500 PLN

Projektowanie aparatury medycznej w kontekście aspektów bezpieczeństwa podstawowego oraz kompatybilności elektromagnetycznej (ON-LINE) 26-27
ON-LINE
1000 PLN

Regulatory Affairs (ON-LINE) 27
ON-LINE
900 PLN

23
ON-LINE
900 PLN

22
ON-LINE
900 PLN

Rola najwyższego kierownictwa w skutecznym i efektywnym Systemie Zarządzania Jakością wg ISO 13485 27
ON-LINE
650 PLN

29
ON-LINE
650 PLN

30
ON-LINE
650 PLN

Serwis wyrobów medycznych – obowiązki serwisantów na bazie wymagań EN ISO 13 485 oraz wymagań prawnych (ON-LINE) 20
ON-LINE
850 PLN

10
ON-LINE
850 PLN

Walidacja cyklu życia oprogramowania wyrobów medycznych wg EN 62304 (ON-LINE) 14
ON-LINE
900 PLN

14
ON-LINE
900 PLN

02
ON-LINE
900 PLN

29
ON-LINE
900 PLN

Warsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych ISO 13485 (ON-LINE) 28-29
ON-LINE
1100 PLN

30-31
ON-LINE
1100 PLN

Wpływ wymagań MDR (2017/745) na system zarządzania jakością 15
On-LINE
1800 PLN

10
ON-LINE
1800 PLN

30
ON-LINE
1800 PLN

Wprowadzenie do In Vitro Diagnostic Regulation (2017/746) (ON-LINE) 22
ON-LINE
1800 PLN

24
ON-LINE
1800 PLN

30
ON-LINE
1800 PLN

Wymagania dyrektywy medycznej 93/42/EEC oraz ustawy o wyrobach medycznych i wymagania prawne dotyczące niezbędnej dokumentacji technicznej wyrobu medycznego (ON-LINE) 18
ON-LINE
850 PLN

Wymagania normy ISO 13485:2016 (ON-LINE) 21
ON-LINE
850 PLN

26
ON-LINE
850 PLN

16
ON-LINE
850 PLN

13
ON-LINE
850 PLN

25
ON-LINE
850 PLN

01
ON-LINE
850 PLN

Wymagania nowego rozporządzenia 2017/745 dla wyrobów medycznych (ON-LINE) 20
ON-LINE
900 PLN

17
ON-LINE
900 PLN

09
ON-LINE
900 PLN

24
ON-LINE
900 PLN

13
ON-LINE
900 PLN

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY SAMOCHODOWEJ wg IATF 16949
Auditor wewnętrzny standardu zarządzania jakością w motoryzacji IATF 16949:2016 na podbudowie ISO 9001:2015 10-13
Katowice
1740 PLN

Auditor wewnętrzny standardu zarządzania jakością w motoryzacji IATF 16949:2016 na podbudowie ISO 9001:2015 (ON-LINE) 10-13
ON-LINE
1740 PLN

Auditowanie systemu zarządzania wg standardu16949:2016 (na podbudowie ISO 9001) (e-learning) 30

990 PLN

31

990 PLN

30

990 PLN

31

990 PLN

31

990 PLN

30

990 PLN

Interpretacja standardu zarządzania jakością w motoryzacji IATF 16949:2016 na podbudowie ISO 9001:2015 10-11
Katowice
1100 PLN

Interpretacja standardu zarządzania jakością w motoryzacji IATF 16949:2016 na podbudowie ISO 9001:2015 (ON-LINE) 10-11
ON-LINE
1100 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 23
ON-LINE
700 PLN

28
ON-LINE
700 PLN

25
ON-LINE
700 PLN

Nowy standard FMEA 2019 10-11
Katowice
1140 PLN

Wymagania SZJ wg Iatf 16949:2016 na podbudowie ISO 9001:2015 (e-learnig) 30

480 PLN

31

480 PLN

30

480 PLN

31

480 PLN

31

480 PLN

30

480 PLN

Wymagania TISAX (ON-LINE) 19
ON-LINE
700 PLN

29
ON-LINE
700 PLN

INDUSTRY
Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 23
ON-LINE
700 PLN

28
ON-LINE
700 PLN

25
ON-LINE
700 PLN

Kontrola robót spawalniczych w obszarze ciśnieniowym, konstrukcji stalowych i pojazdów szynowych (ON-LINE) 10
ON-LINE
600 PLN

21
ON-LINE
600 PLN

Kontroler jakości na produkcji (ON-LINE) 18
ON-LINE
650 PLN

13
ON-LINE
650 PLN

Pomiary geometryczne konstrukcji stalowych (ON-LINE) 11
ON-LINE
600 PLN

07
ON-LINE
600 PLN

Technolog – specjalista ds. zabezpieczeń antykorozyjnych (ON-LINE) 20-23
ON-LINE
2800 PLN

Zadania i obowiązki Pełnomocnika Zakładowej Kontroli Produkcji w świetle obowiązujących wymogów normy EN 1090 (ON-LINE) 25
ON-LINE
1000 PLN

21
ON-LINE
1000 PLN

30
ON-LINE
1000 PLN

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001:2018 12-14
Katowice
1290 PLN

Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001:2018 (ON-LINE) 31-02-06
ON-LINE
1290 PLN

06-08
ON-LINE
1290 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 23
ON-LINE
700 PLN

28
ON-LINE
700 PLN

25
ON-LINE
700 PLN

Lider efektywności energetycznej w organizacji (ON-LINE) 08-09
ON-LINE
1190 PLN

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw 22
Skierniewice
550 PLN

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw (ON-LINE) 27
ON-LINE
550 PLN

System Zarządzania Energią w przedsiębiorstwie – wymagania ISO 50001 12-13
Katowice
840 PLN

System Zarządzania Energią w przedsiębiorstwie – wymagania ISO 50001 (ON-LINE) 31-01-06
ON-LINE
840 PLN

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie wg ISO 50001:2018 w ujęciu praktycznym (ON-LINE) 17-18
ON-LINE
990 PLN

09-10
ON-LINE
990 PLN

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ wg ISO 50001
Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001:2018 12-14
Katowice
1290 PLN

Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001:2018 (ON-LINE) 31-02-06
ON-LINE
1290 PLN

06-08
ON-LINE
1290 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 23
ON-LINE
700 PLN

28
ON-LINE
700 PLN

25
ON-LINE
700 PLN

Lider efektywności energetycznej w organizacji (ON-LINE) 08-09
ON-LINE
1190 PLN

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw (ON-LINE) 27
ON-LINE
550 PLN

System Zarządzania Energią w przedsiębiorstwie – wymagania ISO 50001 12-13
Katowice
840 PLN

System Zarządzania Energią w przedsiębiorstwie – wymagania ISO 50001 (ON-LINE) 31-01-06
ON-LINE
840 PLN

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie wg ISO 50001:2018 w ujęciu praktycznym (ON-LINE) 17-18
ON-LINE
990 PLN

09-10
ON-LINE
990 PLN

AVIATION
Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 23
ON-LINE
700 PLN

28
ON-LINE
700 PLN

25
ON-LINE
700 PLN

SZKOLENIA MANAGERSKIE
PROCESS MANAGEMENT (z możliwością uzyskania tytułu: MANAGER ds. ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO) 17-21
Katowice
4400 PLN

17-21
Bydgoszcz
4400 PLN

07-11
Katowice
4400 PLN

07-11
Bydgoszcz
4400 PLN

PROCESS MANAGEMENT (z możliwością uzyskania tytułu: MANAGER ds. ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO) (ON-LINE) 17-21
ON-LINE
3500 PLN

07-11
ON-LINE
3500 PLN

VUCA W KORONIE 30

440 PLN

31

440 PLN

30

440 PLN

31

440 PLN

31

440 PLN

30

440 PLN

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) 26
Rzeszów
860 PLN

26
Wrocław
860 PLN

26
Łódź
860 PLN

26
Katowice
860 PLN

26
Bydgoszcz
860 PLN

26
Warszawa
860 PLN

26
Poznań
860 PLN

24
Łódź
860 PLN

24
Katowice
860 PLN

24
Bydgoszcz
860 PLN

24
Warszawa
860 PLN

24
Poznań
860 PLN

24
Rzeszów
860 PLN

24
Wrocław
860 PLN

21
Katowice
860 PLN

21
Bydgoszcz
860 PLN

21
Warszawa
860 PLN

21
Poznań
860 PLN

21
Rzeszów
860 PLN

21
Wrocław
860 PLN

21
Łódź
860 PLN

Kontakt: tel. 32 786-46-70, Fax 32 786-46-07, e-mail: szkolenia@tuv-nord.pl