Harmonogram szkoleń otwartych organizowanych przez TÜV NORD POLSKA.

Temat Miesiąc
VIII
Sierpień 2019
IX
Wrzesień 2019
X
Październik 2019
XI
Listopad 2019
XII
Grudzień 2019
I
Styczeń 2020
EVENTY
KLUB PREZESA 2019 06-09
Barcelona / Callella
5740 zł

XXXVI Wymiana Doświadczeń Pełnomocników, Specjalistów i Auditorów Systemów Zarządzania (Południe) 17-18
Wieliczka, Hotel GrandSal ****
1540 zł

XXXVI Wymiana Doświadczeń Pełnomocników, Specjalistów i Auditorów Systemów Zarządzania (Północ) 26-27
Poledno, Pałac & Hotel Poledno****
1540 zł

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001
Aktualizacja ryzyk i szans, z wykorzystaniem działań korygujących i doskonalących 18
Katowice
440 zł

18
Warszawa
440 zł

18
Wrocław
440 zł

18
Bydgoszcz
440 zł

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 26-28
Katowice
1440 zł

26-28
Wrocław
1440 zł

23-25
Katowice
1440 zł

23-25
Wrocław
1440 zł

23-25
Poznań
1440 zł

23-25
Bydgoszcz
1440 zł

09-11
Warszawa
1440 zł

09-11
Wrocław
1440 zł

09-11
Rzeszów
1440 zł

16-18
Katowice
1440 zł

13-15
Bydgoszcz
1440 zł

13-15
Poznań
1440 zł

13-15
Katowice
1440 zł

13-15
Warszawa
1440 zł

09-11
Katowice
1440 zł

09-11
Bydgoszcz
1440 zł

09-11
Wrocław
1440 zł

09-11
Warszawa
1440 zł

AUDITOR WIODĄCY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course. IRCA Certificated Course No. A18034 – provided by TÜV NORD CERT GmbH) 23-27
Katowice
3700 zł

25-29
Katowice
3700 zł

25-29
Bydgoszcz
3700 zł

Budowanie wsparcia systemowego, jako odpowiedź na zaistniałe ryzyka i szanse 07
Katowice
440 zł

07
Warszawa
440 zł

07
Wrocław
440 zł

07
Bydgoszcz
440 zł

Cykl życia produktu a RAMS, LCC - metodyka, wskaźniki i kryteria żywotności 14
Bydgoszcz
740 zł

Dokumentowanie SZJ wg ISO 9001:2015 09
Bydgoszcz
670 zł

09
Katowice
670 zł

09
Warszawa
670 zł

09
Wrocław
670 zł

09
Rzeszów
670 zł

31
Katowice
670 zł

07
Warszawa
670 zł

21
Bydgoszcz
670 zł

21
Katowice
670 zł

21
Warszawa
670 zł

21
Wrocław
670 zł

21
Rzeszów
670 zł

05
Katowice
670 zł

06
Warszawa
670 zł

05
Wrocław
670 zł

Identyfikowanie niezgodności w oparciu o normy ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 - szkolenie warsztatowe 11
Rzeszów
670 zł

11
Poznań
670 zł

11
Wrocław
670 zł

11
Katowice
670 zł

31
Poznań
670 zł

30
Bydgoszcz
670 zł

29
Warszawa
670 zł

29
Rzeszów
670 zł

29
Katowice
670 zł

29
Wrocław
670 zł

15
Katowice
670 zł

15
Warszawa
670 zł

17
Bydgoszcz
670 zł

09
Poznań
670 zł

09
Bydgoszcz
670 zł

06
Warszawa
670 zł

06
Rzeszów
670 zł

19
Katowice
670 zł

09
Wrocław
670 zł

ISO 19011:2018 – nowe wytyczne auditowania systemów zarządzania 19
Katowice
740 zł

19
Warszawa
740 zł

26
Warszawa
740 zł

26
Wrocław
740 zł

26
Rzeszów
740 zł

02
Katowice
740 zł

02
Bydgoszcz
740 zł

02
Poznań
740 zł

07
Katowice
740 zł

07
Warszawa
740 zł

07
Wrocław
740 zł

07
Poznań
740 zł

04
Bydgoszcz
740 zł

13
Katowice
740 zł

13
Bydgoszcz
740 zł

Komunikacja, prezentacja i moderacja w procesie auditu wewnętrznego 19
Sopot
840 zł

06
Bydgoszcz
840 zł

10
Katowice
840 zł

08
Poznań
840 zł

Obsługa klienta i procesy na styku z klientem 07
Katowice
440 zł

07
Warszawa
440 zł

07
Wrocław
440 zł

07
Bydgoszcz
440 zł

Pełnomocnik systemu zarządzania jakością 26-28
Moduł 2 z 2
Katowice
3500 zł

26-28
Moduł 2 z 2
Warszawa
3500 zł

16-18
Moduł 1 z 2
Katowice
3500 zł

16-18
Moduł 1 z 2
Warszawa
3500 zł

16-18
Moduł 1 z 2
Bydgoszcz
3500 zł

07-09
Moduł 2 z 2
Katowice
3500 zł

07-09
Moduł 2 z 2
Warszawa
3500 zł

07-09
Moduł 2 z 2
Bydgoszcz
3500 zł

20-22
Moduł 1 z 2
Katowice
3500 zł

20-22
Moduł 1 z 2
Warszawa
3500 zł

20-22
Moduł 1 z 2
Bydgoszcz
3500 zł

11-13
Moduł 2 z 2
Katowice
3500 zł

11-13
Moduł 2 z 2
Warszawa
3500 zł

11-13
Moduł 2 z 2
Bydgoszcz
3500 zł

Planowanie procesów i zarządzanie procesowo-biznesowe z uwzględnieniem ryzyk i szans 16
Katowice
880 zł

16
Warszawa
880 zł

16
Wrocław
880 zł

16
Bydgoszcz
880 zł

PROCESS MANAGEMENT (z możliwością uzyskania tytułu: MANAGER ds. ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO) 30
Moduł 1 z 8
Wrocław
3400 zł

01
Moduł 1 z 8
Warszawa
3400 zł

01
Moduł 1 z 8
Katowice
3400 zł

01
Moduł 1 z 8
Bydgoszcz
3400 zł

15
Moduł 2 z 8
Warszawa
3400 zł

15
Moduł 3 z 8
Warszawa
3400 zł

07
Moduł 2 z 8
Wrocław
3400 zł

07
Moduł 3 z 8
Wrocław
3400 zł

21
Moduł 4 z 8
Wrocław
3400 zł

21
Moduł 5 z 8
Wrocław
3400 zł

15
Moduł 2 z 8
Katowice
3400 zł

15
Moduł 3 z 8
Katowice
3400 zł

15
Moduł 2 z 8
Bydgoszcz
3400 zł

15
Moduł 3 z 8
Bydgoszcz
3400 zł

05
Moduł 4 z 8
Warszawa
3400 zł

05
Moduł 5 z 8
Warszawa
3400 zł

19
Moduł 6 z 8
Warszawa
3400 zł

19
Moduł 7 z 8
Warszawa
3400 zł

18
Moduł 6 z 8
Wrocław
3400 zł

18
Moduł 7 z 8
Wrocław
3400 zł

05
Moduł 4 z 8
Katowice
3400 zł

05
Moduł 5 z 8
Katowice
3400 zł

19
Moduł 6 z 8
Katowice
3400 zł

19
Moduł 7 z 8
Katowice
3400 zł

05
Moduł 4 z 8
Bydgoszcz
3400 zł

05
Moduł 5 z 8
Bydgoszcz
3400 zł

19
Moduł 6 z 8
Bydgoszcz
3400 zł

19
Moduł 7 z 8
Bydgoszcz
3400 zł

03
Moduł 8 z 8
Warszawa
3400 zł

04
Moduł 8 z 8
Wrocław
3400 zł

03
Moduł 8 z 8
Katowice
3400 zł

05
Moduł 8 z 8
Bydgoszcz
3400 zł

Projektowanie wyrobów, usług i rozwój 21
Katowice
440 zł

21
Warszawa
440 zł

21
Wrocław
440 zł

21
Bydgoszcz
440 zł

Przegląd zarządzania, jako narzędzie rozwoju przydatności, adekwatności i skuteczności 04
Katowice
440 zł

04
Warszawa
440 zł

04
Wrocław
440 zł

04
Bydgoszcz
440 zł

Realizacja wyrobów i usług z uwzględnieniem ryzyk i szans systemowych 18
Katowice
440 zł

18
Warszawa
440 zł

18
Wrocław
440 zł

18
Bydgoszcz
440 zł

Relacje z dostawcami jako element zarządzania ryzykiem 21
Katowice
440 zł

21
Warszawa
440 zł

21
Wrocław
440 zł

21
Bydgoszcz
440 zł

Usprawnianie dokumentowania systemu zarządzania. Jak ulepszyć księgę jakości czy inne udokumentowane informacje w systemie? 25
Bydgoszcz
1140 zł

24
Warszawa
1140 zł

10
Katowice
1140 zł

23
Szczecin
1140 zł

23
Poznań
1140 zł

08
Bydgoszcz
1140 zł

09
Sopot
1140 zł

04
Warszawa
1140 zł

19
Katowice
1140 zł

Wymagania normy ISO 9001:2015 26
Katowice
640 zł

26
Wrocław
640 zł

23
Katowice
640 zł

23
Wrocław
640 zł

23
Poznań
640 zł

23
Bydgoszcz
640 zł

09
Warszawa
640 zł

09
Wrocław
640 zł

09
Rzeszów
640 zł

16
Katowice
640 zł

13
Bydgoszcz
640 zł

13
Poznań
640 zł

13
Katowice
640 zł

13
Warszawa
640 zł

09
Katowice
640 zł

09
Bydgoszcz
640 zł

09
Wrocław
640 zł

09
Warszawa
640 zł

Zarządzanie ryzykiem wg ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 20
Poznań
740 zł

20
Bydgoszcz
740 zł

20
Katowice
740 zł

20
Katowice
740 zł

20
Warszawa
740 zł

14
Wrocław
740 zł

14
Rzeszów
740 zł

28
Katowice
740 zł

28
Bydgoszcz
740 zł

19
Katowice
740 zł

19
Warszawa
740 zł

Zarządzanie zespołem auditorów wewnętrznych 25
Sopot
840 zł

25
Poznań
840 zł

19
Katowice
840 zł

16
Katowice
840 zł

SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 14001
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015 16-18
Katowice
1440 zł

16-18
Warszawa
1440 zł

23-25
Poznań
1440 zł

23-25
Wrocław
1440 zł

09-11
Katowice
1440 zł

09-11
Bydgoszcz
1440 zł

18-20
Katowice
1440 zł

18-20
Warszawa
1440 zł

18-20
Wrocław
1440 zł

16-18
Katowice
1440 zł

02-04
Bydgoszcz
1440 zł

02-04
Poznań
1440 zł

16-18
Wrocław
1440 zł

Identyfikowanie niezgodności w oparciu o normy ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 - szkolenie warsztatowe 11
Rzeszów
670 zł

11
Poznań
670 zł

11
Wrocław
670 zł

11
Katowice
670 zł

31
Poznań
670 zł

30
Bydgoszcz
670 zł

29
Warszawa
670 zł

29
Rzeszów
670 zł

29
Katowice
670 zł

29
Wrocław
670 zł

15
Katowice
670 zł

15
Warszawa
670 zł

17
Bydgoszcz
670 zł

09
Poznań
670 zł

09
Bydgoszcz
670 zł

06
Warszawa
670 zł

06
Rzeszów
670 zł

19
Katowice
670 zł

09
Wrocław
670 zł

ISO 19011:2018 – nowe wytyczne auditowania systemów zarządzania 19
Katowice
740 zł

19
Warszawa
740 zł

26
Warszawa
740 zł

26
Wrocław
740 zł

26
Rzeszów
740 zł

02
Katowice
740 zł

02
Bydgoszcz
740 zł

02
Poznań
740 zł

07
Katowice
740 zł

07
Warszawa
740 zł

07
Wrocław
740 zł

07
Poznań
740 zł

04
Bydgoszcz
740 zł

13
Katowice
740 zł

13
Bydgoszcz
740 zł

Komunikacja, prezentacja i moderacja w procesie auditu wewnętrznego 19
Sopot
840 zł

06
Bydgoszcz
840 zł

10
Katowice
840 zł

08
Poznań
840 zł

Usprawnianie dokumentowania systemu zarządzania. Jak ulepszyć księgę jakości czy inne udokumentowane informacje w systemie? 25
Bydgoszcz
1140 zł

24
Warszawa
1140 zł

10
Katowice
1140 zł

23
Szczecin
1140 zł

23
Poznań
1140 zł

08
Bydgoszcz
1140 zł

09
Sopot
1140 zł

04
Warszawa
1140 zł

19
Katowice
1140 zł

Wymagania normy ISO 14001 16
Katowice
640 zł

16
Warszawa
640 zł

23
Poznań
640 zł

23
Wrocław
640 zł

09
Katowice
640 zł

09
Bydgoszcz
640 zł

18
Katowice
640 zł

18
Warszawa
640 zł

18
Wrocław
640 zł

16
Katowice
640 zł

02
Bydgoszcz
640 zł

02
Poznań
640 zł

16
Wrocław
640 zł

Zarządzanie ryzykiem wg ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 20
Poznań
740 zł

20
Bydgoszcz
740 zł

20
Katowice
740 zł

20
Katowice
740 zł

20
Warszawa
740 zł

14
Wrocław
740 zł

14
Rzeszów
740 zł

28
Katowice
740 zł

28
Bydgoszcz
740 zł

19
Katowice
740 zł

19
Warszawa
740 zł

Zarządzanie zespołem auditorów wewnętrznych 25
Sopot
840 zł

25
Poznań
840 zł

19
Katowice
840 zł

16
Katowice
840 zł

OCHRONA ŚRODOWISKA
Circular Economy i minimalizacja kosztów gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie 03
Wrocław
600 zł

Dotacje unijne z PROW do lasów prywatnych – wszystko o skutecznym ubieganiu się o środki finansowe na założenia lasów jak i inwestycje w lasy już istniejące 04
Warszawa
350 zł

Dyrektywa RoHS II - wymagania dla wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny 22
Katowice
850 zł

Kompendium wiedzy z zakresu ochrony środowiska dla firm z sektora usług 10
Katowice
490 zł

Systemy kontroli pochodzenia produktu FSC® CoC 17
Katowice
700 zł

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie wg ISO 50001:2018 w ujęciu praktycznym 24-25
Katowice
1200 zł

26-27
Rzeszów
1200 zł

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg PN-N 18001/OHSAS / ISO 45001:2018
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 45001:2018 28-30
Warszawa
1440 zł

09-11
Warszawa
1440 zł

09-11
Katowice
1440 zł

09-11
Bydgoszcz
1440 zł

09-11
Poznań
1440 zł

09-11
Wrocław
1440 zł

16-18
Warszawa
1440 zł

16-18
Katowice
1440 zł

16-18
Bydgoszcz
1440 zł

25-27
Warszawa
1440 zł

25-27
Katowice
1440 zł

06-08
Bydgoszcz
1440 zł

16-18
Warszawa
1440 zł

11-13
Bydgoszcz
1440 zł

ISO 19011:2018 – nowe wytyczne auditowania systemów zarządzania 19
Katowice
740 zł

19
Warszawa
740 zł

26
Warszawa
740 zł

26
Wrocław
740 zł

26
Rzeszów
740 zł

02
Katowice
740 zł

02
Bydgoszcz
740 zł

02
Poznań
740 zł

07
Katowice
740 zł

07
Warszawa
740 zł

07
Wrocław
740 zł

07
Poznań
740 zł

04
Bydgoszcz
740 zł

13
Katowice
740 zł

13
Bydgoszcz
740 zł

Komunikacja, prezentacja i moderacja w procesie auditu wewnętrznego 19
Sopot
840 zł

06
Bydgoszcz
840 zł

10
Katowice
840 zł

08
Poznań
840 zł

Standard ISO 45001:2018 - Wymagania i wytyczne stosowania 28
Warszawa
640 zł

27
Katowice
640 zł

09
Warszawa
640 zł

09
Katowice
640 zł

09
Bydgoszcz
640 zł

09
Poznań
640 zł

09
Wrocław
640 zł

09
Rzeszów
640 zł

16
Warszawa
640 zł

16
Katowice
640 zł

16
Bydgoszcz
640 zł

16
Wrocław
640 zł

16
Rzeszów
640 zł

25
Warszawa
640 zł

25
Katowice
640 zł

06
Bydgoszcz
640 zł

05
Poznań
640 zł

16
Warszawa
640 zł

11
Bydgoszcz
640 zł

13
Wrocław
640 zł

12
Rzeszów
640 zł

Usprawnianie dokumentowania systemu zarządzania. Jak ulepszyć księgę jakości czy inne udokumentowane informacje w systemie? 25
Bydgoszcz
1140 zł

24
Warszawa
1140 zł

10
Katowice
1140 zł

23
Szczecin
1140 zł

23
Poznań
1140 zł

08
Bydgoszcz
1140 zł

09
Sopot
1140 zł

04
Warszawa
1140 zł

19
Katowice
1140 zł

Zarządzanie zespołem auditorów wewnętrznych 25
Sopot
840 zł

25
Poznań
840 zł

19
Katowice
840 zł

16
Katowice
840 zł

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 20-23
Katowice
1740 zł

20-23
Rzeszów
1740 zł

17-20
Katowice
1740 zł

17-20
Bydgoszcz
1740 zł

17-20
Poznań
1740 zł

17-20
Wrocław
1740 zł

17-20
Rzeszów
1740 zł

21-24
Katowice
1740 zł

07-10
Warszawa
1740 zł

21-24
Wrocław
1740 zł

12-15
Katowice
1740 zł

12-15
Bydgoszcz
1740 zł

12-15
Poznań
1740 zł

12-15
Wrocław
1740 zł

12-15
Rzeszów
1740 zł

09-12
Katowice
1740 zł

09-12
Warszawa
1740 zł

09-12
Wrocław
1740 zł

Identyfikowanie niezgodności w oparciu o normy ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 - szkolenie warsztatowe 11
Rzeszów
670 zł

11
Poznań
670 zł

11
Wrocław
670 zł

11
Katowice
670 zł

31
Poznań
670 zł

30
Bydgoszcz
670 zł

29
Warszawa
670 zł

29
Rzeszów
670 zł

29
Katowice
670 zł

29
Wrocław
670 zł

15
Katowice
670 zł

15
Warszawa
670 zł

17
Bydgoszcz
670 zł

09
Poznań
670 zł

09
Bydgoszcz
670 zł

06
Warszawa
670 zł

06
Rzeszów
670 zł

19
Katowice
670 zł

09
Wrocław
670 zł

ISO 19011:2018 – nowe wytyczne auditowania systemów zarządzania 19
Katowice
740 zł

19
Warszawa
740 zł

26
Warszawa
740 zł

26
Wrocław
740 zł

26
Rzeszów
740 zł

02
Katowice
740 zł

02
Bydgoszcz
740 zł

02
Poznań
740 zł

07
Katowice
740 zł

07
Warszawa
740 zł

07
Wrocław
740 zł

07
Poznań
740 zł

04
Bydgoszcz
740 zł

13
Katowice
740 zł

13
Bydgoszcz
740 zł

Komunikacja, prezentacja i moderacja w procesie auditu wewnętrznego 19
Sopot
840 zł

06
Bydgoszcz
840 zł

10
Katowice
840 zł

08
Poznań
840 zł

Usprawnianie dokumentowania systemu zarządzania. Jak ulepszyć księgę jakości czy inne udokumentowane informacje w systemie? 25
Bydgoszcz
1140 zł

24
Warszawa
1140 zł

10
Katowice
1140 zł

23
Szczecin
1140 zł

23
Poznań
1140 zł

08
Bydgoszcz
1140 zł

09
Sopot
1140 zł

04
Warszawa
1140 zł

19
Katowice
1140 zł

Zarządzanie zespołem auditorów wewnętrznych 25
Sopot
840 zł

25
Poznań
840 zł

19
Katowice
840 zł

16
Katowice
840 zł

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ZDROWOTNYM ŻYWNOŚCI HACCP, ISO 22000, BRC, IFS
Analityk ryzyka w systemach zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności 10-11
Poznań
1000 zł

10-11
Warszawa
1000 zł

28-29
Poznań
1000 zł

28-29
Warszawa
1000 zł

Analiza ryzyka i ocena zagrożeń w systemach zapewnienia bezpieczeństwa żywności 04
Warszawa
550 zł

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności wg ISO 22000:2018 25-27
Katowice
1440 zł

13-15
Bydgoszcz
1440 zł

03-05
Warszawa
1440 zł

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności wg standardów BRC Food oraz IFS 26-28
Gdańsk
1500 zł

17-19
Poznań
1500 zł

24-26
Warszawa
1500 zł

09-11
Bydgoszcz
1500 zł

13-15
Poznań
1500 zł

13-15
Warszawa
1500 zł

Food Defense 12
Warszawa
550 zł

12
Katowice
550 zł

08
Bydgoszcz
550 zł

07
Poznań
550 zł

07
Warszawa
550 zł

Food Fraud / Zafałszowania żywnościowe 06
Poznań
640 zł

19
Gdańsk
640 zł

09
Warszawa
640 zł

09
Katowice
640 zł

ISO 19011:2018 – nowe wytyczne auditowania systemów zarządzania 19
Katowice
740 zł

19
Warszawa
740 zł

26
Warszawa
740 zł

26
Wrocław
740 zł

26
Rzeszów
740 zł

02
Katowice
740 zł

02
Bydgoszcz
740 zł

02
Poznań
740 zł

07
Katowice
740 zł

07
Warszawa
740 zł

07
Wrocław
740 zł

07
Poznań
740 zł

04
Bydgoszcz
740 zł

13
Katowice
740 zł

13
Bydgoszcz
740 zł

Koordynator systemu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności (w oparciu o wymagania standardów takich jak: BRC, IFS, ISO 22000) 19-21
Gdańsk
1800 zł

01-03
Warszawa
1800 zł

01-03
Poznań
1800 zł

16-18
Warszawa
1800 zł

16-18
Poznań
1800 zł

Ocena i auditowanie dostawców dla branży spożywczej 03-04
Warszawa
640 zł

03-04
Poznań
640 zł

26
Warszawa
640 zł

26
Poznań
640 zł

Wycofanie i zwrot wyrobu z rynku. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w przedsiębiorstwie 12
Bydgoszcz
550 zł

Wymagania BRC Global Standard v8 17
Poznań
640 zł

24
Warszawa
640 zł

09
Bydgoszcz
640 zł

13
Poznań
640 zł

13
Warszawa
640 zł

Wymagania standardu GLOBALG.A.P. CoC w przetwórstwie ryb, owoców i warzyw 26
Warszawa
550 zł

Wymagania standardu GLOBALG.A.P. w produkcji owoców i warzyw 25
Warszawa
550 zł

Wymagania standardu IFS 26
Gdańsk
550 zł

17
Poznań
550 zł

24
Warszawa
550 zł

09
Bydgoszcz
550 zł

13
Poznań
550 zł

13
Warszawa
550 zł

Wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności wg ISO 22000:2018 25
Katowice
550 zł

13
Bydgoszcz
550 zł

03
Warszawa
550 zł

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI wg ISO 27001, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, ISO/IEC 20000
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg EN ISO ISO/IEC 27001:2017 23-25
Warszawa
1500 zł

30-02-10
Sopot
1500 zł

18-20
Katowice
1500 zł

02-04
Warszawa
1500 zł

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania wg ISO 22301 (Zarządzanie ciągłością działania) 16-17
Warszawa
1400 zł

Auditor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 – szkolenie rozszerzające dla Auditorów wewnętrznych 26-27
Warszawa
1600 zł

03-04
Sopot
1600 zł

21-22
Katowice
1600 zł

05-06
Warszawa
1600 zł

Auditor wiodący SZBI wg ISO 27001:2017 23-27
Warszawa
3100 zł

30-04-10
Sopot
3100 zł

18-22
Katowice
3100 zł

02-06
Warszawa
3100 zł

02-06
Warszawa
3100 zł

Bezpieczeństwo informacji oraz ochrona danych osobowych w usługach w chmurze wg ISO/IEC 27017 i ISO/IEC 27018 29
Warszawa
650 zł

Ekspert ds. ryzyka w ochronie informacji 16-17
Sopot
1200 zł

25-26
Warszawa
1200 zł

09-10
Katowice
1200 zł

Incident Response Manager 03-04
Katowice
2900 zł

28-29
Warszawa
2900 zł

12-13
Katowice
2900 zł

Inspektor Ochrony Danych 12-13
Katowice
1150 zł

14-15
Warszawa
1150 zł

ISO 19011:2018 – nowe wytyczne auditowania systemów zarządzania 19
Katowice
740 zł

19
Warszawa
740 zł

26
Warszawa
740 zł

26
Wrocław
740 zł

26
Rzeszów
740 zł

02
Katowice
740 zł

02
Bydgoszcz
740 zł

02
Poznań
740 zł

07
Katowice
740 zł

07
Warszawa
740 zł

07
Wrocław
740 zł

07
Poznań
740 zł

04
Bydgoszcz
740 zł

13
Katowice
740 zł

13
Bydgoszcz
740 zł

Wymagania zawarte w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 12
Katowice
550 zł

14
Warszawa
550 zł

WYROBY MEDYCZNE
Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem – wyroby medyczne na bazie normy EN ISO 14971:2012 18
Warszawa
750 zł

10
Katowice
750 zł

20
Warszawa
750 zł

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg EN ISO 13485 19-21
Katowice
1500 zł

04-06
Warszawa
1500 zł

27-29
Warszawa
1500 zł

11-13
Katowice
1500 zł

CLEANROOM – Zasady pracy w pomieszczeniach czystych (CLEANROOM) w świetle obowiązujących norm i przepisów prawa 17
Katowice
1000 zł

19
Warszawa
1000 zł

Inżynieria użyteczności dla wyrobów medycznych na bazie normy IEC 62366-1:2015 19
Warszawa
750 zł

21
Warszawa
750 zł

Kosmetyki, wyroby medyczne, produkty lecznicze – prawidłowa identyfikacja w oparciu o prawodawstwo polskie i europejskie 20
Warszawa
900 zł

Ocena kliniczna wyrobów medycznych – wymagania i ćwiczenia praktyczne 10
Katowice
800 zł

27
Warszawa
800 zł

22
Warszawa
800 zł

19
Katowice
800 zł

09
Katowice
800 zł

Opracowywanie formulacji kosmetycznych, technologia produkcji i kontrola jakości produktów kosmetycznych 19
Warszawa
750 zł

Regulatory Affairs 23
Warszawa
800 zł

20
Katowice
800 zł

Serwis wyrobów medycznych – obowiązki serwisantów na bazie wymagań EN ISO 13 485 oraz wymagań prawnych 04
Warszawa
750 zł

Walidacja cyklu życia oprogramowania wyrobów medycznych 20
Warszawa
900 zł

22
Warszawa
900 zł

Walidacja procesu sterylizacji - ciepło wilgotne 17
Warszawa
1500 zł

15
Katowice
1500 zł

Warsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych ISO 13485 07-08
Warszawa
1050 zł

Wymagania dyrektywy medycznej 93/42/EEC oraz ustawy o wyrobach medycznych i wymagania prawne dotyczące niezbędnej dokumentacji technicznej wyrobu medycznego 27
Warszawa
750 zł

22
Katowice
750 zł

01
Katowice
750 zł

17
Warszawa
750 zł

08
Katowice
750 zł

Wymagania normy ISO 13485:2016 19
Katowice
750 zł

04
Warszawa
750 zł

27
Warszawa
750 zł

11
Katowice
750 zł

Wymagania nowego rozporządzenia 2017/745 dla wyrobów medycznych 28
Warszawa
800 zł

25
Katowice
800 zł

18
Warszawa
800 zł

17
Katowice
800 zł

Wymagania PN-EN 60601-1 10-11
Warszawa
1200 zł

Zarys procesu rejestracji wyrobów medycznych w FDA 15
Warszawa
1000 zł

GMP KOSMETYKI - PRZEWODNIK DOBRYCH PRAKTYK PRODUKCJI
Kosmetyki, wyroby medyczne, produkty lecznicze – prawidłowa identyfikacja w oparciu o prawodawstwo polskie i europejskie 20
Warszawa
900 zł

Opracowywanie formulacji kosmetycznych, technologia produkcji i kontrola jakości produktów kosmetycznych 19
Warszawa
750 zł

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ wg ISO 50001:2011
Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie wg ISO 50001:2018 w ujęciu praktycznym 24-25
Katowice
1200 zł

26-27
Rzeszów
1200 zł

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY SAMOCHODOWEJ wg IATF 16949
Auditor wewnętrzny standardu zarządzania jakością w motoryzacji IATF 16949:2016 na podbudowie ISO 9001:2015 17-20
Katowice
1740 zł

21-24
Poznań
1740 zł

18-21
Rzeszów
1740 zł

02-05
Katowice
1740 zł

Audytowanie procesu wg VDA 6.3 10-11
Wrocław
1300 zł

Interpretacja standardu zarządzania jakością w motoryzacji IATF 16949:2016 na podbudowie ISO 9001:2015 17-18
Katowice
1100 zł

21-22
Poznań
1100 zł

ISO 19011:2018 – nowe wytyczne auditowania systemów zarządzania 19
Katowice
740 zł

19
Warszawa
740 zł

26
Warszawa
740 zł

26
Wrocław
740 zł

26
Rzeszów
740 zł

02
Katowice
740 zł

02
Bydgoszcz
740 zł

02
Poznań
740 zł

07
Katowice
740 zł

07
Warszawa
740 zł

07
Wrocław
740 zł

07
Poznań
740 zł

04
Bydgoszcz
740 zł

13
Katowice
740 zł

13
Bydgoszcz
740 zł

ISO/TS 22163:2017 DLA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ORGANIZACJĄ W SEKTORZE KOLEJOWYM
Cykl życia produktu a RAMS, LCC - metodyka, wskaźniki i kryteria żywotności 14
Bydgoszcz
740 zł

ISO 19011:2018 – nowe wytyczne auditowania systemów zarządzania 19
Katowice
740 zł

19
Warszawa
740 zł

26
Warszawa
740 zł

26
Wrocław
740 zł

26
Rzeszów
740 zł

02
Katowice
740 zł

02
Bydgoszcz
740 zł

02
Poznań
740 zł

07
Katowice
740 zł

07
Warszawa
740 zł

07
Wrocław
740 zł

07
Poznań
740 zł

04
Bydgoszcz
740 zł

13
Katowice
740 zł

13
Bydgoszcz
740 zł

AVIATION
Auditor wewnętrzny wg standardu AS9100 rewizja D 03-05
Rzeszów
1690 zł

05-07
Rzeszów
1690 zł

HUMAN FACTORS – Czynnik ludzki w Organizacji lotniczej 19-20
Rzeszów
1290 zł

Proces wdrożenia systemu zarządzania jakością wg normy AS 9100:D 01-02
Rzeszów
1290 zł

02-03
Rzeszów
1290 zł

Wymagania SZJ wg standardu AS 9100 rewizja D 03-04
Rzeszów
1190 zł

05-06
Rzeszów
1290 zł

Zarządzanie konfiguracją wyrobu, ryzykiem i szansami, elementami podrobionymi wg standardu AS 9100 wyd.: D i wytycznych norm ISO 10007:2017, ISO 31000:2012 10-11
Rzeszów
1390 zł

26-27
Rzeszów
1390 zł

SZKOLENIA MANAGERSKIE
Aktualizacja ryzyk i szans, z wykorzystaniem działań korygujących i doskonalących 18
Katowice
440 zł

18
Warszawa
440 zł

18
Wrocław
440 zł

18
Bydgoszcz
440 zł

Budowanie wsparcia systemowego, jako odpowiedź na zaistniałe ryzyka i szanse 07
Katowice
440 zł

07
Warszawa
440 zł

07
Wrocław
440 zł

07
Bydgoszcz
440 zł

Obsługa klienta i procesy na styku z klientem 07
Katowice
440 zł

07
Warszawa
440 zł

07
Wrocław
440 zł

07
Bydgoszcz
440 zł

Planowanie procesów i zarządzanie procesowo-biznesowe z uwzględnieniem ryzyk i szans 16
Katowice
880 zł

16
Warszawa
880 zł

16
Wrocław
880 zł

16
Bydgoszcz
880 zł

PROCESS MANAGEMENT (z możliwością uzyskania tytułu: MANAGER ds. ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO) 30
Moduł 1 z 8
Wrocław
3400 zł

01
Moduł 1 z 8
Warszawa
3400 zł

01
Moduł 1 z 8
Katowice
3400 zł

01
Moduł 1 z 8
Bydgoszcz
3400 zł

15
Moduł 2 z 8
Warszawa
3400 zł

15
Moduł 3 z 8
Warszawa
3400 zł

07
Moduł 2 z 8
Wrocław
3400 zł

07
Moduł 3 z 8
Wrocław
3400 zł

21
Moduł 4 z 8
Wrocław
3400 zł

21
Moduł 5 z 8
Wrocław
3400 zł

15
Moduł 2 z 8
Katowice
3400 zł

15
Moduł 3 z 8
Katowice
3400 zł

15
Moduł 2 z 8
Bydgoszcz
3400 zł

15
Moduł 3 z 8
Bydgoszcz
3400 zł

05
Moduł 4 z 8
Warszawa
3400 zł

05
Moduł 5 z 8
Warszawa
3400 zł

19
Moduł 6 z 8
Warszawa
3400 zł

19
Moduł 7 z 8
Warszawa
3400 zł

18
Moduł 6 z 8
Wrocław
3400 zł

18
Moduł 7 z 8
Wrocław
3400 zł

05
Moduł 4 z 8
Katowice
3400 zł

05
Moduł 5 z 8
Katowice
3400 zł

19
Moduł 6 z 8
Katowice
3400 zł

19
Moduł 7 z 8
Katowice
3400 zł

05
Moduł 4 z 8
Bydgoszcz
3400 zł

05
Moduł 5 z 8
Bydgoszcz
3400 zł

19
Moduł 6 z 8
Bydgoszcz
3400 zł

19
Moduł 7 z 8
Bydgoszcz
3400 zł

03
Moduł 8 z 8
Warszawa
3400 zł

04
Moduł 8 z 8
Wrocław
3400 zł

03
Moduł 8 z 8
Katowice
3400 zł

05
Moduł 8 z 8
Bydgoszcz
3400 zł

Projektowanie wyrobów, usług i rozwój 21
Katowice
440 zł

21
Warszawa
440 zł

21
Wrocław
440 zł

21
Bydgoszcz
440 zł

Przegląd zarządzania, jako narzędzie rozwoju przydatności, adekwatności i skuteczności 04
Katowice
440 zł

04
Warszawa
440 zł

04
Wrocław
440 zł

04
Bydgoszcz
440 zł

Realizacja wyrobów i usług z uwzględnieniem ryzyk i szans systemowych 18
Katowice
440 zł

18
Warszawa
440 zł

18
Wrocław
440 zł

18
Bydgoszcz
440 zł

Relacje z dostawcami jako element zarządzania ryzykiem 21
Katowice
440 zł

21
Warszawa
440 zł

21
Wrocław
440 zł

21
Bydgoszcz
440 zł

Zarządzanie ryzykiem wg ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 20
Poznań
740 zł

20
Bydgoszcz
740 zł

20
Katowice
740 zł

20
Katowice
740 zł

20
Warszawa
740 zł

14
Wrocław
740 zł

14
Rzeszów
740 zł

28
Katowice
740 zł

28
Bydgoszcz
740 zł

19
Katowice
740 zł

19
Warszawa
740 zł

Kontakt: tel. 32 786-46-70, Fax 32 786-46-07, e-mail: szkolenia@tuv-nord.pl