Harmonogram szkoleń otwartych organizowanych przez TÜV NORD POLSKA.

Temat Miesiąc
XI
Listopad 2020
XII
Grudzień 2020
I
Styczeń 2021
II
Luty 2021
III
Marzec 2021
IV
Kwiecień 2021
VIDEO-SZKOLENIA
ZDARZENIE A PROCES. KRAJOBRAZ STANDARDÓW I SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 2020+

620 zł620 zł620 zł620 zł620 zł

SZKOLENIA ZDALNE / ON-LINE
3 TRYBY DECYDOWANIA W ZARZĄDZANIU I BIZNESIE U PROGU 3 DEKADY XXI WIEKU 15
ON-LINE
20 zł

Akademia MedMeetsTech powered by TUV NORD 16
ON-LINE
390 zł

Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem - wyroby medyczne na bazie normy ISO 14971:2019 (ON-LINE) 10
ON-LINE
850 zł

08
ON-LINE
850 zł

08
ON-LINE
850 zł

03
ON-LINE
850 zł

Auditor wewnętrzny standardu zarządzania jakością w motoryzacji IATF 16949:2016 na podbudowie ISO 9001:2015 (ON-LINE) 14-17
ON-LINE
1740 zł

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 45001:2018 (ON-LINE) 03-04
ON-LINE
1200 zł

11-12
ON-LINE
1200 zł

11-12
ON-LINE
1200 zł

08-09
ON-LINE
1200 zł

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg EN ISO 13485 (ON-LINE) 09-11
ON-LINE
1600 zł

16-18
ON-LINE
1600 zł

17-19
ON-LINE
1600 zł

24-26
ON-LINE
1600 zł

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 (ON-LINE) 09-11
ON-LINE
1500 zł

13-15
ON-LINE
1500 zł

08-10
ON-LINE
1500 zł

10-12
ON-LINE
1500 zł

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015 (ON-LINE) 07-09
ON-LINE
1500 zł

13-15
ON-LINE
1500 zł

01-03
ON-LINE
1500 zł

Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 (ON-LINE) 01-04
ON-LINE
1740 zł

26-29
ON-LINE
1740 zł

22-25
ON-LINE
1740 zł

22-25
ON-LINE
1740 zł

AUDITOR WIODĄCY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course. IRCA Certificated Course No. A18034 – provided by TÜV NORD CERT GmbH) (ON-LINE) 01-05
ON-LINE
3700 zł

15-19
ON-LINE
3700 zł

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg EN ISO ISO/IEC 27001:2017 (ON-LINE) 14-16
ON-LINE
1500 zł

15-17
ON-LINE
1500 zł

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania usługami informatycznymi wg normy ISO/IEC 20000:2018 (ON-LINE) 12-14
ON-LINE
1400 zł

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania wg ISO 22301 (Zarządzanie ciągłością działania) (ON-LINE) 15-17
ON-LINE
1400 zł

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania wg ISO 27701:2019 (ON-LINE) 08-09
ON-LINE
1400 zł

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 – szkolenie rozszerzające dla Audytorów wewnętrznych (ON-LINE) 17-18
ON-LINE
1000 zł

18-19
ON-LINE
1000 zł

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001:2017 (ON-LINE) 14-18
ON-LINE
2500 zł

15-19
ON-LINE
2500 zł

CLEANROOM – Zasady pracy w pomieszczeniach czystych (CLEANROOM) w świetle obowiązujących norm i przepisów prawa (ON-LINE) 15
ON-LINE
1100 zł

Ekspert ds. ryzyka w ochronie informacji (ON-LINE) 07-08
ON-LINE
1200 zł

14-15
ON-LINE
1200 zł

Elementy bezpieczeństwa funkcjonalnego wg EN ISO 61508 i EN ISO 61511 (ON-LINE) 02-03
ON-LINE
1800 zł

Identyfikowanie niezgodności - szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 03
ON-LINE
670 zł

18
ON-LINE
670 zł

Inspektor Ochrony Danych (ON-LINE) 11-12
ON-LINE
1150 zł

Interpretacja standardu zarządzania jakością w motoryzacji IATF 16949:2016 na podbudowie ISO 9001:2015 (ON-LINE) 14-15
ON-LINE
1100 zł

Inżynieria użyteczności dla wyrobów medycznych na bazie normy IEC 62366-1:2015 (ON-LINE) 04
ON-LINE
850 zł

04
ON-LINE
850 zł

04
ON-LINE
850 zł

Ocena kliniczna według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (ON-LINE) 09-10
ON-LINE
1500 zł

13-14
ON-LINE
1500 zł

Ocena kliniczna wyrobów medycznych – wymagania i ćwiczenia praktyczne (ON-LINE) 11
ON-LINE
900 zł

Pełnomocnik systemu zarządzania jakością (ON-LINE) 14-16
Moduł 2 z 2
ON-LINE
3250 zł

20-22
ON-LINE
3250 zł

22-24
ON-LINE
3250 zł

08-10
Moduł 1 z 2
ON-LINE
3250 zł

08-10
Moduł 2 z 2
ON-LINE
3250 zł

Praca w pomieszczeniach clean room - teoretyczne i praktyczne przygotowanie do utrzymania klasy czystości ISO i GMP (ON-LINE) 16-17
ON-LINE
1600 zł

PROCESS MANAGEMENT (z możliwością uzyskania tytułu: MANAGER ds. ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO) (ON-LINE) 07-11
ON-LINE
3200 zł

01-05
ON-LINE
3200 zł

12-16
ON-LINE
3200 zł

PROCESS MANAGEMENT+ [COVID-19 a PROCESY i SYSTEMY ZARZĄDZANIA] (ON-LINE) 03-04
ON-LINE
1600 zł

Standard ISO 45001:2018 - Wymagania i wytyczne stosowania (ON-LINE) 03
ON-LINE
640 zł

11
ON-LINE
640 zł

11
ON-LINE
640 zł

08
ON-LINE
640 zł

TISAX – proces przejścia na VDA ISA 5.0 (ON-LINE) 14
ON-LINE
700 zł

20
ON-LINE
700 zł

Walidacja cyklu życia oprogramowania wyrobów medycznych wg EN 62304 (ON-LINE) 15
ON-LINE
900 zł

Wymagania dyrektywy medycznej 93/42/EEC oraz ustawy o wyrobach medycznych i wymagania prawne dotyczące niezbędnej dokumentacji technicznej wyrobu medycznego (ON-LINE) 09
ON-LINE
850 zł

26
ON-LINE
850 zł

12
ON-LINE
850 zł

Wymagania normy ISO 13485:2016 (ON-LINE) 16
ON-LINE
850 zł

09
ON-LINE
850 zł

17
ON-LINE
850 zł

24
ON-LINE
850 zł

Wymagania normy ISO 14001 (ON-LINE) 07
ON-LINE
640 zł

13
ON-LINE
640 zł

01
ON-LINE
640 zł

Wymagania normy ISO 9001:2015 (ON-LINE) 09
ON-LINE
640 zł

13
ON-LINE
640 zł

08
ON-LINE
640 zł

10
ON-LINE
640 zł

Wymagania nowego rozporządzenia 2017/745 dla wyrobów medycznych (ON-LINE) 25
ON-LINE
900 zł

11
ON-LINE
900 zł

Wymagania TISAX (ON-LINE) 21
ON-LINE
700 zł

31
ON-LINE
700 zł

Wymagania zawarte w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych [RODO] (ON-LINE) 11
ON-LINE
550 zł

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) (ON-LINE) 17
ON-LINE
740 zł

30
ON-LINE
740 zł

14
ON-LINE
740 zł

11
ON-LINE
740 zł

08
ON-LINE
740 zł

SZKOLENIA E-LEARNINGOWE
AUDIT WEWNĘTRZNY W OPARCIU O TECHNIKI ZDALNE (nie tylko w dobie COVID-19)
400 zł


400 zł


440 zł


440 zł


440 zł


440 zł

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 45001:2018
900 zł


900 zł


900 zł


900 zł


900 zł


900 zł

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015
1100 zł


1100 zł


1100 zł


1100 zł


1100 zł


1100 zł

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015
1100 zł


1100 zł


1100 zł


1100 zł


1100 zł


1100 zł

Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001
1400 zł


1400 zł


1400 zł


1400 zł


1400 zł


1400 zł

ISO 9004:2018 – jak budować jakość w organizacji (także w dobie niepewności)?
300 zł


300 zł


330 zł


330 zł


330 zł


330 zł

NIEZNANE NIEWIADOME – analiza i ocena danych w warunkach totalnej niepewności
540 zł


540 zł


594 zł


594 zł


594 zł


594 zł

Nowe wytyczne auditowania systemów zarządzania - ISO 19011:2018
300 zł


300 zł


330 zł


330 zł


330 zł


330 zł

PPAP / APQP – Zatwierdzanie części do produkcji / Zarządzanie projektem wdrażania nowych wyrobów
300 zł


300 zł


330 zł


330 zł


330 zł


330 zł

PROCESS MANAGEMENT. e-PROGRAM w ramach AKADEMII KOMPETENCJI TUV NORD POLSKA Z MOŻLIWOŚCIĄ UZYSKANIA TYTUŁU: MANAGER ds. ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO
2640 zł


2640 zł


2640 zł


2640 zł


2640 zł


2640 zł

Przegląd wymagań normy ISO 45001:2018 (również pod kątem różnic pomiędzy ISO 45001 a PN-N 18001 i OHSAS)
300 zł


300 zł


330 zł


330 zł


330 zł


330 zł

Przegląd zarządzania i audit wewnętrzny - narzędzia systemowe dla doskonalenia funkcjonowania organizacji we współczesnym biznesie (z uwzględnieniem wymagań m.in. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)
300 zł


300 zł


330 zł


330 zł


330 zł


330 zł

Przewodnik systemowy/księga jakości (wskazówki i dobre praktyki w jego opracowaniu, nadzorowaniu i wykorzystywaniu w systemie zarządzania)
300 zł


300 zł


330 zł


330 zł


330 zł


330 zł

Standard ISO 45001:2018 - Wymagania i wytyczne stosowania
400 zł


400 zł


440 zł


440 zł


440 zł


440 zł

Wymagania BRC Global Standard v8
300 zł


300 zł


300 zł


300 zł


300 zł


300 zł

Wymagania normy ISO 14001:2015
300 zł


300 zł


330 zł


330 zł


330 zł


330 zł

Wymagania normy ISO 27001:2017 (e-learnig)
300 zł


300 zł


300 zł


300 zł


300 zł


300 zł

Wymagania normy ISO 9001:2015
300 zł


300 zł


330 zł


330 zł


330 zł


330 zł

Zatwierdzone Interpretacje SI 1 – 19 dla standardu IATF 16949:2016
79 zł


79 zł


79 zł


79 zł


79 zł

Zmiany w standardzie FSSC (wersja 5) wraz ze zmianami w normie ISO 22000:2018
300 zł


300 zł


300 zł


300 zł


300 zł


300 zł

ZWINNOŚĆ DZIAŁANIA – PRZETRWANIE I ODBUDOWA SWOJEGO BIZNESU (nie tylko w kontekście pandemii COVID-19)
300 zł


300 zł


330 zł


330 zł


330 zł


330 zł

PUBLIKACJE TUV NORD Polska
Książka (u)CZUCIE JAKOŚCI nt. jakości systemów zarządzaniaMATRYCA POWIĄZAŃ, ZBIEŻNOŚCI I RÓŻNIC POMIĘDZY ISO 45001 a PN-N 18001PRZEWODNIK PO NORMIE PN-EN ISO 9001:2015PYTANIA AUDITOWE. CHECKLISTA wg ISO 9001:2015EVENTY
3 TRYBY DECYDOWANIA W ZARZĄDZANIU I BIZNESIE U PROGU 3 DEKADY XXI WIEKU 15
ON-LINE
20 zł

Akademia MedMeetsTech powered by TUV NORD 16
ON-LINE
390 zł

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 18-20
Katowice
1500 zł

18-20
Bydgoszcz
1500 zł

18-20
Poznań
1500 zł

18-20
Rzeszów
1500 zł

22-24
Bydgoszcz
1500 zł

22-24
Warszawa
1500 zł

22-24
Katowice
1500 zł

24-26
Katowice
1500 zł

24-26
Bydgoszcz
1500 zł

24-26
Warszawa
1500 zł

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 (ON-LINE) 09-11
ON-LINE
1500 zł

13-15
ON-LINE
1500 zł

08-10
ON-LINE
1500 zł

10-12
ON-LINE
1500 zł

AUDITOR WIODĄCY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course. IRCA Certificated Course No. A18034 – provided by TÜV NORD CERT GmbH) 15-19
Katowice
3700 zł

01-05
Bydgoszcz
3700 zł

15-19
Bydgoszcz
3700 zł

AUDITOR WIODĄCY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course. IRCA Certificated Course No. A18034 – provided by TÜV NORD CERT GmbH) (ON-LINE) 01-05
ON-LINE
3700 zł

15-19
ON-LINE
3700 zł

Identyfikowanie niezgodności - szkolenie warsztatowe 10
Szczecin
670 zł

14
Bydgoszcz
670 zł

18
Katowice
670 zł

03
Łódź
670 zł

10
Poznań
670 zł

Identyfikowanie niezgodności - szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 03
ON-LINE
670 zł

18
ON-LINE
670 zł

Pełnomocnik systemu zarządzania jakością 14-16
Moduł 2 z 2
Katowice
3250 zł

14-16
Bydgoszcz
3250 zł

20-22
Moduł 1 z 2
Katowice
3250 zł

20-22
Moduł 1 z 2
Warszawa
3250 zł

08-10
Moduł 1 z 2
Bydgoszcz
3250 zł

22-24
Moduł 2 z 2
Katowice
3250 zł

08-10
Poznań
3250 zł

22-24
Moduł 2 z 2
Warszawa
3250 zł

08-10
Moduł 2 z 2
Bydgoszcz
3250 zł

08-10
Poznań
3250 zł

Pełnomocnik systemu zarządzania jakością (ON-LINE) 14-16
Moduł 2 z 2
ON-LINE
3250 zł

20-22
ON-LINE
3250 zł

22-24
ON-LINE
3250 zł

08-10
Moduł 1 z 2
ON-LINE
3250 zł

08-10
Moduł 2 z 2
ON-LINE
3250 zł

PROCESS MANAGEMENT (z możliwością uzyskania tytułu: MANAGER ds. ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO) (ON-LINE) 07-11
ON-LINE
3200 zł

01-05
ON-LINE
3200 zł

12-16
ON-LINE
3200 zł

PROCESS MANAGEMENT+ [COVID-19 a PROCESY i SYSTEMY ZARZĄDZANIA] (ON-LINE) 03-04
ON-LINE
1600 zł

Wymagania normy ISO 9001:2015 18
Rzeszów
640 zł

18
Katowice
640 zł

18
Bydgoszcz
640 zł

18
Poznań
640 zł

22
Warszawa
640 zł

22
Katowice
640 zł

22
Bydgoszcz
640 zł

24
Katowice
640 zł

24
Bydgoszcz
640 zł

24
Warszawa
640 zł

Wymagania normy ISO 9001:2015 (ON-LINE) 09
ON-LINE
640 zł

13
ON-LINE
640 zł

08
ON-LINE
640 zł

10
ON-LINE
640 zł

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) 17
Bydgoszcz
740 zł

17
Poznań
740 zł

30
Katowice
740 zł

14
Warszawa
740 zł

14
Katowice
740 zł

14
Bydgoszcz
740 zł

11
Katowice
740 zł

11
Łódź
740 zł

08
Bydgoszcz
740 zł

08
Warszawa
740 zł

08
Katowice
740 zł

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) (ON-LINE) 17
ON-LINE
740 zł

30
ON-LINE
740 zł

14
ON-LINE
740 zł

11
ON-LINE
740 zł

08
ON-LINE
740 zł

SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 14001
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015 01-03
Katowice
1500 zł

11-13
Katowice
1500 zł

11-13
Bydgoszcz
1500 zł

11-13
Warszawa
1500 zł

01-03
Katowice
1500 zł

01-03
Bydgoszcz
1500 zł

01-03
Warszawa
1500 zł

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015 (ON-LINE) 07-09
ON-LINE
1500 zł

13-15
ON-LINE
1500 zł

01-03
ON-LINE
1500 zł

Identyfikowanie niezgodności - szkolenie warsztatowe 10
Szczecin
670 zł

14
Bydgoszcz
670 zł

18
Katowice
670 zł

03
Łódź
670 zł

10
Poznań
670 zł

Identyfikowanie niezgodności - szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 03
ON-LINE
670 zł

18
ON-LINE
670 zł

Wymagania normy ISO 14001 11
Warszawa
640 zł

11
Katowice
640 zł

11
Bydgoszcz
640 zł

01
Katowice
640 zł

01
Bydgoszcz
640 zł

01
Warszawa
640 zł

Wymagania normy ISO 14001 (ON-LINE) 07
ON-LINE
640 zł

13
ON-LINE
640 zł

01
ON-LINE
640 zł

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) 17
Bydgoszcz
740 zł

17
Poznań
740 zł

30
Katowice
740 zł

14
Warszawa
740 zł

14
Katowice
740 zł

14
Bydgoszcz
740 zł

11
Katowice
740 zł

11
Łódź
740 zł

08
Bydgoszcz
740 zł

08
Warszawa
740 zł

08
Katowice
740 zł

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) (ON-LINE) 17
ON-LINE
740 zł

30
ON-LINE
740 zł

14
ON-LINE
740 zł

11
ON-LINE
740 zł

08
ON-LINE
740 zł

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg PN-N 18001/OHSAS / ISO 45001:2018
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 45001:2018 01-02
Bydgoszcz
1200 zł

19-20
Poznań
1200 zł

28-29
Warszawa
1200 zł

28-29
Katowice
1200 zł

28-29
Bydgoszcz
1200 zł

25-26
Katowice
1200 zł

25-26
Katowice
1200 zł

30-31
Katowice
1200 zł

30-31
Bydgoszcz
1200 zł

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 45001:2018 (ON-LINE) 03-04
ON-LINE
1200 zł

11-12
ON-LINE
1200 zł

11-12
ON-LINE
1200 zł

08-09
ON-LINE
1200 zł

Standard ISO 45001:2018 - Wymagania i wytyczne stosowania 01
Bydgoszcz
640 zł

28
Katowice
640 zł

28
Bydgoszcz
640 zł

19
Poznań
640 zł

28
Warszawa
640 zł

25
Katowice
640 zł

30
Katowice
640 zł

30
Bydgoszcz
640 zł

Standard ISO 45001:2018 - Wymagania i wytyczne stosowania (ON-LINE) 03
ON-LINE
640 zł

11
ON-LINE
640 zł

11
ON-LINE
640 zł

08
ON-LINE
640 zł

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) 17
Bydgoszcz
740 zł

17
Poznań
740 zł

30
Katowice
740 zł

14
Warszawa
740 zł

14
Katowice
740 zł

14
Bydgoszcz
740 zł

11
Katowice
740 zł

11
Łódź
740 zł

08
Bydgoszcz
740 zł

08
Warszawa
740 zł

08
Katowice
740 zł

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) (ON-LINE) 17
ON-LINE
740 zł

30
ON-LINE
740 zł

14
ON-LINE
740 zł

11
ON-LINE
740 zł

08
ON-LINE
740 zł

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 01-04
Katowice
1740 zł

26-29
Katowice
1740 zł

26-29
Bydgoszcz
1740 zł

26-29
Poznań
1740 zł

22-25
Katowice
1740 zł

22-25
Warszawa
1740 zł

22-25
Bydgoszcz
1740 zł

22-25
Katowice
1740 zł

22-25
Warszawa
1740 zł

22-25
Bydgoszcz
1740 zł

Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 (ON-LINE) 01-04
ON-LINE
1740 zł

26-29
ON-LINE
1740 zł

22-25
ON-LINE
1740 zł

22-25
ON-LINE
1740 zł

Identyfikowanie niezgodności - szkolenie warsztatowe 10
Szczecin
670 zł

14
Bydgoszcz
670 zł

18
Katowice
670 zł

03
Łódź
670 zł

10
Poznań
670 zł

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) 17
Bydgoszcz
740 zł

17
Poznań
740 zł

30
Katowice
740 zł

14
Warszawa
740 zł

14
Katowice
740 zł

14
Bydgoszcz
740 zł

11
Katowice
740 zł

11
Łódź
740 zł

08
Bydgoszcz
740 zł

08
Warszawa
740 zł

08
Katowice
740 zł

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) (ON-LINE) 17
ON-LINE
740 zł

30
ON-LINE
740 zł

14
ON-LINE
740 zł

11
ON-LINE
740 zł

08
ON-LINE
740 zł

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ZDROWOTNYM ŻYWNOŚCI HACCP, ISO 22000, BRC, IFS
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności wg ISO 22000:2018 02-03
Warszawa
1200 zł

Koordynator systemu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności (w oparciu o wymagania standardów takich jak: BRC, IFS, ISO 22000) 16-18
Katowice
1800 zł

16-18
Warszawa
1800 zł

16-18
Bydgoszcz
1800 zł

Wymagania FSSC 22000 v.5 10
Warszawa
550 zł

Wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności wg ISO 22000:2018 02
Warszawa
550 zł

Zmiany w standardzie FSSC (wersja 5) wraz ze zmianami w normie ISO 22000:2018 30

300 zł

31

300 zł

31

300 zł

28

300 zł

31

300 zł

30

300 zł

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI wg ISO 27001, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, ISO/IEC 20000
Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg EN ISO ISO/IEC 27001:2017 14-16
Warszawa
1500 zł

25-27
Katowice
1500 zł

22-24
Warszawa
1500 zł

26-28
Katowice
1500 zł

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg EN ISO ISO/IEC 27001:2017 (ON-LINE) 14-16
ON-LINE
1500 zł

15-17
ON-LINE
1500 zł

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania usługami informatycznymi wg normy ISO/IEC 20000:2018 (ON-LINE) 12-14
ON-LINE
1400 zł

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania wg ISO 22301 (Zarządzanie ciągłością działania) (ON-LINE) 15-17
ON-LINE
1400 zł

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania wg ISO 27701:2019 (ON-LINE) 08-09
ON-LINE
1400 zł

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 – szkolenie rozszerzające dla Audytorów wewnętrznych 17-18
Warszawa
1000 zł

28-29
Katowice
1000 zł

25-26
Warszawa
1000 zł

29-30
Katowice
1000 zł

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 – szkolenie rozszerzające dla Audytorów wewnętrznych (ON-LINE) 17-18
ON-LINE
1000 zł

18-19
ON-LINE
1000 zł

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001:2017 14-18
Warszawa
2500 zł

25-29
Katowice
2500 zł

22-26
Warszawa
2500 zł

26-30
Katowice
2500 zł

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001:2017 (ON-LINE) 14-18
ON-LINE
2500 zł

15-19
ON-LINE
2500 zł

Ekspert ds. ryzyka w ochronie informacji 07-08
Katowice
1200 zł

08-09
Warszawa
1200 zł

Ekspert ds. ryzyka w ochronie informacji (ON-LINE) 07-08
ON-LINE
1200 zł

14-15
ON-LINE
1200 zł

Incident Response Manager 03-04
Katowice
2900 zł

11-12
Warszawa
2900 zł

Inspektor Ochrony Danych (ON-LINE) 11-12
ON-LINE
1150 zł

TISAX – proces przejścia na VDA ISA 5.0 (ON-LINE) 14
ON-LINE
700 zł

20
ON-LINE
700 zł

Wymagania normy ISO 27001:2017 (e-learnig) 30

300 zł

31

300 zł

31

300 zł

28

300 zł

31

300 zł

30

300 zł

Wymagania TISAX (ON-LINE) 21
ON-LINE
700 zł

31
ON-LINE
700 zł

Wymagania zawarte w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych [RODO] (ON-LINE) 11
ON-LINE
550 zł

WYROBY MEDYCZNE
Akademia MedMeetsTech powered by TUV NORD 16
ON-LINE
390 zł

Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem - wyroby medyczne na bazie normy ISO 14971:2019 10
Warszawa
850 zł

08
Katowice
850 zł

Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem - wyroby medyczne na bazie normy ISO 14971:2019 (ON-LINE) 10
ON-LINE
850 zł

08
ON-LINE
850 zł

08
ON-LINE
850 zł

03
ON-LINE
850 zł

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg EN ISO 13485 09-11
Katowice
1600 zł

16-18
Warszawa
1600 zł

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg EN ISO 13485 (ON-LINE) 09-11
ON-LINE
1600 zł

16-18
ON-LINE
1600 zł

17-19
ON-LINE
1600 zł

24-26
ON-LINE
1600 zł

CLEANROOM – Zasady pracy w pomieszczeniach czystych (CLEANROOM) w świetle obowiązujących norm i przepisów prawa 15
Katowice
1100 zł

CLEANROOM – Zasady pracy w pomieszczeniach czystych (CLEANROOM) w świetle obowiązujących norm i przepisów prawa (ON-LINE) 15
ON-LINE
1100 zł

Inżynieria użyteczności dla wyrobów medycznych na bazie normy IEC 62366-1:2015 04
Warszawa
850 zł

Inżynieria użyteczności dla wyrobów medycznych na bazie normy IEC 62366-1:2015 (ON-LINE) 04
ON-LINE
850 zł

04
ON-LINE
850 zł

04
ON-LINE
850 zł

Ocena kliniczna według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (ON-LINE) 09-10
ON-LINE
1500 zł

13-14
ON-LINE
1500 zł

Ocena kliniczna wyrobów medycznych – wymagania i ćwiczenia praktyczne (ON-LINE) 11
ON-LINE
900 zł

Praca w pomieszczeniach clean room - teoretyczne i praktyczne przygotowanie do utrzymania klasy czystości ISO i GMP 16-17
Katowice
1600 zł

Praca w pomieszczeniach clean room - teoretyczne i praktyczne przygotowanie do utrzymania klasy czystości ISO i GMP (ON-LINE) 16-17
ON-LINE
1600 zł

Regulatory Affairs 08
Katowice
900 zł

Walidacja cyklu życia oprogramowania wyrobów medycznych wg EN 62304 15
Katowice
900 zł

Walidacja cyklu życia oprogramowania wyrobów medycznych wg EN 62304 (ON-LINE) 15
ON-LINE
900 zł

Wymagania dyrektywy medycznej 93/42/EEC oraz ustawy o wyrobach medycznych i wymagania prawne dotyczące niezbędnej dokumentacji technicznej wyrobu medycznego 09
Warszawa
850 zł

Wymagania dyrektywy medycznej 93/42/EEC oraz ustawy o wyrobach medycznych i wymagania prawne dotyczące niezbędnej dokumentacji technicznej wyrobu medycznego (ON-LINE) 09
ON-LINE
850 zł

26
ON-LINE
850 zł

12
ON-LINE
850 zł

Wymagania normy ISO 13485:2016 16
Warszawa
850 zł

09
Katowice
850 zł

Wymagania normy ISO 13485:2016 (ON-LINE) 16
ON-LINE
850 zł

09
ON-LINE
850 zł

17
ON-LINE
850 zł

24
ON-LINE
850 zł

Wymagania nowego rozporządzenia 2017/745 dla wyrobów medycznych 01
Warszawa
900 zł

Wymagania nowego rozporządzenia 2017/745 dla wyrobów medycznych (ON-LINE) 25
ON-LINE
900 zł

11
ON-LINE
900 zł

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY SAMOCHODOWEJ wg IATF 16949
Auditor wewnętrzny standardu zarządzania jakością w motoryzacji IATF 16949:2016 na podbudowie ISO 9001:2015 14-17
Katowice
1740 zł

Auditor wewnętrzny standardu zarządzania jakością w motoryzacji IATF 16949:2016 na podbudowie ISO 9001:2015 (ON-LINE) 14-17
ON-LINE
1740 zł

Interpretacja standardu zarządzania jakością w motoryzacji IATF 16949:2016 na podbudowie ISO 9001:2015 14-15
Katowice
1100 zł

Interpretacja standardu zarządzania jakością w motoryzacji IATF 16949:2016 na podbudowie ISO 9001:2015 (ON-LINE) 14-15
ON-LINE
1100 zł

TISAX – proces przejścia na VDA ISA 5.0 (ON-LINE) 14
ON-LINE
700 zł

20
ON-LINE
700 zł

Wymagania TISAX (ON-LINE) 21
ON-LINE
700 zł

31
ON-LINE
700 zł

INDUSTRY
Elementy bezpieczeństwa funkcjonalnego wg EN ISO 61508 i EN ISO 61511 (ON-LINE) 02-03
ON-LINE
1800 zł

SZKOLENIA MANAGERSKIE
3 TRYBY DECYDOWANIA W ZARZĄDZANIU I BIZNESIE U PROGU 3 DEKADY XXI WIEKU 15
ON-LINE
20 zł

PROCESS MANAGEMENT (z możliwością uzyskania tytułu: MANAGER ds. ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO) (ON-LINE) 07-11
ON-LINE
3200 zł

01-05
ON-LINE
3200 zł

12-16
ON-LINE
3200 zł

PROCESS MANAGEMENT+ [COVID-19 a PROCESY i SYSTEMY ZARZĄDZANIA] (ON-LINE) 03-04
ON-LINE
1600 zł

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) 17
Bydgoszcz
740 zł

17
Poznań
740 zł

30
Katowice
740 zł

14
Warszawa
740 zł

14
Katowice
740 zł

14
Bydgoszcz
740 zł

11
Katowice
740 zł

11
Łódź
740 zł

08
Bydgoszcz
740 zł

08
Warszawa
740 zł

08
Katowice
740 zł

Kontakt: tel. 32 786-46-70, Fax 32 786-46-07, e-mail: szkolenia@tuv-nord.pl