Harmonogram szkoleń otwartych organizowanych przez TÜV NORD POLSKA.

Temat Miesiąc
X
Październik 2019
XI
Listopad 2019
XII
Grudzień 2019
I
Styczeń 2020
II
Luty 2020
III
Marzec 2020
EVENTY
KLUB PREZESA 2019 06-09
Barcelona / Callella
4740 zł

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ MANAGERÓW JAKOŚCI BRANŻY SPOŻYWCZEJ 22-23
Gdańsk, Hotel Mercure Stare Miasto****
1400 zł

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001
Aktualizacja ryzyk i szans, z wykorzystaniem działań korygujących i doskonalących 18
Katowice
440 zł

18
Warszawa
440 zł

18
Wrocław
440 zł

18
Bydgoszcz
440 zł

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 13-15
Bydgoszcz
1440 zł

13-15
Poznań
1440 zł

05-07
Katowice
1440 zł

13-15
Warszawa
1440 zł

09-11
Katowice
1440 zł

09-11
Bydgoszcz
1440 zł

09-11
Wrocław
1440 zł

09-11
Warszawa
1440 zł

29-31
Katowice
1500 zł

20-22
Bydgoszcz
1500 zł

27-29
Warszawa
1500 zł

27-29
Wrocław
1500 zł

20-22
Poznań
1500 zł

20-22
Gdańsk
1500 zł

24-26
Katowice
1500 zł

03-05
Rzeszów
1500 zł

16-18
Katowice
1500 zł

02-04
Bydgoszcz
1500 zł

09-11
Warszawa
1500 zł

AUDITOR WIODĄCY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course. IRCA Certificated Course No. A18034 – provided by TÜV NORD CERT GmbH) 25-29
Katowice
3700 zł

25-29
Bydgoszcz
3700 zł

17-21
Katowice
3700 zł

09-13
Bydgoszcz
3700 zł

09-13
Warszawa
3700 zł

Dokumentowanie SZJ wg ISO 9001:2015 31
Katowice
670 zł

21
Bydgoszcz
670 zł

21
Katowice
670 zł

21
Warszawa
670 zł

21
Wrocław
670 zł

21
Rzeszów
670 zł

05
Katowice
670 zł

06
Warszawa
670 zł

05
Wrocław
670 zł

FORUM JAKOŚCI 2019 13
Katowice
240 zł

18
Bydgoszcz
240 zł

21
Warszawa
240 zł

Identyfikowanie niezgodności w oparciu o normy ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 - szkolenie warsztatowe 31
Poznań
670 zł

30
Bydgoszcz
670 zł

29
Warszawa
670 zł

29
Rzeszów
670 zł

29
Katowice
670 zł

29
Wrocław
670 zł

15
Katowice
670 zł

15
Warszawa
670 zł

17
Bydgoszcz
670 zł

09
Poznań
670 zł

09
Bydgoszcz
670 zł

06
Warszawa
670 zł

06
Rzeszów
670 zł

19
Katowice
670 zł

09
Wrocław
670 zł

ISO 19011:2018 – nowe wytyczne auditowania systemów zarządzania 07
Katowice
740 zł

07
Warszawa
740 zł

07
Wrocław
740 zł

07
Poznań
740 zł

04
Bydgoszcz
740 zł

13
Katowice
740 zł

13
Bydgoszcz
740 zł

Komunikacja, prezentacja i moderacja w procesie auditu wewnętrznego 08
Poznań
840 zł

Pełnomocnik systemu zarządzania jakością 20-22
Moduł 1 z 2
Katowice
3500 zł

20-22
Moduł 1 z 2
Warszawa
3500 zł

20-22
Moduł 1 z 2
Bydgoszcz
3500 zł

11-13
Moduł 2 z 2
Katowice
3500 zł

11-13
Moduł 2 z 2
Warszawa
3500 zł

11-13
Moduł 2 z 2
Bydgoszcz
3500 zł

20-22
Moduł 1 z 2
Warszawa
3500 zł

03-05
Moduł 1 z 2
Katowice
3500 zł

26-28
Moduł 2 z 2
Warszawa
3500 zł

09-11
Moduł 1 z 2
Bydgoszcz
3500 zł

02-04
Moduł 2 z 2
Katowice
3500 zł

Planowanie procesów i zarządzanie procesowo-biznesowe z uwzględnieniem ryzyk i szans 28
Katowice
880 zł

PROCESS MANAGEMENT (z możliwością uzyskania tytułu: MANAGER ds. ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO) 21
Moduł 4 z 8
Wrocław
3400 zł

21
Moduł 5 z 8
Wrocław
3400 zł

05
Moduł 4 z 8
Warszawa
3400 zł

05
Moduł 5 z 8
Warszawa
3400 zł

19
Moduł 6 z 8
Warszawa
3400 zł

19
Moduł 7 z 8
Warszawa
3400 zł

18
Moduł 6 z 8
Wrocław
3400 zł

18
Moduł 7 z 8
Wrocław
3400 zł

19
Moduł 8 z 8
Wrocław
3400 zł

05
Moduł 4 z 8
Katowice
3400 zł

05
Moduł 5 z 8
Katowice
3400 zł

19
Moduł 6 z 8
Katowice
3400 zł

19
Moduł 7 z 8
Katowice
3400 zł

05
Moduł 4 z 8
Bydgoszcz
3400 zł

05
Moduł 5 z 8
Bydgoszcz
3400 zł

19
Moduł 6 z 8
Bydgoszcz
3400 zł

19
Moduł 7 z 8
Bydgoszcz
3400 zł

03
Moduł 8 z 8
Warszawa
3400 zł

03
Moduł 8 z 8
Katowice
3400 zł

05
Moduł 8 z 8
Bydgoszcz
3400 zł

28
Moduł 1 z 5
Katowice
3400 zł

23
Moduł 1 z 5
Warszawa
3400 zł

23
Moduł 1 z 5
Bydgoszcz
3400 zł

13
Moduł 2 z 5
Katowice
3400 zł

27
Moduł 3 z 5
Katowice
3400 zł

06
Moduł 2 z 5
Warszawa
3400 zł

27
Moduł 3 z 5
Warszawa
3400 zł

10
Moduł 2 z 5
Bydgoszcz
3400 zł

24
Moduł 3 z 5
Bydgoszcz
3400 zł

17
Moduł 4 z 5
Katowice
3400 zł

26
Moduł 5 z 5
Katowice
3400 zł

18
Moduł 4 z 5
Warszawa
3400 zł

25
Moduł 5 z 5
Warszawa
3400 zł

06
Moduł 4 z 5
Bydgoszcz
3400 zł

20
Moduł 5 z 5
Bydgoszcz
3400 zł

Projektowanie wyrobów, usług i rozwój 21
Katowice
440 zł

21
Warszawa
440 zł

21
Wrocław
440 zł

21
Bydgoszcz
440 zł

Przegląd zarządzania, jako narzędzie rozwoju przydatności, adekwatności i skuteczności 19
Wrocław
560 zł

04
Katowice
560 zł

04
Warszawa
560 zł

04
Bydgoszcz
560 zł

Realizacja wyrobów i usług z uwzględnieniem ryzyk i szans systemowych 18
Katowice
440 zł

18
Warszawa
440 zł

18
Wrocław
440 zł

18
Bydgoszcz
440 zł

Relacje z dostawcami jako element zarządzania ryzykiem 21
Katowice
440 zł

21
Warszawa
440 zł

21
Wrocław
440 zł

21
Bydgoszcz
440 zł

Usprawnianie dokumentowania systemu zarządzania. Jak ulepszyć księgę jakości czy inne udokumentowane informacje w systemie? 23
Szczecin
1140 zł

23
Poznań
1140 zł

08
Bydgoszcz
1140 zł

09
Sopot
1140 zł

04
Warszawa
1140 zł

19
Katowice
1140 zł

Wymagania normy ISO 9001:2015 13
Bydgoszcz
640 zł

13
Poznań
640 zł

13
Katowice
640 zł

13
Warszawa
640 zł

09
Katowice
640 zł

09
Bydgoszcz
640 zł

09
Wrocław
640 zł

09
Warszawa
640 zł

27
Katowice
640 zł

20
Bydgoszcz
640 zł

27
Warszawa
640 zł

27
Wrocław
640 zł

20
Poznań
640 zł

20
Gdańsk
640 zł

24
Katowice
640 zł

03-05
Rzeszów
640 zł

16
Katowice
640 zł

02
Bydgoszcz
640 zł

09
Warszawa
640 zł

Zarządzanie ryzykiem wg ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 28
Katowice
740 zł

28
Bydgoszcz
740 zł

19
Katowice
740 zł

19
Warszawa
740 zł

Zarządzanie zespołem auditorów wewnętrznych 20
Katowice
840 zł

SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 14001
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015 18-20
Katowice
1440 zł

18-20
Warszawa
1440 zł

18-20
Wrocław
1440 zł

16-18
Katowice
1440 zł

02-04
Bydgoszcz
1440 zł

02-04
Poznań
1440 zł

16-18
Wrocław
1440 zł

13-15
Katowice
1500 zł

03-05
Warszawa
1500 zł

02-04
Katowice
1500 zł

16-18
Bydgoszcz
1500 zł

Identyfikowanie niezgodności w oparciu o normy ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 - szkolenie warsztatowe 31
Poznań
670 zł

30
Bydgoszcz
670 zł

29
Warszawa
670 zł

29
Rzeszów
670 zł

29
Katowice
670 zł

29
Wrocław
670 zł

15
Katowice
670 zł

15
Warszawa
670 zł

17
Bydgoszcz
670 zł

09
Poznań
670 zł

09
Bydgoszcz
670 zł

06
Warszawa
670 zł

06
Rzeszów
670 zł

19
Katowice
670 zł

09
Wrocław
670 zł

ISO 19011:2018 – nowe wytyczne auditowania systemów zarządzania 07
Katowice
740 zł

07
Warszawa
740 zł

07
Wrocław
740 zł

07
Poznań
740 zł

04
Bydgoszcz
740 zł

13
Katowice
740 zł

13
Bydgoszcz
740 zł

Komunikacja, prezentacja i moderacja w procesie auditu wewnętrznego 08
Poznań
840 zł

Usprawnianie dokumentowania systemu zarządzania. Jak ulepszyć księgę jakości czy inne udokumentowane informacje w systemie? 23
Szczecin
1140 zł

23
Poznań
1140 zł

08
Bydgoszcz
1140 zł

09
Sopot
1140 zł

04
Warszawa
1140 zł

19
Katowice
1140 zł

Wymagania normy ISO 14001 18
Katowice
640 zł

18
Warszawa
640 zł

18
Wrocław
640 zł

16
Katowice
640 zł

02
Bydgoszcz
640 zł

02
Poznań
640 zł

16
Wrocław
640 zł

13
Katowice
640 zł

03
Moduł 1 z 3
Warszawa
640 zł

02
Katowice
640 zł

16
Bydgoszcz
640 zł

Zarządzanie ryzykiem wg ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 28
Katowice
740 zł

28
Bydgoszcz
740 zł

19
Katowice
740 zł

19
Warszawa
740 zł

Zarządzanie zespołem auditorów wewnętrznych 20
Katowice
840 zł

OCHRONA ŚRODOWISKA
Circular Economy i minimalizacja kosztów gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie 03
Wrocław
600 zł

Dyrektywa RoHS II - wymagania dla wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny 22
Katowice
850 zł

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie wg ISO 50001:2018 w ujęciu praktycznym 26-27
Rzeszów
1200 zł

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg PN-N 18001/OHSAS / ISO 45001:2018
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 45001:2018 25-27
Warszawa
1440 zł

25-27
Katowice
1440 zł

06-08
Bydgoszcz
1440 zł

16-18
Warszawa
1440 zł

11-13
Bydgoszcz
1440 zł

08-10
Katowice
1500 zł

20-22
Wrocław
1500 zł

13-15
Poznań
1500 zł

13-15
Bydgoszcz
1500 zł

20-22
Warszawa
1500 zł

29-31
Rzeszów
1500 zł

10-12
Katowice
1500 zł

10-12
Bydgoszcz
1500 zł

24-26
Warszawa
1500 zł

09-11
Katowice
1500 zł

25-27
Wrocław
1500 zł

25-27
Poznań
1500 zł

25-27
Bydgoszcz
1500 zł

ISO 19011:2018 – nowe wytyczne auditowania systemów zarządzania 07
Katowice
740 zł

07
Warszawa
740 zł

07
Wrocław
740 zł

07
Poznań
740 zł

04
Bydgoszcz
740 zł

13
Katowice
740 zł

13
Bydgoszcz
740 zł

Komunikacja, prezentacja i moderacja w procesie auditu wewnętrznego 08
Poznań
840 zł

Standard ISO 45001:2018 - Wymagania i wytyczne stosowania 25
Warszawa
640 zł

25
Katowice
640 zł

06
Bydgoszcz
640 zł

06
Poznań
640 zł

16
Warszawa
640 zł

11
Bydgoszcz
640 zł

13
Wrocław
640 zł

12
Rzeszów
640 zł

08
Katowice
640 zł

20
Wrocław
640 zł

13
Poznań
640 zł

13
Bydgoszcz
640 zł

20
Warszawa
640 zł

29
Rzeszów
640 zł

10
Katowice
640 zł

10
Bydgoszcz
640 zł

24
Warszawa
640 zł

09
Katowice
640 zł

25
Wrocła
640 zł

25
Poznań
640 zł

25
Bydgoszcz
640 zł

Usprawnianie dokumentowania systemu zarządzania. Jak ulepszyć księgę jakości czy inne udokumentowane informacje w systemie? 23
Szczecin
1140 zł

23
Poznań
1140 zł

08
Bydgoszcz
1140 zł

09
Sopot
1140 zł

04
Warszawa
1140 zł

19
Katowice
1140 zł

Zarządzanie zespołem auditorów wewnętrznych 20
Katowice
840 zł

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 21-24
Katowice
1740 zł

21-24
Wrocław
1740 zł

12-15
Katowice
1740 zł

12-15
Bydgoszcz
1740 zł

12-15
Poznań
1740 zł

12-15
Wrocław
1740 zł

12-15
Rzeszów
1740 zł

09-12
Katowice
1740 zł

09-12
Warszawa
1740 zł

09-12
Wrocław
1740 zł

20-23
Katowice
1740 zł

27-30
Bydgoszcz
1740 zł

27-30
Warszawa
1740 zł

07-10
Poznań
1740 zł

17-20
Katowice
1740 zł

10-13
Rzeszów
1740 zł

24-27
Katowice
1740 zł

09-12
Bydgoszcz
1740 zł

02-05
Warszawa
1740 zł

02-05
Poznań
1740 zł

02-05
Szczecin
1740 zł

FORUM JAKOŚCI 2019 13
Katowice
240 zł

18
Bydgoszcz
240 zł

21
Warszawa
240 zł

Identyfikowanie niezgodności w oparciu o normy ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 - szkolenie warsztatowe 31
Poznań
670 zł

30
Bydgoszcz
670 zł

29
Warszawa
670 zł

29
Rzeszów
670 zł

29
Katowice
670 zł

29
Wrocław
670 zł

15
Katowice
670 zł

15
Warszawa
670 zł

17
Bydgoszcz
670 zł

09
Poznań
670 zł

09
Bydgoszcz
670 zł

06
Warszawa
670 zł

06
Rzeszów
670 zł

19
Katowice
670 zł

09
Wrocław
670 zł

ISO 19011:2018 – nowe wytyczne auditowania systemów zarządzania 07
Katowice
740 zł

07
Warszawa
740 zł

07
Wrocław
740 zł

07
Poznań
740 zł

04
Bydgoszcz
740 zł

13
Katowice
740 zł

13
Bydgoszcz
740 zł

Komunikacja, prezentacja i moderacja w procesie auditu wewnętrznego 08
Poznań
840 zł

Usprawnianie dokumentowania systemu zarządzania. Jak ulepszyć księgę jakości czy inne udokumentowane informacje w systemie? 23
Szczecin
1140 zł

23
Poznań
1140 zł

08
Bydgoszcz
1140 zł

09
Sopot
1140 zł

04
Warszawa
1140 zł

19
Katowice
1140 zł

Zarządzanie zespołem auditorów wewnętrznych 20
Katowice
840 zł

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ZDROWOTNYM ŻYWNOŚCI HACCP, ISO 22000, BRC, IFS
Analityk ryzyka w systemach zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności 28-29
Poznań
1000 zł

28-29
Warszawa
1000 zł

Analiza ryzyka i ocena zagrożeń w systemach zapewnienia bezpieczeństwa żywności 04
Warszawa
550 zł

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności wg ISO 22000:2018 13-15
Bydgoszcz
1440 zł

03-05
Warszawa
1440 zł

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności wg standardów BRC Food oraz IFS 13-15
Poznań
1500 zł

13-15
Warszawa
1500 zł

Food Defense 07
Poznań
550 zł

07
Warszawa
550 zł

ISO 19011:2018 – nowe wytyczne auditowania systemów zarządzania 07
Katowice
740 zł

07
Warszawa
740 zł

07
Wrocław
740 zł

07
Poznań
740 zł

04
Bydgoszcz
740 zł

13
Katowice
740 zł

13
Bydgoszcz
740 zł

Koordynator systemu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności (w oparciu o wymagania standardów takich jak: BRC, IFS, ISO 22000) 16-18
Warszawa
1800 zł

16-18
Poznań
1800 zł

Ocena i auditowanie dostawców dla branży spożywczej 26
Warszawa
640 zł

26
Poznań
640 zł

Wycofanie i zwrot wyrobu z rynku. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w przedsiębiorstwie 12
Bydgoszcz
550 zł

Wymagania BRC Global Standard v8 13
Poznań
640 zł

13
Warszawa
640 zł

Wymagania BRC Packaging and Packaging Materials v6 30
Poznań
640 zł

14
Bydgoszcz
640 zł

Wymagania standardu GLOBALG.A.P. CoC w przetwórstwie ryb, owoców i warzyw 26
Warszawa
550 zł

Wymagania standardu GLOBALG.A.P. w produkcji owoców i warzyw 25
Warszawa
550 zł

Wymagania standardu IFS 13
Poznań
550 zł

13
Warszawa
550 zł

Wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności wg ISO 22000:2018 13
Bydgoszcz
550 zł

03
Warszawa
550 zł

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ MANAGERÓW JAKOŚCI BRANŻY SPOŻYWCZEJ 22-23
Gdańsk, Hotel Mercure Stare Miasto****
1400 zł

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI wg ISO 27001, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, ISO/IEC 20000
Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg EN ISO ISO/IEC 27001:2017 18-20
Katowice
1500 zł

02-04
Warszawa
1500 zł

27-29
Warszawa
1500 zł

24-26
Katowice
1500 zł

23-25
Bydgoszcz
1500 zł

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania usługami informatycznymi wg normy ISO/IEC 20000:2018 13-15
Poznań
1400 zł

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 – szkolenie rozszerzające dla Audytorów wewnętrznych 21-22
Katowice
1600 zł

05-06
Warszawa
1600 zł

30-31
Warszawa
1600 zł

27-28
Katowice
1600 zł

26-27
Bydgoszcz
1600 zł

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001:2017 18-22
Katowice
3100 zł

02-06
Warszawa
3100 zł

27-31
Warszawa
3100 zł

24-28
Katowice
3100 zł

23-27
Bydgoszcz
3100 zł

Bezpieczeństwo informacji oraz ochrona danych osobowych w usługach w chmurze wg ISO/IEC 27017 i ISO/IEC 27018 29
Warszawa
650 zł

Ekspert ds. ryzyka w ochronie informacji 25-26
Warszawa
1200 zł

09-10
Katowice
1200 zł

10-11
Warszawa
1200 zł

Incident Response Manager 28-29
Warszawa
2900 zł

12-13
Katowice
2900 zł

12-13
Warszawa
2900 zł

Inspektor Ochrony Danych 14-15
Warszawa
1150 zł

23-24
Katowice
1150 zł

19-20
Warszawa
1150 zł

ISO 19011:2018 – nowe wytyczne auditowania systemów zarządzania 07
Katowice
740 zł

07
Warszawa
740 zł

07
Wrocław
740 zł

07
Poznań
740 zł

04
Bydgoszcz
740 zł

13
Katowice
740 zł

13
Bydgoszcz
740 zł

Wymagania zawarte w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 14
Warszawa
550 zł

23
Katowice
550 zł

19
Warszawa
550 zł

WYROBY MEDYCZNE
Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem – wyroby medyczne na bazie normy EN ISO 14971:2012 20
Warszawa
750 zł

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg EN ISO 13485 27-29
Warszawa
1500 zł

11-13
Katowice
1500 zł

CLEANROOM – Zasady pracy w pomieszczeniach czystych (CLEANROOM) w świetle obowiązujących norm i przepisów prawa 19
Warszawa
1000 zł

Inżynieria użyteczności dla wyrobów medycznych na bazie normy IEC 62366-1:2015 21
Warszawa
750 zł

MDR – praktyczne podejście i nowe zasady współpracy z jednostką notyfikowaną 04-05
Warszawa, Hotel Lord****
1400 zł

Ocena kliniczna wyrobów medycznych – wymagania i ćwiczenia praktyczne 22
Warszawa
800 zł

19
Katowice
800 zł

09
Katowice
800 zł

Praca w pomieszczeniach clean room - teoretyczne i praktyczne przygotowanie do utrzymania klasy czystości ISO i GMP 26-27
Warszawa
1600 zł

Regulatory Affairs 23
Warszawa
800 zł

20
Katowice
800 zł

Walidacja cyklu życia oprogramowania wyrobów medycznych 22
Warszawa
900 zł

Walidacja procesu sterylizacji - ciepło wilgotne 15
Katowice
1500 zł

Wymagania dyrektywy medycznej 93/42/EEC oraz ustawy o wyrobach medycznych i wymagania prawne dotyczące niezbędnej dokumentacji technicznej wyrobu medycznego 18
Katowice
750 zł

Wymagania normy ISO 13485:2016 27
Warszawa
750 zł

11
Katowice
750 zł

Wymagania nowego rozporządzenia 2017/745 dla wyrobów medycznych 17
Katowice
800 zł

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ wg ISO 50001:2011
Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie wg ISO 50001:2018 w ujęciu praktycznym 26-27
Rzeszów
1200 zł

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY SAMOCHODOWEJ wg IATF 16949
Auditor wewnętrzny standardu zarządzania jakością w motoryzacji IATF 16949:2016 na podbudowie ISO 9001:2015 21-24
Poznań
1740 zł

18-21
Rzeszów
1740 zł

02-05
Katowice
1740 zł

Audytowanie procesu wg VDA 6.3 10-11
Wrocław
1300 zł

Interpretacja standardu zarządzania jakością w motoryzacji IATF 16949:2016 na podbudowie ISO 9001:2015 21-22
Poznań
1100 zł

18-19
Rzeszów
1100 zł

02-03
Katowice
1100 zł

ISO 19011:2018 – nowe wytyczne auditowania systemów zarządzania 07
Katowice
740 zł

07
Warszawa
740 zł

07
Wrocław
740 zł

07
Poznań
740 zł

04
Bydgoszcz
740 zł

13
Katowice
740 zł

13
Bydgoszcz
740 zł

Nowy standard FMEA 2019 14-15
Katowice
1100 zł

28-29
Bydgoszcz
1100 zł

02-03
Rzeszów
1100 zł

ISO/TS 22163:2017 DLA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ORGANIZACJĄ W SEKTORZE KOLEJOWYM
ISO 19011:2018 – nowe wytyczne auditowania systemów zarządzania 07
Katowice
740 zł

07
Warszawa
740 zł

07
Wrocław
740 zł

07
Poznań
740 zł

04
Bydgoszcz
740 zł

13
Katowice
740 zł

13
Bydgoszcz
740 zł

INDUSTRY
Bezpieczeństwo maszyn –algorytm wyznaczania Poziomu Nienaruszalności Bezpieczeństwa SIL 12-13
Bydgoszcz
1900 zł

18-19
Katowice
1900 zł

Kontroler jakości na produkcji 29
Wrocław
600 zł

Pomiary geometryczne konstrukcji stalowych 10
Poznań
600 zł

11
Gdańsk
600 zł

Zadania i obowiązki Pełnomocnika Zakładowej Kontroli Produkcji w świetle obowiązujących wymogów normy EN 1090 12
Wrocław
1200 zł

16
Poznań
1200 zł

AVIATION
Auditor wewnętrzny wg standardu AS9100 rewizja D 05-07
Rzeszów
1690 zł

HUMAN FACTORS – Czynnik ludzki w Organizacji lotniczej 19-20
Rzeszów
1290 zł

Proces wdrożenia systemu zarządzania jakością wg normy AS 9100:D 02-03
Rzeszów
1290 zł

Wymagania SZJ wg standardu AS 9100 rewizja D 05-06
Rzeszów
1290 zł

Zarządzanie konfiguracją wyrobu, ryzykiem i szansami, elementami podrobionymi wg standardu AS 9100 wyd.: D i wytycznych norm ISO 10007:2017, ISO 31000:2012 26-27
Rzeszów
1390 zł

SZKOLENIA MANAGERSKIE
Aktualizacja ryzyk i szans, z wykorzystaniem działań korygujących i doskonalących 18
Katowice
440 zł

18
Warszawa
440 zł

18
Wrocław
440 zł

18
Bydgoszcz
440 zł

Planowanie procesów i zarządzanie procesowo-biznesowe z uwzględnieniem ryzyk i szans 28
Katowice
880 zł

PROCESS MANAGEMENT (z możliwością uzyskania tytułu: MANAGER ds. ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO) 21
Moduł 4 z 8
Wrocław
3400 zł

21
Moduł 5 z 8
Wrocław
3400 zł

05
Moduł 4 z 8
Warszawa
3400 zł

05
Moduł 5 z 8
Warszawa
3400 zł

19
Moduł 6 z 8
Warszawa
3400 zł

19
Moduł 7 z 8
Warszawa
3400 zł

18
Moduł 6 z 8
Wrocław
3400 zł

18
Moduł 7 z 8
Wrocław
3400 zł

19
Moduł 8 z 8
Wrocław
3400 zł

05
Moduł 4 z 8
Katowice
3400 zł

05
Moduł 5 z 8
Katowice
3400 zł

19
Moduł 6 z 8
Katowice
3400 zł

19
Moduł 7 z 8
Katowice
3400 zł

05
Moduł 4 z 8
Bydgoszcz
3400 zł

05
Moduł 5 z 8
Bydgoszcz
3400 zł

19
Moduł 6 z 8
Bydgoszcz
3400 zł

19
Moduł 7 z 8
Bydgoszcz
3400 zł

03
Moduł 8 z 8
Warszawa
3400 zł

03
Moduł 8 z 8
Katowice
3400 zł

05
Moduł 8 z 8
Bydgoszcz
3400 zł

28
Moduł 1 z 5
Katowice
3400 zł

23
Moduł 1 z 5
Warszawa
3400 zł

23
Moduł 1 z 5
Bydgoszcz
3400 zł

13
Moduł 2 z 5
Katowice
3400 zł

27
Moduł 3 z 5
Katowice
3400 zł

06
Moduł 2 z 5
Warszawa
3400 zł

27
Moduł 3 z 5
Warszawa
3400 zł

10
Moduł 2 z 5
Bydgoszcz
3400 zł

24
Moduł 3 z 5
Bydgoszcz
3400 zł

17
Moduł 4 z 5
Katowice
3400 zł

26
Moduł 5 z 5
Katowice
3400 zł

18
Moduł 4 z 5
Warszawa
3400 zł

25
Moduł 5 z 5
Warszawa
3400 zł

06
Moduł 4 z 5
Bydgoszcz
3400 zł

20
Moduł 5 z 5
Bydgoszcz
3400 zł

Projektowanie wyrobów, usług i rozwój 21
Katowice
440 zł

21
Warszawa
440 zł

21
Wrocław
440 zł

21
Bydgoszcz
440 zł

Przegląd zarządzania, jako narzędzie rozwoju przydatności, adekwatności i skuteczności 19
Wrocław
560 zł

04
Katowice
560 zł

04
Warszawa
560 zł

04
Bydgoszcz
560 zł

Realizacja wyrobów i usług z uwzględnieniem ryzyk i szans systemowych 18
Katowice
440 zł

18
Warszawa
440 zł

18
Wrocław
440 zł

18
Bydgoszcz
440 zł

Relacje z dostawcami jako element zarządzania ryzykiem 21
Katowice
440 zł

21
Warszawa
440 zł

21
Wrocław
440 zł

21
Bydgoszcz
440 zł

Zarządzanie ryzykiem wg ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 28
Katowice
740 zł

28
Bydgoszcz
740 zł

19
Katowice
740 zł

19
Warszawa
740 zł

Kontakt: tel. 32 786-46-70, Fax 32 786-46-07, e-mail: szkolenia@tuv-nord.pl