Harmonogram szkoleń otwartych organizowanych przez TÜV NORD POLSKA.

Temat Miesiąc
II
Luty 2023
III
Marzec 2023
IV
Kwiecień 2023
V
Maj 2023
VI
Czerwiec 2023
VII
Lipiec 2023
SZKOLENIA ZDALNE / ON-LINE
Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem - wyroby medyczne na bazie normy ISO 14971:2019 (ON-LINE) 27
ON-LINE
1050 PLN

24
ON-LINE
1050 PLN

09
ON-LINE
1050 PLN

26
ON-LINE
1050 PLN

05
ON-LINE
1050 PLN

Analiza ryzyka w bezpieczeństwie informacji - warsztat (ON-LINE) 16-17
ON-LINE
1400 PLN

Audit klientowski - jak zadbać o jakość auditu strony drugiej? (ON-LINE) 13
ON-LINE
750 PLN

19
ON-LINE
750 PLN

Auditor wewnętrzny standardu zarządzania jakością w motoryzacji IATF 16949:2016 na podbudowie ISO 9001:2015 (ON-LINE) 17-20
ON-LINE
1790 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 45001:2018 (ON-LINE) 09-10
ON-LINE
1400 PLN

12-13
ON-LINE
1400 PLN

12-13
ON-LINE
1400 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg ISO 22000:2018 (ON-LINE) 08-09
ON-LINE
1300 PLN

Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001:2018 (ON-LINE) 22-24
ON-LINE
1450 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg EN ISO 13485 (ON-LINE) 15-17
ON-LINE
1900 PLN

06-08
ON-LINE
1900 PLN

12-14
ON-LINE
1900 PLN

23-25
ON-LINE
1900 PLN

05-07
ON-LINE
1900 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 (ON-LINE) 08-10
ON-LINE
1700 PLN

20-22
ON-LINE
1700 PLN

17-19
ON-LINE
1700 PLN

10-12
ON-LINE
1700 PLN

21-23
ON-LINE
1700 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015 (ON-LINE) 27-29
ON-LINE
1700 PLN

13-15
ON-LINE
1700 PLN

Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 (ON-LINE) 20-23
ON-LINE
2000 PLN

13-16
ON-LINE
2000 PLN

17-20
ON-LINE
2000 PLN

08-11
ON-LINE
2000 PLN

26-29
ON-LINE
2000 PLN

AUDITOR WIODĄCY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course. IRCA Certificated Course No. A18034 – provided by TÜV NORD CERT GmbH) (ON-LINE) 27-31
ON-LINE
3900 PLN

12-16
ON-LINE
3900 PLN

Audytor wewnętrzny standardu TISAX® (ON-LINE) 07-09
ON-LINE
1700 PLN

27-29
ON-LINE
1700 PLN

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg EN ISO ISO/IEC 27001 (ON-LINE) 20-22
ON-LINE
1700 PLN

20-22
ON-LINE
1700 PLN

24-26
ON-LINE
1700 PLN

22-24
ON-LINE
1700 PLN

19-21
ON-LINE
1700 PLN

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania usługami informatycznymi wg normy ISO/IEC 20000:2018 (ON-LINE) 12-14
ON-LINE
1700 PLN

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania wg ISO 22301 (Zarządzanie ciągłością działania) (ON-LINE) 17-19
ON-LINE
1700 PLN

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania wg ISO 27701:2019 (ON-LINE) 29-30
ON-LINE
1700 PLN

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 – szkolenie rozszerzające dla Audytorów wewnętrznych (ON-LINE) 23-24
ON-LINE
1300 PLN

23-24
ON-LINE
1300 PLN

27-28
ON-LINE
1300 PLN

25-26
ON-LINE
1300 PLN

22-23
ON-LINE
1300 PLN

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 (ON-LINE) 20-24
ON-LINE
3000 PLN

20-24
ON-LINE
3000 PLN

24-28
ON-LINE
3000 PLN

22-26
ON-LINE
3000 PLN

19-23
ON-LINE
3000 PLN

24-28
ON-LINE
3000 PLN

Audytor wiodący systemu zarządzania wg ISO 22301 (ON-LINE) 17-21
ON-LINE
3000 PLN

Badania kliniczne wyrobów medycznych na bazie wymagań normy ISO 14155:2020 21
ON-LINE
2700 PLN

18
ON-LINE
2700 PLN

20
ON-LINE
2700 PLN

Bezpieczeństwo informacji oraz ochrona danych osobowych w usługach w chmurze wg ISO/IEC 27017 i ISO/IEC 27018 (ON-LINE) 13
ON-LINE
800 PLN

Biokompatybilność wyrobów medycznych wg ISO 10993 (ON-LINE) 30
ON-LINE
1650 PLN

26
ON-LINE
1650 PLN

CLEANROOM – Zasady pracy w pomieszczeniach czystych (CLEANROOM) w świetle obowiązujących norm i przepisów prawa (ON-LINE) 14
ON-LINE
1350 PLN

Dokumentacja techniczna wymagana w procesie oceny zgodności wyrobów medycznych wg Rozporządzenia 2017/745 (ON-LINE) 10
ON-LINE
1200 PLN

20
ON-LINE
1200 PLN

25
ON-LINE
1200 PLN

10
ON-LINE
1200 PLN

27
ON-LINE
1200 PLN

Doskonalenie procesu i technik auditowania na podstawie nowej normy ISO 19011:2018 - szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 27-28
ON-LINE
1050 PLN

03-04
ON-LINE
1050 PLN

21-22
ON-LINE
1050 PLN

Identyfikowanie niezgodności - szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 14
ON-LINE
790 PLN

21
ON-LINE
790 PLN

01
ON-LINE
790 PLN

Incident Response Manager (ON-LINE) 11-12
ON-LINE
2900 PLN

Inspektor Ochrony Danych (ON-LINE) 28-29
ON-LINE
1200 PLN

Integracja systemu zarzadzania energią w ujęciu obowiązujących w organizacji standardów jakościowych oraz środowiskowych (ON-LINE) 15
ON-LINE
1300 PLN

Interpretacja standardu zarządzania jakością w motoryzacji IATF 16949:2016 na podbudowie ISO 9001:2015 (ON-LINE) 17-18
ON-LINE
1290 PLN

Inżynieria użyteczności dla wyrobów medycznych na bazie normy IEC 62366-1:2015 (ON-LINE) 16
ON-LINE
1050 PLN

Kompatybilność elektromagnetyczna wg normy PN-EN 60601-1-2 (ON-LINE) 13
ON-LINE
1450 PLN

15
ON-LINE
1450 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 11
ON-LINE
800 PLN

Lider efektywności energetycznej w organizacji (ON-LINE) 19-20
ON-LINE
1250 PLN

Nadzorowanie procesów zleconych na zewnątrz zgodnie z wymaganiami ISO 13485:2016 (ON-LINE) 13
ON-LINE
1100 PLN

Obowiązki importerów i dystrybutorów wyrobów medycznych w świetle Rozporządzeń 2017/745 i 2017/746 oraz Ustawy o wyrobach medycznych (ON-LINE) 27
ON-LINE
1350 PLN

06
ON-LINE
1350 PLN

Ocena kliniczna według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (ON-LINE) 15-16
ON-LINE
1750 PLN

15-16
ON-LINE
1750 PLN

12-13
ON-LINE
1750 PLN

17-18
ON-LINE
1750 PLN

14-15
ON-LINE
1750 PLN

11-12
ON-LINE
1750 PLN

Pełnomocnik systemu zarządzania jakością (ON-LINE) 13-15
Moduł 2 z 2
ON-LINE
3650 PLN

06-08
Moduł 1 z 2
ON-LINE
3650 PLN

17-19
Moduł 2 z 2
ON-LINE
3650 PLN

10-12
Moduł 1 z 2
ON-LINE
3650 PLN

14-16
Moduł 2 z 2
ON-LINE
3650 PLN

Praca w pomieszczeniach clean room - teoretyczne i praktyczne przygotowanie do utrzymania klasy czystości ISO i GMP (ON-LINE) 13
ON-LINE
1750 PLN

PROCESS MANAGEMENT (z możliwością uzyskania tytułu: MANAGER ds. ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO) (ON-LINE) 20-24
ON-LINE
3900 PLN

22-26
ON-LINE
3900 PLN

Projektowanie aparatury medycznej pod kątem bezpieczeństwa podstawowego oraz kompatybilności elektromagnetycznej wg wymagań PN-EN 60601-1 oraz PN-EN 60601-1-2 (ON-LINE) 14-15
ON-LINE
1650 PLN

16-17
ON-LINE
1650 PLN

Pytania auditowe wg ISO 9001:2015 (ON-LINE) 10
ON-LINE
710 PLN

12
ON-LINE
710 PLN

14
ON-LINE
710 PLN

Refundacja wyrobów medycznych zgodnie z polskimi regulacjami (ON-LINE) 21
ON-LINE
1650 PLN

23
ON-LINE
1650 PLN

18
ON-LINE
1650 PLN

Rejestracja podmiotu w bazie EUDAMED (ON-LINE) 21
ON-LINE
500 PLN

26
ON-LINE
500 PLN

28
ON-LINE
500 PLN

Serwis wyrobów medycznych – obowiązki serwisantów na bazie wymagań EN ISO 13 485 oraz wymagań prawnych (ON-LINE) 14
ON-LINE
1000 PLN

Standard ISO 45001:2018 - Wymagania i wytyczne stosowania (ON-LINE) 09
ON-LINE
690 PLN

12
ON-LINE
690 PLN

13
ON-LINE
690 PLN

Ustawa o wyrobach medycznych – wymagania dla polskich producentów, importerów i dystrybutorów (ON-LINE) 13
ON-LINE
1100 PLN

28
ON-LINE
1100 PLN

11
ON-LINE
1100 PLN

Walidacja cyklu życia oprogramowania wyrobów medycznych wg EN 62304 (ON-LINE) 17
ON-LINE
1100 PLN

Walidacja oprogramowania stosowanego w ramach systemu zarządzania jakością, w produkcji oraz do monitorowania i pomiarów zgodnie z wymaganiami ISO 13485:2016 (ON-LINE) 08
ON-LINE
1350 PLN

30
ON-LINE
1350 PLN

Warsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych ISO 13485 (ON-LINE) 21-22
ON-LINE
1350 PLN

Wpływ wymagań MDR (2017/745) na system zarządzania jakością (ON-LINE) 09
ON-LINE
1990 PLN

29
ON-LINE
1990 PLN

20
ON-LINE
1990 PLN

Wprowadzenie do In Vitro Diagnostic Regulation (2017/746) (ON-LINE) 04
ON-LINE
1990 PLN

Wymagania normy ISO 13485:2016 (ON-LINE) 15
ON-LINE
1000 PLN

06
ON-LINE
1000 PLN

12
ON-LINE
1000 PLN

23
ON-LINE
1000 PLN

05
ON-LINE
1000 PLN

10
ON-LINE
1000 PLN

Wymagania normy ISO 14001 (ON-LINE) 27
ON-LINE
690 PLN

13
ON-LINE
690 PLN

Wymagania normy ISO 9001:2015 (ON-LINE) 08
ON-LINE
690 PLN

20
ON-LINE
690 PLN

17
ON-LINE
690 PLN

10
ON-LINE
690 PLN

21
ON-LINE
690 PLN

Wymagania PN-EN 60601-1 (ON-LINE) 16-17
ON-LINE
1450 PLN

Wymagania Rozporządzenia 2017/745 dla wyrobów medycznych (ON-LINE) 24
ON-LINE
1100 PLN

01
ON-LINE
1100 PLN

10
ON-LINE
1100 PLN

30
ON-LINE
1100 PLN

Wymagania standardów FSC® cz.1 - Podstawowe wymagania FSC® CoC (ON-LINE) 21
ON-LINE
790 PLN

Wymagania standardów FSC® cz.2 - Wymagania standardów FSC® CoC w zakresie certyfikacji wielooddziałowej i grupowej oraz użycia drewna kontrolowanego i materiałów odzyskanych (ON-LINE) 22
ON-LINE
790 PLN

Wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg ISO 22000:2018 (ON-LINE) 08
ON-LINE
650 PLN

Wymagania TISAX® (ON-LINE) 07
ON-LINE
800 PLN

27
ON-LINE
800 PLN

Wyroby medyczne klasy I w świetle wymagań Rozporządzenia 2017/745 (MDR) (ON-LINE) 05
ON-LINE
1000 PLN

04
ON-LINE
1000 PLN

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie wg ISO 50001:2018 w ujęciu praktycznym (ON-LINE) 16-17
ON-LINE
1150 PLN

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) (ON-LINE) 24
ON-LINE
920 PLN

07
ON-LINE
920 PLN

20
ON-LINE
920 PLN

05
ON-LINE
920 PLN

21
ON-LINE
920 PLN

SZKOLENIA E-LEARNINGOWE
AUDIT WEWNĘTRZNY W OPARCIU O TECHNIKI ZDALNE (nie tylko w dobie COVID-19)
440 PLN


440 PLN


440 PLN


440 PLN


440 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 45001:2018
1200 PLN


1200 PLN


1200 PLN


1200 PLN


1200 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015
1450 PLN


1450 PLN


1450 PLN


1450 PLN


1450 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015
1450 PLN


1450 PLN


1450 PLN


1450 PLN


1450 PLN

Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001
1600 PLN


1600 PLN


1600 PLN


1600 PLN


1600 PLN

Dokumentacja techniczna wyrobów medycznych wg Rozporządzenia 2017/745 (e-learning)
250 PLN


250 PLN


250 PLN


250 PLN


250 PLN


250 PLN

ISO 19011:2018 - wytyczne auditowania systemów zarządzania
540 PLN


540 PLN


540 PLN


540 PLN


540 PLN

ISO 9004:2018 – jak budować jakość w organizacji (także w dobie niepewności)?
440 PLN


440 PLN


440 PLN


440 PLN


440 PLN

Podstawowe wymagania normy ISO 27001:2017 (e-learnig)
300 PLN


300 PLN


300 PLN


300 PLN


300 PLN

PPAP / APQP – Zatwierdzanie części do produkcji / Zarządzanie projektem wdrażania nowych wyrobów
400 PLN


400 PLN


400 PLN


400 PLN


400 PLN

PROCESS MANAGEMENT. e-PROGRAM w ramach AKADEMII KOMPETENCJI TUV NORD POLSKA Z MOŻLIWOŚCIĄ UZYSKANIA TYTUŁU: MANAGER ds. ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO
3200 PLN


3200 PLN


3200 PLN


3200 PLN


3200 PLN

Przegląd wymagań normy ISO 45001:2018 (również pod kątem różnic pomiędzy ISO 45001 a PN-N 18001 i OHSAS)
500 PLN


500 PLN


500 PLN


500 PLN


500 PLN

Przegląd zarządzania i audit wewnętrzny - narzędzia systemowe dla doskonalenia funkcjonowania organizacji we współczesnym biznesie (z uwzględnieniem wymagań m.in. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)
500 PLN


500 PLN


500 PLN


500 PLN


500 PLN

Przewodnik systemowy/księga jakości (wskazówki i dobre praktyki w jego opracowaniu, nadzorowaniu i wykorzystywaniu w systemie zarządzania)
500 PLN


500 PLN


500 PLN


500 PLN


500 PLN

Standard ISO 45001:2018 - Wymagania i wytyczne stosowania
500 PLN


500 PLN


500 PLN


500 PLN


500 PLN

Wymagania normy ISO 14001:2015
500 PLN


500 PLN


500 PLN


500 PLN


500 PLN

Wymagania normy ISO 9001:2015
500 PLN


500 PLN


500 PLN


500 PLN


500 PLN

Zatwierdzone Interpretacje SI 1 – 19 dla standardu IATF 16949:2016
79 PLN


79 PLN


79 PLN


79 PLN


79 PLN

PUBLIKACJE TUV NORD Polska
PRZEWODNIK PO NORMIE PN-EN ISO 9001:2015

PYTANIA AUDITOWE. CHECKLISTA wg ISO 9001:2015

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001
Audit klientowski - jak zadbać o jakość auditu strony drugiej? 13
Bydgoszcz
820 PLN

19
Rzeszów
820 PLN

19
Łódź
820 PLN

Audit klientowski - jak zadbać o jakość auditu strony drugiej? (ON-LINE) 13
ON-LINE
750 PLN

19
ON-LINE
750 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 08-10
Katowice
1780 PLN

08-10
Warszawa
1780 PLN

20-22
Katowice
1780 PLN

20-22
Gdańsk
1780 PLN

20-22
Warszawa
1780 PLN

17-19
Katowice
1780 PLN

17-19
Łodź
1780 PLN

17-19
Wrocław
1780 PLN

10-12
Poznań
1780 PLN

10-12
Katowice
1780 PLN

10-12
Warszawa
1780 PLN

21-23
Katowice
1780 PLN

21-23
Bydgoszcz
1780 PLN

21-23
Warszawa
1780 PLN

21-23
Rzeszów
1780 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 (ON-LINE) 08-10
ON-LINE
1700 PLN

20-22
ON-LINE
1700 PLN

17-19
ON-LINE
1700 PLN

10-12
ON-LINE
1700 PLN

21-23
ON-LINE
1700 PLN

AUDITOR WIODĄCY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course. IRCA Certificated Course No. A18034 – provided by TÜV NORD CERT GmbH) 27-31
Katowice
4100 PLN

12-16
Katowice
4100 PLN

AUDITOR WIODĄCY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course. IRCA Certificated Course No. A18034 – provided by TÜV NORD CERT GmbH) (ON-LINE) 27-31
ON-LINE
3900 PLN

12-16
ON-LINE
3900 PLN

Cykl życia produktu a RAMS, LCC - metodyka, wskaźniki i kryteria żywotności 18
Bydgoszcz
990 PLN

Doskonalenie procesu i technik auditowania na podstawie nowej normy ISO 19011:2018 - szkolenie warsztatowe 27-28
Katowice
1100 PLN

27-28
Warszawa
1100 PLN

27-28
Rzeszów
1100 PLN

03-04
Katowice
1100 PLN

03-04
Bydgoszcz
1100 PLN

03-04
Poznań
1100 PLN

21-22
Katowice
1100 PLN

21-22
Łódź
1100 PLN

Doskonalenie procesu i technik auditowania na podstawie nowej normy ISO 19011:2018 - szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 27-28
ON-LINE
1050 PLN

03-04
ON-LINE
1050 PLN

21-22
ON-LINE
1050 PLN

Identyfikowanie niezgodności - szkolenie warsztatowe 14
Katowice
860 PLN

14
Bydgoszcz
860 PLN

21
Warszawa
860 PLN

21
Katowice
860 PLN

21
Bydgoszcz
860 PLN

01
Katowice
860 PLN

01
Bydgoszcz
860 PLN

Identyfikowanie niezgodności - szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 14
ON-LINE
790 PLN

21
ON-LINE
790 PLN

01
ON-LINE
790 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 11
ON-LINE
800 PLN

Od wymagań do celów – skuteczne budowanie mapy procesów 24
Katowice
1100 PLN

24
Warszawa
1100 PLN

21
Rzeszów
1100 PLN

26
Katowice
1100 PLN

23
Warszawa
1100 PLN

Pełnomocnik systemu zarządzania jakością 13-15
Moduł 2 z 2
Bydgoszcz
3900 PLN

13-15
Moduł 2 z 2
Katowice
3900 PLN

06-08
Moduł 1 z 2
Katowice
3900 PLN

06-08
Moduł 1 z 2
Warszawa
3900 PLN

06-08
Moduł 1 z 2
Bydgoszcz
3900 PLN

17-19
Moduł 2 z 2
Bydgoszcz
3900 PLN

17-19
Moduł 2 z 2
Warszawa
3900 PLN

17-19
Moduł 2 z 2
Katowice
3900 PLN

10-12
Moduł 1 z 2
Katowice
3900 PLN

10-12
Moduł 1 z 2
Bydgoszcz
3900 PLN

10-12
Moduł 1 z 2
Gdańsk
3900 PLN

14-16
Moduł 2 z 2
Gdańsk
3900 PLN

14-16
Moduł 2 z 2
Katowice
3900 PLN

14-16
Moduł 2 z 2
Bydgoszcz
3900 PLN

Pełnomocnik systemu zarządzania jakością (ON-LINE) 13-15
Moduł 2 z 2
ON-LINE
3650 PLN

06-08
Moduł 1 z 2
ON-LINE
3650 PLN

17-19
Moduł 2 z 2
ON-LINE
3650 PLN

10-12
Moduł 1 z 2
ON-LINE
3650 PLN

14-16
Moduł 2 z 2
ON-LINE
3650 PLN

PROCESS MANAGEMENT (z możliwością uzyskania tytułu: MANAGER ds. ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO) 20-24
Bydgoszcz
4100 PLN

20-24
Katowice
4100 PLN

22-26
Bydgoszcz
4100 PLN

22-26
Katowice
4100 PLN

PROCESS MANAGEMENT (z możliwością uzyskania tytułu: MANAGER ds. ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO) (ON-LINE) 20-24
ON-LINE
3900 PLN

22-26
ON-LINE
3900 PLN

Pytania auditowe wg ISO 9001:2015 10
Katowice
750 PLN

10
Warszawa
750 PLN

12
Katowice
750 PLN

12
Bydgoszcz
750 PLN

12
Wrocław
750 PLN

14
Katowice
750 PLN

Pytania auditowe wg ISO 9001:2015 (ON-LINE) 10
ON-LINE
710 PLN

12
ON-LINE
710 PLN

14
ON-LINE
710 PLN

Wymagania normy ISO 9001:2015 08
Katowice
750 PLN

08
Warszawa
750 PLN

20
Katowice
750 PLN

20
Gdańsk
750 PLN

20
Warszawa
750 PLN

17
Katowice
750 PLN

17
Łódź
750 PLN

17
Wrocław
750 PLN

10
Warszawa
750 PLN

10
Poznań
750 PLN

10
Katowice
750 PLN

21
Katowice
750 PLN

21
Bydgoszcz
750 PLN

21
Warszawa
750 PLN

21
Rzeszów
750 PLN

Wymagania normy ISO 9001:2015 (ON-LINE) 08
ON-LINE
690 PLN

20
ON-LINE
690 PLN

17
ON-LINE
690 PLN

10
ON-LINE
690 PLN

21
ON-LINE
690 PLN

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) 24
Katowice
970 PLN

24
Bydgoszcz
970 PLN

24
Warszawa
970 PLN

07
Bydgoszcz
970 PLN

07
Łódź
970 PLN

07
Katowice
970 PLN

20
Katowice
970 PLN

20
Bydgoszcz
970 PLN

20
Wrocław
970 PLN

05
Warszawa
970 PLN

05
Rzeszów
970 PLN

05
Katowice
970 PLN

21
Katowice
970 PLN

21
Bydgoszcz
970 PLN

21
Warszawa
970 PLN

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) (ON-LINE) 24
ON-LINE
920 PLN

07
ON-LINE
920 PLN

20
ON-LINE
920 PLN

05
ON-LINE
920 PLN

21
ON-LINE
920 PLN

SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 14001
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015 22-24
Bydgoszcz
1780 PLN

27-29
Katowice
1780 PLN

27-29
Warszawa
1780 PLN

12-14
Katowice
1780 PLN

12-14
Wrocław
1780 PLN

14-16
Bydgoszcz
1780 PLN

14-16
Katowice
1780 PLN

14-16
Warszawa
1780 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015 (ON-LINE) 27-29
ON-LINE
1700 PLN

13-15
ON-LINE
1700 PLN

Doskonalenie procesu i technik auditowania na podstawie nowej normy ISO 19011:2018 - szkolenie warsztatowe 27-28
Katowice
1100 PLN

27-28
Warszawa
1100 PLN

27-28
Rzeszów
1100 PLN

03-04
Katowice
1100 PLN

03-04
Bydgoszcz
1100 PLN

03-04
Poznań
1100 PLN

21-22
Katowice
1100 PLN

21-22
Łódź
1100 PLN

Doskonalenie procesu i technik auditowania na podstawie nowej normy ISO 19011:2018 - szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 27-28
ON-LINE
1050 PLN

03-04
ON-LINE
1050 PLN

21-22
ON-LINE
1050 PLN

Identyfikowanie niezgodności - szkolenie warsztatowe 14
Katowice
860 PLN

14
Bydgoszcz
860 PLN

21
Warszawa
860 PLN

21
Katowice
860 PLN

21
Bydgoszcz
860 PLN

01
Katowice
860 PLN

01
Bydgoszcz
860 PLN

Identyfikowanie niezgodności - szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 14
ON-LINE
790 PLN

21
ON-LINE
790 PLN

01
ON-LINE
790 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 11
ON-LINE
800 PLN

Od wymagań do celów – skuteczne budowanie mapy procesów 24
Katowice
1100 PLN

24
Warszawa
1100 PLN

21
Rzeszów
1100 PLN

26
Katowice
1100 PLN

23
Warszawa
1100 PLN

Świadome podejście kierowników średniego szczebla do wymagań normy ISO 14001:2015 i systemu EMAS (ON-LINE) 16
ON-LINE
850 PLN

Wymagania normy ISO 14001 27
Katowice
750 PLN

27
Warszawa
750 PLN

12
Katowice
750 PLN

12
Wrocław
750 PLN

14
Katowice
750 PLN

14
Warszawa
750 PLN

14
Bydgoszcz
750 PLN

Wymagania normy ISO 14001 (ON-LINE) 27
ON-LINE
690 PLN

13
ON-LINE
690 PLN

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) 24
Katowice
970 PLN

24
Bydgoszcz
970 PLN

24
Warszawa
970 PLN

07
Bydgoszcz
970 PLN

07
Łódź
970 PLN

07
Katowice
970 PLN

20
Katowice
970 PLN

20
Bydgoszcz
970 PLN

20
Wrocław
970 PLN

05
Warszawa
970 PLN

05
Rzeszów
970 PLN

05
Katowice
970 PLN

21
Katowice
970 PLN

21
Bydgoszcz
970 PLN

21
Warszawa
970 PLN

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) (ON-LINE) 24
ON-LINE
920 PLN

07
ON-LINE
920 PLN

20
ON-LINE
920 PLN

05
ON-LINE
920 PLN

21
ON-LINE
920 PLN

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Etyka w strategiach zrównoważonego marketingu 08
Katowice
650 PLN

Etyka w strategiach zrównoważonego marketingu (ON-LINE) 06
ON-LINE
650 PLN

Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ) w przedsiębiorstwie 18
Wrocław
950 PLN

Hydrobotaniczne systemy oczyszczania ścieków komunalnych 20
Katowice
650 PLN

RABC – praktyczne aspekty stosowania normy PN-EN 14065 19
Toruń
950 PLN

Świadome podejście kierowników średniego szczebla do wymagań normy ISO 14001:2015 i systemu EMAS 25
Katowice
850 PLN

Świadome podejście kierowników średniego szczebla do wymagań normy ISO 14001:2015 i systemu EMAS (ON-LINE) 16
ON-LINE
850 PLN

Wymagania standardów FSC® cz.1 - Podstawowe wymagania FSC® CoC 09
Białystok
790 PLN

18
Katowice
790 PLN

Wymagania standardów FSC® cz.1 - Podstawowe wymagania FSC® CoC (ON-LINE) 21
ON-LINE
790 PLN

Wymagania standardów FSC® cz.2 - Wymagania standardów FSC® CoC w zakresie certyfikacji wielooddziałowej i grupowej oraz użycia drewna kontrolowanego i materiałów odzyskanych 10
Białystok
790 PLN

19
Katowice
790 PLN

Wymagania standardów FSC® cz.2 - Wymagania standardów FSC® CoC w zakresie certyfikacji wielooddziałowej i grupowej oraz użycia drewna kontrolowanego i materiałów odzyskanych (ON-LINE) 22
ON-LINE
790 PLN

Zrównoważony rozwój w biznesie (ON-LINE) 14
ON-LINE
650 PLN

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg ISO 45001:2018
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 45001:2018 09-10
Katowice
1450 PLN

09-10
Bydgoszcz
1450 PLN

12-13
Katowice
1450 PLN

12-13
Warszawa
1450 PLN

12-13
Gdańsk
1450 PLN

12-13
Łódź
1450 PLN

12-13
Katowice
1450 PLN

12-13
Warszawa
1450 PLN

12-13
Warszawa
1450 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 45001:2018 (ON-LINE) 09-10
ON-LINE
1400 PLN

12-13
ON-LINE
1400 PLN

12-13
ON-LINE
1400 PLN

Doskonalenie procesu i technik auditowania na podstawie nowej normy ISO 19011:2018 - szkolenie warsztatowe 27-28
Katowice
1100 PLN

27-28
Warszawa
1100 PLN

27-28
Rzeszów
1100 PLN

03-04
Katowice
1100 PLN

03-04
Bydgoszcz
1100 PLN

03-04
Poznań
1100 PLN

21-22
Katowice
1100 PLN

21-22
Łódź
1100 PLN

Doskonalenie procesu i technik auditowania na podstawie nowej normy ISO 19011:2018 - szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 27-28
ON-LINE
1050 PLN

03-04
ON-LINE
1050 PLN

21-22
ON-LINE
1050 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 11
ON-LINE
800 PLN

Od wymagań do celów – skuteczne budowanie mapy procesów 24
Katowice
1100 PLN

24
Warszawa
1100 PLN

21
Rzeszów
1100 PLN

26
Katowice
1100 PLN

23
Warszawa
1100 PLN

Standard ISO 45001:2018 - Wymagania i wytyczne stosowania 09
Katowice
750 PLN

09
Bydgoszcz
750 PLN

12
Katowice
750 PLN

12
Warszawa
750 PLN

12
Gdańsk
750 PLN

12
Łódź
750 PLN

12
Katowice
750 PLN

12
Warszawa
750 PLN

Standard ISO 45001:2018 - Wymagania i wytyczne stosowania (ON-LINE) 09
ON-LINE
690 PLN

12
ON-LINE
690 PLN

13
ON-LINE
690 PLN

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) 24
Katowice
970 PLN

24
Bydgoszcz
970 PLN

24
Warszawa
970 PLN

07
Bydgoszcz
970 PLN

07
Łódź
970 PLN

07
Katowice
970 PLN

20
Katowice
970 PLN

20
Bydgoszcz
970 PLN

20
Wrocław
970 PLN

05
Warszawa
970 PLN

05
Rzeszów
970 PLN

05
Katowice
970 PLN

21
Katowice
970 PLN

21
Bydgoszcz
970 PLN

21
Warszawa
970 PLN

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) (ON-LINE) 24
ON-LINE
920 PLN

07
ON-LINE
920 PLN

20
ON-LINE
920 PLN

05
ON-LINE
920 PLN

21
ON-LINE
920 PLN

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 20-23
Katowice
2200 PLN

20-23
Bydgoszcz
2200 PLN

20-23
Warszawa
2200 PLN

13-16
Katowice
2200 PLN

13-16
Poznań
2200 PLN

13-16
Gdańsk
2200 PLN

17-20
Katowice
2200 PLN

17-20
Bydgoszcz
2200 PLN

08-11
Katowice
2200 PLN

08-11
Warszawa
2200 PLN

08-11
Rzeszów
2200 PLN

26-29
Katowice
2200 PLN

Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 (ON-LINE) 20-23
ON-LINE
2000 PLN

13-16
ON-LINE
2000 PLN

17-20
ON-LINE
2000 PLN

08-11
ON-LINE
2000 PLN

26-29
ON-LINE
2000 PLN

Doskonalenie procesu i technik auditowania na podstawie nowej normy ISO 19011:2018 - szkolenie warsztatowe 27-28
Katowice
1100 PLN

27-28
Warszawa
1100 PLN

27-28
Rzeszów
1100 PLN

03-04
Katowice
1100 PLN

03-04
Bydgoszcz
1100 PLN

03-04
Poznań
1100 PLN

21-22
Katowice
1100 PLN

21-22
Łódź
1100 PLN

Doskonalenie procesu i technik auditowania na podstawie nowej normy ISO 19011:2018 - szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 27-28
ON-LINE
1050 PLN

03-04
ON-LINE
1050 PLN

21-22
ON-LINE
1050 PLN

Identyfikowanie niezgodności - szkolenie warsztatowe 14
Katowice
860 PLN

14
Bydgoszcz
860 PLN

21
Warszawa
860 PLN

21
Katowice
860 PLN

21
Bydgoszcz
860 PLN

01
Katowice
860 PLN

01
Bydgoszcz
860 PLN

Identyfikowanie niezgodności - szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 14
ON-LINE
790 PLN

21
ON-LINE
790 PLN

01
ON-LINE
790 PLN

Integracja systemu zarzadzania energią w ujęciu obowiązujących w organizacji standardów jakościowych oraz środowiskowych 26
Katowice
1300 PLN

Integracja systemu zarzadzania energią w ujęciu obowiązujących w organizacji standardów jakościowych oraz środowiskowych (ON-LINE) 15
ON-LINE
1300 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 11
ON-LINE
800 PLN

Od wymagań do celów – skuteczne budowanie mapy procesów 24
Katowice
1100 PLN

24
Warszawa
1100 PLN

21
Rzeszów
1100 PLN

26
Katowice
1100 PLN

23
Warszawa
1100 PLN

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) 24
Katowice
970 PLN

24
Bydgoszcz
970 PLN

24
Warszawa
970 PLN

07
Bydgoszcz
970 PLN

07
Łódź
970 PLN

07
Katowice
970 PLN

20
Katowice
970 PLN

20
Bydgoszcz
970 PLN

20
Wrocław
970 PLN

05
Warszawa
970 PLN

05
Rzeszów
970 PLN

05
Katowice
970 PLN

21
Katowice
970 PLN

21
Bydgoszcz
970 PLN

21
Warszawa
970 PLN

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) (ON-LINE) 24
ON-LINE
920 PLN

07
ON-LINE
920 PLN

20
ON-LINE
920 PLN

05
ON-LINE
920 PLN

21
ON-LINE
920 PLN

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ZDROWOTNYM ŻYWNOŚCI HACCP, ISO 22000, BRC, IFS
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg ISO 22000:2018 (ON-LINE) 08-09
ON-LINE
1300 PLN

Audytor wewnętrzny zarządzania bezpieczeństwem żywności wg standardu BRCGS ver.9 22-23
Novotel Gdańsk Marina, Gdańsk
1600 PLN

Audytor wewnętrzny zarządzania bezpieczeństwem żywności wg standardu BRCGS ver.9 (ON-LINE) 27-28
ON-LINE
1300 PLN

BRCGS ver.9 - omówienie wymagań z akcentem na zmiany między wersją 8 i 9 standardu 22
Novotel Gdańsk Marina, Gdańsk
750 PLN

BRCGS ver.9 - omówienie wymagań z akcentem na zmiany między wersją 8 i 9 standardu (ON-LINE) 27
ON-LINE
650 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 11
ON-LINE
800 PLN

Wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg ISO 22000:2018 (ON-LINE) 08
ON-LINE
650 PLN

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI wg ISO 27001, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, ISO/IEC 20000
Aktualizacja wymagań ISO 27001 do wersji z 2022 roku (ON-LINE) 24
ON-LINE
800 PLN

20
ON-LINE
800 PLN

Analiza ryzyka w bezpieczeństwie informacji - warsztat (ON-LINE) 16-17
ON-LINE
1400 PLN

Audytor wewnętrzny standardu TISAX® (ON-LINE) 07-09
ON-LINE
1700 PLN

27-29
ON-LINE
1700 PLN

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg EN ISO ISO/IEC 27001 20-22
Warszawa
1700 PLN

22-24
Katowice
1700 PLN

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg EN ISO ISO/IEC 27001 (ON-LINE) 20-22
ON-LINE
1700 PLN

20-22
ON-LINE
1700 PLN

24-26
ON-LINE
1700 PLN

22-24
ON-LINE
1700 PLN

19-21
ON-LINE
1700 PLN

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania usługami informatycznymi wg normy ISO/IEC 20000:2018 (ON-LINE) 12-14
ON-LINE
1700 PLN

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania wg ISO 22301 (Zarządzanie ciągłością działania) (ON-LINE) 17-19
ON-LINE
1700 PLN

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania wg ISO 27701:2019 (ON-LINE) 29-30
ON-LINE
1700 PLN

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 20-24
Warszawa
3000 PLN

22-26
Katowice
3000 PLN

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 – szkolenie rozszerzające dla Audytorów wewnętrznych 23-24
Warszawa
1300 PLN

25-26
Katowice
1300 PLN

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 – szkolenie rozszerzające dla Audytorów wewnętrznych (ON-LINE) 23-24
ON-LINE
1300 PLN

23-24
ON-LINE
1300 PLN

27-28
ON-LINE
1300 PLN

25-26
ON-LINE
1300 PLN

22-23
ON-LINE
1300 PLN

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 (ON-LINE) 20-24
ON-LINE
3000 PLN

20-24
ON-LINE
3000 PLN

24-28
ON-LINE
3000 PLN

22-26
ON-LINE
3000 PLN

19-23
ON-LINE
3000 PLN

24-28
ON-LINE
3000 PLN

Audytor wiodący systemu zarządzania wg ISO 22301 (ON-LINE) 17-21
ON-LINE
3000 PLN

Bezpieczeństwo informacji oraz ochrona danych osobowych w usługach w chmurze wg ISO/IEC 27017 i ISO/IEC 27018 (ON-LINE) 13
ON-LINE
800 PLN

Incident Response Manager 11-12
Katowice
2900 PLN

Incident Response Manager (ON-LINE) 11-12
ON-LINE
2900 PLN

Inspektor Ochrony Danych (ON-LINE) 28-29
ON-LINE
1200 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 11
ON-LINE
800 PLN

Wymagania TISAX® (ON-LINE) 07
ON-LINE
800 PLN

27
ON-LINE
800 PLN

MEDICAL DEVICES
e-learning - Medical Devices Regulation in a nutshell
99 EUR


99 EUR


99 EUR


99 EUR


99 EUR


99 EUR

e-learning - The requirements of ISO 13485:2016
300 EUR


300 EUR


300 EUR


300 EUR


300 EUR


300 EUR

WYROBY MEDYCZNE
Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem - wyroby medyczne na bazie normy ISO 14971:2019 (ON-LINE) 27
ON-LINE
1050 PLN

24
ON-LINE
1050 PLN

09
ON-LINE
1050 PLN

26
ON-LINE
1050 PLN

05
ON-LINE
1050 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg EN ISO 13485 (ON-LINE) 15-17
ON-LINE
1900 PLN

06-08
ON-LINE
1900 PLN

12-14
ON-LINE
1900 PLN

23-25
ON-LINE
1900 PLN

05-07
ON-LINE
1900 PLN

Badania kliniczne wyrobów medycznych na bazie wymagań normy ISO 14155:2020 21
ON-LINE
2700 PLN

18
ON-LINE
2700 PLN

20
ON-LINE
2700 PLN

Biokompatybilność wyrobów medycznych wg ISO 10993 (ON-LINE) 30
ON-LINE
1650 PLN

26
ON-LINE
1650 PLN

CLEANROOM – Zasady pracy w pomieszczeniach czystych (CLEANROOM) w świetle obowiązujących norm i przepisów prawa (ON-LINE) 14
ON-LINE
1350 PLN

Dokumentacja techniczna wymagana w procesie oceny zgodności wyrobów medycznych wg Rozporządzenia 2017/745 (ON-LINE) 10
ON-LINE
1200 PLN

20
ON-LINE
1200 PLN

25
ON-LINE
1200 PLN

10
ON-LINE
1200 PLN

27
ON-LINE
1200 PLN

Dokumentacja techniczna wyrobów medycznych wg Rozporządzenia 2017/745 (e-learning) 28

250 PLN

31

250 PLN

30

250 PLN

31

250 PLN

30

250 PLN

31

250 PLN

Inżynieria użyteczności dla wyrobów medycznych na bazie normy IEC 62366-1:2015 (ON-LINE) 16
ON-LINE
1050 PLN

Kompatybilność elektromagnetyczna wg normy PN-EN 60601-1-2 (ON-LINE) 13
ON-LINE
1450 PLN

15
ON-LINE
1450 PLN

Nadzorowanie procesów zleconych na zewnątrz zgodnie z wymaganiami ISO 13485:2016 (ON-LINE) 13
ON-LINE
1100 PLN

Obowiązki importerów i dystrybutorów wyrobów medycznych w świetle Rozporządzeń 2017/745 i 2017/746 oraz Ustawy o wyrobach medycznych (ON-LINE) 27
ON-LINE
1350 PLN

06
ON-LINE
1350 PLN

Ocena kliniczna według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (ON-LINE) 15-16
ON-LINE
1750 PLN

15-16
ON-LINE
1750 PLN

12-13
ON-LINE
1750 PLN

17-18
ON-LINE
1750 PLN

14-15
ON-LINE
1750 PLN

11-12
ON-LINE
1750 PLN

Praca w pomieszczeniach clean room - teoretyczne i praktyczne przygotowanie do utrzymania klasy czystości ISO i GMP (ON-LINE) 13
ON-LINE
1750 PLN

Projektowanie aparatury medycznej pod kątem bezpieczeństwa podstawowego oraz kompatybilności elektromagnetycznej wg wymagań PN-EN 60601-1 oraz PN-EN 60601-1-2 (ON-LINE) 14-15
ON-LINE
1650 PLN

16-17
ON-LINE
1650 PLN

Refundacja wyrobów medycznych zgodnie z polskimi regulacjami (ON-LINE) 21
ON-LINE
1650 PLN

23
ON-LINE
1650 PLN

18
ON-LINE
1650 PLN

Rejestracja podmiotu w bazie EUDAMED (ON-LINE) 21
ON-LINE
500 PLN

26
ON-LINE
500 PLN

28
ON-LINE
500 PLN

Serwis wyrobów medycznych – obowiązki serwisantów na bazie wymagań EN ISO 13 485 oraz wymagań prawnych (ON-LINE) 14
ON-LINE
1000 PLN

UDI - System niepowtarzalnych kodów identyfikacyjnych wyrobów (ON-LINE) 22
ON-LINE
1100 PLN

27
ON-LINE
1100 PLN

29
ON-LINE
1100 PLN

Ustawa o wyrobach medycznych – wymagania dla polskich producentów, importerów i dystrybutorów (ON-LINE) 13
ON-LINE
1100 PLN

28
ON-LINE
1100 PLN

11
ON-LINE
1100 PLN

Walidacja cyklu życia oprogramowania wyrobów medycznych wg EN 62304 (ON-LINE) 17
ON-LINE
1100 PLN

Walidacja oprogramowania stosowanego w ramach systemu zarządzania jakością, w produkcji oraz do monitorowania i pomiarów zgodnie z wymaganiami ISO 13485:2016 (ON-LINE) 08
ON-LINE
1350 PLN

30
ON-LINE
1350 PLN

Warsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych ISO 13485 (ON-LINE) 21-22
ON-LINE
1350 PLN

Wpływ wymagań MDR (2017/745) na system zarządzania jakością (ON-LINE) 09
ON-LINE
1990 PLN

29
ON-LINE
1990 PLN

20
ON-LINE
1990 PLN

Wprowadzenie do In Vitro Diagnostic Regulation (2017/746) (ON-LINE) 04
ON-LINE
1990 PLN

Wymagania normy ISO 13485:2016 (ON-LINE) 15
ON-LINE
1000 PLN

06
ON-LINE
1000 PLN

12
ON-LINE
1000 PLN

23
ON-LINE
1000 PLN

05
ON-LINE
1000 PLN

10
ON-LINE
1000 PLN

Wymagania PN-EN 60601-1 (ON-LINE) 16-17
ON-LINE
1450 PLN

Wymagania Rozporządzenia 2017/745 dla wyrobów medycznych (ON-LINE) 24
ON-LINE
1100 PLN

01
ON-LINE
1100 PLN

10
ON-LINE
1100 PLN

30
ON-LINE
1100 PLN

Wyroby medyczne klasy I w świetle wymagań Rozporządzenia 2017/745 (MDR) (ON-LINE) 05
ON-LINE
1000 PLN

04
ON-LINE
1000 PLN

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY SAMOCHODOWEJ wg IATF 16949
Auditor wewnętrzny standardu zarządzania jakością w motoryzacji IATF 16949:2016 na podbudowie ISO 9001:2015 17-20
Katowice
1790 PLN

Auditor wewnętrzny standardu zarządzania jakością w motoryzacji IATF 16949:2016 na podbudowie ISO 9001:2015 (ON-LINE) 17-20
ON-LINE
1790 PLN

Interpretacja standardu zarządzania jakością w motoryzacji IATF 16949:2016 na podbudowie ISO 9001:2015 17-18
Katowice
1290 PLN

Interpretacja standardu zarządzania jakością w motoryzacji IATF 16949:2016 na podbudowie ISO 9001:2015 (ON-LINE) 17-18
ON-LINE
1290 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 11
ON-LINE
800 PLN

PPAP / APQP – Zatwierdzanie części do produkcji / Zarządzanie projektem wdrażania nowych wyrobów 28

400 PLN

31

400 PLN

30

400 PLN

31

400 PLN

30

400 PLN

Wymagania TISAX® (ON-LINE) 07
ON-LINE
800 PLN

27
ON-LINE
800 PLN

ISO/TS 22163:2017 DLA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ORGANIZACJĄ W SEKTORZE KOLEJOWYM
Auditor wewnętrzny ISO TS 22163:2017 (w tym ISO 9001:2015) dla zarządzania jakością i organizacją w sektorze kolejowym 14-17
Bydgoszcz
1790 PLN

Auditor wewnętrzny ISO TS 22163:2017 (w tym ISO 9001:2015) dla zarządzania jakością i organizacją w sektorze kolejowym (ON-LINE) 14-17
ON-LINE
1790 PLN

Cykl życia produktu a RAMS, LCC - metodyka, wskaźniki i kryteria żywotności 18
Bydgoszcz
990 PLN

Cykl życia produktu a RAMS, LCC - metodyka, wskaźniki i kryteria żywotności (ON-LINE) 18
ON-LINE
990 PLN

Wymagania ISO/TS 22163:2017 (w tym ISO 9001:2015) dla zarządzania jakością i organizacją w sektorze kolejowym 14-15
Bydgoszcz
1390 PLN

Wymagania ISO/TS 22163:2017 (w tym ISO 9001:2015) dla zarządzania jakością i organizacją w sektorze kolejowym (ON-LINE) 14-15
ON-LINE
1390 PLN

INDUSTRY
Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 11
ON-LINE
800 PLN

Kontroler jakości na produkcji – normy, narzędzia, pomiary 27
Katowice
1000 PLN

Metrologia długości i kąta 22
Katowice
1000 PLN

Pomiary geometryczne konstrukcji stalowych 16
Kraków
1000 PLN

Praktyczne podejście do zagadnienia kwalifikowania technologii spawania dla producentów Konstrukcji stalowych i aluminiowych wg serii norm EN 1090 05
Kraków
1000 PLN

Rysunek techniczny - analiza 03
Poznań
1100 PLN

21
Rzeszów
1100 PLN

Zadania i obowiązki Pełnomocnika Zakładowej Kontroli Produkcji w świetle obowiązujących wymogów normy EN 1090 15
Rzeszów
1000 PLN

08
Łódź
1000 PLN

Zakładowa Kontrola Produkcji w praktyce - tworzenie planów kontroli i badań. Dobór metod badań NDT 07
Poznań
1000 PLN

04
Rzeszów
1000 PLN

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001:2018 (ON-LINE) 22-24
ON-LINE
1450 PLN

Integracja systemu zarzadzania energią w ujęciu obowiązujących w organizacji standardów jakościowych oraz środowiskowych 26
Katowice
1300 PLN

Integracja systemu zarzadzania energią w ujęciu obowiązujących w organizacji standardów jakościowych oraz środowiskowych (ON-LINE) 15
ON-LINE
1300 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 11
ON-LINE
800 PLN

Lider efektywności energetycznej w organizacji 23-24
Katowice
1250 PLN

Lider efektywności energetycznej w organizacji (ON-LINE) 19-20
ON-LINE
1250 PLN

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw 11
Łódź
950 PLN

Szkolenie doskonalące dla auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001 z elementami wiedzy dla auditorów energetycznych 12-14
Ustroń
2400 PLN

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie wg ISO 50001:2018 w ujęciu praktycznym 15-16
Katowice
1150 PLN

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie wg ISO 50001:2018 w ujęciu praktycznym (ON-LINE) 16-17
ON-LINE
1150 PLN

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ wg ISO 50001
Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001:2018 (ON-LINE) 22-24
ON-LINE
1450 PLN

Integracja systemu zarzadzania energią w ujęciu obowiązujących w organizacji standardów jakościowych oraz środowiskowych 26
Katowice
1300 PLN

Integracja systemu zarzadzania energią w ujęciu obowiązujących w organizacji standardów jakościowych oraz środowiskowych (ON-LINE) 15
ON-LINE
1300 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 11
ON-LINE
800 PLN

Lider efektywności energetycznej w organizacji 23-24
Katowice
1250 PLN

Lider efektywności energetycznej w organizacji (ON-LINE) 19-20
ON-LINE
1250 PLN

Szkolenie doskonalące dla auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001 z elementami wiedzy dla auditorów energetycznych 12-14
Ustroń
2400 PLN

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie wg ISO 50001:2018 w ujęciu praktycznym 15-16
Katowice
1150 PLN

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie wg ISO 50001:2018 w ujęciu praktycznym (ON-LINE) 16-17
ON-LINE
1150 PLN

AVIATION
AUDITOR WEWNĘTRZNY AQAP 2110:2016 i AQAP 2310:2017 12-14
Rzeszów
1490 PLN

Auditor wewnętrzny wg standardu AS 9100 rewizja D 17-20
Rzeszów
1890 PLN

Badanie zdarzeń w technice lotniczej 15-16
Warszawa
1490 PLN

Bezpieczeństwo zbiorników paliwa FTS (poziom 1) 25
Rzeszów
890 PLN

Bezpieczeństwo zbiorników paliwa FTS (poziom 2) 26
Rzeszów
890 PLN

Funkcjonowanie S.Z.J wg standardu AS 9100:D w praktyce 15
Rzeszów
890 PLN

HUMAN FACTORS – Czynnik ludzki w Organizacji lotniczej 22-23
Warszawa
1390 PLN

22-23
Rzeszów
1390 PLN

29-30
Warszawa
1390 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 11
ON-LINE
800 PLN

Part 145 – szkolenie pomostowe zgodnie z EU 2021/1963 08-09
Warszawa
1390 PLN

Part 21G i J – szkolenie pomostowe zgodnie z UE 2022/201 oraz UE2022/203 01-02
Warszawa
1390 PLN

SMS – wymagania dla organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu (Part CAMO) 24-25
Warszawa
1390 PLN

SMS dla organizacji obsługowych Part 145 25-26
Warszawa
1390 PLN

SMS dla organizacji projektujących Part 21J 23-24
Warszawa
1390 PLN

System połączeń przewodów elektrycznych EWIS 19-20
Warszawa
1390 PLN

Wymagania AQAP 2110:2016 oraz AQAP 2310:2017 12-13
Rzeszów
1390 PLN

Wymagania EMAR 145 dla wojskowej organizacji produkującej 15-16
Warszawa
1390 PLN

Wymagania EMAR 21G dla wojskowej organizacji produkującej 15-16
Warszawa
1390 PLN

Wymagania EMAR 21J dla wojskowej organizacji produkującej 15-16
Warszawa
1390 PLN

Wymagania EMAR M/G dla wojskowej organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu 10-11
Warszawa
1390 PLN

Wymagania Part CAMO 18-19
Warszawa
1390 PLN

Wymagania Part CAO 12-13
Warszawa
1390 PLN

Wymagania SZJ wg standardu AS 9100 rewizja D 17-18
Rzeszów
1390 PLN

Zarządzanie Czynnikiem Ludzkim 22-23
Warszawa
1390 PLN

29-30
Warszawa
1390 PLN

Zarządzanie konfiguracją wyrobu, ryzykiem i szansami, elementami podrobionymi wg standardu AS 9100 wyd.: D i wytycznych norm ISO 10007:2017, ISO 31000:2012 18-19
Rzeszów
1390 PLN

LOGISTYKA
Automatyzacja procesów logistycznych w magazynie (ON-LINE) 07-08
ON-LINE
1190 PLN

24-25
ON-LINE
1190 PLN

Automatyzacja, usprawnienia procesów w logistyce wewnętrznej (ON-LINE) 13-14
ON-LINE
1190 PLN

21-22
ON-LINE
1190 PLN

Narzędzia Lean Management (SMED, 5S, TPM) – warsztaty 20
Katowice
1099 PLN

VSM - Mapowanie Strumienia Wartość (warsztaty) 21
Katowice
1099 PLN

Zarządzanie Magazynem (ON-LINE) 17-18
ON-LINE
1190 PLN

SZKOLENIA MANAGERSKIE
Od wymagań do celów – skuteczne budowanie mapy procesów 24
Katowice
1100 PLN

24
Warszawa
1100 PLN

21
Rzeszów
1100 PLN

26
Katowice
1100 PLN

23
Warszawa
1100 PLN

PROCESS MANAGEMENT (z możliwością uzyskania tytułu: MANAGER ds. ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO) 20-24
Bydgoszcz
4100 PLN

20-24
Katowice
4100 PLN

22-26
Bydgoszcz
4100 PLN

22-26
Katowice
4100 PLN

PROCESS MANAGEMENT (z możliwością uzyskania tytułu: MANAGER ds. ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO) (ON-LINE) 20-24
ON-LINE
3900 PLN

22-26
ON-LINE
3900 PLN

Świadome podejście kierowników średniego szczebla do wymagań normy ISO 14001:2015 i systemu EMAS 25
Katowice
850 PLN

Świadome podejście kierowników średniego szczebla do wymagań normy ISO 14001:2015 i systemu EMAS (ON-LINE) 16
ON-LINE
850 PLN

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) 24
Katowice
970 PLN

24
Bydgoszcz
970 PLN

24
Warszawa
970 PLN

07
Bydgoszcz
970 PLN

07
Łódź
970 PLN

07
Katowice
970 PLN

20
Katowice
970 PLN

20
Bydgoszcz
970 PLN

20
Wrocław
970 PLN

05
Warszawa
970 PLN

05
Rzeszów
970 PLN

05
Katowice
970 PLN

21
Katowice
970 PLN

21
Bydgoszcz
970 PLN

21
Warszawa
970 PLN

CSR - SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU
Zrównoważony rozwój w biznesie (ON-LINE) 14
ON-LINE
650 PLN

INNE STANDARDY
Wymagania standardów FSC® cz.1 - Podstawowe wymagania FSC® CoC 09
Białystok
790 PLN

18
Katowice
790 PLN

Wymagania standardów FSC® cz.1 - Podstawowe wymagania FSC® CoC (ON-LINE) 21
ON-LINE
790 PLN

Wymagania standardów FSC® cz.2 - Wymagania standardów FSC® CoC w zakresie certyfikacji wielooddziałowej i grupowej oraz użycia drewna kontrolowanego i materiałów odzyskanych 10
Białystok
790 PLN

19
Katowice
790 PLN

Wymagania standardów FSC® cz.2 - Wymagania standardów FSC® CoC w zakresie certyfikacji wielooddziałowej i grupowej oraz użycia drewna kontrolowanego i materiałów odzyskanych (ON-LINE) 22
ON-LINE
790 PLN

Kontakt: tel. 32 786-46-70, Fax 32 786-46-07, e-mail: szkolenia@tuv-nord.pl