Harmonogram szkoleń otwartych organizowanych przez TÜV NORD POLSKA.

Temat Miesiąc
X
Październik 2021
XI
Listopad 2021
XII
Grudzień 2021
I
Styczeń 2022
II
Luty 2022
III
Marzec 2022
SZKOLENIA ZDALNE / ON-LINE
Analityk ryzyka w systemach zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności (ON-LINE) 29-30
ON-LINE
1000 PLN

Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem - wyroby medyczne na bazie normy ISO 14971:2019 (ON-LINE) 15
ON-LINE
850 PLN

09
ON-LINE
850 PLN

Analiza ryzyka w bezpieczeństwie informacji - warsztat (ON-LINE) 15-16
ON-LINE
1200 PLN

Auditor Wewnętrzny AQAP 2110:2016 i AQAP 2310:2017 16-18
Rzeszów
1490 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 45001:2018 (ON-LINE) 08-09
ON-LINE
1300 PLN

08-09
ON-LINE
1300 PLN

Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001:2018 (ON-LINE) 19-21
ON-LINE
1290 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg EN ISO 13485 (ON-LINE) 27-29
ON-LINE
1600 PLN

17-19
ON-LINE
1600 PLN

01-03
ON-LINE
1600 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 (ON-LINE) 15-17
ON-LINE
1600 PLN

13-15
ON-LINE
1600 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015 (ON-LINE) 03-05
ON-LINE
1600 PLN

01-03
ON-LINE
1600 PLN

Auditor wewnętrzny zarządzania bezpieczeństwem żywności wg standardów BRCGS oraz IFS (ON-LINE) 08-10
ON-LINE
1500 PLN

Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 (ON-LINE) 26-29
ON-LINE
1900 PLN

22-25
ON-LINE
1900 PLN

07-10
ON-LINE
1900 PLN

AUDITOR WIODĄCY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course. IRCA Certificated Course No. A18034 – provided by TÜV NORD CERT GmbH) (ON-LINE) 06-10
ON-LINE
3900 PLN

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg EN ISO ISO/IEC 27001:2017 (ON-LINE) 25-27
ON-LINE
1500 PLN

06-08
ON-LINE
1500 PLN

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 – szkolenie rozszerzające dla Audytorów wewnętrznych (ON-LINE) 28-29
ON-LINE
1000 PLN

09-10
ON-LINE
1000 PLN

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001:2017 (ON-LINE) 25-29
ON-LINE
2500 PLN

06-10
ON-LINE
2500 PLN

Bezpieczeństwo informacji oraz ochrona danych osobowych w usługach w chmurze wg ISO/IEC 27017 i ISO/IEC 27018 (ON-LINE) 19
ON-LINE
700 PLN

Dokumentacja techniczna wymagana w procesie oceny zgodności wyrobów medycznych wg Rozporządzenia 2017/745 (ON-LINE) 18
ON-LINE
1000 PLN

14
ON-LINE
1000 PLN

Doskonalenie procesu i technik auditowania na podstawie nowej normy ISO 19011:2018 - szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 04-05
ON-LINE
990 PLN

01-02
ON-LINE
990 PLN

Dyrektywa RoHS II - wymagania dla wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny (ON-LINE) 14
ON-LINE
870 PLN

Identyfikowanie niezgodności - szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 27
ON-LINE
740 PLN

26
ON-LINE
740 PLN

20
ON-LINE
740 PLN

Incident Response Manager (ON-LINE) 02-03
ON-LINE
2900 PLN

Inżynieria użyteczności dla wyrobów medycznych na bazie normy IEC 62366-1:2015 (ON-LINE) 18
ON-LINE
850 PLN

Kompatybilność elektromagnetyczna wg normy PN-EN 60601-1-2:2015-11 (ON-LINE) 06
ON-LINE
1300 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 15
ON-LINE
700 PLN

15
ON-LINE
700 PLN

Lider efektywności energetycznej w organizacji (ON-LINE) 09-10
ON-LINE
1190 PLN

24-25
ON-LINE
1190 PLN

Nadzorowanie procesów zleconych na zewnątrz zgodnie z wymaganiami ISO 13485:2016 (ON-LINE) 26
ON-LINE
1000 PLN

Obowiązki importerów i dystrybutorów wyrobów medycznych w świetle Rozporządzeń 2017/745 i 2017/746 oraz Ustawy o wyrobach medycznych (ON-LINE) 14
ON-LINE
1200 PLN

Ocena i auditowanie dostawców dla branży spożywczej (ON-LINE) 19
ON-LINE
640 PLN

Ocena kliniczna według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (ON-LINE) 17-18
ON-LINE
1500 PLN

08-09
ON-LINE
1500 PLN

Pełnomocnik systemu zarządzania jakością (ON-LINE) 08-10
Moduł 1 z 2
ON-LINE
3500 PLN

08-10
Moduł 2 z 2
ON-LINE
3500 PLN

PROCESS MANAGEMENT (z możliwością uzyskania tytułu: MANAGER ds. ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO) (ON-LINE) 22-26
ON-LINE
3500 PLN

Projekt nowej ustawy o wyrobach medycznych (ON-LINE) 02
ON-LINE
1000 PLN

10
ON-LINE
1000 PLN

Projektowanie aparatury medycznej w kontekście aspektów bezpieczeństwa podstawowego oraz kompatybilności elektromagnetycznej (ON-LINE) 22-23
ON-LINE
1500 PLN

Rejestracja podmiotu w bazie EUDAMED (ON-LINE) 05
ON-LINE
450 PLN

03
ON-LINE
450 PLN

Serwis wyrobów medycznych – obowiązki serwisantów na bazie wymagań EN ISO 13 485 oraz wymagań prawnych (ON-LINE) 16
ON-LINE
850 PLN

Standard ISO 45001:2018 - Wymagania i wytyczne stosowania (ON-LINE) 08
ON-LINE
640 PLN

08
ON-LINE
640 PLN

Walidacja cyklu życia oprogramowania wyrobów medycznych wg EN 62304 (ON-LINE) 17
ON-LINE
900 PLN

Walidacja oprogramowania stosowanego w ramach systemu zarządzania jakością, w produkcji oraz do monitorowania i pomiarów zgodnie z wymaganiami ISO 13485:2016 (ON-LINE) 19
ON-LINE
1200 PLN

Wpływ wymagań MDR (2017/745) na system zarządzania jakością 25
ON-LINE
1800 PLN

Wycofanie i zwrot wyrobu z rynku. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w przedsiębiorstwie (ON-LINE) 06
ON-LINE
550 PLN

Wymagania dyrektywy medycznej 93/42/EEC oraz ustawy o wyrobach medycznych i wymagania prawne dotyczące niezbędnej dokumentacji technicznej wyrobu medycznego (ON-LINE) 05
ON-LINE
850 PLN

Wymagania normy ISO 13485:2016 (ON-LINE) 27
ON-LINE
850 PLN

17
ON-LINE
850 PLN

01
ON-LINE
850 PLN

Wymagania normy ISO 14001 (ON-LINE) 03
ON-LINE
640 PLN

01
ON-LINE
640 PLN

Wymagania normy ISO 9001:2015 (ON-LINE) 15
ON-LINE
640 PLN

13
ON-LINE
640 PLN

Wymagania nowego rozporządzenia 2017/745 dla wyrobów medycznych (ON-LINE) 16
ON-LINE
900 PLN

13
ON-LINE
900 PLN

Wymagania standardów FSC® cz.1 - Podstawowe wymagania FSC® CoC (ON-LINE) 16
ON-LINE
750 PLN

Wymagania standardów FSC® cz.2 - Wymagania standardów FSC® CoC w zakresie certyfikacji wielooddziałowej i grupowej oraz użycia drewna kontrolowanego i materiałów odzyskanych (ON-LINE) 14
ON-LINE
750 PLN

17
ON-LINE
750 PLN

Wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg ISO 22000:2018 (ON-LINE) 13
ON-LINE
550 PLN

Wymagania TISAX (ON-LINE) 17
ON-LINE
700 PLN

Wyroby medyczne klasy I w świetle wymagań Rozporządzenia 2017/745 (MDR) (ON-LINE) 15
ON-LINE
900 PLN

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie wg ISO 50001:2018 w ujęciu praktycznym (ON-LINE) 25-26
ON-LINE
990 PLN

24-25
ON-LINE
990 PLN

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) (ON-LINE) 05
ON-LINE
860 PLN

06
ON-LINE
860 PLN

Zarządzanie zmianą (ON-LINE) 30
ON-LINE
490 PLN

SZKOLENIA E-LEARNINGOWE
AUDIT WEWNĘTRZNY W OPARCIU O TECHNIKI ZDALNE (nie tylko w dobie COVID-19)
440 PLN


440 PLN


440 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 45001:2018
1200 PLN


1200 PLN


1200 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015
1450 PLN


1450 PLN


1450 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015
1450 PLN


1450 PLN


1450 PLN

Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001
1600 PLN


1600 PLN


1600 PLN

Auditowanie systemu zarządzania wg standardu 16949:2016 (na podbudowie ISO 9001) (e-learning)
990 PLN


990 PLN


990 PLN

Dokumentacja techniczna wyrobów medycznych wg Rozporządzenia 2017/745 (e-learning)
199 PLN


199 PLN


199 PLN

ISO 19011:2018 - wytyczne auditowania systemów zarządzania
540 PLN


540 PLN


540 PLN

ISO 9004:2018 – jak budować jakość w organizacji (także w dobie niepewności)?
440 PLN


440 PLN


440 PLN

NIEZNANE NIEWIADOME – analiza i ocena danych w warunkach totalnej niepewności
640 PLN


640 PLN


640 PLN

PPAP / APQP – Zatwierdzanie części do produkcji / Zarządzanie projektem wdrażania nowych wyrobów
500 PLN


500 PLN


500 PLN

PROCESS MANAGEMENT. e-PROGRAM w ramach AKADEMII KOMPETENCJI TUV NORD POLSKA Z MOŻLIWOŚCIĄ UZYSKANIA TYTUŁU: MANAGER ds. ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO
3200 PLN


3200 PLN


3200 PLN

Przegląd wymagań normy ISO 45001:2018 (również pod kątem różnic pomiędzy ISO 45001 a PN-N 18001 i OHSAS)
500 PLN


500 PLN


500 PLN

Przegląd zarządzania i audit wewnętrzny - narzędzia systemowe dla doskonalenia funkcjonowania organizacji we współczesnym biznesie (z uwzględnieniem wymagań m.in. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)
500 PLN


500 PLN


500 PLN

Przewodnik systemowy/księga jakości (wskazówki i dobre praktyki w jego opracowaniu, nadzorowaniu i wykorzystywaniu w systemie zarządzania)
500 PLN


500 PLN


500 PLN

Standard ISO 45001:2018 - Wymagania i wytyczne stosowania
500 PLN


500 PLN


500 PLN

VUCA W KORONIE
440 PLN


440 PLN


440 PLN

Wymagania BRC Global Standard v8
300 PLN


300 PLN


300 PLN

Wymagania normy ISO 14001:2015
500 PLN


500 PLN


500 PLN

Wymagania normy ISO 27001:2017 (e-learnig)
300 PLN


300 PLN


300 PLN

Wymagania normy ISO 9001:2015
500 PLN


500 PLN


500 PLN

Wymagania SZJ wg IATF 16949:2016 na podbudowie ISO 9001:2015 (e-learnig)
480 PLN


480 PLN


480 PLN

Zatwierdzone Interpretacje SI 1 – 19 dla standardu IATF 16949:2016
79 PLN


79 PLN


79 PLN

Zmiany w standardzie FSSC (wersja 5) wraz ze zmianami w normie ISO 22000:2018
300 PLN


300 PLN


300 PLN

ZWINNOŚĆ DZIAŁANIA – PRZETRWANIE I ODBUDOWA SWOJEGO BIZNESU (nie tylko w kontekście pandemii COVID-19)
600 PLN


600 PLN


600 PLN

PUBLIKACJE TUV NORD Polska
Książka (u)CZUCIE JAKOŚCI nt. jakości systemów zarządzania

MATRYCA POWIĄZAŃ, ZBIEŻNOŚCI I RÓŻNIC POMIĘDZY ISO 45001 a PN-N 18001

PRZEWODNIK PO NORMIE PN-EN ISO 9001:2015

PYTANIA AUDITOWE. CHECKLISTA wg ISO 9001:2015

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 15-17
Katowice
1600 PLN

15-17
Bydgoszcz
1600 PLN

13-15
Katowice
1600 PLN

13-15
Bydgoszcz
1600 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 (ON-LINE) 15-17
ON-LINE
1600 PLN

13-15
ON-LINE
1600 PLN

AUDITOR WIODĄCY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course. IRCA Certificated Course No. A18034 – provided by TÜV NORD CERT GmbH) 06-10
Katowice
3900 PLN

AUDITOR WIODĄCY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course. IRCA Certificated Course No. A18034 – provided by TÜV NORD CERT GmbH) (ON-LINE) 06-10
ON-LINE
3900 PLN

Doskonalenie procesu i technik auditowania na podstawie nowej normy ISO 19011:2018 - szkolenie warsztatowe 04-05
Katowice
990 PLN

04-05
Bydgoszcz
990 PLN

04-05
Warszawa
990 PLN

01-02
Katowice
990 PLN

01-02
Warszawa
990 PLN

01-02
Bydgoszcz
990 PLN

Doskonalenie procesu i technik auditowania na podstawie nowej normy ISO 19011:2018 - szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 04-05
ON-LINE
990 PLN

01-02
ON-LINE
990 PLN

Identyfikowanie niezgodności - szkolenie warsztatowe 27
Katowice
740 PLN

27
Bydgoszcz
740 PLN

26
Katowice
740 PLN

26
Bydgoszcz
740 PLN

26
Warszawa
740 PLN

20
Warszawa
740 PLN

20
Katowice
740 PLN

Identyfikowanie niezgodności - szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 27
ON-LINE
740 PLN

26
ON-LINE
740 PLN

20
ON-LINE
740 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania 15
Katowice
700 PLN

15
Warszawa
700 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 15
ON-LINE
700 PLN

15
ON-LINE
700 PLN

Pełnomocnik systemu zarządzania jakością 08-10
Moduł 1 z 2
Bydgoszcz
3500 PLN

08-10
Moduł 1 z 2
Katowice
3500 PLN

08-10
Moduł 2 z 2
Bydgoszcz
3500 PLN

08-10
Moduł 2 z 2
Katowice
3500 PLN

Pełnomocnik systemu zarządzania jakością (ON-LINE) 08-10
Moduł 1 z 2
ON-LINE
3500 PLN

08-10
Moduł 2 z 2
ON-LINE
3500 PLN

PROCESS MANAGEMENT (z możliwością uzyskania tytułu: MANAGER ds. ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO) (ON-LINE) 22-26
ON-LINE
3500 PLN

VUCA W KORONIE 31

440 PLN

30

440 PLN

31

440 PLN

Wymagania normy ISO 9001:2015 15
Katowice
640 PLN

15
Bydgoszcz
640 PLN

13
Katowice
640 PLN

13
Bydgoszcz
640 PLN

Wymagania normy ISO 9001:2015 (ON-LINE) 15
ON-LINE
640 PLN

13
ON-LINE
640 PLN

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) 05
Bydgoszcz
860 PLN

05
Katowice
860 PLN

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) (ON-LINE) 05
ON-LINE
860 PLN

06
ON-LINE
860 PLN

Zarządzanie zmianą 30
Katowice
490 PLN

Zarządzanie zmianą (ON-LINE) 30
ON-LINE
490 PLN

SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 14001
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015 03-05
Katowice
1600 PLN

03-05
Bydgoszcz
1600 PLN

15-17
Warszawa
1600 PLN

01-03
Katowice
1600 PLN

01-03
Bydgoszcz
1600 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015 (ON-LINE) 03-05
ON-LINE
1600 PLN

01-03
ON-LINE
1600 PLN

Doskonalenie procesu i technik auditowania na podstawie nowej normy ISO 19011:2018 - szkolenie warsztatowe 04-05
Katowice
990 PLN

04-05
Bydgoszcz
990 PLN

04-05
Warszawa
990 PLN

01-02
Katowice
990 PLN

01-02
Warszawa
990 PLN

01-02
Bydgoszcz
990 PLN

Doskonalenie procesu i technik auditowania na podstawie nowej normy ISO 19011:2018 - szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 04-05
ON-LINE
990 PLN

01-02
ON-LINE
990 PLN

Identyfikowanie niezgodności - szkolenie warsztatowe 27
Katowice
740 PLN

27
Bydgoszcz
740 PLN

26
Katowice
740 PLN

26
Bydgoszcz
740 PLN

26
Warszawa
740 PLN

20
Warszawa
740 PLN

20
Katowice
740 PLN

Identyfikowanie niezgodności - szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 27
ON-LINE
740 PLN

26
ON-LINE
740 PLN

20
ON-LINE
740 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania 15
Katowice
700 PLN

15
Warszawa
700 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 15
ON-LINE
700 PLN

15
ON-LINE
700 PLN

Wymagania normy ISO 14001 03
Bydgoszcz
640 PLN

15
Warszawa
640 PLN

03
Katowice
640 PLN

01
Katowice
640 PLN

01
Bydgoszcz
640 PLN

Wymagania normy ISO 14001 (ON-LINE) 03
ON-LINE
640 PLN

01
ON-LINE
640 PLN

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) 05
Bydgoszcz
860 PLN

05
Katowice
860 PLN

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) (ON-LINE) 05
ON-LINE
860 PLN

06
ON-LINE
860 PLN

Zarządzanie zmianą 30
Katowice
490 PLN

Zarządzanie zmianą (ON-LINE) 30
ON-LINE
490 PLN

OCHRONA ŚRODOWISKA
Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001:2018 (ON-LINE) 19-21
ON-LINE
1290 PLN

Dyrektywa RoHS II - wymagania dla wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny (ON-LINE) 14
ON-LINE
870 PLN

Lider efektywności energetycznej w organizacji (ON-LINE) 09-10
ON-LINE
1190 PLN

24-25
ON-LINE
1190 PLN

REACH – aspekty praktyczne przygotowania i przesyłania dokumentacji rejestracyjnej (ON-LINE) 15
ON-LINE
870 PLN

Wymagania standardów FSC® cz.1 - Podstawowe wymagania FSC® CoC (ON-LINE) 16
ON-LINE
750 PLN

Wymagania standardów FSC® cz.2 - Wymagania standardów FSC® CoC w zakresie certyfikacji wielooddziałowej i grupowej oraz użycia drewna kontrolowanego i materiałów odzyskanych (ON-LINE) 14
ON-LINE
750 PLN

17
ON-LINE
750 PLN

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie wg ISO 50001:2018 w ujęciu praktycznym (ON-LINE) 25-26
ON-LINE
990 PLN

24-25
ON-LINE
990 PLN

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg PN-N 18001/OHSAS / ISO 45001:2018
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 45001:2018 08-09
Katowice
1300 PLN

08-09
Bydgoszcz
1300 PLN

08-09
Katowice
1300 PLN

08-09
Bydgoszcz
1300 PLN

08-09
Bydgoszcz
1300 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 45001:2018 (ON-LINE) 08-09
ON-LINE
1300 PLN

08-09
ON-LINE
1300 PLN

Doskonalenie procesu i technik auditowania na podstawie nowej normy ISO 19011:2018 - szkolenie warsztatowe 04-05
Katowice
990 PLN

04-05
Bydgoszcz
990 PLN

04-05
Warszawa
990 PLN

01-02
Katowice
990 PLN

01-02
Warszawa
990 PLN

01-02
Bydgoszcz
990 PLN

Doskonalenie procesu i technik auditowania na podstawie nowej normy ISO 19011:2018 - szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 04-05
ON-LINE
990 PLN

01-02
ON-LINE
990 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania 15
Katowice
700 PLN

15
Warszawa
700 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 15
ON-LINE
700 PLN

15
ON-LINE
700 PLN

Standard ISO 45001:2018 - Wymagania i wytyczne stosowania 08
Katowice
640 PLN

08
Bydgoszcz
640 PLN

08
Bydgoszcz
640 PLN

08
Katowice
640 PLN

Standard ISO 45001:2018 - Wymagania i wytyczne stosowania (ON-LINE) 08
ON-LINE
640 PLN

08
ON-LINE
640 PLN

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) 05
Bydgoszcz
860 PLN

05
Katowice
860 PLN

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) (ON-LINE) 05
ON-LINE
860 PLN

06
ON-LINE
860 PLN

Zarządzanie zmianą 30
Katowice
490 PLN

Zarządzanie zmianą (ON-LINE) 30
ON-LINE
490 PLN

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 26-29
Warszawa
1900 PLN

26-29
Katowice
1900 PLN

26-29
Bydgoszcz
1900 PLN

22-25
Katowice
1900 PLN

22-25
Bydgoszcz
1900 PLN

07-10
Bydgoszcz
1900 PLN

07-10
Warszawa
1900 PLN

07-10
Katowice
1900 PLN

Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 (ON-LINE) 26-29
ON-LINE
1900 PLN

22-25
ON-LINE
1900 PLN

07-10
ON-LINE
1900 PLN

Doskonalenie procesu i technik auditowania na podstawie nowej normy ISO 19011:2018 - szkolenie warsztatowe 04-05
Katowice
990 PLN

04-05
Bydgoszcz
990 PLN

04-05
Warszawa
990 PLN

01-02
Katowice
990 PLN

01-02
Warszawa
990 PLN

01-02
Bydgoszcz
990 PLN

Doskonalenie procesu i technik auditowania na podstawie nowej normy ISO 19011:2018 - szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 04-05
ON-LINE
990 PLN

01-02
ON-LINE
990 PLN

Identyfikowanie niezgodności - szkolenie warsztatowe 27
Katowice
740 PLN

27
Bydgoszcz
740 PLN

26
Katowice
740 PLN

26
Bydgoszcz
740 PLN

26
Warszawa
740 PLN

20
Warszawa
740 PLN

20
Katowice
740 PLN

Identyfikowanie niezgodności - szkolenie warsztatowe (ON-LINE) 27
ON-LINE
740 PLN

26
ON-LINE
740 PLN

20
ON-LINE
740 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania 15
Katowice
700 PLN

15
Warszawa
700 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 15
ON-LINE
700 PLN

15
ON-LINE
700 PLN

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) 05
Bydgoszcz
860 PLN

05
Katowice
860 PLN

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) (ON-LINE) 05
ON-LINE
860 PLN

06
ON-LINE
860 PLN

Zarządzanie zmianą 30
Katowice
490 PLN

Zarządzanie zmianą (ON-LINE) 30
ON-LINE
490 PLN

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ZDROWOTNYM ŻYWNOŚCI HACCP, ISO 22000, BRC, IFS
Analityk ryzyka w systemach zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności (ON-LINE) 29-30
ON-LINE
1000 PLN

Auditor wewnętrzny zarządzania bezpieczeństwem żywności wg standardów BRCGS oraz IFS (ON-LINE) 08-10
ON-LINE
1500 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania 15
Katowice
700 PLN

15
Warszawa
700 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 15
ON-LINE
700 PLN

15
ON-LINE
700 PLN

Ocena i auditowanie dostawców dla branży spożywczej (ON-LINE) 19
ON-LINE
640 PLN

Wycofanie i zwrot wyrobu z rynku. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w przedsiębiorstwie (ON-LINE) 06
ON-LINE
550 PLN

Wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg ISO 22000:2018 (ON-LINE) 13
ON-LINE
550 PLN

Zmiany w standardzie FSSC (wersja 5) wraz ze zmianami w normie ISO 22000:2018 31

300 PLN

30

300 PLN

31

300 PLN

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI wg ISO 27001, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, ISO/IEC 20000
Analiza ryzyka w bezpieczeństwie informacji - warsztat (ON-LINE) 15-16
ON-LINE
1200 PLN

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg EN ISO ISO/IEC 27001:2017 25-27
Katowice
1500 PLN

22-24
Katowice
1500 PLN

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg EN ISO ISO/IEC 27001:2017 (ON-LINE) 25-27
ON-LINE
1500 PLN

06-08
ON-LINE
1500 PLN

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 – szkolenie rozszerzające dla Audytorów wewnętrznych 28-29
Katowice
1000 PLN

25-26
Katowice
1000 PLN

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 – szkolenie rozszerzające dla Audytorów wewnętrznych (ON-LINE) 28-29
ON-LINE
1000 PLN

09-10
ON-LINE
1000 PLN

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001:2017 25-29
Katowice
2500 PLN

22-26
Katowice
2500 PLN

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001:2017 (ON-LINE) 25-29
ON-LINE
2500 PLN

06-10
ON-LINE
2500 PLN

Bezpieczeństwo informacji oraz ochrona danych osobowych w usługach w chmurze wg ISO/IEC 27017 i ISO/IEC 27018 (ON-LINE) 19
ON-LINE
700 PLN

Incident Response Manager 02-03
Katowice
2900 PLN

Incident Response Manager (ON-LINE) 02-03
ON-LINE
2900 PLN

Inspektor Ochrony Danych 04-05
Warszawa
1150 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania 15
Katowice
700 PLN

15
Warszawa
700 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 15
ON-LINE
700 PLN

15
ON-LINE
700 PLN

Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa systemów automatyki wg IEC 62443 29
ON-LINE
990 PLN

Wymagania normy ISO 27001:2017 (e-learnig) 31

300 PLN

30

300 PLN

31

300 PLN

Wymagania TISAX (ON-LINE) 17
ON-LINE
700 PLN

Wymagania zawarte w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 04
Warszawa
550 PLN

WYROBY MEDYCZNE
Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem - wyroby medyczne na bazie normy ISO 14971:2019 (ON-LINE) 15
ON-LINE
850 PLN

09
ON-LINE
850 PLN

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg EN ISO 13485 (ON-LINE) 27-29
ON-LINE
1600 PLN

17-19
ON-LINE
1600 PLN

01-03
ON-LINE
1600 PLN

Dokumentacja techniczna wymagana w procesie oceny zgodności wyrobów medycznych wg Rozporządzenia 2017/745 (ON-LINE) 18
ON-LINE
1000 PLN

14
ON-LINE
1000 PLN

Dokumentacja techniczna wyrobów medycznych wg Rozporządzenia 2017/745 (e-learning) 31

199 PLN

30

199 PLN

31

199 PLN

Inżynieria użyteczności dla wyrobów medycznych na bazie normy IEC 62366-1:2015 (ON-LINE) 18
ON-LINE
850 PLN

Kompatybilność elektromagnetyczna wg normy PN-EN 60601-1-2:2015-11 (ON-LINE) 06
ON-LINE
1300 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania 15
Katowice
700 PLN

15
Warszawa
700 PLN

Nadzorowanie procesów zleconych na zewnątrz zgodnie z wymaganiami ISO 13485:2016 (ON-LINE) 26
ON-LINE
1000 PLN

Obowiązki importerów i dystrybutorów wyrobów medycznych w świetle Rozporządzeń 2017/745 i 2017/746 oraz Ustawy o wyrobach medycznych (ON-LINE) 14
ON-LINE
1200 PLN

Ocena kliniczna według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (ON-LINE) 17-18
ON-LINE
1500 PLN

08-09
ON-LINE
1500 PLN

Projekt nowej ustawy o wyrobach medycznych (ON-LINE) 02
ON-LINE
1000 PLN

10
ON-LINE
1000 PLN

Projektowanie aparatury medycznej w kontekście aspektów bezpieczeństwa podstawowego oraz kompatybilności elektromagnetycznej (ON-LINE) 22-23
ON-LINE
1500 PLN

Rejestracja podmiotu w bazie EUDAMED (ON-LINE) 05
ON-LINE
450 PLN

03
ON-LINE
450 PLN

Serwis wyrobów medycznych – obowiązki serwisantów na bazie wymagań EN ISO 13 485 oraz wymagań prawnych (ON-LINE) 16
ON-LINE
850 PLN

Walidacja cyklu życia oprogramowania wyrobów medycznych wg EN 62304 (ON-LINE) 17
ON-LINE
900 PLN

Walidacja oprogramowania stosowanego w ramach systemu zarządzania jakością, w produkcji oraz do monitorowania i pomiarów zgodnie z wymaganiami ISO 13485:2016 (ON-LINE) 19
ON-LINE
1200 PLN

Wpływ wymagań MDR (2017/745) na system zarządzania jakością 25
ON-LINE
1800 PLN

Wymagania dyrektywy medycznej 93/42/EEC oraz ustawy o wyrobach medycznych i wymagania prawne dotyczące niezbędnej dokumentacji technicznej wyrobu medycznego (ON-LINE) 05
ON-LINE
850 PLN

Wymagania normy ISO 13485:2016 (ON-LINE) 27
ON-LINE
850 PLN

17
ON-LINE
850 PLN

01
ON-LINE
850 PLN

Wymagania nowego rozporządzenia 2017/745 dla wyrobów medycznych (ON-LINE) 16
ON-LINE
900 PLN

13
ON-LINE
900 PLN

Wyroby medyczne klasy I w świetle wymagań Rozporządzenia 2017/745 (MDR) (ON-LINE) 15
ON-LINE
900 PLN

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY SAMOCHODOWEJ wg IATF 16949
Auditor wewnętrzny standardu zarządzania jakością w motoryzacji IATF 16949:2016 na podbudowie ISO 9001:2015 23-26
Katowice
1740 PLN

Auditowanie systemu zarządzania wg standardu 16949:2016 (na podbudowie ISO 9001) (e-learning) 31

990 PLN

30

990 PLN

31

990 PLN

Interpretacja standardu zarządzania jakością w motoryzacji IATF 16949:2016 na podbudowie ISO 9001:2015 23-24
Katowice
1100 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania 15
Katowice
700 PLN

15
Warszawa
700 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 15
ON-LINE
700 PLN

15
ON-LINE
700 PLN

Wymagania SZJ wg IATF 16949:2016 na podbudowie ISO 9001:2015 (e-learnig) 31

480 PLN

30

480 PLN

31

480 PLN

Wymagania TISAX (ON-LINE) 17
ON-LINE
700 PLN

Zarządzanie sobą w czasie 15
Katowice
490 PLN

Zarządzanie sobą w czasie (ON-LINE) 15
ON-LINE
490 PLN

Zarządzanie zmianą 30
Katowice
490 PLN

Zarządzanie zmianą (ON-LINE) 30
ON-LINE
490 PLN

ISO/TS 22163:2017 DLA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ORGANIZACJĄ W SEKTORZE KOLEJOWYM
Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania 15
Katowice
700 PLN

15
Warszawa
700 PLN

INDUSTRY
Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania 15
Katowice
700 PLN

15
Warszawa
700 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 15
ON-LINE
700 PLN

15
ON-LINE
700 PLN

Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa systemów automatyki wg IEC 62443 29
ON-LINE
990 PLN

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001:2018 (ON-LINE) 19-21
ON-LINE
1290 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania 15
Katowice
700 PLN

15
Warszawa
700 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 15
ON-LINE
700 PLN

15
ON-LINE
700 PLN

Lider efektywności energetycznej w organizacji (ON-LINE) 09-10
ON-LINE
1190 PLN

24-25
ON-LINE
1190 PLN

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie wg ISO 50001:2018 w ujęciu praktycznym (ON-LINE) 25-26
ON-LINE
990 PLN

24-25
ON-LINE
990 PLN

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ wg ISO 50001
Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001:2018 (ON-LINE) 19-21
ON-LINE
1290 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania 15
Katowice
700 PLN

15
Warszawa
700 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 15
ON-LINE
700 PLN

15
ON-LINE
700 PLN

Lider efektywności energetycznej w organizacji (ON-LINE) 09-10
ON-LINE
1190 PLN

24-25
ON-LINE
1190 PLN

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie wg ISO 50001:2018 w ujęciu praktycznym (ON-LINE) 25-26
ON-LINE
990 PLN

24-25
ON-LINE
990 PLN

AVIATION
Auditor Wewnętrzny AQAP 2110:2016 i AQAP 2310:2017 16-18
Rzeszów
1490 PLN

Auditor wewnętrzny wg standardu AS9100 rewizja D 07-10
Rzeszów
1690 PLN

Komunikacja interpersonalna dla audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania (ON-LINE) 15
ON-LINE
700 PLN

15
ON-LINE
700 PLN

Proces wdrożenia systemu zarządzania jakością wg normy AS 9100:D 09-10
Rzeszów
1290 PLN

SMS - System Zarządzania Bezpieczeństwem w organizacji lotniczej 25-26
Warszawa
1590 PLN

Wymagania SZJ wg standardu AS 9100 rewizja D 07-08
Rzeszów
1190 PLN

SZKOLENIA MANAGERSKIE
PROCESS MANAGEMENT (z możliwością uzyskania tytułu: MANAGER ds. ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO) (ON-LINE) 22-26
ON-LINE
3500 PLN

VUCA W KORONIE 31

440 PLN

30

440 PLN

31

440 PLN

Zarządzanie ryzykiem w systemach i procesach ( w oparciu o ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001) 05
Bydgoszcz
860 PLN

05
Katowice
860 PLN

Zarządzanie sobą w czasie 15
Katowice
490 PLN

Zarządzanie sobą w czasie (ON-LINE) 15
ON-LINE
490 PLN

Zarządzanie zmianą 30
Katowice
490 PLN

Zarządzanie zmianą (ON-LINE) 30
ON-LINE
490 PLN

Kontakt: tel. 32 786-46-70, Fax 32 786-46-07, e-mail: szkolenia@tuv-nord.pl